ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
16 online • návštevy: 165 / 995692
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.11.2023
AKTUALITY - OKTÓBER 2023

Telekom kompletne vypne mobilnú 3G sieť už o mesiac
https://zive.aktuality.sk/clanok/9LSIpKg/telekom-kompletne-vypne-3g-siet-o-mesiac-urobi-to-v-dvoch-krokoch/

 

Towercom získal povolenie pre testy 5G Broadcast a spustil testovaciu prevádzku na vysielači Bratislava-Kamzík na frekvencii 650 MHz (43. kanál)
5G Broadcast (Enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service - eMBMS) je aktuálne nový štandard komunikačnej technológie, ktorý umožňuje efektívne šíriť obsah v reálnom čase cez 5G siete resp. použitím LTE komunikačných technológií. To znamená, že namiesto toho, aby sa dáta posielali z jedného zdroja na mnoho prijímačov nezávisle, 5G Broadcast umožňuje rovnomerné šírenie obsahu do veľkého počtu zariadení naraz. Do koncového zariadenia postačuje jednosmerný komunikačný kanál a to od vysielača k prijímaču
https://www.satelitnatv.sk/2023/10/towercom-ziskal-povolenie-pre-testy-5g-broadcast-prinasame-podrobnosti/
https://zive.aktuality.sk/clanok/MwmuCQU/5g-broadcast/

Používanie mobilných telefónov bude zakázané už aj na školách v Anglicku
Tlačová správa anglického ministerstva školstva
Nové usmernenia odporúčajú zákaz používania mobilných telefónov počas školského dňa vrátane prestávok. „Podľa správy OSN z roku 2023 každá siedma krajina zakazuje používanie mobilných telefónov v školách. Vlády zakázali mobilné telefóny v školách kvôli vplyvu na rozsah učenia sa detí vo FrancúzskuHolandskuFínskuIzraeliČíneAustráliiKanadeGréckuGhaneRwande Ugande

Starlink pre smartfóny
Satelitná sieť Starlink chce predstaviť textové a hlasové služby na bežné mobilné telefóny už od roku 2024. Webová stránka tvrdí, že služba "Direct to Cell" bude budúci rok ponúkať textové služby, po ktorých budú v roku 2025 nasledovať hlasové a dátové služby
https://www.theverge.com/2023/10/12/23914081/spacex-starlink-direct-to-cell-satellite-internet-lte-connectivity
https://zive.aktuality.sk/clanok/ki2ZShy/vieme-viac-o-starlinku-pre-smartfony-kedy-ho-spacex-spusti/

Vedec Dimitris Panagopoulos:
Prečo sú človekom vytvorené elektromagnetické polia najškodlivejšie

https://maisonsaine.ca/article?id=100580


VEDECKÝ MATERIÁL

"Škodlivé účinky rádiofrekvenčných elektromagnetických vĺn vyžarovaných mobilnými telefónmi na morfokinetiku, oxidatívny stres a apoptózu v preimplementačných embryách myší", (2023) Environ Pollut. Nov 1;336:122411
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-harms-mouse-embryos/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749123014136?via%3Dihub

“Vplyv vystavenia Wi-Fi signálu v maternici a ranom veku na vývoj nervov a správanie potkanov”, Environmental Science and Pollution Research 2023
Prenatálna expozícia Wi-Fi zvýšila telesnú hmotnosť, zlepšila priestorovú pamäť a funkciu učenia a vyvolala behaviorálnu hyperaktivitu samcov potkanov
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-29159-4

Nová štúdia odkazuje používanie mobilných telefónov na rakovinu prostaty a kože
"Používanie mobilných telefónov a riziká celkových a 25 špecifických rakovín: prospektívna štúdia z UK Biobank Study", Cancer Epidemiol Biomarkers Prev (2023), doi: 10.1158/1055-9965.EPI-23-0766/729762
https://ehtrust.org/new-study-links-cell-phone-use-to-prostate-cancer-and-skin-cancer/
https://aacrjournals.org/cebp/article-abstract/doi/10.1158/1055-9965.EPI-23-0766/729762/Mobile-phone-use-and-risks-of-overall-and-25-site?redirectedFrom=fulltext