ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
1 online • návštevy: 152 / 941516
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

20.2.2016
WI-FRIED (austrálsky videodokument)

  Kontroverzný program ABC Catalyst polemizuje o problémoch, ktoré sú pravidelne skryté pred očami vlád, priemyslu a oficiálnych regulátorov verejného zdravia. Program vyvolal odpor a kritiku z týchto radov - avšak, tie hlásajú, že "my sme nikdy netvrdili, že mobilné telefóny a bezdrôtové zariadenia s nízkou spotrebou sú bezpečné".
Maryanne Demasi, producentka a moderátorka programu, reagovala na niektoré kritiky v článku v Huffington Post s názvom "Kladenie otázok Vám niekedy poskytne odpovede, ktoré môžu byť nepríjemné".
Píše: "Niekedy nám veda poskytuje znepokojujúce odpovede na naše otázky. Nie preto, že sú presvedčivé, ale preto, že sú nepresvedčivé. Je povinnosťou vedcov a vedeckých reportérov podporiť kritické myslenie v otázkach, o ktorých sa stále diskutuje."
"Niekoľko ďalších krajín po celom svete zaviedlo prísnejšie limity expozíciám rádiových frekvencií než tu v Austrálii... Vo Francúzsku, kde obmedzujú reklamu na mobilné telefóny, zakázali tiež Wi-Fi v škôlkach a centrách dennej starostlivosti. Tak som sa to rozhodla preskúmať. Prečo niektoré krajiny zavádzajú tieto zmeny a Austrália nie?"
V pondelok 15. februára 2016 britský Guardian publikoval článok od Maryanne. Následne v stredu 17. februára vydali opozičné vyjadrenie od Dr. Grimesa.
Dr. David Robert Grimes je mladý fyzik zaoberajúci sa skúmaním rakovinových ochorení na univerzite v Oxforde. V roku 2014 spolu s členmi Vedeckej Charity získali dar Johnyho Maddoxa. Spolu so Science Media Centrom sa snažia priblížiť súčasné vedecké pravdy verejnosti. V skutočnosti sa vždy zdá, že podporujú "pohľad vedenia" a urobia všetko pre to, aby sa zabránilo nárastu nevyjasnených otázok o bezpečnosti umelých chemikálií, žiarenia, elektromagnetických polí, vakcín, atď. Science Media Center sa dokonca špecializuje na "uzavreté novinárske briefingy", kde môžu vydávať tlačové správy o svojej práci a jednotlivo vyberať zoznam novinárov, ktorým jednotlivo vybraní vedci odpovedajú na otázky. Odborníci s rozdielnym názorom, ktorí chcú klásť legitímne, ale náročné otázky, sú úplne vylúčení z týchto stretnutí. Jedná sa o extrémnu formu profesionálnej vývrtky, ktorá skôr komplikuje, než pomáha ľudstvu pochopiť vedecký a technologický vývoj.

Starosti rodičov o Wi-Fi na školách v Marylande
  Združenie "Safe Tech pre školy v Marylande" sa skladá z rodičov, učiteľov a dotknutých občanov požadujúcich bezpečné technológie na školách. Píšu: "Wireless je žiarenie, ktoré mnohí lekári označujú za nebezpečné. Existujú však káblové riešenia, tak poďme ich používať!"