ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 128 / 1047372

Aktualizované: 19.11.2016

Elektromagnetické polia v doprave a na cestách

1. Autá

  Azda najčastejšími problémami u vodičov ale i spolucestujúcich, ktorí trávia veľa času v autách, bývajú bolesti hlavy, problémy s koncentráciou, vyčerpanosť, zmätenosť a nezvyčajné pocity únavy.

EMP veľmi nízkych frekvencií
 
Všeobecne, vozidlá rôznych značiek Vás môžu vystavovať veľmi rozdielnym úrovniam EMP a môže byť tiež rozdiel, kde vo vozidle sedíte, či ste vodič alebo cestujúci. Elektrické a elektronické zariadenia môžu rušiť ľudí citlivých na elektromagnetické polia, najmä na predných sedadlách, kde sú s najväčšou pravdepodobnosťou väčšie polia. Ľudia sa môžu cítiť horšie, keď sú autá stojace v pokoji, pri voľnom behu motora. Čím menší je automobil, tým bližšie k motoru môžu byť osoby sediace na predných sedadlách a tým vyššia bude i pravdepodobnosť, že budú vystavení väčším EMP. Najväčšie magnetické impulzy (okolo 100 nT) vznikajú pri brzdení a ABS systémy majú tendenciu vytvárať ešte väčšie magnetické polia. Čím je viac aktivovanej elektroniky vo vozidle (napr. tempomat), tým viac expozície musia cestujúci znášať. Napr. elektrické okná vytvárajú ďalšie magnetické impulzy, bežné sú hodnoty magnetickej indukcie aj niekoľko tisíc nanoTesla (nT).

  Nízkofrekvenčné EMP sú generované rôznymi časťami motora a podvozku. Medzi ne patrí alternátor a káble, ktoré idú od alternátora k batérii. Tie môžu produkovať vysoké hladiny EMP a to najmä pri jazde s rozsvietenými stretávacími alebo diaľkovými svetlometmi. Štartér a káble vedúce k nemu produkujú veľmi silné magnetické pole pri štartovaní motora, ale tie trvajú len niekoľko sekúnd a nie sú zvyčajne problémom pre väčšinu senzitívnych ľudí. Autá, ktoré zhášajú a spúšťajú motor na každej križovatke sú však v tomto smere opakom.
Zistilo sa, že niektoré modely BMW, Volvo, Mitsubishi, Audi, Renault, Mercedes, Jaguar a Honda dosiahli veľmi vysoké úrovne nízkofrekvenčných magnetických polí nameraných vo vnútri kabíny. Pomerne nepriaznivá publicita vyznievala pre Volvo, kde sa ukázalo, že modely V70, S60 a S80 podrobia ich vodičov a niektorých cestujúcich expozícii veľmi vysokým úrovniam magnetického poľa, až do 18.000 nT. Po zverejnení tejto informácie predaj vozidiel Volvo klesol. Volvo následne vyvinulo pre dotknutých vlastníkov áut „opravu“ za 225 EUR. Ak sa obávate vysokých úrovní magnetických polí, odporúčame ich premeranie v danom type vozidla - najmä preto, že modely sa neustále zdokonaľujú a na trh prichádzajú stále nové.

  U niektorých typov vozidiel bolo problémom, že batéria sa vo vozidle nachádzala v priestore kufra a nie vpredu pri motore. Pretože vozidlá tradične používajú kovovú karosériu pre záporný pól, pokiaľ bola batéria umiestnená v batožinovom priestore, kostra vozidla fungovala ako veľký napájací kábel z alternátora (v prednej časti) do batérie (v zadnej časti). Vzhľadom k tomu, že spätný prúd bol rozmiestnený po celom plášti vozidla, vzniknuté magnetické pole sa neeliminovalo a extrémne veľké úrovne bolo možné namerať v okolí celého plášťa.
Niektoré luxusnejšie typy áut, napr. Jaguar, Mercedes, BMW, Toyota a iné, majú elektronické riadiace jednotky pre nastavenie sklonu sedadla a operadla autosedačiek. Ich motory môžu vytvárať vysoké úrovne magnetických polí, podobne ako špirály vyhrievaných sedadiel.

Vysokofrekvenčné EMP
 
Elektronické palubné dosky sú základným zdrojom vysokofrekvenčného žiarenia v autách. Rádiové frekvencie sa používajú aj pre snímanie kondície vodiča, v elektronickom zabezpečovacom systéme a v ďalších kontrolných systémoch vozidla.

  Mnoho luxusných moderných automobilov je vybavených integrovaným, permanentne aktívnym Bluetooth systémom. Mikrovlnný Bluetooth systém dokáže komunikovať s Vašim mobilným telefónom alebo akýmkoľvek iným elektronickým systémom s podporou Bluetooth pomocou tzv. RF Canbus zbernice. Tento systém vystavuje vodiča a vpredu sediaceho spolujazdca neustálemu pulzujúcemu mikrovlnnému žiareniu. Neodporúčame používať Bluetooth systém vo vozidle a ak ho nie je inak možné deaktivovať, mal by byť tento systém odpojený servisným zásahom.

  Lokalizačné systémy GPRS/GSM/GPS (napr. LoCATe, V-SOL, Quartix, apod.)  môžu pomôcť polícii nájsť auto rýchlejšie v prípade jeho krádeže. Na druhej strane však pravidelne počas jazdy prenášajú pulzné rádiové signály pomocou technológie bežnej mobilnej siete (GSM). Je viac pravdepodobné, že budú pripojené externou (strešnou) anténou, takže nemusia bombardovať cestujúcich v osobných automobiloch mikrovlnami až natoľko ako mobilný telefón umiestnený vo vnútri auta. Lokalizačné mikročipy môžu byť inštalované vo všetkých nových automobiloch, čo môže polícia kedykoľvek v budúcnosti použiť pre sledovanie prekročenia rýchlosti a hľadanie ukradnutých vozidiel.

