ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 125 / 977895

Aktualizované: 16.10.2021

Zdroje elektromagnetických polí, frekvencie, signály a ako ich rozpoznať

V nasledujúcej tabuľke nájdete zdroje elektromagnetických polí, s ktorými sa môžeme každodenne stretnúť.
Prvý obrázok obsahuje video z frekvenčného spektra, na ktorom je signál vysielaný, vrátane časových zmien. Druhý obrázok zobrazuje priebeh demodulovaného signálu. Tretí obrázok znázorňuje zastúpenie frekvencií a pulzáciu, ktorú môžete počuť vo zvukovej vzorke. V poslednom stĺpci nájdete demodulovanú zvukovú vzorku signálu. Na základe nej môžete pri meraní ľahšie zistiť, o ktorý zdroj ide.
Kliknite na obrázky pre zväčšenie. Pokiaľ pri kliknutí na tlačidlo PLAY nepočujete zvuk, skontrolujte si hlasitosť na Vašom zariadení.

RÁDIOFREKVENČNÉ ZDROJE

Rozhlas a televízia
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ANALÓGOVÝ ROZHLAS AM
150 kHz - 30 MHz
Počiatočný formát vysielania rozhlasu. Jeden kanál nesie obsah jednej rozhlasovej stanice. Vysielaná vlna má premenlivú amplitúdu závislú od vysielaného obsahu a neobsahuje impulzy. Šírka kanála je 5 - 15 kHz

ANALÓGOVÝ ROZHLAS AM
150 kHz - 30 MHz
Počiatočný formát vysielania rozhlasu. Jeden kanál nesie obsah jednej rozhlasovej stanice. Vysielaná vlna má premenlivú amplitúdu závislú od vysielaného obsahu a neobsahuje impulzy. Šírka kanála je 5 - 15 kHz

ANALÓGOVÝ ROZHLAS FM
88 - 108 MHz
Jeden kanál nesie obsah jednej rozhlasovej stanice. Vysielaná vlna má konštantnú amplitúdu a neobsahuje impulzy. Stereo a RDS služby sú modulované do signálu na pomocnú nosnú 38 kHz. Šírka kanála je ~100 kHz

ANALÓGOVÝ ROZHLAS FM
88 - 108 MHz
Jeden kanál nesie obsah jednej rozhlasovej stanice. Vysielaná vlna má konštantnú amplitúdu a neobsahuje impulzy. Stereo a RDS služby sú modulované do signálu na pomocnú nosnú 38 kHz. Šírka kanála je ~100 kHz

DIGITÁLNY ROZHLAS DAB+
174 - 230 MHz
Jeden kanál obsahuje viacero staníc kódovaných do tzv. multiplexov. Modulácia je COFDM / DQPSK, šírka kanála 1.536 MHz, frekvencia impulzov 10.4 Hz, dĺžka impulzu 94.8 ms

DIGITÁLNY ROZHLAS DAB+
174 - 230 MHz
Jeden kanál obsahuje viacero staníc kódovaných do tzv. multiplexov. Modulácia je COFDM / DQPSK, šírka kanála 1.536 MHz, frekvencia impulzov 10.4 Hz, dĺžka impulzu 94.8 ms

ANALÓGOVÁ POZEMNÁ TV
470 - 862 MHz
V prevádzke od r. 1953 do r. 2012. Signál tvorí jasová nosná, farbová nosná posunutá o 4.43 MHz, 1. zvuková nosná posunutá o 5.25 MHz, 2. nosná o 5.75 MHz. Šírka kanála 7/8 MHz, modulácia obrazovej nosnej AM, zvukovej FM. Frekvencia impulzov 50 / 15625 Hz, dĺžka impulzu 6.15 ms

ANALÓGOVÁ POZEMNÁ TV
470 - 862 MHz
V prevádzke od r. 1953 do r. 2012. Signál tvorí jasová nosná, farbová nosná posunutá o 4.43 MHz, 1. zvuková nosná posunutá o 5.25 MHz, 2. nosná o 5.75 MHz. Šírka kanála 7/8 MHz, modulácia obrazovej nosnej AM, zvukovej FM. Frekvencia impulzov 50 / 15625 Hz, dĺžka impulzu 6.15 ms

