ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
1 online • návštevy: 152 / 941516
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

9.11.2015
PREŠOVČANIA ŽIADAJÚ REGULÁCIU ANTÉN OPERÁTOROV (zdroj: korzar.sme.sk)

  Prešovčania sa začali brániť proti umiestňovaniu množstva antén mobilných operátorov. Len pred niekoľkými dňami doručili na radnicu petíciu obyvatelia Haburskej ulice v Nižnej Šebastovej. Nie sú však jediní. Podobná petícia tu už bola v minulosti na Gorkého ulici v Prešove. V lete tohto roka sa zase iná skupina ľudí z Októbrovej ulice obrátila aj na okresnú prokuratúru. V podnete žiadajú, aby prokurátor preveril, či radnica postupovala správne, keď povolila drobnú stavbu. Všetci zhodne žiadajú, aby mesto začalo regulovať telekomunikačné stavby v obytných zónach.

  Ako za petičný výbor z Haburskej ulice informovala Andrea Klobušovská, mobilný operátor plánuje postaviť anténu na streche bytového domu. „Bude to v bezprostrednej blízkosti domov na uliciach Haburská, Slánska, Šebastovská a Strážnická. V mojom prípade je to 10 metrov od domu, ale je to aj 50 metrov od zdravotného strediska a dvoch materských škôlok. V súčasnosti sú na budove Pozemných stavieb umiestnené už tri vysielače,“ povedala o dôvodoch petície Andrea Klobušovská. Vyjadrili nesúhlas s pripravovanou inštaláciou vysielača bez možnosti vyjadriť sa k tomu. Zároveň žiadajú, aby sa problematika umiestňovania stavieb mobilných operátorov riešila v územnom pláne a aby sa zadefinovali regulatívy a zásady pre ich umiestňovanie na území mesta. Upozorňujú tiež, že je potrebné podobne ako vo Francúzsku prijať také opatrenia na ochranu detí v predškolských zariadeniach či školách, aby nebolo možné v ich okolí stavať telekomunikačné stavby. „Mobilní operátori tvrdia a vždy budú tvrdiť, že ich vysielače sú neškodné. Odvolávajú sa na normy, ale tie sú stanovené tak, aby mohli byť tieto zariadenia inštalované v podstate kdekoľvek,“ uvádza v petícii Klobušovská.

Prešovčania začali mať zo žiarenia strach
 
Signatári chcú, aby niekto vniesol poriadok do celého systému, nastavil regulatív a zohľadnil pri tom aj zdravotné riziká. Problémom sa zaoberá celý svet. Odborníci hľadajú východiská, nastavujú podmienky v záujme ochrany zdravia ľudí, skúmajú dopady a navrhujú opatrenia, ale na Slovensku to zatiaľ neplatí. Po celom meste je množstvo vysielačov bez toho, aby niekto zmeral v jednotlivých obytných zónach reálne množstvo žiarenia na ľudí. Lekári hovoria, že vystavovanie sa vysokofrekvenčným elektromagnetickým vlnám má rôzne dôsledky. Od porúch spánku, cez vznik leukémie až po nádory. „V našom okolí už máme dosť elektromagnetického smogu, sú tu vysielače, televízne a rádiové antény, takže sme už aj teraz ožarovaní a ďalší vysielač je pre nás novým zdravotným rizikom,“ dodáva Klobušovská. Stali sme sa závislými na telefónoch, tabletoch, počítačoch, ale až teraz sa zamýšľame nad dôsledkami, píše Anna Košuthová 

Čítajte komentár >>

Čo hovoria prieskumy
 
Vo Veľkej Británii urobili v rokoch 1974 – 1986 výskum a ten potvrdil, že ľudia žijúci v blízkosti vysielačov mali vyššie riziko ochorenia na leukémiu. Austrálska vláda uvádza, že ľudia, ktorí žijú v okruhu 200 metrov od retranslačných staníc zaisťujúcich pokrytie mobilnej siete trpia stresom, zvýšenou únavou, alergiami aj poruchami spánku. V mnohých vyspelých krajinách ľudia bojujú za to, aby mali mobilní operátori zákaz stavať vysielače bližšie ako je 500 metrov od obytnej zóny.

