ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 124 / 777609
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.2.2021
AKTUALITY - DECEMBER 2020 / JANUÁR 2021

Telekom spustil 5G sieť v Bratislave: Ponúka vysoké rýchlosti, funguje na 2100 MHz, na úkor siete 3G
V pásme zostal 5 MHz blok pre "3G" a 15 MHz blok je pridelený "5G"
Kliknite na obrázok pre spustenie animácie
https://zive.aktuality.sk/clanok/150057/telekom-5g-siet-bratislava/

Operátori už môžu využívať 5G frekvencie. Novou sieťou musia pokryť aj diaľnice a železnice
https://zive.aktuality.sk/clanok/150570/operatori-uz-mozu-vyuzivat-5g-frekvencie-novou-sietou-musia-pokryt-aj-dialnice-a-zeleznice/

Zmerali žiarenie 5G sietí
Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa bolo ešte počas júla v Banskej Bystrici, a pokračovalo meraním v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnili v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa
https://www.engineering.sk/novinky/16974-zmerali-ziarenie-5g-sieti

Interaktívna mapa expozície RF EMP MDV SR:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/interaktivna-mapa-emp
Poznámka redakcie: Po 5 rokoch od neúspešne ukončeného projektu Výskumneho ústavu jadrovej energetiky (http://www.emp.vuje.sk/) prichádza na web údajná mapa monitorovania expozície rádiofrekvenčným zdrojom, ktorá má pomôcť vyvrátiť hoaxy a konšpirácie o "5G" na sociálnych sieťach. V skutočnosti však ide len o mapu merania intenzít EMP zo základňových staníc mobilnej siete. Nerozlišuje ani typ technológie, 5G sa nikde nespomína.
 Kvalita výstupu je však žalostná. V mape alebo popise chýbajú základne údaje o lokalite merania, nie je možné zistiť, či šlo o meranie na úrovni terénu, alebo na strechách, či na schodištiach, alebo v obývačkách. Úplne chýba výškový a tiež časový údaj. Merania su rozdelené na širokopásmové (bez špecifikácie, zrejme >=10 MHz, pričom horná hranica nie je udaná) a potom špecifické, pre jednotlivé frekvenčné pásma mobilných sietí - špeciálne downlink. Bolo by to v poriadku, ak by v niektorych lokalitach nebola uvedená intenzita zo širokopásmoveho merania nižšia, než ktorákoľvek z čiastkových intenzit jednotlivých pásiem. Ak berieme do úvahy, že širokopásmové meranie pokrýva frekvencie od 10 MHz do napr. 6 GHz, zaručene musí zahŕňať aj čiastkové intenzity pásiem mobilných sietí. Širokopásmové meranie teda musí udávať najvyššiu úroven intenzity. V opačnom prípade sú výsledky takýchto meraní nedôveryhodné (napr. Banská Bystrica, Zvolenská cesta, TESCO, modrý bod: širokopásmové = kumulatívne meranie udáva nižšiu úroveň, než je úroveň pre 900 MHz).

 Z popisu nie je zrejmé, akým spôsobom bola vyhodnocovaná intenzita, či išlo o špičkové úrovne, alebo stredované/priemerované v čase a za aký dlhý časový úsek. Bez ohľadu na to, ako presná, detailná a kompletná bude mapa v určitom časovom momente, v inom časovom momente môže byť asbolútne nepoužiteľná. Je to dané povahou signálov digitálnych modulácií. Intenzita závisí od momentálnej dátovej prevádzky na sieťach, s tým súvisiaci výkon základňových staníc kolíše.
Ministerstvo sa pýši tým, že žiadna z nameraných intenzít sa ani nepriblížila k súčasným limitom (27 - 61 V/m). Isteže, pri tak benevolentne nastavených limitoch, aké má SR, nie je ľahké dosiahnuť tento strop. Pritom je ľahko možné nájsť intenzity >5 V/m, ktoré zďaleka nemožno považovať za malé. Takéto úrovne intenzity nechránia ani citlivú elektroniku voči rušeniu alebo zničeniu, nieto že populáciu. Mnohé krajiny sveta (a dokonca aj EU) majú limitné úrovne legislatívne zakotvené na 6 V/m, niektoré dokonca odporúčajú ešte prísnejšie limity. Pri takto nastavených normách by mnohé merané lokality už svietili na červeno. MDV SR však nemá argument na to, prečo sú limity nastavené tak, ako sú, nedbalo opakuje len fakt, že aktuálne úrovne v r. 1999 odporučila(!) Rada EU a Slovensko im slepo dôveruje.
 Úplne chýba údaj o merani rozhlasových a televíznych vysielačov, sietí TETRA, SIGFOX a im podobných. Napriek nie tak hustej sieti v porovnani s mobilnými sieťami, detaily meraní z týchto zdrojov by dokreslili situáciu, ktorý zdroj tvori markantnú čast expozície obyvateľstva. Možno by sa tým ľahko vyvrátili argumenty MDV SR o tom, že doposiaľ v minulosti sme boli exponovaní nejakými extrémne výkonnymi zdrojmi v tých istých frekvenčných pásmach.
 Napriek chvályhodnej činnosti MDV a snahy zostrojenia mapy intenzít, ktorú bude len náročné a zdĺhavé udržovať aktuálnu aspoň raz za 5 rokov, omnoho jednoduchšie by bolo publikovať mapu s existujúcimi vysielačmi, napr. s ERP väčším ako 4W, s udaním ich presných GPS polôh na mape, výkonu, azimutov antén a výškou nad terénom plus frekvenčným pásmom, v ktorom pracujú. Významovo by šlo o pozitívnejší prínos a najmä dlhodobo ľahko aktualizovateľnú pomôcku.