  Japonské automobilky používali vo vozidlách prístup k internetu už od roku 1997. V decembri 2009 dostali automobilky Ford, Mercedes, BMW, Chrysler, General Motors a Cadillac ponuku osádzať do vozidiel možnosť pripojenia na internet. Výrobca hardware, Autonet Mobile, tvrdí, že systém je navrhnutý tak, aby podporoval niekoľko zariadení naraz, zatiaľ čo jeden cestujúci si aktualizuje stránku na Facebooku, iný môže hrať on-line hry alebo sledovať videá z YouTube. Obsahuje tiež dokovaciu stanicu, takže je ho možné presúvať z jedného auta do druhého.
Asociácia spotrebnej elektroniky uskutočnila prieskum, kde takmer jedna tretina opýtaných mala záujem kontrolovať e-maily počas jazdy alebo mať prístup k internetu v autách. Už v roku 2004 automobilka General Motors ponúkala bezdrôtový systém zvaný Chevrolet Wi-Fi, ktorý dokázal vytvoriť Wi-Fi hotspot s dosahom 100m od vozidla.

  Nový komunikačný systém "Pay As You Go" je už oficiálne otestovaný a osádzaný do vozidiel. Umožňuje inštalovať vo vozidle tzv. "čierne skrinky", aby ich pohyb bolo možné sledovať prostredníctvom satelitu. Motoristi následne obdržia mesačné alebo týždenné vyúčtovanie podľa toho, kedy a kde cestovali (niečo ako náhrada diaľničných známok). EÚ rozhodla, že do októbra 2015 musia byť všetky nové automobily a ľahké úžitkové vozidlá predávané v Európe vybavené technológiou e-Call, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla, mimo iného, záchrannej službe nájsť havarované vozidlo. Popri tom umožní sledovanie pohybu vozidla. Niektoré značky automobilov, napr. BMW a Volvo, už zariadenia e-Call vo svojich najnovších modeloch obsahujú. SOS tlačidlo na palubnej doske aktivuje SIM kartu a umožňuje vodičovi rýchlo volať číslo záchrannej služby. Pri aktivácii airbagov sa automaticky odošle textová správa na tiesňové služby s umiestnením vozidla, rovnako ako jedinečné ID číslo vozidla. Vysokofrekvenčné emisie pre iných účastníkov cestnej premávky sa zvýšia len o málo, ale zatiaľ nie je známe, akým expozíciám bude vystavený vodič v prípade "čiernej skrinky". Systém nebude možné vypnúť a bude testovaný v rámci pravidelnej kontroly technického stavu vozidla na STK.

Problém s pneumatikami
 
Pneumatiky sú často vo väčšine automobilov najväčším prispievateľom k expozícii magnetickým poliam. Tieto polia sú spôsobené trvalým magnetizmom v radiálnych oceľových pásoch vo vnútri behúňa pneumatiky, vytvoreným vo výrobnom procese a v menšej miere trvalým magnetizmom v náboji kolesa samotného. Keď sa koleso otáča, oceľové pásy produkujú pulzujúce elektromagnetické polia nízkych frekvencií (zvyčajne pod 20 Hz), na ktoré niektorí ľudia reagujú negatívne. Základná frekvencia pola je daná rýchlosťou otáčania pneumatiky a má vysoký obsah harmonických (Milham 1999).

  Tieto magnetické polia sú zvyčajne najväčšie (môžu presiahnuť 2000 nT) vpredu pri nohách a niektorí ľudia sa cítia lepšie v zadnej časti vozidla – s výnimkou vozidiel, kde sú zadné sedadlá takmer nad zadnými kolesami. Riešením je demagnetizácia (odmagnetizovanie) kolies a pneumatík podobne, ako boli odmagnetizovávané lode počas druhej svetovej vojny, aby sa zabránilo aktivácii magnetických mín. Bohužiaľ veľké prenosné demagnetizéry sú už dnes zriedkavé, väčšina špecializovaných stredísk sídli vo Švajčiarsku. Demagnetizovaním pneumatiky sa znižuje vytváranie polí, ale napriek tomu sa po demagnetizácii pole postupne zvyšuje v priebehu času. Ak vymeníte pneumatiky za nové, možno zistíte, že tie nové sú viac zmagnetizované než tie staršie.

  Magnetické polia z rotujúcich pneumatík sú často pod frekvenčným rozsahom väčšiny jednoduchých meračov magnetických polí a ich neodhalenie by mohlo ohroziť správne hodnotenie expozície spojené s epidemiologickými štúdiami.

Svetlá a reflektory
 
Modré svetlo vlnovej dĺžky okolo 464 nm je najefektívnejšie pri potláčaní tvorby melatonínu. Zistilo sa, že nepriame modré svetlo z predných reflektorov vozidiel do intenzity 1.25 lux nespôsobuje narušenie chronológie tvorby melatonínu (Lerchl 2009).

Elektrické iskry z kovového plášťa
 
Mnoho ľudí sa obáva, že dostanú ranu elektrickým prúdom pri vystupovaní z vozidla. Tento efekt nastáva pohybom odevu po syntetickom poťahu sedadiel, počas nastupovania a vystupovania. Vytvára statickú elektrinu, ktorej sa cestujúci zbaví tým, že sa dotkne kovovej kostry vozidla. Ľahko sa dá tomu zabrániť držaním sa kovovej časti vozidla, strechy alebo stĺpika dverí počas nastupovania a vystupovania.

