ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 133 / 1023067
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.2.2024
AKTUALITY - JANUÁR 2024

Francúzsky inštitút ANFR zistil, že ďalší smartfón prekračuje emisný limit rádiových vĺn
https://ehtrust.org/french-government-finds-another-smartphone-emits-excessive-radiation/

Americká stredná škola chráni učebne pred žiarením zo základňových staníc mobilnej siete
https://ehtrust.org/a-public-high-school-shielding-classrooms-from-cell-tower-radiation/

Národný onkologický inštitút USA:
Žiadne údaje o zdravotných dopadoch z expozície rádiofrekvenčnému žiareniu zo základňových staníc, mobilných telefónov alebo bezdrôtových zariadení
Inštitút neponúka bezpečnostné záruky pre 5G
https://ehtrust.org/the-u-s-national-cancer-institute-no-safety-data-on-health-effects-of-cell-towers-cell-phones-or-wireless-radiation/

Pripomienky pre vedecký výbor Európskej komisie pre zdravie, životné prostredie a vznikajúce riziká na tému elektromagnetických polí, zdravia a životného prostredia
https://ehtrust.org/comments-to-the-european-commission-scientific-committee-on-health-environmental-and-emerging-risks-on-emf-health-and-environment/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Metaanalýza rizika vzniku nádorov slinných žliaz v súvislosti s používaním mobilných telefónov: dôležitos správneho posúdenia expozície", Reviews of Environmental Health, Australia
"Táto metaanalýza nezistila žiadnu významnú súvislos medzi používaním mobilných telefónov a nádormi slinných žliaz. Výsledky však boli náchylné na skreslenie a založené na nedostatočnom posúdení expozície, čo znemožňuje vyvodenie jednoznačných záverov."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0055/html