ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 146 / 995647

Aktualizované: 9.11.2017

Základné pravidlá tienenia elektromagnetických RF a NF polí (EMP)

1. Posúdenie Vašej skutočnej expozície EMP, meranie intenzity poľa (resp. hustoty radiačného toku)
  Veľkosť expozície ovplyvňuje niekoľko faktorov: vzdialenosť od zdroja žiarenia, objekty stojace v ceste medzi zdrojom žiarenia a Vami, výkon zdroja, smerová charakteristika antény, a ďalšie. Tieto faktory obvykle znemožňujú ľahko odhadnúť veľkosť expozície. Ani  skúsení odborníci nemusia správne posúdiť jej úroveň bez použitia meracích prístrojov.

Meranie expozície odporúčame z viacerých dôvodov:

  1. Meranie je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby bol projekt návrhu tienenia úspešný a expozícia v konečnom dôsledku nižšia, než aktuálna.
  2. Na dvoch rôznych miestach, i v rámci jednej miestnosti, vzdialených pár centimetrov od seba, sa úroveň EMP výrazne líši. Je to čiastočne kvôli „kvázi-optickým“ (alebo svetlu-podobným) vlastnostiam mikrovĺn, ktoré sa odrážajú od rôznych povrchov a lámu pri prechode cez pevné prekážky. Je vhodné uistiť sa, že Vaše obľúbené odpočinkové miesto alebo posteľ nie je na lokálnom maxime (tzv. "hot-spote") týchto úrovní.
  3. Je vhodné poznať všetky zdroje EMP vo Vašom okolí, pomôže to pri návrhu tienenia, ktoré prinesie uspokojivé výsledky. Mnoho bezdrôtových telefónov nepretržite vysiela impulzné mikrovlnné žiarenie, i keď nie je práve používaných. Môžu byť umiestnené vo Vašom ale i susednom byte a vyrobiť značné množstvo EMP emisií. Bezdrôtové počítačové siete (Wi-Fi, Bluetooth) a ďalšie výdobytky posledného storočia môžu byť významným zdrojom EMP a v žiadnom prípade by nemali byť ignorované alebo prehliadnuté. Merací prístroj so smerovou anténou je dobrou pomôckou pre vyhľadanie zdroja EMP v okolí. Nasmerovaním antény do rôznych uhlov môžete ľahko      zistiť, z ktorého smeru je žiarenie najsilnejšie, je to obvykle v smere zdroja žiarenia.
  4. Zistiť frekvenciu zdroja, jeho moduláciu a intervaly vysielania: Niekedy je dôležité poznať frekvenciu, aby bolo možné vybrať vhodné tieniace materiály. Použitý merací prístroj musí mať taký frekvenčný rozsah, aby pokryl všetky potenciálne zdroje, prípadne je dobré, ak dokáže selektovať len konkrétne  frekvenčné rozsahy.
  5. Pred aplikáciou tieniaceho materiálu je vhodné zmerať úrovne nízkofrekvenčných (NF) elektrických a magnetických polí. Elektrické NF polia sú z významu boja proti elektrosmogu často podhodnotené a pritom ich produkujú všetky bežné elektrické rozvody a spotrebiče. Sú teda všade tam, kde sa používa elektrina.
      Elektrické vedenie v stenách obydlí bežne nebýva tienené (kedysi bolo umiestňované v plechových trubkách, ktoré predstavovali aspoň symbolickú ochranu proti šíreniu elektrických polí do okolia, ale vzhľadom k pokroku v používaní stavebných materiálov (plast, sadrokartón, ...) sa prešlo k lacnejším náhradám). Po inštalácii tieniaceho materiálu  odporúčame tieniaci materiál uzemniť a skontrolovať úrovne elektrických NF polí. Pokiaľ nameriate vysoké úrovne elektrického NF poľa po inštalácii tieniaceho materiálu, bude to pravdepodobne poukazovať na zlé uzemnenie tieniaceho materiálu.
      Poznámka: Uzemnenie tieniaceho materiálu eliminuje len elektrické NF pole, magnetické NF pole neovplyvní!