Diaľkové uzamykanie vozidla
 
Väčšina diaľkových ovládaní zámkov vozidla funguje na rádiových frekvenciách 300 až 400 MHz. Toto pásmo býva v niektorých krajinách pomerne často využívané pre bezpečnostný telekomunikačný systém TETRA/TETRAPOL a sú známe mnohé prípady interferencie s uzamykaním vozidiel. Použitý rádiový signál v kľúčoch má pulznú moduláciu a umožňuje vytvorenie nespočetného množstva kombinácií impulzov. Dva rovnaké kódy prakticky nemusia existovať.

Môže sa však stať, že neviete auto zamknúť v podzemnej garáži alebo na odľahlom nestráženom parkovisku. Na vine môže byť úmyselné zamedzenie uzamknutia vozidla nenápadným zásahom útočníka stojaceho obďaleč, použitím tzv. rušičky. Je to zariadenie, ktoré daný frekvenčný rozsah “zahltí” silnejším signálom, čo znemožní správnu komunikáciu Vášho kódového “kľúča” s prijímačom vo vozidle. Elektronický kľúč funguje na veľmi slabých signáloch a do vzdialenosti už niekoľko centimetrov od kľúčenky je ho možné spoľahlivo “zarušiť”. Tým, že nedôjde k uzamknutiu vozidla, má útočník voľnú cestu ku krádeži vecí z vozidla, resp. ku krádeži celého vozidla. Vždy si dôkladne vyskúšajte správne uzamknutie vozidla, najmä v rušných nákupných centrách a na hromadných parkoviskách.

TV Markíza odvysielala v októbri 2014 spravodajský príspevok o problémoch pri používaní rádiofrekvenčného diaľkového uzamykania vozdiel.


2. Lietadlá a letiská

  Letecká doprava, rovnako ako väčšina aspektov moderného života, sa čoraz viac mení príchodom nových technológií, a je až prekvapujúce, ako veľmi sú elektrosmogom „znečistené“ paluby väčšiny lietadiel. Ďalšie "hračky" sú využívané cestujúcou verejnosťou počas letu pre prácu alebo zábavu, resp. personálom pre bezpečnostné kontroly. 
 
Používanie mobilných telefónov bolo v lietadlách od samého začiatku zakázané, pretože silné impulzné signály z telefónov rušili citlivú prístrojovú výbavu lietadla. Výmena technológie a úprava legislatívy umožnila zoslabiť signál, a tak stačí, ak telefóny dosiahnu len vykrývač v zadnej časti lietadla. Vykrývač sa zapína posádkou lietadla, akonáhle lietadlo dosiahne výšku 1000m a vytvára virtuálnu palubnú sieť prepojenú cez satelit na inú pozemnú sieť. Žiaľ tieto zmeny môžu úplne znemožniť senzitívnym ľuďom využívať leteckú dopravu.

Bezpečnosť
 
Aby bolo možné odhaliť cestujúcich, ktorí sa pokúšajú preniesť podozrivé predmety na palubu lietadla, pracovníci bezpečnostnej kontroly používajú špeciálne detektory kovových predmetovröntgenové skenery batožiny. Nie sú to však len cestujúci, ktorí sú vystavení vysokým úrovniam elektromagnetických polí (EMP), ale tiež pracovníci letiska, ktorí trávia pri týchto prístrojoch najviac času.
 
Nedávno bolo zistené, že bezpečnostné systémy používané na letiskách interferujú s implantovanými zdravotníckymi pomôckami, niekedy s vážnymi následkami (Hours 2013).

  Celotelové skenery, ktoré využívajú frekvencie v terahertzovej časti elektromagnetického spektra (THz), sú čoraz viac využívané, pretože môžu odhaliť prítomnosť aj nekovových zbraní. Konzorcium európskych univerzít, ktoré realizovalo výskum v rokoch 2001 až 2004 na THz žiarenie (Terahertz Bridge, 2004), došlo k záveru, že THz žiarenie by mohlo spôsobiť poškodenie buniek v ľudskom tele. Nie je však ešte k dispozícii dostatok dôkazov, ako zistiť, čo ovplyvňuje zmeny buniek a ktorí jedinci môžu byť najviac ohrození.
 
 (Alexandrov 2010) zistil, že rezonančnými účinkami môžu terahertzové vlny rozpojiť dvojvláknovú DNA a vytvoriť na nej „bubliny“, ktoré by mohli významne interferovať s procesmi, ako sú génová expresia a replikácia DNA.

Práca a zábava počas letu
 
Osobné lampičky nad sedadlami často používajú žiarivky napájané vysokofrekvenčným napätím a môžu byť zdrojom významných elektrických polí. Žiarivky sú často spájané s počiatkami elektrosenzitivity.
 
Moderné veľké lietadlá majú zabudované na zadnej strane každého sedadla malé obrazovky. Sú zdrojom vysokofrekvenčných polí tak pre ľudí sledujúcich obrazovku, ako aj pre tých, ktorí ich majú pripevnené na operadle.
 
Technológie mobilnej komunikácie, mobilné telefóny sú už k dispozícii pre cestujúcich rovnako ako palubná Wi-Fi. Lietadlo má priamo na palube inštalovanú malú základňovú stanicu (pikocell). Vďaka nej sa zvýši expozícia EMP u všetkých cestujúcich.

  Na palube sú k dispozícii tiež signály z rôznych leteckých transpondérov namontovaných pod trupom, ktoré dosahujú prekvapivo vysoké úrovne. Mnoho lietadiel má k dispozícii aj núdzový telefónny systém Iridium, ktorý je aktívny po celý čas, kým je lietadlo vo vzduchu, s aktívnymi telefónmi na oboch koncoch trupu spojených pomocou impulzného bezdrôtového systému s komunikačnou centrálou systému Iridium.

