ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 152 / 941516
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

28.5.2016
MENÍ SA HÁJIK NA SÍDLISKO VYSIELAČOV? (zdroj: www.zilinskyvecernik.sk)

  Bude si Žilina v budúcnosti určovať, kde budú umiestnené telekomunikačné vysielače? Takýto cieľ má obyvateľ Hájika Juraj Tobola, ktorý už 5 rokov urputne bojuje za to, aby sa na strechách obytných domov neumiestňovali vysielače, antény a iné zariadenia v takom rozsahu ako teraz. Vraj produkujú zdraviu škodlivé žiarenie.

  Pán Juraj Tobola býva na Hájiku už niekoľko rokov. Komfort jeho bývania sa na najmladšom žilinskom sídlisku začal zhoršovať potom, ako sa strecha susednej bytovky postupne menila na sídlo vysielačov. V súčasnosti by ich tam malo byť okolo osem. „Tým, že je Hájik na kopci, má strategickú polohu z hľadiska šírenia a pokrytia signálu pre Žilinu. Na náprotivnej bytovke vznikla jedna obrovská opacha, ktorá, ako si myslím, je už nad rámec únosnosti a predpokladám, že sa to bude ďalej rozširovať,“ hovorí Juraj Tobola.

Rakovinotvorné žiarenie?
Pýtate sa, prečo toľko rozruchu pre niekoľko vysielačov? Pán Tobola je presvedčený, že tieto nenápadné vysielače a ich koncentráty, ktoré mnohí už ani nevnímame, nebezpečne vplývajú na ľudské zdravie. Medzinárodná agentúra pre ľudské zdravie, časť Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, oficiálne oznámila klasifikáciu elektromagnetického žiarenia v príslušnom rádiofrekvenčnom spektre za patriacu do skupiny 2B podľa IARC [IARC 2013] z pohľadu rakovinotvornosti, teda za možný karcinogén. „Jediná možnosť, ako to obmedziť, je regulovať výstavbu vysielačov na území mesta. Veľmi krásnym vzorom je mesto Prešov, kde vznikla veľká iniciatíva proti nekontrolovateľnému zastavovaniu obytných štvrtí týmito telekomunikačnými vysielačmi. Táto občianska iniciatíva si vytvorila aj vlastnú stránku www.regulaciavysielacov.sk, kde je z právneho, zdravotno– medicínskeho, estetického a odborno–technického hľadiska rozvedená celá problematika,“ dáva za príklad, „a je potrebné, aby si ju občania mesta Žilina riadne preštudovali.“ 

Prešovčania sú už na dobrej ceste
Aktivisti z Prešova sa do boja s vysielačmi pustili v roku 2014. Došlo to až do bodu, že mestskí poslanci v marci tohto roka prijali uznesenie, ktorým schválili proces obstarávania zmien v územnom pláne, ktorého cieľom bude sprísnenie podmienok pre umiestňovanie telekomunikačných zariadení, najmä mobilných operátorov z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov. „Celý proces návrhu zmien a doplnkov územného plánu je v záverečnej etape schvaľovania, to znamená, že práve boli vyhodnotené pripomienky k navrhovaným zmenám celého územného plánu, ktorý by malo mestské zastupiteľstvo schváliť v septembri 2016. Tým bude celý proces ukončený a regulatívy k vysielačom by sa mali začať uplatňovať v praxi,“ informovala nás Judita Čechová z Občianskej iniciatívy za reguláciu základňových staníc mobilných operátorov v Územnom pláne mesta Prešov.
Či Žilina pôjde Prešovu v šľapajach, je nateraz otázne. Aktivitu miestneho obyvateľa však podporuje žilinský poslanec Dušan Maňák. Bol by rád, ak by oslovila aj ostatných kolegov zo zastupiteľstva. „Moja predstava je taká, že by pán Tobola napísal základné znenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré by sme museli prerokovať v odborných komisiách a ktoré z hľadiska legislatívy bude musieť byť 30 dní pred rokovaním o ňom v mestskom zastupiteľstve zverejnené na úradnej tabuli mesta. Nebude to krátky proces a treba si dávať pozor aj na to, aby jeho znenie nenapadol prokurátor,“ vysvetľuje poslanec.

Podľa ministerstva je všetko v poriadku
Povolenie na výstavbu vysielačov dáva príslušný stavebný úrad na základe súhlasu, ktorý vydáva Úrad vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR). I tam pán Tobola adresoval svoju sťažnosť na všeobecné ohrozenie zdravia obyvateľov Hájika. „Útvar vedúceho hygienika rezortu zaslal stanovisko k tomuto podnetu listom zo dňa 1. 3. 2016. V odpovedi sa uvádza, že predmetné telekomunikačné zariadenia boli uvedené do prevádzky v súlade s platnou legislatívou a že požiadavky na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva v súvislosti s rizikovým faktorom elektromagnetické žiarenie sú dodržané v plnom rozsahu,“ odpísali nám z odboru komunikácie MDVRR SR.
Ak má pán Tobola akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní limitov, mal by sa podľa rezortu obrátiť na akreditované laboratórium, ktoré vykonáva takéto merania. „Zoznam subjektov s akreditáciou je zverejnený na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby,“ uviedli z ministerstva.
Pán Tobola sa domnieva, že takéto meranie by dopadlo v prospech druhej strany: „Prevádzkovatelia týchto staníc majú možnosť regulovať výkony na limity, ako si vyžaduje zákon. Keď sa merania skončia, nemusia ich dodržovať, čo sa ťažko dokazuje, ak nie je lokalita vybavená on-line meraním intenzity elektromagnetického žiarenia z týchto a iných drobných zdrojov.“ Preto sa pravdepodobne spoľahne sám na seba. „Vidím to tak, že si objednám na vlastné náklady merací prístroj a ak sa potvrdí, že limity sú prekročené, vznikne priestor aj pre trestné oznámenie pre všeobecné ohrozenie, pretože už nie je žiadny iný variant,“ konštatuje.

Hájik – sídlisko vysielačov?
„Viem, že mobilnú technológiu nemôžeme odbúrať. Tá je už našou súčasťou. Ale nemala by byť škodlivá a v obytných štvrtiach by nemali vznikať také obrovské koncentráty vysielačov. Veď Hájik je v územnom pláne určený pre bývanie a oddych a nie pre budovanie telekomunikačných centier,“ dodáva.