ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 190 / 754223

Aktualizované: 22.6.2020

Zdroje elektromagnetických polí, frekvencie, signály a ako ich rozpoznať

V nasledujúcej tabuľke nájdete zdroje elektromagnetických polí, s ktorými sa môžeme každodenne stretnúť.
Prvý obrázok zobrazuje priebeh demodulovaného signálu. Druhý obrázok znázorňuje zastúpenie frekvencií a pulzáciu, ktorú môžete počuť vo zvukovej vzorke. V poslednom stĺpci nájdete demodulovanú zvukovú vzorku signálu. Na základe nej môžete pri meraní ľahšie zistiť, o ktorý zdroj ide.
Kliknite na obrázky pre zväčšenie. Pokiaľ pri kliknutí na tlačidlo PLAY nepočujete zvuk, skontrolujte si hlasitosť na Vašom zariadení.

NÍZKOFREKVENČNÉ ZDROJE
Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený

ELEKTRICKÉ POLE
Parazitné napätia na ochrannom vodiči
Ochranný vodič by mal byť spojený s elektricky nulovým potenciálom - so zemou, teda uzemnený. Paradoxne, tento vodič prenáša rôzne druhy rušivých napätí, ktoré sa naindukujú počas spoločnej cesty s ostatnými vodičmi v kábloch, alebo priamo z neodrušených elektrických spotrebičov. Najmä v husto urbanizovaných lokalitách je možné parazitné signály vyšších frekvencií zachytiť i na tyči zakopanej v zemi

 
Elektrické dopravné prostriedky
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Vozidlá mestskej alebo medzimestskej dopravy prevádzkované na tratiach vybavených meničom napätia s charakteristickou 300 Hz pulzáciou. Vo vzorke nájdete zvuk starších modelov nasledovaný zvukom novších modelov električiek

TROLEJBUS
Vozidlá mestskej dopravy vybavené meničom s tyristorovou reguláciou otáčok motora pomocou dĺžky impulzov. Charakteristický zvuk spínania tyristorov je počuteľný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii). Frekvencia impulzov 300 Hz

 
Priemyselné aplikácie
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

AKUSTOMAGNETICKÁ BRÁNA PRE DETEKCIU ŠTÍTKOV
68 kHz, supermarket
Bránu nájdeme snáď pri každom vchode do predajne. Tvorí ju pár vysielač - prijímač na oboch stranách vchodu. Reaguje na pohyb tzv. štítkov, malých rezonančných cievok nalepených na tovare. Brána produkuje impulzné magnetické pole s frekvenciou 68 kHz, ktoré sa 75x za sekundu aktivuje a deaktivuje

SNÍMAČ ČIPOVÉHO ZÁMKU DVERÍ
125 kHz
Moderný typ elektronického zámku, ovládaný čipovou kľúčenkou. Snímač zámku na dverách produkuje magnetické pole vysokej frekvencie, ktorá v priloženej kľúčenke indukuje napätie. To napája obvod čipu, ktorý obratom vyšle kód zámku späť na snímač. Celý proces sa opakuje desiatkykrát za sekundu

 
 
Elektronika v domácnosti a v kancelárii
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

SIEŤOVÝ ADAPTÉR
Nabíjačky a sieťové adaptéry so spínanými zdrojmi sú dnes moderné, ale na rozdiel od transformátorových adaptérov produkujú pri rýchlom spínaní vysokofrekvenčné impulzy, ktoré nebývajú vždy dobre filtrované a kontaminujú rozvodnú sieť parazitnými frekvenciami, tzv. "špinavou elektrinou". Tieto napätia sa šíria do okolia a častokrát úplne znemožňujú napr. príjem AM rozhlasu

INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA
19 kHz
Varné platne pracujú ako zdroj silného striedavého magnetického poľa vysokých frekvencií, ktoré sa v nádobách s elektricky vodivým dnom premieňa indukciou na teplo. Účinnosť pri použití vysokých frekvencií je omnoho vyššia, ale rovnako aj absorpcia energie tkanivami. Tón nad 18 kHz väčšina ľudí už nepočuje, zvieratá však áno

CFL ÚSPORNÁ ŽIAROVKA TESLA 15W
50 kHz
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý riadi zapaľovanie plynu v trubici. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode

LED ŽIAROVKA PHILIPS 5W
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý zabezpečuje reguláciu napätia pre súbor sériovo-paralelne zapojených svietivých diód LED. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode. LED žiarovky majú nevýhodu okamžitých svetelných zmien, blikanie žiaroviek je tak markantnejšie, než u bežných klasických alebo CFL žiaroviek

AUTOMATICKÁ PRÁČKA
Direct Drive

 

PLAZMA TV
Obrazové body plazmového televízora sú tvorené miniatúrnymi CFL trubicami (výbojkami), ktoré sú budené impulzným napätím. V okolí TV je možné zachytiť celé spektrum elektrosmogu, od nízkych (stovky kHz) po vysoké frekvencie (desiatky MHz)

LCD TV/MONITOR (spínaný zdroj)
Magnetické pole v okolí spínaného zdroja LCD panelu

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NA TV
Pri stlačení tlačidla bežného diaľkového ovládača na TV sa spustí klopný obvod, ktorý vytvára sériu magnetických impulzov. Sérii impulzov rozumie len televízor rovnakej značky ako ovládač

NOTEBOOK (procesorová jednotka)
Magnetické polia produkované v blízkosti srdca počítača. Ide o série rôznych impulzov

SMARTFÓN (pohotovostný režim)
"Tlkot srdca" inteligentného telefónu

ETHERNETOVÝ KÁBEL

 

LASEROVÁ TLAČIAREŇ
Elektronika tlačiarne s krokovým motorom využíva impulzy k presnému pohybu mechanických častí

STOLNÝ SCANNER
Elektronika skenera s krokovým motorom využíva impulzy k presnému pohybu mechanických častí

NÁSTENNÉ HODINY
Bežné nástenné hodiny s krokovým motorom a frekvenciou
1 Hz = 1 sekunda

LCD INDIGO PODSVIETENIE
Svetlomodré podsvietenie LCD dipslejov používané u čiernej a bielej techniky je vytvárané tzv. fluoresčenčným javom. Impulzy magnetických polí sú u fluorescenčných displejov bežné