  Spoločnosť BMI testovala dostupnosť hovorov, SMS a prístup k internetu cez notebooky vybavené dátovými kartami GSM. Podľa hovorcu firmy poskytujúcej telekomunikačné služby počas letu, "prítomnosť miniatúrnej základňovej stanice (pikocely) pre mobilné telefóny znamená, že telefóny budú vysielať iba slabší signál, takže potenciál pre interferenciu s avionikou lietadla je minimálny." Avšak žiadna zmienka o nežiadúcich biologických účinkoch na cestujúcich. Firma tiež spolupracuje so spoločnosťou Ryanair, Air France, TAP Portugal a množstvom spoločností na Blízkom východe a v Ázii.


3. Vlaky

  Cestujúci vo vlakoch môžu byť vystavení statickým a striedavým magnetickým poliam, ktorých hladiny sú vyššie ako hladiny pozadia vo väčšine domácností a na mnohých pracoviskách (Chadwick a Lowes 1998). Elektrické vlaky majú najväčšiu expozíciu magnetického poľa. V niektorých prípadoch expozície presahujú hodnoty hygienického limitu ICNIRP 100.000 nT, a to aj na verejne prístupnom mieste. U rušňovodičov, ktorí mali najväčšiu expozíciu, bola takmer päťkrát vyššia pravdepodobnosť vzniku myeloidnej leukémie a trikrát väčšia pravdepodobnosť rozvoja Hodgkinovej choroby, než u prednostov staníc, pracujúcich s najmenšími expozíciami magnetických polí (Röösli 2007).
 
Väčšina dnešných vlakov je na Slovensku vybavená Wi-Fi pripojením, takže cestujúci môžu používať svoje notebooky, tablety a telefóny na prácu a pre zábavu počas cesty. Problémom je, že tento spôsob dopravy je pre elektrosenzitívnych ľudí veľmi ťažký. Údajne viac ako jedna tretina z obchodných cestujúcich uviedla, že prístup k Wi-Fi bol kľúčovým prínosom pri cestovaní vlakom. Signál potrebný pre telefonovanie a Wi-Fi je však oslabený vysokým obsahom kovov v oknách a v plášti vozňa, s čim môžu byť spojené určité technické problémy. Veľká časť železničných staníc tiež ponúka on-line prístup k internetu na perónoch alebo v čakárni.
  Moderné vozne majú zabudované na zadnej strane každého sedadla malé obrazovky. Sú zdrojom vysokofrekvenčných polí tak pre ľudí sledujúcich obrazovku, ako aj pre tých, ktorí ich majú pripevnené na operadle.
 
Počas cesty vlakom je expozícia z mobilných telefónov jednou z najväčších. V skutočnosti však vplyv vlastného mobilného telefónu na osobnú expozíciu mikrovlnnými EMP nebol tak markantne pozorovateľný z dôvodu vysokých úrovní pozadia, teda polí z mobilných telefónov ostatných cestujúcich (Urbinello & Röösli 2012). Druhotná expozícia môže byť značná, nakoľko sa vozne vlaku správajú ako faradayova klietka, odrážajúca veľké množstvo žiarenia späť do vozňa. Všetci cestujúci, vrátane detí, tehotných žien a tých, ktorí nemajú vôbec mobilné telefóny, môžu byť vystavení značným úrovniam radiácie z mobilných telefónov ostatných. Izraelský minister pre ochranu životného prostredia zistil, že "pri 25% cestujúcich v jednom vlaku, ktorí práve používajú svoje mobilné telefóny, všetci ostatní cestujúci sú bez rozdielu vystavení úrovni radiácie vyššej, než limitná hodnota 0.8 W/kg." Takže 75% cestujúcich, ktorí nepoužívajú svoje mobilné telefóny sú tiež vystavení úrovniam, ktoré presahujú legislatívny termálny bezpečnostný limit v Izraeli. Úrovne signálu GSM boli okolo 100-násobne vyššie, než v autách. Smartfóny, ktoré dokážu fungovať v 4 rôznych rádiových pásmach, emitujú oveľa viac žiarenia v pohotovostnom stave, než staršie, “obyčajné” mobilné telefóny.

Metro
 
Metro používa vlastný systém pre mobilné komunikácie. Keďže väčšina tratí je v podzemí, kde je horšie pokrytie signálom, využíva niekedy napájacie káble trate k vyžarovaniu mikrovlnných signálov (leaky feeders), čím v podstate každého cestujúceho exponuje mikrovlnnému žiareniu.

Električky
  Električky predstavujú odľahčenú formu mestského dopravného koľajového systému, najmä na miestach, kde nie je možné použiť metro. Bratislavské a košické električky používajú na napájanie jednosmerné napätie, ktoré cez meniče napája elektromotory s plynulou reguláciou výkonu. Zaťaženie organizmu elektromagnetickými poliami je pri cestovaní električkou značné, najmä v pásme extrémne nízkych a nízkych frekvencií (do 1 kHz). Traťové výhybky sa ovládajú nadiaľku signálom nízkej frekvencie vyslaným po troleji alebo rádiovým signálom.


4. Autobusy

  Medzinárodné a medzimestské autobusové linky sú už dnes, podobne ako lietadlá a vlaky, vybavené on-line prístupom na internet. Na palube poskytujú pripojenie Wi-Fi a tento trend je už badateľný postupne aj na vnútorných mestských linkách. Zistili sme, že úrovne expozície pri bežnej ceste autobusom alebo električkou cez mesto neovplyvňujú len vonkajšie zdroje, ako tomu bolo ešte pred pár rokmi, najvyššie úrovne expozície môžu pochádzať z mobilných zariadení cestujúcich (pozri ďalej). Pokiaľ 25% cestujúcich používa svoj mobilný telefón na volanie, alebo na komunikáciu cez internet, celková expozícia ostatných vo vozidle, ktorí nepoužívajú žiadne on-line pripojenie, môže byť veľmi vysoká.


