ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 168 / 995723
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.6.2023
AKTUALITY - MÁJ 2023

V žalobách týkajúcich sa mozgových nádorov, spôsobených mobilným telefónom, je účas expertných znalcov ako svedkov zakázaná
https://microwavenews.com/news-center/judge-bars-expert-witnesses

FCC má chráni životné prostredie. Nechráni
https://www.propublica.org/article/fcc-environment-cell-towers-failures

Bývalý člen ICNIRP James Lin s doposiaž najostrejšou kritikou:
"Zastarané limity FCC, IEEE a ICNIRP pre rádiofrekvenčné žiarenie sú pochybné"
IEEE Microwave Magazine, jún 2023
https://ieeexplore.ieee.org/document/10121536

Vypínanie mobilnej siete 3G v slovenskom Orangei a Telekome:
Ako sa pripravujú a na čo využijú uvožnené pásmo
https://zive.aktuality.sk/clanok/WCaTGfT/vypinanie-3g-v-orangei-a-telekome-ako-sa-pripravuju-a-na-co-vyuziju-uvolnene-pasmo/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Telefonovanie mobilným telefónom je spojené so zvýšeným rizikom vysokého krvného tlaku"European Heart Journal – Digital Health, máj 2023
https://www.eurekalert.org/news-releases/988096

"Vystavenie EMP u rodičov spojené s abnormalitami plodu a detstva potomkov", Open Medicine, máj 2023
"Abnormality plodu a detí boli častejšie u rodičov, ktorí boli vystavení EMP, v porovnaní s tými, ktorí EMP vystavení neboli."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/med-2023-0697/html

"EMP narušujú opežovacie správanie včiel medonosných", Science Advances, máj 2023
"Naša štúdia poskytuje presvedčivé dôkazy o škodlivých vplyvoch EMP z distribučnej elektrickej siete na opežovacie správanie včiel medonosných, čo vedie k negatívnym účinkom na rastlinné spoločenstvá."
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh1455