ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 134 / 1023067
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.1.2024
AKTUALITY - DECEMBER 2023

Francúzska investigatíva:
Žiarenie z mobilných telefónov prekračuje bezpečnostné limity a výskum preukazuje karcinogénne účinky a poškodenie DNA
iPhone 12 bola len špička žadovca, iné smartfóny majú tiež problém. Medzi výrobcami, ktorých kontrolná agentúra identifikovala, nájdeme najmä Alcatel, Wiko, Huawei, Xiaomi, či dokonca Samsung a Motorolu...
...A pokiaž je štandard SAR stále referenčnou metódou na odhad rádiofrekvenčných emisií z telefónu, nie je to o nič menej kontroverzné. Od 90-tych rokov 20. storočia vydala Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) „odporúčania“ týkajúce sa limitov, ktoré sa nesmú prekroči, aby boli chránení užívatelia týchto zariadení. Problém je v tom, že táto medzinárodná komisia a jej "odporúčania" uznávajú len jeden hlavný efekt: tepelný efekt. Tieto "odporúčania", „ktoré boli prijaté takmer na celom svete, boli preto stanovené bez zohžadnenia biologických účinkov“, vysvetžuje Clément Goutelle, novinár a zakladatež investigatívneho média La Brèche. "A Francúzsko sa obmedzuje na (odporúčané) normy ICNIRP, ktoré chránia obyvatežstvo len pred tepelnými účinkami.“
Okrem toho, "obmedzi sa na tepelné účinky" znamená ignorova významnú čas vedeckej literatúry za posledných 30 rokov na túto tému: z viac ako 30 000 štúdií identifikovaných agentúrou ANSES vežká čas preukazuje, že vystavenie rádiofrekvenciám spôsobuje škodlivé biologické účinky... a najmä karcinogénne riziká...
https://www.radiofrance.fr/franceinter/derriere-l-iphone-12-d-autres-smartphones-trop-puissants-6537744

Revízia organizácie ICNIRP: Užšie prepojenie s projektom WHO o EMP
Sedem nových komisárov
Akimasa Hirata sa stane novým vedúcim
https://microwavenews.com/news-center/icnirp-revamp-closer-ties-who-emf-project

Taliansky limit 6 V/m pre rádiofrekvenčné pásma sa zdá by zatiaž neohrozený
Prísny štandard, ktorý bol kedysi považovaný za prekážku rozvoja 5G, nebude zosúladený s ICNIRP, aspoň nie teraz
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

Prelom: biológovia a odborníci na elektromagnetické žiarenie vo vožnej prírode vyzývajú na celosvetové opatrenia týkajúce sa vožne žijúcich živočíchov a žiarenia z bezdrôtových zariadení
https://ehtrust.org/breaking-wildlife-biologists-and-radiation-experts-call-for-worldwide-action-on-wildlife-and-wireless-radiation/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.3c00795

Rusko a Švédsko zakazujú mobilné telefóny v školách
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grundskolan-ska-bli-helt-mobilfri--rnjsht
https://www.themoscowtimes.com/2023/12/06/russias-state-duma-bans-cell-phones-in-school-classrooms-a83333

Vypínanie 3G siete Orangeu: Proces potrvá len mesiac
https://zive.aktuality.sk/clanok/s4NEub1/vypinanie-3g-siete-orangeu-proces-potrva-len-mesiac-pozrite-si-kompletny-harmonogram/

O2 začne budúci mesiac vypína 3G sie. Celý proces potrvá vežmi dlho
https://zive.aktuality.sk/clanok/I0xyZvS/o2-zacne-buduci-mesiac-vypinat-3g-siet-cely-proces-potrva-velmi-dlho/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Rádiofrekvenčné pole z technológie 4G ovplyvňuje reprodukčné, hepatálne, renálne a hematologické parametre"
Výsledky ukázali významné zníženie životaschopnosti spermií a zmeny v histológii pečene, obličiek, semenníkov a iných reprodukčných orgánov v exponovanej skupine potkanov. U exponovaných potkanov sa pozorovala aj znížená hladina testosterónu, celková antioxidačná kapacita a mitochondriálna funkcia spermií. Okrem toho sa u nich  zvýšila peroxidácia lipidov v spermiách a abnormality spermií. Hematologické parametre, ako hemoglobín, červené krvinky (RBC) a objem erytrocytického koncentrátu (PCV), dosiahli u exponovaných potkanov významný nárast.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-31367-x

Prípadová štúdia: "U oboch rodičov a ich troch detí sa počas dovolenky v blízkosti vysielača 5G (v pásme 3.7 GHz) objavili príznaky mikrovlnného syndrómu"
https://cz24.news/studie-5g-zpusobuje-extremni-neurologicke-poskozeni-u-deti/
Originálny materiál v slovenskom preklade: ACMCR-v12-2046-1_sk.pdf

Expozimetrické porovnanie emisií mobilných telefónov: Analýza signálov 5G verzus 4G pomocou štatistiky a klasifikácie pomocou konvolučných neurónových sietí
"Naše výsledky ukázali, že:

  • Intenzita EM poža vo vzdialenosti 10 cm od telefónu bola vyššia pre emisie 5G-FR1 ako pre 4G, v priemere o 60 %. Žiadna z hodnôt neprekročila normatívne úrovne pre bezpečnos osôb. Najväčší rozdiel medzi technológiami zodpovedal emisiám pri streamovaní internetového videa, kde bola intenzita poža 3x vyššia u 5G ako u 4G
  • Činitele výkyvu amplitúdy boli vyššie pre emisie 5G-FR1 ako pre emisie 4G; najvyšší rozdiel (takmer dvojnásobný) sa vyvinul počas kontinuálneho sahovania súborov, zatiaž čo najnižší rozdiel bol pozorovaný počas streamovania internetového videa
  • Výskyt výkonových špičiek sa oveža častejšie objavil pri emisiách 5G-FR1 ako pri emisiách 4G a rozdiel až 9.5 dB oproti strednému výkonu sa vyskytol pri emisiách 5G v porovnaní s emisiami 4G

Zaznamenané spektrogramy vykázali zvláštnosti, ktoré výborne zachytil a zhodnotil algoritmus hlbokého učenia YOLO v7. Dosiahli sme vynikajúce miery rozpoznávania a klasifikácie pre každú technológiu a každú kategóriu mobilných aplikácií zvl᚝ s minimom tréningu."
https://www.mdpi.com/2227-7080/11/5/113

"Rádiové sledovacie systémy vysielajú vlny impulzného charakteru, ktoré by mohli ovplyvni zdravie zvierat a ovplyvni ich orientáciu"
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138123001917

"Biologické účinky magnetických búrok a magnetických polí vežmi nízkych frekvencií"
Vežký prehžad s 362 odkazmi z Prochorovovho ústavu všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve
https://www.mdpi.com/2079-7737/12/12/1506