DIGITÁLNA POZEMNÁ TV DVB-T
470 - 694 MHz
Náhrada analógovej TV od roku 2012, viacero staníc kódovaných do tzv. multiplexov. Možnosť prenosu HD a UHD obrazu. Modulácia COFDM / QAM, šírka kanála 8 MHz, neobsahuje impulzy

DIGITÁLNA POZEMNÁ TV DVB-T
470 - 694 MHz
Náhrada analógovej TV od roku 2012, viacero staníc kódovaných do tzv. multiplexov. Možnosť prenosu HD a UHD obrazu. Modulácia COFDM / QAM, šírka kanála 8 MHz, neobsahuje impulzy

Mobilné siete - základňové stanice (BTS - downlink)
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

GSM (2G) BTS MOBILNEJ SIETE
920 - 960 MHz
Sieť s najlepším pokrytím, i mimo osídlených oblastí. Zabezpečuje prenos hlasu aj dát (GPRS / EDGE). Modulácia GMSK, prístup TDMA. Šírka kanála 200 kHz. Frekvencia impulzov 1733 Hz, dĺžka impulzu 570 µs

GSM (2G) BTS MOBILNEJ SIETE
920 - 960 MHz
Sieť s najlepším pokrytím, i mimo osídlených oblastí. Zabezpečuje prenos hlasu aj dát (GPRS / EDGE). Modulácia GMSK, prístup TDMA. Šírka kanála 200 kHz. Frekvencia impulzov 1733 Hz, dĺžka impulzu 570 µs

UMTS (3G) BTS MOBILNEJ SIETE
2110 - 2170 MHz
Sieť určená na prenos hlasu a dát. Modulácia QPSK, prístup WCDMA. Šírka kanála 5 MHz, nepulzná, avšak spektrum obsahuje diskrétne frekvencie, najmä 3 kHz a 15 kHz

UMTS (3G) BTS MOBILNEJ SIETE
2110 - 2170 MHz
Sieť určená na prenos hlasu a dát. Modulácia QPSK, prístup WCDMA. Šírka kanála 5 MHz, nepulzná, avšak spektrum obsahuje diskrétne frekvencie, najmä 3 kHz a 15 kHz

LTE (4G) BTS MOBILNEJ SIETE
791 - 821 MHz
Sieť určená na prenos hlasu a dát. Modulácia OFDM / QAM, prístup OFDMA, šírka kanála 10 MHz, 600 subnosných. Frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 71 - 285 µs

LTE (4G) BTS MOBILNEJ SIETE
791 - 821 MHz
Sieť určená na prenos hlasu a dát. Modulácia OFDM / QAM, prístup OFDMA, šírka kanála 10 MHz, 600 subnosných. Frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 71 - 285 µs

LTE (4G) BTS MOBILNEJ SIETE
2570 - 2690 MHz
Sieť určená na prenos hlasu a dát. Modulácia OFDM / QAM, prístup OFDMA, šírka kanála 20 MHz, 1200 subnosných. Frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 71 - 285 µs

LTE (4G) BTS MOBILNEJ SIETE
2570 - 2690 MHz
Sieť určená na prenos hlasu a dát. Modulácia OFDM / QAM, prístup OFDMA, šírka kanála 20 MHz, 1200 subnosných. Frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 71 - 285 µs

DCS (2G)/ LTE (4G) BTS MOBILNEJ SIETE
1800 - 1875 MHz
Zdieľané pásmo pre oba typy sietí. Modulácia GMSK / OFDM, prístup TDMA / FDMA / OFDMA. Šírka kanála 200 kHz (DCS), 1.4 - 20 MHz (LTE). Charakteristiky sú zhodné s mobilnou GSM / LTE

DCS (2G)/ LTE (4G) BTS MOBILNEJ SIETE
1800 - 1875 MHz
Zdieľané pásmo pre oba typy sietí. Modulácia GMSK / OFDM, prístup TDMA / FDMA / OFDMA. Šírka kanála 200 kHz (DCS), 1.4 - 20 MHz (LTE). Charakteristiky sú zhodné s mobilnou GSM / LTE

