ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 128 / 928385
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.12.2022
AKTUALITY - OKTÓBER/NOVEMBER 2022

Nová výzva pre ICNIRP
Vedci sa usilujú o sprísnenie expozičných limitov. Uspejú tam, kde iní zlyhali?
Nový významný dokument ICBE-EMF (Medzinárodnej komisie pre biologické účinky elektromagnetických polí) predstavuje argumenty pre revíziu expozičných limitov a vyzýva na okamžité moratórium pre technológiu 5G
https://microwavenews.com/news-center/new-challenge-icnirp

https://ehtrust.org/major-new-paper-by-international-commission-on-wireless-technology-presents-case-for-revision-of-human-exposure-limits-and-calls-for-immediate-moratorium-on-5g/

Francúzska zdravotnícka agentúra ANSES očakáva ďalší výskum RF
Náhrada za prehodnotenie karcingenity spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením, ktoré vykonala IARC?
https://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-anses-rf-review
https://microwavenews.com/short-takes-archive/anses-seeks-rf-research

Titulky médií v USA zaplavili obavy z nevzhžadných masívnych "5G" veží v New Yorku
https://ehtrust.org/5g-in-new-york-city/

ProPublica: "Ako FCC chráni telekomunikačný priemysel pred obavami o bezpečnos"
"Bezdrôtový priemysel spúša tisíce nových vysielačov uprostred rastúceho počtu výskumov, ktoré spochybňujú bezpečnos mobilných telefónov. Federálne regulačné orgány tvrdia, že sa niet čoho obáva, i napriek tomu, že sa opierajú o normy stanovené v roku 1996."
https://www.propublica.org/article/fcc-5g-wireless-safety-cellphones-risk

Inžinier spoločnosti Motorola žaluje spoločnos za údajnú rakovinu mozgu a vydáva knihu "Mobilný telefón - ruská ruleta"
https://ehtrust.org/motorola-engineer-sues-company-alleging-brain-cancer-and-writes-a-book-cellular-telephone-russian-roulette/
Knihu si môžete prečíta tu: https://www.icems.eu/docs/Robert_C_Kane.pdf

La Repubblica: "Ochorenie na rakovinu v dôsledku používania mobilného telefónu"
63-ročný technik, ktorý 13 rokov používal mobilný telefón viac ako 2 a pol hodiny denne a u ktorého sa vyvinul akustický neuróm, získal v odvolacom konaní invalidný dôchodok.
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/11/05/news/si-ammala-di-tumore-per-luso-del-cellulare-condannata-inail-a-riconoscere-una-rendita-al-lavoratore-373067659/

Vedecké poznatky o zdravotných rizikách bezdrôtových sietí, základňových staníc mobilnej siete, zahusovaní vysielačov a expozícii signálu 5G
https://ehtrust.org/science-on-health-risks-of-cell-towers-5g-exposure-small-cell-densification-and-new-wireless-networks/

5G a zmena klímy: Výskum uhlíkovej, pôdnej a vodnej stopy
https://ehtrust.org/5g-and-climate-change-research-on-carbon-land-and-water-footprints/

Biologické účinky elektromagnetického žiarenia na vtáky
https://ehtrust.org/biological-effects-of-electromagnetic-radiation-on-birds/

"Ekologické hrozby prepojeného sveta a 5G"
Moderné technológie neredukujú emisie uhlíka a ohrozujú životné prostredie

Energetická spotreba a emisie skleníkových plynov technológie 5G

Medzinárodná regulácia rádiofrekvenčného žiarenia, ktorá ignoruje vedecké štúdie o biologických účinkoch

Dopad expozície rádiofrekvenčnému žiareniu na hmyz


VEDECKÝ MATERIÁL

Slovenská štúdia:
"Pulzné elektromagnetické pole Wi-Fi s frekvenciou 2.45 GHz ovplyvňuje odpoveď cirkadiánneho oscilátora v bunkovej línii kolorektálneho karcinómu DLD1 na reguláciu sprostredkovanú miR-34a", International Journal of Molecular Sciences, okt 2022
https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/13210/htm

"Účinky rádiofrekvenčného poža z 5G komunikácie na priestorovú pamä a emocionalitu u myší.", Int J Environ Health Res. 2022 Nov 22
https://ehtrust.org/study-5g-radiation-fields-caused-depression-in-mice/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09603123.2022.2149708