5. Elektrické vozidlá

Elektromobily
 
Elektromobily, resp. elektrické automobily, môžu produkovať veľmi silné magnetické pole vďaka veľkým prúdom z batérie a elektromotora. Spustenie a zastavenie motora produkuje silné impulzy magnetického pola. Časom sa táto skutočnosť môže stať väčším problémom, nakoľko zákazníci stále viac hľadajú šetrnejšie vozidlá k životnému prostrediu.

  Mnoho elektromobilov používa impulzy veľmi nízkych frekvencií na ovládanie otáčok motora a jeho výkonu. Domnievame sa, že magnetické polia v elektrických automobiloch by sa mali povinne merať a zverejňovať ako primárny údaj kvality vozidla pri jeho predaji.

  Veľká časť elektromobilov má funkcie ovládané pomocou smartfónu. Pomocou neho môže cestujúci naprogramovať výkon klimatizácie a teplotu v kabíne, môže skontrolovať stav batérií a nastaviť, aby vozidlo odoslalo správu, pokiaľ bude mať napr. batériu už plne nabitú.
 
U niektorých modelov bude zrejme v budúcnosti možné i bezdrôtové nabíjanie elektromobilu priamo na ceste bez použitia kábla. Vo vybraných krajinách sa tento systém už používa. Nabíjanie sa spustí automaticky, akonáhle je automobil postavený na špeciálnu zónu, ktorá obsahuje v povrchu vozovky zabudovanú indukčnú cievku. Produkované magnetické pole v cievke potom cez cievku v elektromobile nabíja batérie.

  Elektromobily dnes netvoria dominantnú časť trhu a zrejme to ešte pár rokov potrvá. Dnes už ale môžeme s istotou tvrdiť, že princípy indukčného nabíjania (prenosu energie magnetickým polom) alebo impulzného riadenia otáčok motora budú vôbec najsilnejšími zdrojmi kontroverzných magnetických polí, aké sme kedy používali. Elektrosenzitívne osoby budú mať vo všeobecnosti veľký problém s transportom a nie je vylúčené, že používaním novodobých technológií bude senzitívnych osôb pribúdať stále viac. 

TV Markíza odvysielala v októbri 2015 spravodajský príspevok o rizikách hackerského útoku na elektromobily.

Hybridné autá
 
Hybridné automobily môžu ale nemusia vytvárať veľké magnetické polia. V roku 2007 bolo v Toyote Prius namerané magnetické pole nie viac ako 80 nanotesla (nT), a to iba pri prudkej akcelerácii alebo nabíjaní batérie. Hybridné automobily majú tendenciu využívať viac impulzy v kHz pásme kvôli prepínaniu medzi plynovým a elektrickým pohonom. Izraelská vláda zrušila objednávku 200 hybridných vozidiel pre svoje policajné zložky po nameraní vysokých úrovní elektromagnetického žiarenia z batérií a elektronických systémov (august 2010). Uviedla, že každodenný, viac než 4 hodinový pobyt v aute, by predstavoval zdravotné riziko. U majiteľov amerických Priusov so strechami zo solárnych panelov boli hlásené bolesti hlavy a nevoľnosť. Vozidlo spôsobovalo u niektorých vodičov citlivosť na EMP, čo v konečnom dôsledku vedie k všeobecnej elektrosenzitivite. 

Elektrobusy
  Elektrické autobusy sú mestské vozidlá napájané batériami (podobne ako elektromobily) a nabíjané na konečnej stanici bezdrôtovo použitím indukčných cievok zapustených do vozovky. Magnetické polia v autobuse dosiahli počas nabíjania najvyššiu úroveň 304 nT (Tell 2014).

Trolejbusy
  Trolejbusy sú mestské elektrické vozidlá, ktoré, podobne ako elektrobusy, používajú namiesto spaľovacieho motora na pohon elektromotor s plynulou reguláciou výkonu.
Trolejbusy sú napájané jednosmerným napätím a vybavené meničom. V niektorých častiach vozidla je možné namerať počas jazdy (najmä počas rozbehu alebo brzdenia) magnetické polia až do 5.000 nT.

Elektrické vysokozdvižné vozíky
 
Predpokladá sa, že muži, ktorí denne jazdia na elektrických vysokozdvižných vozíkoch, sú viac ohrození rakovinou v oblasti semenníkov a na miestach, kde sú pod sedadlom vodiča uložené batérie. Riziková je dlhodobá práca na vozíku a špeciálne vysoké prúdy pri rozjazdoch. Vodiči - ženy môžu mať tiež vyššie riziko vzniku nádoru hrubého čreva a gynekologických nádorov.

Electrické bicykle
 
E-bicykle, používané kedysi najmä v Číne, ale dnes už bežne dostupné aj u nás, sú najpočetnejšími vozidlami na alternatívne palivá v histórii, s počtom viac než 100 miliónov e-bicyklov predaných do roku 2011. V 34 veľkých mestách v Číne boli realizované merania emisií CO2 (Ji 2011) a i keď sú výsledky pomerne premenlivé, emisie boli rádovo vyššie pre elektromobily a konvenčné vozidlá, než pre e-bicykle. Pre väčšinu miest je teda výsledkom fakt, že primárne vplyvy na životné prostredie a na zdravie v prepočte na osobokilometreväčšie u elektromobilov než u automobilov s benzínovým motorom (3.6x v priemere), menšie než u automobilov s naftovým motorom (2.5x v priemere), a asi rovnaké než u naftových autobusov. E-bicykle priniesli zníženie vplyvu na životné prostredie a zdravie v prepočte na osobokilometre o viac než 3 vozidlá na konvenčné palivá. Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a na zdravie u elektromobilov autori zdôrazňujú význam posúdenia elektromagnetických expozícií a bezprostredný vplyv emisií na človeka.