NR (5G) BTS MOBILNEJ SIETE (A1)
3400 - 3600 MHz (FR1)
Sieť určená na prenos dát. Modulácia CP-OFDM / QPSK / QAM, šírka kanála 100 MHz, max. 3300 subnosných. Frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 850 µs

NR (5G) BTS MOBILNEJ SIETE (A1)
3400 - 3600 MHz (FR1)
Sieť určená na prenos dát. Modulácia CP-OFDM / QPSK / QAM, šírka kanála 100 MHz, max. 3300 subnosných. Frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 850 µs

NR (5G) BTS MOBILNEJ SIETE (SWAN)
3600 - 3800 MHz (FR1)
Sieť určená na prenos dát. Modulácia CP-OFDM / QPSK / QAM, šírka kanála 60 MHz. Frekvencia impulzov 50 + 200 Hz, dĺžka impulzu 850 µs

NR (5G) BTS MOBILNEJ SIETE (SWAN)
3600 - 3800 MHz (FR1)
Sieť určená na prenos dát. Modulácia CP-OFDM / QPSK / QAM, šírka kanála 60 MHz. Frekvencia impulzov 50 + 200 Hz, dĺžka impulzu 850 µs

LTE (4G) BTS FIXNEJ SIETE
3400 - 3800 MHz
Sieť určená výhradne na prenos dát, dostupná v niektorých obciach. So sieťou komunikujú pevne umiestnené špeciálne modemy. Šírka kanála 10-60 MHz. Charakteristiky sú zhodné s mobilnou LTE

LTE (4G) BTS FIXNEJ SIETE
3400 - 3800 MHz
Sieť určená výhradne na prenos dát, dostupná v niektorých obciach. So sieťou komunikujú pevne umiestnené špeciálne modemy. Šírka kanála 10-60 MHz. Charakteristiky sú zhodné s mobilnou LTE

WiMAX BTS FIXNEJ SIETE
Externá verejná Wi-Fi sieť, výhradne na prenos dát, dostupná v niektorých obciach. Pracuje zväčša v pásme 3.5 alebo 5 GHz. Modulácia OFDM / QPSK /QAM, šírka kanála 1.25-20 MHz, frekvencia impulzov 200 Hz, dĺžka impulzu 100 µs / 3.1 ms

WiMAX BTS FIXNEJ SIETE
Externá verejná Wi-Fi sieť, výhradne na prenos dát, dostupná v niektorých obciach. Pracuje zväčša v pásme 3.5 alebo 5 GHz. Modulácia OFDM / QPSK /QAM, šírka kanála 1.25-20 MHz, frekvencia impulzov 200 Hz, dĺžka impulzu 100 µs / 3.1 ms

FLASH-OFDM BTS FIXNEJ SIETE
461 - 465 MHz
Sieť Flarion od Slovak Telekom, mobilný internet, prevádzkovaný v pásme bývalej siete NMT (1G). Modulácia FLASH-OFDM, šírka kanála 4 MHz, frekvencia impulzov 11.2 Hz, dĺžka impulzu 220 µs. Od 1.5.2017 sa už neprevádzkuje

FLASH-OFDM BTS FIXNEJ SIETE
461 - 465 MHz
Sieť Flarion od Slovak Telekom, mobilný internet, prevádzkovaný v pásme bývalej siete NMT (1G). Modulácia FLASH-OFDM, šírka kanála 4 MHz, frekvencia impulzov 11.2 Hz, dĺžka impulzu 220 µs. Od 1.5.2017 sa už neprevádzkuje

Mobilné siete - mobilné telefóny a modemy (klienti - uplink)
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

GSM (2G) KLIENT
876 - 915 MHz
Prvé digitálne telefóny a modemy, dnes ešte vo veľkej miere vyžívané v rôznych dátových zariadeniach. Modulácia GMSK, šírka kanála 200 kHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 8.33 / 217 Hz, dĺžka impulzu 570 µs