  V niektorých krajinách existujú online databázy, ktoré umožňujú zistiť presné umiestnenie TV/rozhlasových vysielačov a základňových staníc mobilnej siete. Tieto mapy môžu byť užitočné pri identifikácii EMP zdrojov v blízkosti Vášho domova. Bohužiaľ, na Slovensku nie je možné jednoducho zistiť vlastníka alebo prevádzkovateľa základňovej stanice, príp. rozhlasového alebo TV vysielača z online databázy.

2. Poznanie smerných (limitných) hodnôt pre úrovne expozície EMP
  Jednotlivé tieniace materiály majú špecifické určenie použitia v danom frekvenčnom pásme. Účinnosť tienenia materiálu (útlm) sa udáva v jednotke dB a jednoduchým prepočtom je možné zistiť úroveň po odtienení.
  Útlm 10 dB predstavuje √10-násobné zníženie veľkosti intenzity elektrického poľa a 10-násobné níženie veľkosti hustoty radiačného toku. 20 dB predstavuje √100-násobné zníženie intenzity a 100-násobné zníženie hustoty radiačného toku, atď. Intenzita klesá s druhou odmocninou hustoty radiačného toku. Údaj útlmu v dB je logaritmicky vyjadrený mocniteľ čísla 10 pre hustotu radiačného toku.
  Po zmeraní Vašej súčasnej expozície je vhodné vybrať tieniaci materiál a spôsob tienenia tak, aby boli dosiahnuté uspokojivé výsledky. Ak sa napríklad budeme riadiť smernicami Stavebnej biológie (en.wikipedia.org/wiki/Building_biology), budeme sa snažiť dosiahnuť úroveň elektromagnetického mikrovlnného „pozadia“ pod hodnotou 1 µW/m² (0.02 V/m).

3. Kvázi-optické (svetlu-podobné) vlastnosti EMP
  Predstavme si miestnosť, kde je úplná tma, hoci je vonku slnečno. Žalúzie/rolety sú na všetkých oknách spustené a neumožňujú z vonku prienik svetla. Pokiaľ zdvihneme roletu čo len o kúsok, celú miestnosť ihneď zaleje svetlo. A možno bude dostatok svetla aj v niektorých ďalších miestnostiach, kde sú tiež rolety spustené, pokiaľ necháme otvorené dvere. Pokiaľ zatienime roletou len jedno okno a ostatné necháme bez tienenia, v miestnosti sa bude dať len sotva pozorovať úbytok svetla. To isté platí pre mikrovlny: ak zatienime napr. len okná, resp. jednu stenu a ostatné ponecháme bez tienenia, nebudeme vidieť žiadne významné zníženie úrovne EMP. Rádiofrekvenčné (mikrovlnné) žiarenie a svetlo sú si čiastočne podobné v spôsobe ich šírenia. 
  Aby naša obývacia izba alebo spálňa boli chránené pred EMP, je dôležité mať na pamäti: mikrovlny nie sú výrazne utlmené bežnými stavebnými materiálmi, cez väčšinu z nich prejdú bez zmeny. Na rozdiel od svetla, mikrovlny prejdú bez problémov cez niekoľko pevných stien. Dobrými tieniacimi materiálmi sú napr. termoizolačné dvoj-/troj-/ sklo, hliníkový rám, parotesná zábrana z hliníka, príp. rýdzo železná konštrukcia. Hrubý tehlový múr, železobetónový panel, či strešné tašky majú len veľmi malý tieniaci efekt, sadrokartón, drevo, vlna, ľahké tehly a obyčajné sklo nemajú žiaden efekt (viď obr.).


  V extrémnych prípadoch (únik dát z bezdrôtových sietí, odpočúvanie) je nutné zabezpečiť všetky smery, v ktorých mikrovlny môžu opustiť priestory. Veľké spoločnosti, ktoré majú záujem chrániť svoje údaje, dávajú prednosť kompletnému, 6-stranovému tieneniu: steny, podlahy a stropy, vrátane okien a dverí.

