ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 181 / 928048
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

6.2.2015
MOBILY A RAKOVINA MOZGU (video)

   TV Markíza odvysielala v decembri 2014 spravodajský príspevok s informáciou o švédskej štúdii a jej alarmujúcich výsledkoch. Dáva priestor vyjadreniam slovenských vedcov - technika a lekára. Je škoda, že nejde o vedcov, ktorí tejto problematike venujú zvláštnu pozornos a pracujú na medzinárodných výskumných projektoch. Je zaujímavé, že v príspevku práve lekár tendenčne podhodnocuje riziko elektromagnetických polí. Na svete existujú stovky štúdií, ktoré riziko z vežkej časti potvrdzujú. Celovečerný film Kevina Kunzeho "Mobilize" z roku 2014 (nájdete v rubrike Videodokumenty) nahliada medzi pacientov a autenticky približuje problematiku obetí mobilných telefónov, ale dnes už aj tabletov, notebookov a iných WiFi zariadeni. Elektrohypersenzitivita môže by vďaka masívnej podpore bezdrôtového priemyslu problémom číslo jeden v budúcnosti.