GSM (2G) KLIENT
876 - 915 MHz
Prvé digitálne telefóny a modemy, dnes ešte vo veľkej miere vyžívané v rôznych dátových zariadeniach. Modulácia GMSK, šírka kanála 200 kHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 8.33 / 217 Hz, dĺžka impulzu 570 µs

UMTS (3G) KLIENT
1920 - 1980 MHz
Smartfóny, telefóny a modemy. Modulácia DQPSK, prístup WCDMA, šírka kanála 5 MHz, nepulzný priebeh

UMTS (3G) KLIENT
1920 - 1980 MHz
Smartfóny, telefóny a modemy. Modulácia DQPSK, prístup WCDMA, šírka kanála 5 MHz, nepulzný priebeh

LTE (4G) KLIENT
832 - 862 MHz
Smartfóny, tablety a modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 10 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

LTE (4G) KLIENT
832 - 862 MHz
Smartfóny, tablety a modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 10 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

LTE (4G) KLIENT
2500 - 2570 MHz
Smartfóny, tablety, modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

LTE (4G) KLIENT
2500 - 2570 MHz
Smartfóny, tablety, modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

WiMAX KLIENT
Externá verejná Wi-Fi sieť, výhradne na prenos dát, dostupná v niektorých obciach. Pracuje zväčša v pásme 3.5 alebo 5 GHz. Modulácia OFDM / QPSK /QAM, šírka kanála 1.25-20 MHz, frekvencia impulzov 200 Hz, dĺžka impulzu 160 µs

WiMAX KLIENT
Externá verejná Wi-Fi sieť, výhradne na prenos dát, dostupná v niektorých obciach. Pracuje zväčša v pásme 3.5 alebo 5 GHz. Modulácia OFDM / QPSK /QAM, šírka kanála 1.25-20 MHz, frekvencia impulzov 200 Hz, dĺžka impulzu 160 µs

Radarové systémy, letecká, plavebná komunikácia a navigácia
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

LETECKÝ DOHĽADOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 4 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 53 Hz, dĺžka impulzu 100 µs

LETECKÝ DOHĽADOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 4 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 53 Hz, dĺžka impulzu 100 µs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 25 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 624 - 959 Hz, dĺžka impulzu 120 µs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 25 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 624 - 959 Hz, dĺžka impulzu 120 µs

VŠESMEROVÝ RÁDIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umiestnené do kruhu vysielajú postupne sériu veľmi krátkych impulzov (prístávací systém), doplnenú o kód radaru (JAN) v morseovke. Frekvencia impulzov 3.6 - 534 Hz, dĺžka impulzu 35 µs - 38.8 ms

VŠESMEROVÝ RÁDIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umiestnené do kruhu vysielajú postupne sériu veľmi krátkych impulzov (prístávací systém), doplnenú o kód radaru (JAN) v morseovke. Frekvencia impulzov 3.6 - 534 Hz, dĺžka impulzu 35 µs - 38.8 ms

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemná základňa a objekt vo vzduchu sa vzájomne identifikujú pomocou dopytovačov a odpovedačov. Signál z nich tvorí séria veľmi krátkych impulzov. Frekvencia impulzov 15 / 375 Hz, dĺžka impulzu 37 µs

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemná základňa a objekt vo vzduchu sa vzájomne identifikujú pomocou dopytovačov a odpovedačov. Signál z nich tvorí séria veľmi krátkych impulzov. Frekvencia impulzov 15 / 375 Hz, dĺžka impulzu 37 µs

PLAVEBNÝ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umiestnený na palube lodí a plavidiel, pravidelne vysiela signál tvorený jediným impulzom. Frekvencia impulzov 15 - 120 s, dĺžka impulzu 25 ms

PLAVEBNÝ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umiestnený na palube lodí a plavidiel, pravidelne vysiela signál tvorený jediným impulzom. Frekvencia impulzov 15 - 120 s, dĺžka impulzu 25 ms

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základné strojové informácie pozemnej navigačnej leteckej služby o podmienkach vzletu, príletu a aktuálneho počasia v nekonečnej slučke. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základné strojové informácie pozemnej navigačnej leteckej služby o podmienkach vzletu, príletu a aktuálneho počasia v nekonečnej slučke. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