6. Riadenie premávky

Policajné rýchlostné radary
 
Existujú dva spôsoby, ktorými polícia dokáže zmerať, či motorista neprekročil povolenú rýchlosť. Prvým je mikrovlnný lúč z rádiolokátora (24 GHz), druhým laserová pištoľ (infračervené svetlo). Nie sú veľkým nebezpečenstvom pre motoristov, ale existujú správy o zvýšenom výskyte rakoviny u policajných dôstojníkov, ktorí pravidelne používajú radarové pištole. V štúdii z roku 1998, Finkelstein zistil zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rakoviny semenníkov a melanómu kože u policajtov, ktorí pracujú s prevádzkou radaru.

Stacionárne rýchlostné kamery
 
Niektorí ľudia hlásili negatívne reakcie na rýchlostné kamery, ale nie je doposiaľ jasné, o aký mechanizmus interakcie by mohlo ísť, pretože väčšina fotoaparátov používa infračervené svetlo a kamery pre záznam obrazu. Nepoužívajú sa ani rádiové frekvencie, ani mikrovlny.

Obmedzovače rýchlosti
 
Nové systémy obmedzovača rýchlosti budú využívať satelitné určovanie polohy. Pokiaľ dôjde k situácii, že vozidlo prekročí rýchlostný limit, výkon jeho motora sa zníži, prípadne budú použité brzdy (BBC, december 2008). Dopravní poradcovia tvrdia, že technológia by znížila počet dopravných nehôd so zranením o 29%. Systém by tiež mohol mať pozitívny vplyv na emisie a spotrebu paliva.

Snímače premávky
 
Snímače premávky a riadenia obvykle používajú indukčné slučky umiestnené pod povrchom cesty, ktoré  nie sú veľkým nebezpečenstvom z hľadiska EMP. Automaticky riadené semafory používajú mikrovlnnú dopplerovu jednotku, ktorá smeruje priamo na prechádzajúce autá a zvyčajne na čelné sklo prvého vozidla v rade. Ak sa ocitne Vaše vozidlo v tejto pozícii, nemal by to byť veľký problém pre väčšinu ľudí, nakoľko intenzita mikrovlnného lúča je veľmi nízka. Môže však vplývať na elektrosenzitívnych ľudí.

Ostatné systémy používané vo vozidlách
 
Medzi ďalšie zaujímavé systémy patrí zariadenie, ktoré dáva varovanie vopred pred dopravnou zápchou na diaľniciach a iných hlavných cestách (TMC). Prístroj sám o sebe je len prijímač a nepredstavuje nebezpečenstvo. Dá sa predpokladať, že vysielače budú veľké, možno budú používať už existujúce telefónne základňové stanice mobilných sietí popri cestách.

  V blízkej budúcnosti môžu byť v každom novom automobile inštalované mikročipy na všetko možné i nemožné, aby primárne polícii pomáhali sledovať prekročenia rýchlosti a nájsť hľadané vozidlá.

  Zariadenia pre sledovanie vozidiel tvoria v podstate jednoduchú GPS s GPRS jednotku (dátové rozhranie mobilnej telefónnej siete). Tieto systémy umožňujú uložiť a odoslať pozíciu auta v intervale cca každých 100m. Nepoužívajú žiadnu externú anténu a jednotka je zvyčajne namotovaná v palubnej doske. Počas jazdy dochádza k dátovým mikrovlnným spojeniam, tvorených silnými vysokofrekvenčnými elektromagnetickými impulzami, vytváranými takmer nepretržite v blízkosti vodiča a spolujazdca.


7. Cestovanie a mobilné telefóny

  V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 5 európskych krajín (Joseph 2010), bola meraná najvyššia celková osobná expozícia rádiofrekvenčným a mikrovlnným poliam vo vnútri dopravných prostriedkov (áut, vlakov a autobusov), predovšetkým kvôli mobilným telefónom. Maximálna indukovaná SAR hodnota u užívateľov mobilných telefónov vo vozidle bola o 5% vyššia, než vo voľnom priestore. Hodnoty SAR sa v okolí ostatných cestujúcich menili podľa rôznych situácií, ale v niektorých prípadoch boli vyššie ako vo voľnom priestore (Leung 2012).

  Vodiči áut na Slovensku majú od 1.februára 2009 zakázané držať mobilný telefón v ruke počas šoférovania. Môžu však používať hands-free. Francúzsko je priekopníkom a zakazuje úplne používaťmobilné telefóny, vrátane hands-free, Štúdia (Strayer & Johnston 2001) v simulačnom experimente zistila, že tí, ktorí telefonujú za volantom počas jazdy, minuli dvakrát toľko dopravných signálov, než ostatní a na podnety reagujú dlhšie. Veľmi zaujímavé je, že nebol zistený žiadny rozdiel medzi držaním telefónu v ruke a hands-free. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že vodič sa sústredí na rozhovor s osobou na telefóne. (Törnros & Bolling 2005) viedli štúdiu, v ktorej zistili, že mnohé aspekty jazdy boli zmenené použitím mobilného telefónu, a tie pravdepodobne zvyšujú riziko nehody.

  Posledné výskumy mozgu naznačujú, že rozhovor s neprítomnou osobou používa rovnakú časť mozgu, ako tá, ktorá sa podieľa na rozpoznávanie udalostí mimo vozidla. Vodič automobilu si vytvára vizuálny obraz osoby alebo kontextu podľa rozhovoru, čo znižuje jeho schopnosť byť si vedomý okolností jazdy. Obvykle môžeme dočasne "vypnúť" iné rozptýlenie, zatiaľ čo je nutné reagovať na vonkajšie podnety, akým je rušný kruhový objazd, alebo hustá doprava na diaľnici a potom sa vrátiť späť. Ak komunikujeme s osobou nevedomou týchto pondetov na druhom konci telefónu, “vypínač” nie je pod našou kontrolou.

  51.1% vodičov v Kuvajte vždy alebo takmer vždy používa mobilný telefón pri šoférovaní a 32.4% píše alebo posiela SMS (Raman 2013). V Mexiku je to 11% (Vera-López 2013).