4. Účinné tienenie je "veľkoplošné"
  Vzhľadom k vyššie spomínaným kvázi-optickým vlastnostiam mikrovlnného žiarenia, je potrebné tieniť veľké plochy, to znamená jednu alebo dve kompletné steny miestnosti alebo domu (a určite i viac, v závislosti na umiestnení zdroja žiarenia). Spravidla nebude mať veľký zmysel tieniť iba časť steny, alebo len jedno okno a nechať ostatné okná bez tienenia. Žiarenie, ktoré prichádza cez netienené časti stien, bude stále významné a mohlo byť mať veľký vplyv na celkovú úroveň EMP v miestnosti.
  Najčastejšou chybou je tienenie iba okien alebo iba steny, čo môže, ale nemusí viesť k zníženiu úrovne EMP. Niekedy je efektívne tieniť
strechu alebo podlahu, opäť v závislosti na konkrétnej situácii.
  V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že bežne dostupné ezoterické predmety, s údajným lokálnym ochranným účinkom a údaným rádiusom niekoľkých metrov voči elektrosmogu (tzv. harmonizéry, šungitové kamene, orgonity, apod.), sú len neefektívnou ozdobou interiéru a na prítomnosť a celkovú úroveň EMP samozrejme nemajú žiaden vplyv.

5. Tienenie na vonkajšej strane stavby je výhodnejšie ako vo vnútri
  Vo vnútorných priestoroch sa situácia komplikuje deliacimi priečkami, rozmiestnením nábytku alebo predmetov. V prípade tienenia rodinného domu je výhodnejšie tienenie z vonkajšej strany. Vyhneme sa tak tieneniu niekoľkonásobne väčších plôch vnútorných stien a priečok. Na vonkajšej strane sa navyše bude dať aplikovať tieniaci materiál bez prerušení a medzier, ktoré vo vnútri existujú.

6. Okná a dvere, okenné rámy (medzery v tienení)
  Klasické okná s bežnými sklenými výplňami nemajú žiaden útlm voči EMP. Okenné termoizolačné výplne majú na sklenej tabuli naparenú tenkú vrstvu kovu pre lepšiu tepelnú izoláciu. Takéto sklené tabule majú obvykle dobrú až vynikajúcu schopnosť tieniť aj EMP. Pokiaľ sú osadené v hliníkovom ráme medzi podlahou a stropom, predstavujú dobrý tieniaci článok celej miestnosti. Ak sú však osadené v plastovom alebo drevenom ráme, plastové komory a drevo nemajú žiaden útlm voči EMP a tieto miesta teda predstavujú možnosť prieniku EMP do interiéru. Na tieto medzery je nutné pri návrhu tienenia myslieť. Rovnako je treba zabezpečiť všetky otvory v miestnosti tak, aby sa pri zatvorení dverí, vypnutí klimatizácie, či zavretí prieduchu kompletne uzavrela aj tieniaca plocha.

7. Tienenie je tak účinné ako najslabší článok všetkých čiastkových tienení
  Opäť sa vraciame ku kvázi-optickým vlastnostiam mikrovĺn: pokiaľ existuje čo len jedna medzera, cez ktorú svetlo prenikne do miestnosti, svetlo zaleje celú miestnosť. Analogicky: ak prenikne do miestnosti mikrovlnné žiarenie hoci len cez malú medzeru, je veľmi pravdepodobné, že v celej miestnosti bude vyššia úroveň EMP.
  Najslabším článkom by mohla byť podlaha alebo strop, či steny, ktoré neboli dostatočne zatienené, ale aj okná alebo ich rámy, parapety, dvere, prahy, vetracie otvory. Merací prístroj so smerovou anténou pomôže nájsť slabé miesta v tienení. Je cenným pomocníkom pri identifikácii miesta, kde žiarenie ešte vstupuje do tienenej miestnosti alebo priestoru. I po zatienení odporúčame pravidelne kontrolovať účinok tienenia.