LETISKOVÁ RIADIACA VEŽA
118 - 137 MHz
Pásmo hlasovej dorozumievacej služby riadenia letovej prevázky. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

LETISKOVÁ RIADIACA VEŽA
118 - 137 MHz
Pásmo hlasovej dorozumievacej služby riadenia letovej prevázky. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

GLOBÁLNY NAVIGAČNÝ SYSTÉM (GPS)
L1 1575.42 MHz
Signál vysielaný z orbity navigačných družíc vo výške 21000 km nad Zemou. Šírka kanála 2.6 MHz, nepulzná modulácia, avšak spektrum obsahuje diskrétne frekvencie 12.5, 160, 166 Hz

GLOBÁLNY NAVIGAČNÝ SYSTÉM (GPS)
L1 1575.42 MHz
Signál vysielaný z orbity navigačných družíc vo výške 21000 km nad Zemou. Šírka kanála 2.6 MHz, nepulzná modulácia, avšak spektrum obsahuje diskrétne frekvencie 12.5, 160, 166 Hz

Dorozumievacie systémy, rádioamatéri
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

TETRA Radiopol BTS MOBILNEJ SIETE
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionálna rádiová sieť, vyvinutá pre záchranné a bezpečnostné zložky, verejnú dopravu, s celoslovenským pokrytím. Modulácia DQPSK, prístup TDMA. Šírka kanála 25 kHz. Frekvencia impulzov 17.6 / 70.1 Hz, dĺžka impulzu 12.5 / 26.8 ms

TETRA Radiopol BTS MOBILNEJ SIETE
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionálna rádiová sieť, vyvinutá pre záchranné a bezpečnostné zložky, verejnú dopravu, s celoslovenským pokrytím. Modulácia DQPSK, prístup TDMA. Šírka kanála 25 kHz. Frekvencia impulzov 17.6 / 70.1 Hz, dĺžka impulzu 12.5 / 26.8 ms

KOMERČNÉ RÁDIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencované pásma, ktoré sú využívané mobilnými alebo fixnými vysielacími stanicami na vzájomnú komunikáciu. Modulácia FM, nepulzná, šírka pásma 12 kHz

KOMERČNÉ RÁDIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencované pásma, ktoré sú využívané mobilnými alebo fixnými vysielacími stanicami na vzájomnú komunikáciu. Modulácia FM, nepulzná, šírka pásma 12 kHz

Domácnosť a kancelária
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

MIKROVLNNÁ RÚRA
2410 - 2480 MHz
Kuchynský spotrebič slúžiaci na ohrev stravy rozkmitávaním molekúl vody mikrovlnami. Generovanie mikrovĺn prebieha v tzv. magnetróne. Šírka pásma 70 MHz, frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 9 ms

MIKROVLNNÁ RÚRA
2410 - 2480 MHz
Kuchynský spotrebič slúžiaci na ohrev stravy rozkmitávaním molekúl vody mikrovlnami. Generovanie mikrovĺn prebieha v tzv. magnetróne. Šírka pásma 70 MHz, frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 9 ms

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 µs

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 1+6+11
2402 - 2483 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 13 kanálov. Šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 2200 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 1+6+11
2402 - 2483 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 13 kanálov. Šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 2200 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 100+104
5180 - 5805 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 53 kanálov. Šírka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 450 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 100+104
5180 - 5805 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 53 kanálov. Šírka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 450 µs

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 8
2402 - 2483 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 8
2402 - 2483 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 52+56
5180 - 5805 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 52+56
5180 - 5805 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

BLUETOOTH bezdrôtové slúchadlá
2402 - 2480 MHz
Párovanie zariadení + prenos dát. Klientom môžu byť mobil, tablet, slúchadlá, palubný počítač, herné ovládače... Do pásma sa vojde 79 kanálov, šírka kanála 1 MHz, frekvenčné skoky (FHSS). Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtové slúchadlá
2402 - 2480 MHz
Párovanie zariadení + prenos dát. Klientom môžu byť mobil, tablet, slúchadlá, palubný počítač, herné ovládače... Do pásma sa vojde 79 kanálov, šírka kanála 1 MHz, frekvenčné skoky (FHSS). Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtová klávesnica
2402 - 2480 MHz
Po stlačení klávesy sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtová klávesnica
2402 - 2480 MHz
Po stlačení klávesy sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtová myš
2402 - 2480 MHz
Pohnutím myši sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 120 Hz, dĺžka impulzu 250 µs

