ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 162 / 1033103
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.1.2023
AKTUALITY - DECEMBER 2022

IARC čoskoro prehodnotí karcinogénne riziko rádiofrekvenčného žiarenia - alebo možno aj nie
Riaditeľka Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny vysiela zmiešané signály
https://microwavenews.com/news-center/iarc-2nd-rf-monograph-meeting

Záznam medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: "Rádiofrekvenčné žiarenie a zdravie"
ANSES, Paríž, november 2022, 7 sekcií
Program nájdete tu: https://ptolemee.com/radiofrequences/programme-en.html

Svetová zdravotnícka organizácia zverejňuje zoznam členov pracovnej skupiny pre posudzovanie zdravotných rizík rádiofrekvenčných polí
https://ehtrust.org/who-announces-members-of-the-task-group-on-radiofrequency-fields-and-health-risks/

Nadmerné vystavovanie sa elektrosmogu môže poškodiť imunitný systém
Nadbytok elektromagnetických vĺn vyžarovaných elektronickými zariadeniami vytvára druh znečistenia známy ako elektrosmog, ktorý je nepostrehnuteľný a všadeprítomný
https://www.aarauer-nachrichten.ch/lifestyle/detail/article/uebermaessige-belastung-durch-elektrosmog-kann-das-immunsystem-schaedigen-00220945/

Prečo EHS nie je rozprávka
Európska občianska iniciatíva pripravila magický animovaný film o precitlivelosti na elektro-magnetické žiarenie

"Eko-cída z vesmíru"
Portál, ktorý sa aktívne zaoberá bojom proti priemyselnému znečisťovaniu okolia Zeme
https://freethesky.org/

  

Vysielače mobilnej siete na obežnej dráhe
Zdá sa, že astronómovia budú mať ďalší problém. Medzinárodnú skupinu vedcov znepokojuje jas obrovskej družice z hľadiska viditeľného svetla, aj rádiových vĺn
https://www.cnet.com/science/space/astronomers-worldwide-troubled-by-new-cell-phone-tower-in-space/

„Deti sa učia chrániť sa pred žiarením mobilných telefónov a tabletov“
Cyperská národná komisia pre životné prostredie a zdravie detí publikovala nové video

"Režim v lietadle" sa zdal ako skvelý nápad. Kým sa EÚ nerozhodla, že už nemá zmysel
Už žiadne nastavovanie režimu v lietadle počas letu. Európska únia 26. novembra 2022 oznámila, že na letoch bude možné využívať 5G pripojenie, čo znamená, že používanie režimu v lietadle nie je povinné. Krok, ktorý EÚ urobila, znamená pravdepodobne koniec "režimu lietadla" na mobilných zariadeniach
https://www.ruetir.com/2022/11/28/airplane-mode-seemed-like-a-great-idea-until-the-eu-has-decided-it-doesnt-make-any-sense/


VEDECKÝ MATERIÁL

„Hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam v ľudskom tele v interiéri elektrického vozidla“
Vypočítané maximálne magnetické pole je sústredené v oblasti nôh a chodidiel. Čím vyšší je vodič, tým väčšia je jeho expozícia. Maximum v tele vodiča = 0.2 µT (2 mG). Čína 2022
https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncac269/6957246

Účinky gradientu elektromagnetického žiarenia generovaného vysielačom telefónnej siete na distribúciu suchozemských vtákov a hmyzu v chránenej oblasti savany
https://link.springer.com/article/10.1007/s11756-022-01113-8

Komentár k článku: „Mobilné siete 5G a zdravie – najnovší vedecký prehľad výskumu nízkoúrovňových RF polí nad 6 GHz“
Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, dec 2022
https://www.nature.com/articles/s41370-022-00497-8