Meracie prístroje

Žiadne položky

Meracie prístroje a detektory na stanovenie úrovní intenzity a hustoty toku nízkofrekvenčného a rádiofrekvenčného...

Viac

Podkategórie

  • Merače RF polí

    Meracie prístroje pre zistenie úrovní intenzity a hustoty toku rádiofrekvenčných a mikrovlnných elektromagnetických polí z mikrovlnných rúr, mobilných telefónov, bezdrôtových DECT telefónov, základňových staníc, Wi-Fi, Bluetooth, rozhlasových a televíznych vysielačov, radarov, smart technológií, apod.

  • Merače NF polí

    Meracie prístroje pre zistenie úrovní intenzity elektrických a magnetických polí z domových elektrických rozvodov, vedení vysokého napätia, železničnej trakcie, čiernej a bielej techniky, spínaných zdrojov, transformátorov, elektromotorov, žiariviek a žiaroviek, indukčných varných dosiek, apod.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa