ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 148 / 995656

Aktualizované: 16.10.2023

Možnosti ochrany voči nízkofrekvenčnému (NF)
a rádiofrekvenčnému (RF) elektromagnetickému smogu

 V dnešnej dobe technických výdobytkov je už veľmi ťažké nájsť lokality, kde sú úrovne NF a RF smogu tak malé, že môžu byť považované za prirodzené prírodné pozadie. Činnosťou človeka sa úroveň elektromagnetického pozadia za posledné storočie zvýšila až triliónkrát. Elektromagnetické emisie môžeme pritom beztrestne pomenovať ako znečisťovateľa životného prostredia nielen pre človeka, ale aj pre živočíchy a rastliny. Z dvoch možností ochrany, ktoré máme celkovo k dispozícii, je častokrát ťažké použiť aspoň jednu.

  Možnosť 1: Vzdialiť sa od zdroja elektromagnetického poľa tak, aby expozícia neprekračovala nízku „zdravú“ úroveň. Táto možnosť je vo väčšine prípadov nepoužiteľná. Okupujeme byty, domy, priestory, ktoré nemôžeme len tak ľahko zbaliť a preniesť inam do zdravšieho prostredia. Môžeme sa presťahovať, ale túto alternatívu nie každý ochotne zoberie ako riešenie, ktoré navyše do budúcna nemusí znamenať konečné riešenie.

  Možnosť 2: Aktívne znížiť existujúce elektromagnetické emisie vypínaním jeho zdrojov a použitím tienenia vo svojom obydlí, na pracovisku, alebo i v záhrade. Pomôže nám to vytvoriť akúsi "zdravšiu" zónu na malom ostrove uprostred oceánu znečistenia.

Aj keď z našich poznatkov o elektrickej energii už čo to vieme využiť na dokonalé tienenie nízkofrekvenčných polí pomocou uzemnenia, uzemnenie je v prípade tienenia rádiových vĺn a mikrovĺn neúčinné a i v súčasnosti je to pomerne zložitý technický a finančne náročný problém.

  Pre účely kvalitného odtienenia rádiového a mikrovlnného elektromagnetického žiarenia – RF (tj. napr. základňových staníc mobilnej siete, mobilných telefónov, Wi-Fi, apod.) alebo nízkofrekvenčného žiarenia – NF (tj. napr. domácej elektroinštalácie, elektrických spotrebičov, vysokonapäťových vedení, apod.) nám nepomôžu ezoterické produkty. Zabudnite na šungity, tachyony, harmonizéry, rôzne kamienky, nálepky, apod. Je potrebné vybudovať uzatvorený priestor z elektricky vodivých materiálov, tzv. "faradayovu klietku". Materiál, z ktorého je „klietka“ zostavená, môže byť kov (železo, hliník, nikel, kobalt, meď, striebro, zlato, apod.) , ale aj nekov (uhlík, grafit). Na trhu sú dnes už stovky vysokoúčinných tieniacich materiálov pre rádiofrekvenčné elektromagnetické polia. Existujúce využitia frekvenčného spektra pre plánované aplikácie sa v tejto oblasti pohybujú od 30 kHz po asi 40 GHz. Aplikácie, ktoré budú využívať vyššie frekvencie, prídu s nástupom nových technológií (napr. mobilných sietí piatej generácie, tzv. 5G). Väčšina tieniacich materiálov je v súčasnosti testovaná na efektívnosť do asi 20 GHz (= 20 000 MHz).

  Podmienkou tienenia NF je uzemnenie materiálu, ktoré sa však častokrát používa aj u RF, hoci nie je bezprostredne nutné. Nakoľko sú však naše životné priestory doslova pretkané elektrickými rozvodmi, spravidla sa postavením tienenia RF polí vyrieši uzemnením aj eliminácia NF polí. Uzemnenie je dôležité aj pre bezpečnosť, už práve kvôli všadeprítomným elektrickým káblom v stenách. Pochybní výrobcovia a dodávatelia neinformujú svojich zákazníkov o tejto skutočnosti a ide len o rýchly zárobok založený na neznalostiach základov fyziky.

  Pred kúpou ochranného materiálu je vhodné preskúmať všetky dostupné informácie o produkte a jeho technické parametre. Mnoho výrobcov a predajcov tieniaceho materiálu nepopisuje kompletné vlastnosti výrobku, čo môže viesť k nevhodnému výberu, príp. chybnej inštalácii. V najhoršom prípade môže zle inštalované tienenie situáciu zhoršiť a expozíciu zvýšiť.

  V ďalších článkoch tejto rubriky nájdete návody a praktické rady, ako tienenie zrealizovať a aké materiály použiť. Väčšinu dostupných tieniacich materiálov nájdete v našom E-shope.


Súvisiace články: