ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 165 / 995735
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.10.2023
AKTUALITY - SEPTEMBER 2023

O pár dní na Slovensku začína vypínanie mobilnej 3G siete
Čo to znamená a koho sa to dotkne?
https://zive.aktuality.sk/clanok/eEmQNsa/o-par-dni-na-slovensku-zacina-vypinanie-3g-siete-co-to-znamena-a-koho-sa-to-dotkne/

Dočasné stiahnutie mobilného telefónu iPhone 12 z trhu pre nesúlad s nariadením EÚ
Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) požiadala Apple, aby stiahol iPhone 12 z francúzskeho trhu s účinnosou od 12. septembra 2023. Merania ukázali, že špecifická miera absorpcie (SAR) prekračuje stanovené limity. Neschopnos rieši situáciu bude ma za následok stiahnutie zariadenia, ktoré už bolo sprístupnené spotrebitežom
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/temporary-withdrawal-from-the-market-of-the-iphone-12-for-non-compliance-with-eu-regulation

TV Markíza odvysielala v tejto súvislosti nasledujúci príspevok:

Na tento príspevok sme reagovali, avšak bez odozvy:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/list-redaktorke-markizy/

Apple iPhone 12: Aktualizácia firmware spoločnosou Apple po zistení prekročenia limitnej hodnoty SAR
Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) ukončila test aktualizácie firmware navrhnutej spoločnosou Apple pre iPhone 12. Testy potvrdzujú, že softvér umožňuje tomuto zariadeniu rešpektova lokalizovanú limitnú hodnotu SAR pre EU, a teda rešpektova platné normy. ANFR požiadal Apple, aby zabezpečil aktualizáciu firmware na všetkých zariadeniach. Táto distribúcia umožní zruši zákaz uvádzania na trh.
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/apple-iphone-12-validation-of-apples-update-proposal-after-sar-limit-was-exceeded

Aféra iPhone 12: List prof. Toma Butlera redaktorovi časopisu Irish Examiner o zdravotných účinkoch žiarenia z mobilných telefónov
https://ehtrust.org/iphone-radiation-letter-by-prof-tom-butler-to-the-editor-irish-examiner-on-cell-phone-health-effects/

ANFR publikuje analýzu meraní SAR vykonaných v roku 2022
Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) publikuje analýzu meraní SAR (Specific Absorption Rate) vykonaných v roku 2022 na vzorke 102 mobilných telefónov 33 rôznych značiek. 8 telefónov prekročilo regulačné limity
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/lanfr-publie-lanalyse-des-mesures-de-das-realisees-en-2022

Neurochirurg varuje pacientov a rodičov detí pred nebezpečenstvom žiarenia z bezdrôtovej techniky
Na základe mnohých nezávislých štúdií je Dr. Baldwin z Barrow Neurological Institute a mnohí ďalší vedci presvedčení, že toto človekom vytvorené žiarenie, ktoré denne používame v domácnostiach, školách, podnikoch a dokonca aj v nemocniciach, je čiastočne zodpovedné za nedávny epidemický nárast výskytu niekožkých druhov rakoviny centrálneho nervového systému, neurologické ochorenia a neurodegeneratívne poruchy.
Odporúča jednoducho odpoji Wi-Fi a ďalšie bezdrôtové zariadenia na niekožko hodín alebo niekožko dní: veža žudí vidí okamžité zlepšenie svojho zdravia a pohody.

Psychológ: „Deti nepotrebujú smartfón, maximálne len telefón. Mali by sme si by vedomí, že mobil nie je priatež.“
V strese sa mnoho žudí obráti na mobilné telefóny, aby sa rozptýlili a oddýchli si. Nie je to však oddych, ktorý nám sociálne siete poskytujú...
https://www.noen.at/melk/noen-gespraech-kids-brauchen-kein-smartphone-sondern-maximal-ein-telefon-384670069

Puzzle Schwannóm
Viedol mobil vo vrecku nohavíc k nádoru na stehne?
https://microwavenews.com/short-takes-archive/schwannoma-thigh