ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 152 / 941516
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

25.4.2015
SÚ VYSIELAČE NEBEZPEČNÉ ? (video)

  TV TA3 a RTVS odvysielali spravodajský príspevok, že dňa 16.4.2015 Krajský súd v Prešove rozhodol, že príslušný stavebný úrad a následne nadriadený orgán, okresný úrad, rozhodol nesprávne, keď zamietol požiadavku obyvatežov dotknutých výstavbou vysielača a v stavebnom konaní ich neuznal za účastníkov konania.