ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 170 / 995708
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

2.7.2023
AKTUALITY - JÚN 2023

Ako peniaze a moc dominujú výskumu rádiových frekvencií
Rozhovor s popredným výskumníkom Henrym Laiom
https://microwavenews.com/news-center/how-money-and-power-dominate-rf-research

Vplyv bezdrôtovej technológie na divokú faunu a životné prostredie
Odborný webinár o vede, politike a práve

ICNIRP stále riadi RF projekt vo WHO
japonsko-korejský "NTP Lite" na programe
https://microwavenews.com/short-takes-archive/icnirp-still-runs-rf-who

"NTP Lite": priebežná správa
Brífing na zasadnutí WHO RF v Ženeve
https://microwavenews.com/short-takes-archive/korean-briefing-%E2%80%98ntp-lite%E2%80%99

Ako vplýva rádiofrekvenčné žiarenie a elektromagnetické pole nízkych frekvencií na človeka?

SCHEER opätovne potvrdzuje používanie limitov ICNIRP
Vedecký výbor EK pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER):
"Stanovisko k potrebe revízie príloh v odporúčaní Rady 1999/519/ES a smernici 2013/35/EÚ vzhľadom na najnovšie dostupné vedecké dôkazy, týkajúce sa rádiových frekvencií (100 kHz - 300 GHz)"
Účinne odmieta štúdie NTP, Ramazzini a Lerchl na zvieratách. Nevidí potrebu chrániť verejnosť a pracovníkov pred možnými dlhodobými účinkami rádiofrekvenčného žiarenia
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-06/scheer_o_044.pdf


VEDECKÝ MATERIÁL

Epigenetické účinky žiarenia z mobilných telefónov
Štúdia Analýza globálnych zmien metylácie DNA v ľudských keratinocytoch bezprostredne po vystavení rádiofrekvenčnému poľu s frekvenciou 900 MHz, publikovaná v časopise Bioelectromagnetics, zistila epigenetické účinky 114 génov, ktoré boli "významne rozdielne metylované" v ľudských kožných bunkách po jednorazovom, hodinovom vystavení veľmi slabému 900 MHz žiareniu - frekvencii bežne používanej v bezdrôtovej komunikácii. Expozícia bola veľmi nízka, menej ako 0,01 W/Kg
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.22439
https://ehtrust.org/new-study-epigenetic-effects-from-cell-phone-radiation/

"Majú EMP používané v telekomunikáciách vplyv na voľne rastúce druhy rastlín?
Kontrolná impaktná štúdia v teréne"
, Ecological Indicators, jún 2023
Niektoré špecifické druhy divorastúcich rastlín vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu (~867 MHz pri 10-20 mW/m2) vykazovali "trvalé a nezvratné" poškodenia
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23004090