  Zistilo sa však, že akýkoľvek rozhovor (vrátane rozhovoru s iným cestujúcim), ovplyvňuje reakčný čas v simulovanom stave (Consiglio 2003); dokonca aj zvonenie telefónu má vplyv na reakčný čas a kvalitu vykonanej úlohy (Zajdel 2012). V štúdii (Haque & Washington 2014) bola reakčná doba vodičov v skupine používajúcej mobilný telefón o viac ako 40% dlhšia. Zníženie schopnosti odhaliť periférne dopravné udalosti a súčasná roztržitosť predstavujú významné bezpečnostné riziko. Posielanie textových správ počas jazdy má negatívny vplyv na jazdné výkony (textovými správami chápeme nielen SMS, ale aj texty písané napr. cez sociálne siete). Zdá sa, že tento vplyv je väčší než vplyv telefonovania na šoférovanie. Účastníci testu reagovali pomalšie na brzdové svetlá a strácali kontrolu nad tým, čo sa deje pred nimi a vedľa nich. Píšúci vodiči mali viac nehôd, než tí, ktorí sa venovali šoférovaniu naplno (Drews 2009), intenzívne píšúci mali takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť dostať sa do kolízie. Riziko nehody bolo silne spojené so zvýšeným očakávaním prichádzajúcich telefónnych hovorov alebo textových správ (O'Connor 2013). Mladí (menej ako 25 roční), intenzívni (viac ako 30 textových správ za týždeň) píšúci vodiči boli viac ako 7-krát častejšie účastníkmi dopravnej nehody (Issar 2013). Používanie mobilného telefónu počas jazdy nie je neobvyklé ani vtedy, ak sú v aute deti (Roney 2013).
 
Až 53% univerzitných študentov uvádza, že písaním cez mobilný telefón komunikuje viac ako 50-krát denne. 24% uvádza, že takto komunikuje viac ako 100 krát za deň. 73% uvádza, že píše pri jazde a 92% verí, že posielanie textových správ ovplyvňuje ich koncentráciu pri jazde (Buchanan 2013).
   Jeden z najmarkantnejších, vedecky uznávaných dôsledkov používania telefónu v aute (či už bez alebo s hands-free), je zvyšenie počtu nehôd. Nedávne odhady naznačujú, že niektorí vlastníci mobilných telefónov používajú svoj mobilný telefón až 60% práve v čase šoférovania. Expozícia mikrovlnnému žiareniu je spojená nielen s problémami s koncentráciou, ale aj so zmenami nálady. Používanie telefónov v autách môžu byť zodpovedné za zvýšenie agresivity na cestách, rovnako ako za počet nehôd. (Asbridge 2013) našiel významný vzťah medzi zavinením nehody a použitím mobilného telefónu. Riziko je obzvlášť vysoké u vodiča stredného veku.

  Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovových povrchov. Aj keď môžu ostatní cestujúci úplne legálne používať mobilný telefón vo vozidlách, nie je to dobrý nápad. Každý cestujúci vo vozidle, vrátane vodiča a detí, nebude vystavený len žiareniu z telefónu, ale aj žiareniu odrazeného od kovovej konštrukcie vozidla. Dokonca ak je telefón len v pohotovostnom režime (s vypnutými dátovými prenosmi), bude z času na čas komunikovať (pri plnom výkone) so základňovými stanicami počas cesty cez rôzne oblasti, aby bola zaistená kontinuita pripojenia. Niekedy to môže byť aj niekoľkokrát za minútu a to najmä v oblastiach so slabým pokrytím. Jedným zo spôsobov, ako zabrániť pôsobeniu mikrovĺn a ich odrazov vo vnútri vozidla je inštalácia hands-free sady s anténou mimo vozidla. Anténa vo vnútri vozidla bude takmer rovnako zlá ako vôbec žiadna anténa.

  Ak sa naozaj musíte používať telefón v aute, vo vlaku alebo v autobuse, je najlepšie držať telefón čo najbližšie k oknu. Pamätajte na to, že keď je signál telefónu čiastočne tienený (napr. konštrukciou vozidla alebo vozňa vlaku), potom bude fungovať na oveľa vyšší výkon, ako keby ste ho použili na rovnakom mieste, ale mimo vozidla.


8. Cestovanie a elektrohypersenzitivita (EHS)

  Ľudia s elektrohypersenzitivitou bývajú pravdepodobne oveľa viac zasiahnutí elektromagnetickými polami v autách, takže niekedy je takmer nemožné, aby nimi cestovali. Toto pravidlo by mohli spĺňať autá nové, luxusnejšie, vybavené najmä rádiofrekvenčnou zbernicou CANBUS, príp. Bluetooth systémom alebo s batériou v zadnej časti auta. Ak vozidlo produkuje silné EMP, pre elektricky senzitívneho vodiča nemusí  byť vôbec jazda akceptovateľná. Môže prísť k strate koordinácie a únave, ktorá môže viesť k nebezpečným omylom.Staršie a menej sofistikované (lacnejšie) vozidlá môžu byť nakoniec lepšie tolerované, je však treba dbať na demagnetizované kolesá a pneumatiky, čo môže byť problém nakoniec na všetkých vozidlách.

  Osoba, ktorá študuje stav elektrohypersenzitivity a jej dôsledky po niekoľko rokov zistila, že značná časť z tých, s ktorými bola v kontakte, utrpeli zranenie na chrbtici, často ako dôsledok dopravnej nehody. Zranenie chrbtice vedie k nerovnováhe v lebečnej tekutine a odpruženia mozgu, ktorý mal za následok zníženú schopnosť vysporiadať sa s vonkajšími podnetmi. Pri konfrontácii s podnetom, tri vrstvy tkaniva okolo mozgu fibrilovali do kŕčov. Nie je jasné, aký vplyv to môže mať na všeobecnú biologickú funkciu, ale môže to pomôcť lepšie vysvetliť niektoré z rozdielov v príznakoch u ľudí trpiacich EHS.

