ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 125 / 777612
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.4.2021
AKTUALITY - FEBRUÁR/MAREC 2021

2021 Otvorený list Svetovej zdravotníckej organizácii za prísnejšie, ochranné expozičné limity
https://ehtrust.org/2021-letter-to-world-health-organization-for-more-protective-emf-exposure-limits/

Švajčiarsko: Doctors for the environment: Tlačová správa o 5G technológii
https://ehtrust.org/switzerland-doctors-for-the-environment-press-release-on-5g-wireless/

Čína zakázala používanie smartfónov vo všetkých základných a stredných školách
https://ehtrust.org/china-bans-smartphones-in-all-primary-and-secondary-schools/

Ako priemysel a vlády krajín skresžujú a ohýbajú fakty o nebezpečenstvách bezdrôtových technológií
Dezinformácie a polopravdy zo strany priemyslu a priemyslom podporovaných vládnych agentúr a médií
https://ehtrust.org/5g-wireless-and-cell-phone-product-protection-firms/

Slovensko sa má tiež čím pochváli... pozitívna propaganda dnešných dní:
TV Markíza - prichádzajú nové 5G siete

Zive.sk: "Vežká analýza všetkých štúdií k bezpečnosti 5G: Závery vedcov neprekvapili"
Podplatená veda? Autormi analýz sú súčasní a/alebo bývalí členovia komisie ICNIRP. Neprekvapili. S prehžadom zmietli výsledky výskumu vedeckých tímov za posledných 30 rokov z dôvodu "doposiaž neuskutočnenej nezávislej replikácie" alebo "neadekvátnej vyhodnocovacej metódy". Názov článku a témy štúdie je zavádzajúci, publikovaná analýza posudzuje len štúdie milimetrových vĺn, nie technológiu "5G". Viaceré mainstreamové médiá sa vďačne tejto analýzy chytili s vežkou pompéznosou, na rozdiel od publikovania akejkožvek štúdie, ktorá potvrdzuje opak. Ale veď je to napokon úplne prirodzené...
https://zive.aktuality.sk/clanok/151819/velka-analyza-vsetkych-studii-k-bezpecnosti-5g-zavery-vedcov-neprekvapili
https://techbox.dennikn.sk/temy/dalsie-vyskumy-potvrdili-ze-5g-technologie-neskodia-ludom/
https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6

Mobilné telefóny a riziko onkologických ochorení: ICNIRP a "taktika ich vedy"
https://ehtrust.org/cellular-phone-use-and-risk-of-tumors-is-icnirp-war-gaming-the-science/

ICNIRP, SCENIHR, WHO EMF, IARC...
Kto je komu podriadený a kto za koho kope? Konflikt záujmov?
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/the-scientists-and-the-organisations

Slobodný vysielač: cyklus relácií Inforovnováha
Téma: elektromagnetické polia nízkych a rádiových frekvencií (5 častí)
58 Netepelné účinky EM žiarenia
60 Senzitivita žudí na EM žiarenie
61 Zdravotné vplyvy EM žiarenia
63 Právny rámec a petícia
65 Proti 5G v zahraničí
https://slobodnyvysielac.sk/inforovnovaha/

Netermálne biologické účinky milimetrových vĺn
Rozhovor s doc. I. Belyaevom, vedúcim katedry rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave, expertom na výskum biologických účinkov RF EMP, mikrovĺn a milimetrových vĺn od roku 1986, pre kanadský magazín La Maison, Zhovára sa André Fauteux

Prominentný vedec spája žiarenie mobilných telefónov s mozgovými nádormi
https://www.publicnewsservice.org/2021-03-24/health/prominent-scientist-links-cellphone-radiation-to-brain-tumors/a73655-1

"Existuje vysoká pravdepodobnos, že elektromagnetické pole vyžarované z mobilných telefónov zapríčiňuje vznik mozgových nádorov", tvrdí vedec Národného toxikologického programu USA v odbornej správe pre súdny dvor
https://ehtrust.org/high-probability-that-cell-phone-radiation-causes-brain-tumors-says-32-year-us-government-scientist-cdc-and-national-toxicology-program-in-expert-report-to-court/

Nemecký súd sa usiluje umlča neoblomného kritika štúdií RF DNA Alexandra Lerchla a jeho neopodstatnené tvrdenia o vykonštruovaných záveroch viedenského laboratória Franza Adlkofera
13-ročnej dezinformačnej kampani bude možno čoskoro koniec
https://microwavenews.com/news-center/german-court-moves-silence-critic-rf-dna-breaks

Bohaté odmeny za zlé správanie
Alexander Lerchl získal 5 miliónov dolárov na výskumné granty od nemeckej vlády
https://microwavenews.com/short-takes-archive/rich-rewards-bad-behavior

Lerchlova nedosiahnutežná cena: RF panel IARC
Diskvalifikácia pre konflikt záujmov a väzby na priemysel
https://microwavenews.com/news-center/lerchl%E2%80%99s-unattainable-prize

Realita 5G siete v USA:
slabý výkon a vysoká spotreba, použitie milimetrových vĺn predstavuje skôr úskalie, než výhodu

5G je v mnohých lokalitách omnoho pomalšia ako 4G. Sžubované latencie 1 ms sú v skutočnosti na úrovni desiatok ms
https://ehtrust.org/5g-is-a-sinking-ship-slow-poor-performance-and-a-power-hog/

Technológia 5G je pripravená prečerpa 3 až 7 miliárd ton CO2 do atmosféry
https://www.telecomtv.com/content/5g/5g-is-poised-to-pump-3-to-7-billion-tonnes-of-co2-into-the-atmosphere-it-s-claimed-40508/

Plánovanie sietí 5G: geopriestorové úvahy
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684420/OS_Final_report__5g-planning-geospatial-considerations.pdf