ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 124 / 977897

Aktualizované: 18.8.2017

Viete, že... ?

  •  vysokofrekvenčné (mikrovlnné) a nízkofrekvenčné magnetické striedavé polia sú zaradené do kategórie 2B (možný karcinogén) podľa členenia Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), spolu s DDT, olovom, benzínom, naftou a exhalátmi (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogens)

  • mikrovlnná expozícia v bytoch na najvyšších poschodiach bytoviek je vďaka prítmnosti neďalekých bázových staníc mobilnej siete až milión-krát väčšia než expozícia mimo zastavaných území obcí

  • priemerná mikrovlnná expozícia počas telefonovania mobilným telefónom je až milión-krát väčšia oproti telefonovaniu klasickým káblovým telefónom

  • Vy a Vaše okolie je vystavené mikrovlnnému elektromagnetickému poľu aj vtedy, pokiaľ máte blízko tela (pri uchu, v ruke, v taške) mobilný telefón s aktivovanými bezdrôtovými dátovými službami (internet), Wi-Fi alebo Bluetooth. To isté platí o tablete, notebooku, hracej konzole, smart hodinkách alebo stolnom počítači. Pri každom prijatí informácií (napr. načítaniu aktualizácie počasia alebo informácií zo sociálnych sietí) dochádza k aktivácii rádiového modulu v zariadení, čo znamená ďalšiu mikrovlnnú expozíciu

  • je veľký rozdiel medzi elektromagnetickým žiarením (vlnením), ktoré má spojitú konštantú amplitúdu a časový priebeh (napr. AM a FM rozhlas) a pulzným elektromagnetickým žiarením, ktoré používajú všetky digitálne komunikačné prostriedky (najmä mobilné telefóny, Wi-Fi, bezdrôtové telefóny, radary, digitálna televízia, mikrovlnné rúry...). Pri skúmaní negatívnych vplyvov na človeka nemôžeme opomenúť impulzný charakter žiarenia, nakoľko práve tento typ môže výrazne ovplyvniť biologické účinky žiarenia. K impulzom sa pridávajú ďalšie parametre: ich frekvencia, dĺžka a časový priebeh

  • cez schránku a netesnosti zapnutej mikrovlnnej rúry unikne asi 100x viac elektromagnetického žiarenia, než z mobilného telefónu v rovnakej vzdialenosti. Buďte preto opatrní, nestojte príliš dlho a blízo pri mikrovlnnej rúre v činnosti. Nepozerajte dovnútra cez mriežkované okno!

  • pokiaľ si pozorne prečítate návod k mobilnému telefónu, dočítate sa, že vzdialenosť, pri ktorej nedochádza k prekročeniu hygienických noriem expozície je 5 - 15 mm od tela. Mali by ste teda udržiavať minimálnu vzdialenosť telefónu od tela a to nielen pri telefonovaní

 • zapnutím viacerých rádiových služieb v mobile, či inom zariadení znásobujete Vašu expozíciu mikrovlnám. Môže sa tak stať, že hoci netelefonujete, vystavujete sa enormne silným elektromagnetickým poliam. Je to obzvlášť nebezpečné pre deti. Nenechávajte deťom v rukách tablet so zapnutými dátovými službami (internet, Wi-Fi), radi si ho prikladajú na hrudník, do lona, ku hlave apod.

 • i nepripojené aktívne Wi-Fi zariadenie (mobil, tablet, klávesnica, myš, či spotrebiče v domácnosti) vyžarujú sporadickú sériu mikrovlnných impulzov každých 15-60 sekúnd

 • pokiaľ nepotrebujete na telefonovanie použiť bezdrôtovú technológiu, úplne sa jej vyhnite a používajte klasický káblový telefón, najmä na dlhé hovory