Súvisiace články:
  Akú má intenzitu mobilný signál v SR? Štát na mape ukazuje, že je hlboko pod maximami normy

  https://zive.aktuality.sk/clanok/150002/aku-ma-intenzitu-mobilny-signal-v-sr-stat-na-mape-ukazuje-ze-je-hlboko-pod-maximami-normy

  „Detektív" Doležal dal preskúmať 5G sieť, vraj je bezpečná
  https://www.extraplus.sk/clanok/detektiv-dolezal-dal-preskumat-5g-siet-vraj-je-bezpecna

Policajný prezident: Verím, že nikto nebude útočiť na 5G vysielače
https://zive.aktuality.sk/clanok/150163/policajny-prezident-verim-ze-nikto-nebude-utocit-na-5g-vysielace/

Problémy v obciach s vysielačmi
https://www.dolezite.sk/clanky/problemy-v-obciach

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (5 častí)
50 Na vlnách rozumu
51 O frekvencii
53 Zdroje RF
55 Vysielače na strechách
56 Mýty v médiách
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Workshop Európskeho parlamentu o dopadoch 5G na ľudské zdravie a životné prostredie
Panel pre budúcnosť vedy a techniky STOA

https://ehtrust.org/european-parliament-workshop-on-5g-features-impacts-to-human-health-and-environment/

Zastavte globálne zavádzanie sietí 5G, kým nebude potvrdená bezpečnosť, nalieha odborník
Hustota vysielačov znamená väčšiu expozíciu obyvateľstva vysokým úrovniam RF elektromagnetických polí
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/b-sgr011421.php

Lekári požadujú zastavenie rozširovania 5G
https://science.orf.at/stories/3204176/

Švajčiarska štátna expertná skupina publikovala rozsiahle hodnotenie vedeckej evidencie na oxidačný stres spôsobený expozíciou slabým RF poliam bezdrôtových technológií. Tvrdí, že RF EMP spôsobujú oxidačnú nerovnováhu
https://ehtrust.org/wireless-and-power-frequency-emfs-impact-oxidative-balance-says-swiss-expert-group/

Epidemiologický a medicínsky magazín BMJ Journals vyzýva na "zastavenie implementácie 5G"
https://ehtrust.org/halt-the-5g-rollout-journal-of-epidemiology-and-community-health-article-on-children-and-5g/

Mezdra sa stala druhou bulharskou samosprávou, ktorá zakázala sieť 5G na svojom území
https://it.dir.bg/tehnologii/mezdra-stana-vtorata-balgarska-obshtina-koyato-zabrani-5g-mrezhata

Zelené 5G alebo červené upozornenie?
List Grete Thunbergovej: spochybnenie správy Green 5G spoločnosti Huawei
https://www.ourwebofinconvenienttruths.com/letter-7/

Bezdrôtová technológia 5G: "Možnosti a výzvy pre rozvíjajúcu sa sieť"
Správa o 5G plná demagógie, zverejnená Úradom vlády USA pre zodpovednosť
https://ehtrust.org/5g-report-released-by-the-us-government-accountability-office/

Regulácia mobilných technológií podlieha zneužívaniu
Vláda nevenuje pozornosť rizikám 5G
https://letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/

Prof. Olle Johansson: Je 5G skutočne nebezpečná?

Čo je to 5G? Estónsky podcast: Stop 5G International a Environmental Health Trust
https://ehtrust.org/estonian-real-podcast-003-what-is-5g-with-stop-5g-international-and-eht/

Holandský súd uznal zvýšené zdravotné riziká základňovej stanice mobilnej siete
https://letstalkabouttech.nl/2021/01/nederlandse-rechter-mogelijk-verhoogde-gezondheidsrisicos-zendmast/

Nová štúdia: Kumulácia základňových staníc spojená s nárastom úmrtí na onkologické ochorenia v Brazílii
https://ehtrust.org/new-study-more-cell-towers-linked-to-higher-deaths-from-cancers-in-brazil/
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1229

Rádiofrekvenčná expozícia obyvateľov žijúcich v blízkosti základňových staníc mobilnej siete vo Francúzsku
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120313979

Rádiofrekvenčné žiarenie z blízkych základňových staníc mobilnej siete
Porovnanie prípadov v bytoch s nízkou a vysokou expozíciou

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6781513

Nový dokumentárny film: "Väznice bez mreží"
Naše prostredie je nasýtené chemikáliami a elektromagnetickými poľami. Nepriaznivé účinky týchto rozsiahlych expozícií ovplyvňujú rastúci počet jednotlivcov. Letmý pohľad do málo známeho sveta chorôb z životného prostredia.
https://vimeo.com/ondemand/prisonswithoutbars

Vedci po prvýkrát pozorujú živé bunky reagujúce na magnetické polia
https://ehtrust.org/scientists-observe-live-cells-responding-to-magnetic-fields-for-first-time/

Nová recenzovaná štúdia zistila, že žiarenie z mobilných telefónov zvyšuje riziko rakoviny prsníka
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690245/

„Vierohodná štúdia“: Žiarenie mobilných telefónov a umieranie hmyzu
https://science.orf.at/stories/3201814/

Porovnanie poškodenia chromozómov vyvolaného expozíciou mobilným telefónom a vysokou dávkou kofeínu
Účinok kombinácie a trvania expozície

https://www.researchgate.net/publication/346542911

Ochorenie diplomatov na Kube zrejme spôsobilo mikrovlnné žiarenie
https://svet.sme.sk/c/22549200/zahadne-ochorenie-americkych-diplomatov-na-kube-zrejme-sposobilo-mikrovlnne-ziarenie.html