8. Uzemnenie tieniaceho materiálu nie je nutné, ale odporúčané
  Poznámka: uzemnenie tieniaceho materiálu neovplyvňuje RF polia (nezáleží teda na tom, či je materiál uzemnený alebo nie, na efekt tienenia rádiových vĺn alebo mikrovĺn to vplyv nemá). V niektorých krajinách sú však všetky elektricky vodivé povrchy podľa platnej legislatívy považované za povinne uzemniteľné. Vzhľadom k tomu, že takmer všetky tieniace materiály majú elektricky vodivý povrch, mali by byť uzemnené. Hlavným dôvodom je bezpečnosť. Iným dôvodom je fakt, že elektricky vodivé povrchy fungujú ako antény pre elektrické NF polia. Tieto polia môžu spôsobiť pocity nepohody. Ak je tieniaci materiál uzemnený, všetky nízkofrekvenčné elektrické polia z odtienených stien budú zvedené do zeme a pozitívnym výsledkom môže byť kľudný spánok. Správna inštalácia by mala byť odskúšaná a premeraná meracím prístrojom na detekciu elektrických NF polí (viď bod 1).
  Postup uzemňovania sa môže zdať oveľa zložitejší, než v skutočnosti je. Uzemnenie je samo o sebe pomerne jednoduchý úkon: elektricky vodivá platnička je priskrutkovaná (prilepená) na tieniaci materiál a voľne vedeným vodičom spojená s uzemňovacím bodom domu alebo domácnosti. Uzemnenie môže byť vyvedené aj na konzolu v rozvodnej skrini, do zásuvky ochranným PE vodičom, príp. na železné vodovodné alebo kúrenárske potrubie, ktoré má zabezpečené vyrovnanie potenciálov podľa platných predpisov.

9. Tienenie elektrických a magnetických NF polí
  Doposiaľ sme sa venovali len elektrickým poliam. Magnetické NF pole vzniká prechodom striedavého prúdu elektrickým vodičom. Magnetické polia je všeobecne neľahké tieniť a finančne ide o nákladnú záležitosť. Ak nie je možné odstrániť zdroj týchto polí, odporúčame udržovať väčšiu vzdialenosť od zdroja. Väčšinu zdrojov magnetického NF poľa tvoria domáce spotrebiče a možno ich ľahko vypnúť, presunúť alebo odstrániť. Horšie je to s rozvodmi vysokého napätia, príp. s veľkými transformátormi alebo motormi, ktoré sa môžu nachádzať neďaleko domu. Veľkým a často neriešiteľným problémom môžu byť blúdivé prúdy na potrubiach, príp. zle zapojená elektroinštalácia, kde neustále tečú vyrovnávacie prúdy.
  Elektrické NF polia sú dnes takmer všadeprítomné. Šíria sa zo zdrojov napätia - kabeláže v stenách, voľne položených káblov pripojených na elektrickú sieť (tzv. predlžovačky) a veľkých, elektricky vodivých plôch. Na rozdiel od magnetických NF polí, tie elektrické dokážeme ľahko eliminovať uzemnením.

10. Inštalácia tienenia krok za krokom
  Pokiaľ sa rozhodneme pre projekt tienenia obydlia alebo kancelárie, prvú vec, ktorú musíme urobiť, je posúdenie aktuálnej expozície. Podľa výsledkov vyberieme tieniaci materiál, ktorý bude najúčinnejší a esteticky najvhodnejší. Po prvej aplikácii tieniaceho materiálu znovu zmeriame expozíciu. Použijeme aj smerovú anténu na zistenie "medzier" v tienení. Následne podľa potreby realizujeme ďalšie tieniace opatrenia. Expozícia by sa mala výrazne znížiť. Po finalizovaní tienenia odporúčame premerať expozíciu EMP aspoň raz mesačne, nakoľko svet okolo nás sa neustále mení. Sused si môže kúpiť nový telefón alebo Wi-Fi router, operátor môže spustiť novú službu z neďalekej základňovej stanice, stromy môžu v zime stratiť listy a zrazu zistíme, že za nimi „vyrástol“ nový televízny vysielač.
  Existuje celý rad dôvodov, prečo má zmysel premerať priestory pravidelne. Vyžaduje si to určité úsilie zoznámiť sa s meracími prístrojmi dostupnými na trhu, prípadne si niekoho na premeranie zavolať a skontrolovať účinnosť tienenia. Tienenie je stále účinná ochrana, ako to potvrdzujú i mnohé priaznivé ohlasy zákazníkov z celého sveta.


Súvisiace články: