ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 160 / 975839
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.4.2023
AKTUALITY - MAREC 2023

Kto je oprávnený interpretovať riziká žiarenia mobilných telefónov?
O kampaniach priemyselného kartelu a ICNIRP
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1951

Apple varuje pred potenciálne negatívnymi vplyvmi vysokofrekvenčných magnetických polí na medicínske pomôcky
Upozorňuje, aby ste iPhone a Airpods držali ďalej od hrudníka
https://ehtrust.org/apple-warns-keep-iphone-and-airpods-away-from-chest-because-of-electromagnetic-fields/

Pulzné RF: pravdepodobná príčina Havanského syndrómu
Odtajnená správa spravodajských služieb obnovuje obavy z rádiofrekvenčných zbraní
https://microwavenews.com/short-takes-archive/pulsed-rf-plausible-cause-havana-syndrome

Žiarenie z mobilných telefónov a miera výskytu nádorových ochorení
Správy z Južnej Kórey, ktorá medzi prvými zaviedla masové používanie mobilných telefónov, naznačujú príznaky toho, čo sa podľa obáv odborníkov môže stať celosvetovou epidémiou. Zatiaľ čo celkový počet prípadov nádorových ochorení v období rokov 1999 a 2018 mozgu klesol, počet vysoko malígnych foriem (glioblastóm) a niektorých nezhubných druhov nádorov sa zvýšil v tých častiach mozgu, ktoré sú najviac vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu z mobilných telefónov. Štúdia poukazuje na:
• Pozitívnu koreláciu pre malígny novotvar veľkého mozgu, okrem lalokov a komôr/čelného laloku/spánkového laloku
• Pozitívnu koreláciu pre benígny novotvar mozgových blán/mozgu a iných častí CNS/supratentoriálneho mozgu
• Najvyšší korelačný koeficient: malígny novotvar čelového/spánkového laloka

https://ehtrust.org/korea-study-rates-for-cancer-has-increased-in-areas-exposed-to-cell-phone-radiation/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Epigenetická modifikácia expresie génov v rakovinových bunkách pomocou terahertzovej demetylácie", Scientific Reports, Južná Kórea, marec 2023
"THz žiarenie môže ovplyvniť biologickú aktivitu v živých bunkách, hoci ide o neionizujúce žiarenie, ktoré nepoškodzuje sekvencie DNA... THz demetylácia... môže mať potenciálne využitie v molekulárnej terapii rakoviny."
https://www.nature.com/articles/s41598-023-31828-w

"Bezdrôtové technológie, neionizujúce EMP a deti: Aktuálne problémy v zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich", marec 2023
"Dospeli sme k záveru, že v súlade s radami v pediatrickej rádiológii sa prístup, ktorý odporúča, aby expozícia mikrovlnnému žiareniu bola taká nízka, ako je rozumne dosiahnuteľné (ALARA), zdá byť rozumný a obozretný."
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1538544223000238

"Vzťah medzi vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením z mobilných telefónov a mozgovým nádorom. Prieskum životného prostredia", marec 2023
Meningiómy v Južnej Kórei vzrástli od roku 1999 do roku 2018 o viac než 35 % za rok. Možno to všetko pripísať lepšej detekcii, alebo môže hrať úlohu aj rádiofrekvenčné žiarenie z bezdrôtových telefónov?
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935123004498

"Theta pásmo mozgových vĺn v ľudskom pokojovom EEG modulované RF EMP z mobilného telefónu", International Journal of Radiation Biology, Ineris, Francúzsko, marec 2023
"Táto práca prispieva k narastajúcej literatúre, ktorá naznačuje potenciálnu moduláciu ľudského spontánneho EEG vystavením sa RF-EMP."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2023.2187477