  Ak si vyberáte nové auto, venujte výberu náležitú pozornosť, najlepšie pomocou meracieho prístroja (aj u nás k zapožičaniu alebo kúpe) na určenie úrovne polí. Zdržiavajte sa na cestách a v autách čo najkratšie, pokiaľ si nie ste vedomí úrovní polí, ktorým by ste mohli byť vystavení.


9. Závislosť na telefóne

  S hromadnou dopravou dnes súvisí špecifický fenomén, tzv. "závislosť na telefóne", špeciálne na smartfóne. Veľmi často ho môžeme pozorovať na zastávkach a vo vozidlách hromadnej dopravy. Veľká časť cestujúcich neustále sleduje svoj mobilný telefón a súčasne využíva nejaké on-line pripojenie na internet. Prevládajú medzi nimi mladí ľudia, zväčša vo veku do 30 rokov.

  So závislosťou na telefóne prichádza ďalší problém. Telefón neustále pripojený na internet vytvára rozmanité vysokofrekvenčné elektromagnetické pole. Pri obyčajnom prehliadaní stránok, posielaní správ, prezeraní sociálnych sietí, alebo dokonca len pri aktualizácii polohy alebo predpovede počasia dochádza k nepretržitej výmene informácii medzi telefónom a najbližšou základňovou stanicou, o čom často užívateľ telefónu nemá ani potuchy. Vystavuje sa permanentne vysokej expozícii mikrovlnnému žiareniu. Vo väčšej skupine ľudí expozícia úmerne stúpa. Najhoršia situácia je v lokalitách, kde je pokrytie signálom mobilného operátora horšie, prípadne v danej sieti žiadne a telefón zvyšuje svoj výkon, aby udržal spojenie aktívne, prípadne dochádza k prepínaniu do iného režimu siete (4G->3G->2G a späť). V niektorých režimoch siete sú povelené vyššie výkony, v iných širšie frekvenčné pásma, takže celkovo ide o "pestrú zmes" EMP. Užívatelia týchto zariadení si tiež neuvedomujú, kedy už majú zariadenie tak blízko tela, že dochádza k prekročeniam hraničných hodnôt expozície. Chronické používanie telefónu vedie, mimo iného, k chorobám chrbtice (najmä krčnej) a kĺbov rúk, k sociálnemu odcudzeniu, neschopnosti všímať si okolie a vnímať bežnú realitu. Nasledujúce obrázky nepotrebujú ďalší komentár...

   

 


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Elektrická hromadná doprava
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Zmeny magnetických polí vo vozidlách električiek a trakčnom vedení na tratiach s jednosmerným napätím 600 V. Vozidlá sú vybavené tyristorovým regulátorom výkonu motora s charakteristickou šírkovou impulznou moduláciou frekvencie 300 Hz. Vo vzorke nájdete zvuk starších modelov nasledovaný zvukom novších modelov električiek

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Zmeny magnetických polí vo vozidlách električiek a trakčnom vedení na tratiach s jednosmerným napätím 600 V. Vozidlá sú vybavené tyristorovým regulátorom výkonu motora s charakteristickou šírkovou impulznou moduláciou frekvencie 300 Hz. Vo vzorke nájdete zvuk starších modelov nasledovaný zvukom novších modelov električiek

TROLEJBUS
Zmeny magnetických polí vo vozidlách mestskej dopravy prevádzkovaných na tratiach s jednosmerným napätím 750 V. Vozidlá sú vybavené tyristorovým regulátorom výkonu motora s charakteristickou šírkovou impulznou moduláciou frekvencie 300 Hz. Charakteristický zvuk spínania tyristorov je počuteľný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii)

TROLEJBUS
Zmeny magnetických polí vo vozidlách mestskej dopravy prevádzkovaných na tratiach s jednosmerným napätím 750 V. Vozidlá sú vybavené tyristorovým regulátorom výkonu motora s charakteristickou šírkovou impulznou moduláciou frekvencie 300 Hz. Charakteristický zvuk spínania tyristorov je počuteľný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii)


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 µT), resp. nanotesla (1 µT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzťah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 8 - 25 Hz, RMS, 24 h10 000 V/m
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 25 Hz - 800 Hz, RMS, 24 h10 000 - 312.5 V/m
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 800 Hz - 3 kHz, RMS, 24 h312.5 - 83.3 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 8 - 25 Hz, RMS, 24 h10 000 V/m
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 25 Hz - 800 Hz, RMS, 24 h10 000 - 312.5 V/m
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 800 Hz - 3 kHz, RMS, 24 h312.5 - 83.3 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 8 - 25 Hz, RMS, 24 h10 000 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 25 Hz - 800 Hz, RMS, 24 h10 000 - 312.5 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 800 Hz - 3 kHz, RMS, 24 h312.5 - 83.3 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 8 - 25 Hz, RMS, 24 h600 - 200 µT
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 25 Hz - 800 Hz, RMS, 24 h200 - 6.25 µT
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 800 Hz - 3 kHz, RMS, 24 h6.25 µT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS, > 4 h100 nT
EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS, > 4 h1 nT
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 8 - 25 Hz, RMS, 24 h600 - 200 µT
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 25 Hz - 800 Hz, RMS, 24 h200 - 6.25 µT
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 800 Hz - 3 kHz, RMS, 24 h6.25 µT
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 8 - 25 Hz, RMS, 24 h600 - 200 µT
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 25 Hz - 800 Hz, RMS, 24 h200 - 6.25 µT
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 800 Hz - 3 kHz, RMS, 24 h6.25 µT
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0002 nT


Súvisiace články: