ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 124 / 977897

Aktualizované: 8.2.2017

Rozvodne, transformátory a trafostanice

 Rozvodne a transformátory je možné v mestských i vidieckych oblastiach nájsť na každom kroku. Nie sú považované za príťažlivé ani pre distribučné spoločnosti, ktoré ich vlastnia a udržiavajú. V ich blízkosti je zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ sa k nim niekto dostane a omylom sa dotkne niečoho, čoho by sa nemal. Zvyčajne sú skryté za nejakou formou bariéry, s nápisom "Pozor! Elektrické zariadenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!"

Rozvodne bývajú v rôznych veľkostiach. Malé trafostanice sú zväčša malé krabice zo šedého plechu, skryté za múrom alebo plotom. Na snímke je malá rozvodňa elektriny pre malý počet rezidenčných nehnuteľností. Väčšie z nich sú častokrát umiestnené v murovaných budovách v priemyselných zónach, pre zmes komerčných a rezidenčných nehnuteľností, veľké inštitúcie, nemocnice, atď. Mnohé školy majú svoje vlastné rozvodne na pozemku. Veľa bytoviek a pracovísk má vlastné rozvodne, nachádzajúce sa na prízemí alebo v suteréne. Tie môžu mať za následok, že ľudia obývajúci budovu sú vystavení väčším elektromagnetickým poliam.
Veľké transformátorovne na okraji miest, ktoré sú plné elektrických zariadení a množstvom malých transformátorov, pokrývajú pomerne veľkú plochu pôdy. Je absolútne nevhodné bývať a žiť v ich okolí do 100 metrov, najmä po vetre. Štúdie Bristolskej Univerzity ukázali, že silné elektrické pole v okolí elektromagnetických zdrojov priťahuje všetky druhy znečisťujúcich častíc vo vzduchu. Častice sa nabijú a sú nebezpečnejšie tým, že sa ľahko "nalepia" na kožu alebo v pľúcach. V závislosti na prevládajúcom smere vetra, môžu byť častice prenesené niekoľko kilometrov od transformátorových rozvodní.

Vo vidieckych oblastiach bývajú transformátory väčšinou malé, obvykle šedé, pripojené ku 22 kV vedeniu, ktoré privádza elektrinu do oblasti.
Magnetické pole z týchto transformátorov klesá veľmi rýchlo so vzdialenosťou a je obvykle zanedbateľné po viac ako 3 metroch. Elektromagnetické pole z elektrického vedenia je zvyčajne prenikavejšie a 22 kV vedenie by nemalo mať od nehnuteľností vzdialenosť menšiu ako 20 metrov.
Väčšie stanice sú spojené s vyššími elektromagnetickými poliami. Čím bližšie sú k nehnuteľnosti, tým vyššia úroveň magnetického poľa bude vo vnútri domu alebo bytu.
Rozvodne sú nebezpečné nielen preto, že sú rozvodňami. Sú obklopené elektromagnetickými poliami, sú to zariadenia, ktoré vyžadujú zachádzanie s opatrnosťou. Sú to práve neviditeľné, ale všadeprítomné elektrické a magnetické polia, ktoré presahujú hranice rozvodne.

Prítomnosť elektrickej energie vytvára elektrické a magnetické polia. V rozvodoch na nízkych frekvenciách 50 Hz sú jasne definovateľné. Niektoré firmy, kancelárie, byty a domy majú transformátorové rozvodne v suteréne budovy. Je dôležité vedieť, či tomu tak je, na prízemí alebo na poschodiach nad rozvodňou môžu byť namerané silnejšie magnetické polia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie ľudí, ktorí sú na tieto polia citliví.

Napájanie rozvodní a transformátorov môže byť realizované z nadzemného vedenia, ktoré je voľným okom viditeľné, alebo z podzemného vedenia. Ak uvažujete o kúpe nehnuteľnosti v blízkosti transformátora alebo trafostanice, skúste si zohnať plán uloženia káblov, ak sú vedené v zemi, aby ste si overili vzdialenosť od Vašej nehnuteľnosti. Ich skutočná poloha sa dá ľahko detekovať prístrojom na meranie nízkofrekvenčných polí. Káble môžu viesť popod chodníky, vedľa záhrady alebo domu, popri cestách v obci a ukážu prekvapivo silné hodnoty magnetického pola, ak vykonávate meranie priamo nad nimi. Ak existuje podzemný kábel v chodníku pred domom, kde je veľmi malá prezáhradka, alebo nie je vôbec, magnetické pole v miestnosti s výhľadom pred dom na prízemí môže byť veľmi silné.

