ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 169 / 995727
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.9.2023
AKTUALITY - JÚL/AUGUST 2023

Správa OSN: "Chýbajú dôkazy, že počítačové technológie podporujú vzdelávanie. Naopak, nadmerné sledovanie obrazoviek poškodzuje zdravie detí"
https://ehtrust.org/united-nations-report-little-evidence-that-digital-technology-supports-education-and-excessive-screentime-is-harmful-to-children/

Taliansko odmieta uvolniť limity rádiofrekvenčnej expozície pre 5G
Prísny štandard, ktorý bol kedysi považovaný za prekážku rozvoja 5G, nebude zosúladený s odporúčaním ICNIRP, aspoň zatiaľ nie
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
https://ehtrust.org/italy-refuses-to-loosen-wireless-radiation-limits-for-5g/

Účinky rádiofrekvenčného žiarenia na zdravie: chronický oxidačný stres
https://ehtrust.org/wireless-radiation-health-effects-chronic-oxidative-stress/

Početné analýzy ukázali, že väčšina hodnotených štúdií o vplyve bezdrôtových technológií na organizmus potvrdzuje biologické účinky
https://ehtrust.org/the-majority-of-studies-on-critical-health-endpoints-finds-effects-from-wireless-frequencies/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Horná hranica pre širokopásmové narušenie magnetickej orientácie u nočných sťahovavých spevavcov", PNAS, júl 2023. "Výsledky poskytujú presvedčivý dôkaz, že magnetický kompas sťahovavých vtákov funguje na základe mechanizmu radikálového páru obsahujúceho flavín."
https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2301153120

"Vplyv slabých rádiofrekvenčných (RF) a statických magnetických polí na kľúčové signálne molekuly, vnútrobunkové pH, membránový potenciál a rast buniek v bunkách fibrosarkómu HT-1080", Scientific Reports, august 2023. Slabé RF a statické magnetické polia "môžu mať dôležité klinické dôsledky na starnutie, rakovinu, artritídu a Alzheimerovu chorobu"
https://www.nature.com/articles/s41598-023-41167-5

"Mamografia pomocou nízkofrekvenčných EMP s hlbokým učením", Scientific Reports, august 2023. Nový systém pracujúci na frekvencii 200 MHz pomáha zistiť anomálie vo vnútri ľudského ženského prsníka. Dokáže odhaliť nielen nezhubné a zhubné nádory, ale aj ich veľkosť a umiestnenie. "Pozoruhodné je, že modely hlbokého učenia dosiahli veľmi vysokú presnosť klasifikácie."
https://www.nature.com/articles/s41598-023-40494-x