ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 163 / 1033098
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.3.2024
AKTUALITY - FEBRUÁR 2024

Národný toxikologický program v USA končí s výskumom rádiových frekvencií
Sľúbené štúdie o mechanizmoch neboli nikdy vykonané
https://microwavenews.com/news-center/ntp-quits-rf

Počet mozgových nádorov v USA stúpa: dôsledok používania mobilných a bezdrôtových telefónov
Počet nádorov hlavy a krku súvisiacich s používaním mobilných telefónov sa v USA od roku 2000 zvýšil
https://www.saferemr.com/2015/05/brain-tumor-rates-are-rising-in-us-role.html

Komisár pre deti považuje za nevyhnutnú celoplošnú reguláciu mobilov v ZŠ a SŠ
Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje za nevyhnutné pristúpiť k celoplošnej regulácii mobilov v základných a stredných školách. Zlepšila by sa tým podľa neho výučba aj ochrana detí, napríklad pred kyberšikanou. Doterajšiu formu, ktorá prenecháva reguláciu mobilov na jednotlivé školy, považuje za nedostatočnú a nesystémovú. Vyzýva preto kompetentné orgány, aby téme venovali viac pozornosti. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti (ÚKPD)
https://www.hlavnespravy.sk/miklosko-povazuje-za-nevyhnutnu-celoplosnu-regulaciu-mobilov-v-zs-a-ss/3396322

Školy bez telefónov. Ministerstvo školstva chce zaviesť ich plošný zákaz
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/882353-skoly-bez-telefonov-minister-drucker-chce-zaviest-ich-plosny-zakaz

Pridajte sa k výzve za reguláciu mobilov na školách
https://www.komisarpredeti.sk/agenda/pridajte-sa-k-vyzve-za-regulaciu-mobilov-na-skolach/