Jediný spôsob, ako získať spoľahlivú predstavu o zakopaných vedeniach, je meranie. Je veľmi ťažké vypočítať alebo odhadnúť úroveň z dôvodu možnej variability, veľkosti a hĺbky zákopu a usporiadania káblov v zákope. Úroveň elektromagnetických polí v okolí transformátorov a trafostaníc sa môže meniť v priebehu dňa. Najvyššia bude zrejme v čase vrcholu energetického dopytu. Môže to byť medzi 7 a 9 hodinou ráno a 15 a 19 hodinou večer v rezidenčnej štvrti, kde väčšina obyvateľov je počas dňa v práci alebo v škole.
Elektrické pole sa dramaticky znižuje stavebnými konštrukciami, murivom, drevom, zábradlím, apod. Stromy a kríky, najmä ihličnaté stromy absorbujú veľkú časť elektrických polí.
Magnetické pole prechádza prakticky cez všetko. Magnetické pole sa šíri od transformátora do vzdialenosti, ktorá čiastočne závisí od jeho spôsobu práce a zaťaženia. Overenou najspoľahlivejšou metódou zníženia expozície magnetického pola je vzdialiť sa od zdroja.

Je veľmi nepravdepodobné, že prechádzky alebo prejazdy okolo lokalít s vysokými úrovňami polí spôsobia vážne zdravotné problémy.
Avšak vhodné je dlhodobo udržiavať nízke úrovne polí najmä na miestach, kde trávite veľa času a relatívne nehybne. Ak už máte spálňu v miestnosti umiestnenej bližšie k transfomátoru alebo rozvodni pred domom, je vhodné lôžka v spálni umiestniť tak, aby hlava bola čo najďalej od stien, ktoré s transformátorom alebo rozvodňou susedia. Nestavajte terasy, detské kútiky alebo iný priestor, kde budete tráviť viac času vedľa rozvodní, alebo ponad podzemné káble. Dbajte na to, aby kočík, kde dieťa spí, nebol ponechaný tesne vedľa rozvodnej skrine. Je vhodné, aby plochy v záhrade, ktorá sa používa na relaxačné účely, neboli exponované magnetickým poliam úrovní vyšších ako 200 nT.

Rozvodne a transformátory bývajú z dôvodu zaistenia zodpovedajúceho napätia a spoľahlivej dodávky elektriny často spojené dohromady. Môžu byť spojené tak, že produkujú silný vyrovnávací prúd, ktorý pochádza z jednej rozvodne a vracia sa do druhej. Prúd môže vytvárať silné magnetické pole, ktoré sa znižuje so vzdialenosťou len pomaly. Takéto prepojenia sú úplne legálne a v praxi často používané.

Blúdivé prúdy sú spôsobené nedostatkami v elektrickom systéme. Elektrický prúd je určitým spôsobom zvedený na kovové potrubie plynu alebo vodovodné potrubie a môže byť odhalený meraním v blízkosti potrubia, ktoré prichádza do domu alebo do bytu. Blúdivé prúdy sú prekvapivo časté a môžu byť odstránené, ale nie je to vždy jednoduché a hlavne lacné riešenie.


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 µT), resp. nanotesla (1 µT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzťah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 0.3 V/m
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 10 V/m
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň10 V/m
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc1 V/m
BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS0.5 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň100 nT
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc100 nT
BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS10 nT
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0002 nT


Chcete si premerať úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenajať:

EMFIELDS PPF 5  - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Rozsah merania: E: 0 - 200 V/m; M: 0 - 2 µT

Zmeria:  bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 200 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače NF polí

Tienenie magnetických polí

Odpojovače okruhu

Káble a predlžovacie šnúry

Produkty pre "Earthing"

Uzemňovacie pomôcky

Časový priebeh a modulácia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený


Súvisiace články: