ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 128 / 928384
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.10.2022
AKTUALITY - AUGUST/SEPTEMBER 2022

Webinár na podporu projektu európskej občianskej iniciatívy SignStop5G

Prekurzory Brillouin, teoretická zvláštnosť alebo skutočná obava v súvislosti s použitím milimetrových vĺn vo vysokorýchlostných telekomunikáciách?
https://ehtrust.org/brillouin-precursors-a-theoretical-oddity-or-a-real-concern-for-5g-millimetre-wave-bands-to-be-used-in-future-high-speed-telecommunications/

ORSAA prehlasuje, že bezdrôtová technológia 5G nie je bezpečná
Kompilácia názorov expertov, ktorí hovoria o biologických účinkoch rádiového žiarenia. Väčšina z nich sa zaoberá bezdrôtovými technológiami a ich vplyvmi na zdravie v súvislosti s medzinárodnými štandardmi už viac než desaťročie. Vyjadrujú obavy z poškodenia DNA, oxidačného stresu, z používania pulzných signálov a ich dlhodobých účinkov.

Koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti v Spojených štátoch upozorňuje na problémy v zdravotníckom sektore v súvislosti s implementáciou sietí 5G a umelej inteligencie v nemocniciach
https://ehtrust.org/u-s-health-sector-cybersecurity-coordination-center-issues-alert-about-5g-ai-networks-in-hospitals/

Konferencia o bezdrôtovej technológii 5G: riziká a perspektívy. 14. - 16. október 2022, Düsseldorf
https://ehtrust.org/14-16-october-2022-5g-wireless-communication-technologies-risks-and-perspectives-in-duesseldorf-germany/

Americký časopis Bee Culture zverejnil dva články o včelách a rádiofrekvenčnom žiarení
https://www.beeculture.com/electromagnetic-radiation-part-1/
https://www.beeculture.com/electromagnetic-radiation-part-2/


Vedecký materiál

Vplyv milimetrových vĺn na spermie
https://ehtrust.org/study-the-effect-of-millimeter-waves-on-sperm/

"Súvislosť medzi používaním elektronických zariadení a parametrami kvality spermií u zdravých mužov, ktorí boli skrínovaní ako potenciálni darcovia spermií", Environmental Pollution, November 2022.
Nová štúdia z Číny ukazuje negatívny, aj keď mierny vplyv používania elektronických zariadení na plodnosť. Možno prekvapivé zistenie: Používanie náhlavnej súpravy (headset) súvisí aj s nižšou kvalitou spermií. Autori vysvetľujú: "Tí, ktorí používajú slúchadlá, mávajú telefóny bližšie k ich reprodukčným orgánom."
https://ehtrust.org/wi-fi-radiation-damages-human-sperm-in-new-study/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122013033
https://worldresearchersassociations.com/Archives/RJBT/Vol(17)2022//October 2022/Electromagnetic radiations on the functional potential of spermatozoa.pdf

"Magnetické polia nízkych frekvencií významne zvyšujú cytotoxicitu metotrexátu a môžu znížiť migráciu rakovinových bunkových línií prostredníctvom prechodne indukovaného poškodenia plazmatickej membrány", Biochemical and Biophysical Research Communications, Október 2022.
"Naše výsledky naznačujú dôležitú úlohu v použití nízkofrekvenčných magnetických polí pri liečbe nádorov, čo otvára niektoré nové a vzrušujúce možnosti, vrátane použitia menších dávok chemoterapeutických látok a narušenia metastáz nádoru. Experiment in vitro s použitím 10 Hz magnetického poľa veľmi nízkej intenzity 0.3 µT (300 nT).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X22011548?via%3Dihub

"Statické magnetické polia zo slúchadiel: Podrobné merania, plus niekoľko otvorených otázok", Environmental Research, November 2022. Argentína, Slovensko, súčasťou tímu je Igor Beljajev.
"Celkovo sa dospelo k záveru, že celá literatúra vylučuje predpoklad, že apriori sú statické magnetické polia zo slúchadiel neškodné."

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122012348

"Nízka intenzita širokopásmového terahertzového žiarenia podporuje rast a vývoj neurónov", Acta Physica Sinica, Júl 2022.
"Tieto výsledky predstavujú objav špecifických frekvencií a energie terahertzového žiarenia ako novú neuromodulačnú technológiu na liečbu alebo intervenciu chorôb, ako sú neurovývojové poruchy.”
https://wulixb.iphy.ac.cn/en/article/doi/10.7498/aps.71.20220636