ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 112 / 1046794
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.5.2024
AKTUALITY - APRÍL 2024

Predsedníčka OZ "Elektrosmog a zdravie" kandiduje do europarlamentu
na kandidátnej listine č.6 strany Spájame Občanov Slovenska - www.SOSK.sk. Z druhého miesta sa uchádza o Vaše hlasy za SILNEJŠIU, OBČIANSKU, SUVERÉNNU Európu. Medzi jej priority patrí budúcnosť pre naše deti s právom byť offline a s právom na prirodzené životné prostredie bez škodlivého žiarenia. Celý program nájdete na https://petrabertova.sk/priority-pre-eurovolby-2024/ alebo na https://www.elektrosmogazdravie.sk/eurovolby-2024/

Medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny (IARC) opäť po 5 rokoch požiadala o preskúmanie rizika rakoviny spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením, termín sa posúva
Rádiofrekvenčné žiarenie je jedným z približne stovky faktorov, ktoré sú uvedené na zozname "s vysokou prioritou" na hodnotenie v nasledujúcich piatich rokoch 2025 - 2029
https://microwavenews.com/news-center/iarc-again-advised-review-rf-cancer-risk

Návrh pravidiel pre zákaz mobilov na slovenských školách je na svete


Európania pre bezpečné pripojenia:
Registrácia na konferenciu o elektrohypersenzitivite (EHS) v dňoch 28. - 30. júna 2024
 
https://esc-info.eu/en/test-registration-for-the-ehs-conference-from-june-28-30-2024/

Rozširovanie 5G sietí na Slovensku: Čo treba vedieť o zmenách (otázky a odpovede)
Magazín Živé denníka Aktuality opäť priniesol tendenčné články a videá na tému "5G", plné neprávd, amatérizmu a spochybňovania vedeckého výskumu
https://zive.aktuality.sk/clanok/uir8Hjt/masivne-rozsirovanie-5g-nove-technologie-aj-velke-spajanie-velke-zmeny-pre-slovenske-mobilne-siete/

https://zive.aktuality.sk/clanok/xWvJ7nh/rozsirovanie-5g-sieti-na-slovensku-co-treba-vediet-o-zmenach-otazky-a-odpovede/

Seminár "Healthy Home"
Váš domov môže byť kľúčom k zdraviu! Trpíte bolesťami hlavy, svalov, astmou, alergiami, upchatým nosom alebo zápalovým či imunitným ochorením? Čo ak je zdrojom problémov Váš domov?
Odhaľte skryté zdravotné hrozby vo Vašich obytných priestoroch - od nahromadených toxických látok až po nebezpečenstvá prenášané vzduchom. Naučte sa vytvoriť pre Vás a Vašu rodinu domov, ktorý podporuje zdravie.
Bezplatná online registrácia na víkend 3. - 5. mája 2024
https://healthyhome.byhealthmeans.com/

"Ponorení do nebezpečenstva"
Šokujúce expozičné riziká, ktoré na nás číhajú v náhlavnej súprave virtuálnej reality
https://greenmedinfo.com/content/immersed-danger-shocking-emf-risks-lurking-your-vr-headset

Nový web "Healthy Tech at Home"
Bezpečné technológie pre naše deti
Čo hovoria lekári, vedci a odborníci na verejné zdravie o žiarení z bezdrôtových zariadení a naliehavej potrebe chrániť deti
https://healthytechhome.org/

Štúdio QS24: "Elektrosmog - neviditeľné nebezpečenstvo"
Elektrosmog môže byť skutočne odtabuizovaný. Nie sú to prázdne reči, ale pravdy, ktoré boli dokázané v dvojito zaslepených, randomizovaných štúdiách...

"Disconnect": Vedecké riešenia pre bezpečnejšie technológie
Dr. Devra Davis prináša presvedčivý varovný príbeh, ktorý je podporený rastúcim počtom dôkazov týkajúcich sa alarmujúcich nových vedeckých poznatkov o mobilných telefónoch, iných bežne používaných zariadeniach vyžarujúcich mikrovlny a technológii 5G, ktorá sa v súčasnosti buduje po celom svete - to všetko s obmedzeným testovaním bezpečnosti! Rozšírené vydanie z roku 2024 nadväzuje na prvé vydanie z roku 2010, pridáva najnovšie štúdie, ktoré zdôvodňujú a potvrdzujú riziká žiarenia "navzájom poprepájaného sveta". Publikáciu je možné zakúpiť tu:
https://www.amazon.com/Disconnect-scientists-solutions-safer-technology/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Žiarenie z mobilných telefónov pôsobí genotoxicky a výrazne zosilňuje účinky gama žiarenia v ľudských bunkách", D. Panagopoulos, 2024
"U buniek vystavených ionizujúcemu gama žiareniu, ktoré boli vopred exponované 15-minútovým mikrovlnným poľom z mobilného telefónu, sa výrazne zvýšil počet aberácií. Expozícia EMP s výkonovou hustotou  136-krát nižšou, než predstavuje bezpečnostný limit Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením - ICNIRP, výrazne zvýšila genotoxické pôsobenie gama žiarenia. Keďže gama žiarenie sa v rovnakých dávkach používa na diagnostické a terapeutické účely, osoby by si mali byť vedomé zvýšeného rizika počas obdobia liečby. Pacientom, ktorí sú vystavení diagnostickej alebo terapeutickej liečbe ionizujúcim žiarením, by sa malo obozretne odporučiť, aby sa vyhýbali používaniu bezdrôtových komunikačných zariadení (mobilné telefóny, Wi-Fi, atď.) počas niekoľkých dní pred, počas a po takejto liečbe. Lekári by mali byť osobitne poučení o rizikách antropogénneho vystavenia EMP."
https://elektrosmog-info.voxo.eu/video/Panagopoulos - Mob phone and gamma radiation HPBLs-2024 sk.pdf

"Vplyv špecifického EM žiarenia na bdelosť myší", PNAS (Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences), 2024
"Zmena spánkového správania vplyvom elektromagnetických polí závisí nielen od nosnej frekvencie, ale aj od frekvencie a spôsobu modulácie."
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2313903121