ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 128 / 940541
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.3.2023
AKTUALITY - FEBRUÁR 2023

Workshop v Európskom parlamente
5G, 6G a problematika emisií z bezdrôtových zariadení
  7. februára 2023 sa v Európskom parlamente v Bruseli konalo stretnutie, ktoré usporiadali europoslanci Michele Rivasi (FR), Anne-Sophie Pelletier (FR) a Ivan Sinčić (HR). Prítomní boli zástupcovia Európskej komisie, mimovládnej organizácie "Europeans for Safe Connections" (ESC), združenia PhoneGate (PG), petičného výboru "Stop 5G - zostaň pripojený, ale chránený" (mimo iných aj zo Slovenska a Čiech) a tiež priemyslu DG CONNECT. DG CONNECT prezentovali správu o návrhu a vývoji nového telekomunikačného štandardu "6G".
Tiež bolo diskutované:
 • Môžeme dosiahnuť férové a udržateľné pripojenie?
 • Aké nariadenie môže EU navrhnúť, aby chránilo naše zdravie, prírodu, životné prostredie a súkromie?
 • Ako môžeme zlepšiť inkluzívnosť a kvalitu života elektrohyper-senzitívnych ľudí?
 • Aké technické možnosti sú už dostupné na zachovanie gigabitového pripojenia, ale na obmedzenie žiarenia, poškodenia životného prostredia a nás samých?

Záznam konfrontačnej konferencie (prezentácií a diskusie) so slovenskými titulkami

Vedci tvrdia, že je čas uplatniť princíp prevencie v prípade rádiových frekvencií.
Prečo sa neuplatňujú zásady toxikológie?
https://microwavenews.com/news-center/apply-precautionary-principle-rf

Zber podpisov a činnosť európskej občianskej iniciatívy "Stop 5G - stay connected, but protected" sa končí
  Ďakujeme každému z Vás, kto ste počas uplynulého roka sledovali a podporovali túto iniciatívu. Aj vďaka vám sa v celej Európe vyzbieralo viac ako 82000 podpisov pod túto veľmi dôležitú, ale náročnú tému. Slovensku sa podarilo umiestniť ako druhému najúspešnejšiemu. Podarilo sa osloviť ľudí v najodľahlejších kútoch EÚ a dostať žiarenie z bezdrôtových zariadení, vrátane 5G, na program rokovania Európskeho parlamentu, ktorého sa osobne zúčastnili aj zástupcovia európskej iniciatívy za Slovenskú republiku.

  Nový projekt "Európania za bezpečné pripojenia" (ESC) je spolupráca národných a medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú negatívnymi vplyvmi moderných komunikačných technológií. ESC predloží našim politikom návrhy na zlepšenie bezpečnosti bezdrôtových technológií a zníženie expozície elektromagnetickým poliam - v prospech jednotlivcov, spoločnosti, fauny a flóry. Európania za bezpečné pripojenia nie sú proti technologickému rozvoju a inováciám, ale požadujú, aby boli technológie bezpečné pre všetok život. Žiadajú, aby politici urobili všetko potrebné na ochranu planéty skôr, ako začnú experimentovať s novými technológiami, ktoré neboli pred uvedením na trh seriózne otestované a posúdené.


VEDECKÝ MATERIÁL

"Štatistické zosilnenie účinkov slabých magnetických polí pri bunkovom prepise", Cells, február 2023, Ústav všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve
"Tento mechanizmus predpovedá náhodný charakter nešpecifických účinkov spôsobených slabými a hypomagnetickými poľami a súhlasí s rozmanitosťou biologických reakcií na slabé magnetické pole."
https://www.mdpi.com/2073-4409/12/5/724

"Základné prvky magnetosenzitivity radikálového páru u drozofily", Nature, február 2023, Univerzita v Manchestri, Veľká Británia
Poskytuje "silný dôkaz", že radikálové páry, ktoré nie sú závislé od kryptochrómu, "môžu v bunkách vyvolať reakcie na magnetické pole."
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05735-z