BLUETOOTH bezdrôtová myš
2402 - 2480 MHz
Pohnutím myši sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 120 Hz, dĺžka impulzu 250 µs

BLUETOOTH LOW ENERGY smart náramok, hodinky
2402 - 2480 MHz
Náramok nepretržite vysiela impulzy. Do pásma sa vojde 40 kanálov, šírka kanála 2 MHz. Frekvencia impulzov 5 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH LOW ENERGY smart náramok, hodinky
2402 - 2480 MHz
Náramok nepretržite vysiela impulzy. Do pásma sa vojde 40 kanálov, šírka kanála 2 MHz. Frekvencia impulzov 5 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

HRAČKY A RC MODELY
27.145 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača k modelu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 1 kHz, dĺžka impulzu 0.5 - 1.5 ms

HRAČKY A RC MODELY
27.145 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača k modelu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 1 kHz, dĺžka impulzu 0.5 - 1.5 ms

DIAĽKOVÝ ZÁMOK VOZIDLA
314.3 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača (kľúčenky) k vozidlu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 600 Hz, dĺžka impulzu 0.75 - 1.5 ms

DIAĽKOVÝ ZÁMOK VOZIDLA
314.3 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača (kľúčenky) k vozidlu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 600 Hz, dĺžka impulzu 0.75 - 1.5 ms

ISM 433
433.92 MHz
Domáce meteorologické stanice, merače tlaku v pneumatikách a iné systémy komunikujú pomocou PPM modulácie. Signál je vyslaný v pravidelných intervaloch. Šírka kanála 12 kHz, frekvencia impulzov 450 - 600 Hz, dĺžka impulzu 160 - 960 µs

ISM 433
433.92 MHz
Domáce meteorologické stanice, merače tlaku v pneumatikách a iné systémy komunikujú pomocou PPM modulácie. Signál je vyslaný v pravidelných intervaloch. Šírka kanála 12 kHz, frekvencia impulzov 450 - 600 Hz, dĺžka impulzu 160 - 960 µs

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentné" merače spotreby s rádiovým prenosom údajov komunikujú v rôznych časových intervaloch (sekundy až dni). Šírka kanála 12 - 100 kHz, frekvencia impulzov 1200 Hz, dĺžka impulzu 270 - 4150 µs

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentné" merače spotreby s rádiovým prenosom údajov komunikujú v rôznych časových intervaloch (sekundy až dni). Šírka kanála 12 - 100 kHz, frekvencia impulzov 1200 Hz, dĺžka impulzu 270 - 4150 µs

MIKROVLNNÝ DETEKTOR POHYBU svietidlo s automatickým rozsvecovaním
5800 - 5830 MHz
Svietidlo produkuje impulzy s postupne klesajúcou alebo rastúcou frekvenciou. Šírka kanála 100 kHz, frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 2.45 ms

MIKROVLNNÝ DETEKTOR POHYBU svietidlo s automatickým rozsvecovaním
5800 - 5830 MHz
Svietidlo produkuje impulzy s postupne klesajúcou alebo rastúcou frekvenciou. Šírka kanála 100 kHz, frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 2.45 ms

Iné zdroje
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

MIKROVLNNÝ "SMOG"
Nákupné centrum
Smog v uzavretej budove s množstvom klientov (mobilov a tabletov vo vreckách a kabelkách), internou Wi-Fi sieťou, DECT telefónmi v obchodoch a základňovými stanicami v podhľadoch

MIKROVLNNÝ "SMOG"
Nákupné centrum
Smog v uzavretej budove s množstvom klientov (mobilov a tabletov vo vreckách a kabelkách), internou Wi-Fi sieťou, DECT telefónmi v obchodoch a základňovými stanicami v podhľadoch