ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 128 / 1023058
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.12.2023
AKTUALITY - NOVEMBER 2023

Lekári, právnici a vedci sa spojili v medzinárodnej deklarácii o deťoch pre digitálny vek
V súčasnom digitálnom svete majú deti základné ľudské právo žiť bez závislosti, vykorisťovania a expozície žiareniu
https://www.prnewswire.com/news-releases/doctors-lawyers-and-scientists-join-together-in-international-childrens-declaration-for-the-digital-age-301974137.html

Televízia cez 5G sa už testuje na Slovensku
Expert z Towercomu vysvetľuje jej výhody
https://zive.aktuality.sk/clanok/clIRuFT/televizia-cez-5g-sa-uz-testuje-na-slovensku-expert-z-towercomu-vysvetluje-jej-vyhody/

NYTimes: "Mám sa obávať žiarenia zo smartfónu?"
"Niektoré štúdie spájajú používanie mobilných telefónov s rakovinou, preto sme sa opýtali niekoľkých odborníkov, aby nám toto riziko vysvetlili"
https://www.nytimes.com/2023/11/14/well/live/cellphone-radiation-effects.html

Kritika na článok v NY Times o bezpečnosti žiarenia mobilných telefónov
https://ehtrust.org/criticism-of-new-york-times-article-on-cell-phone-radiation-safety/


VEDECKÝ MATERIÁL

Žiarenie z bezdrôtových technológií negatívne ovplyvňuje ľudské bunky
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-negatively-impacts-human-cells/

Žiarenie bezdrôtových zariadení ovplyvňuje spánok hospitalizovaných novorodencov
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-impacts-sleep-in-hospitalized-newborns/

"Biologické účinky elektromagnetických polí na hmyz", Reviews on Environmental Health, November 2023
"Biologické účinky netepelných EMP na hmyz sú jasne dokázané v laboratóriu, ale len čiastočne v teréne, preto širšie ekologické dôsledky stále nie sú známe. Je potrebné vykonať viac terénnych štúdií, ale extrapolácia z laboratória ... už teraz odôvodňuje zvýšenie miery ohrozenia vplyvu EMP na hmyz v životnom prostredí." Rozsiahly prehľad so 162 odkazmi
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2023-0072/html

https://ehtrust.org/newly-published-scientific-review-finds-numerous-impacts-to-insects-from-wireless-radiation-and-non-ionizing-emfs/