Radnica otvorila územný plán
 
Petičná akcia z minulého roku tiež žiadala, aby bol otvorený územný plán a nastavili sa v ňom regulatívy pre mobilných operátorov. Mesto totiž ani nemá zmapované, kde všade sú vysielače umiestnené. „Dosiahli sme, že územný plán otvorili, ale prišlo veľa pripomienok aj z iných oblastí. Informovali nás preto, že celý proces ich preskúmania a spracovania potrvá ešte najmenej pol roka, takže reálne to je až na jar 2016. Kým budú regulatívy schválené, je možné, že operátori pokryjú celé mesto bez obmedzenia,“ poznamenala Judita Čechová, ktorá zastupovala petičný výbor vlani. Tohto roku v júni sa zase na streche paneláku na Októbrovej ulici objavil nový vysielač doslova zo dňa na deň ako drobná stavba. Opäť to bol panelák, v ktorého blízkosti sú materské školy, základná škola, tenisové kurty aj detský park. Jedna z obyvateliek paneláku, Gabriela Verešpejová, podala na Okresnú prokuratúru v Prešove podnet a žiadala o preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu na prešovskej radnici o ohlásení drobnej stavby. „V definícii jednoduchých ani drobných stavieb nie sú uvedené telekomunikačné stavby a zariadenia. Malo sa postupovať podľa stavebného zákona, kde sú medzi inžinierske stavby zatriedené diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, stožiare a transformačné stanice. Prokuratúra to preskúmala a informovali ma, že vec postúpili na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby k podnetu zaujali stanovisko“ uviedla Gabriela Verešpejová.

Ako sa ľudia môžu brániť
 
Veľa možností nemajú. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. stanovuje len minimálne požiadavky na zdroje a limity expozície elektromagnetického žiarenia. Otázkou je, či si naše zdravie nezaslúži oveľa viac, ako len minimálnu ochranu.
  Pritom základňové stanice mobilných operátorov vysielajú nepretržitý pulzný signál, od ktorého sa obyvatelia obytných zón nemôžu vzdialiť. Ich dlhodobý dopad môže ovplyvniť ich zdravie a presne toho sa ľudia začali báť. Prax je totiž taká, že ktorýkoľvek operátor môže umiestniť vysielač ako drobnú stavbu. Nepotrebuje zdĺhavý proces stavebného konania, nikto z dotknutých obyvateľov prezentované technické parametre nevie posúdiť a oficiálne merania len konštatujú, že limity elektromagnetického žiarenia nie sú prekročené. Faktom je aj to, že platná vyhláška nezohľadňuje najnovšie poznatky. „Bytovkári“ sa zväčša sústredia na nejaký nepodstatný príjem z prenájmu plochy na streche domu. Neuvedomujú si napríklad fakt, že trhová cena ich bytov sa tým automaticky zníži a že spravidla zrušiť zmluvu s operátorom je ťažké aj po skončení doby nájmu, lebo by bolo ohrozené fungovanie verejnej siete. Operátori zväčša argumentujú tým, že ak to ľudia majú na streche svojho paneláku, tak sú v bezpečí a žiarenie je merateľné len v okolí, ale ich susedia v bytových domoch oproti už nie a nemajú možnosť sa k tomu vyjadriť. Často sa to dozvedia až vtedy, keď je anténa postavená. „Je potrebné zrevidovať aj metódy merania elektromagnetických polí, ktoré vychádzajú zo zastaralých meraní analógových vysielačov. Merania, ktoré robia regionálne úrady verejného zdravotníctva, dávajú nereálne výsledky a tým skresľujú skutočný stav. Presnejšia metodika je uvedená v medzinárodnom dokumente, ktorú podpísal v máji 2014 aj Úrad pre reguláciu elektronických a poštových služieb SR. Dokument sa netýka priamo vyhodnocovania úrovní z pohľadu hygieny, ale fyzikálnych zákonitostí,“ upozornil autorizovaný inžinier pre telekomunikačné stavby Pavel Belluš.

Východisko existuje
 
Nastal čas otvoriť odbornú diskusiu, lebo podľa platnej vyhlášky Slováci môžu znášať až tisíckrát vyššie hodnoty žiarenia ako napríklad obyvatelia Rakúska, kde si zaviedli smernicu o regulácii výstavby a rozširovania vysielačov. Podľa Pavla Belluša riešenie existuje a niektoré krajiny ho už zaviedli. Východiskom je stavba menších vysielačov Pico a Micro staníc, ktoré by mali oveľa menší vplyv na zdravie obyvateľov. Elektromagnetické polia by boli homogénnejšie a prenos dát rýchlejší. Prinieslo by to zvýšenú kvalitu v technickej, zdravotnej aj estetickej oblasti.