Uzemňovacia páska GSX Zobraziť plnú veľkosť

Uzemňovacia páska GSX

Samolepiaca uzemňovacia páska s elektricky vodivým lepidlom

Šírka: 25 mm
Dĺžka: 10 / 50 m

Viac detailov

  • 10 m rolka
  • 50 m rolka

Čína

ks

20,00 €

2,00 € /m

Samolepiaca uzemňovacia páska použiteľná pod i na tieniace materiály, špeciálne napr. tapety, seťoviny, pletivá a flísy na premostenie limitovaných šírok materiálov. Lepidlo na páske GSX je elektricky vodivé, páska teda môže byť nalepená aj na tieniaci materiál, aj na podklad (pod tieniaci materiál). Počas aplikácie odporúčame použiť škrabku FVR10.

Charakteristika
• Samolepiaca elektricky vodivá páska
• Lepidlo je elektricky vodivé
• Vysoká adhézna schopnosť
• Odoláva korózii

• Šírka: 25 mm
• Dĺžka: 10 / 50 m
• Hrúbka: 0.11 mm
Zloženie: Polyester, meď, nikel, akrylové lepidlo 

Inštrukcie k uzemňovaniu pomocou FEB
Veľkoplošné tienenie pomocou tieniacich materiálov nie je považované za elektrické zariadenie, ale "nové vodivé časti" nimi sú (IEC 60050 IEV 826-03-03 IEV 195-06-11). Pripojením na bod vyrovnania potenciálov sa tieniaci materiál stáva súčasťou elektrického systému. Na základe toho je nutné dodržiavať príslušné technické normy.

Podľa najnovších technických poznatkov je dôležité rozlišovať medzi ochranným systémom a funkčným systémom na vyrovnanie potenciálov (FEB - functional equipotential bonding). Ochranný systém (zelenožltý vodič) je bezpečnostným opatrením a zabezpečuje, že v prípade dotykového napätia sa okamžite aktivujú bezpečnostné zariadenia (napr. prúdový chránič). Úlohou funkčného systému vyrovnávania potenciálov (priehľadný vodič) je zníženie emisií nízkofrekvenčných elektrických polí na veľkoplošnom tienení (teda prevencia šírenia elektrického poľa). Inštalácia funkčného systému vyrovnávania potenciálov (FEB) je nasledovná:

 

• Uzemňovacie opatrenia sú dovolené len v sieti typu TN-S, TT a IT. Nikdy nesmú byť vykonané v sieťach TN-C s kombinovaným PEN vedením! 
• Uzemneniu predchádza povinná inštalácia prúdového chrániča so spínacím prúdom ≤ 30 mA! 
• Normy STN/DIN EN 62305 sa vzťahujú len na budovy s vonkajšou ochranou pred bleskom.

Inštrukcie pre správne uzemnenie
FEB okruh musí byť pripojený priamo na FEB svorkovnicu v rozvádzači pomocou vodiča s prierezom 4 mm².

  1. Vo výnimočných prípadoch môže byť FEB okruh pripojený na "vhodné ochranné vodiče alebo body vyrovnania potenciálov". Táto výnimka je dôležitá pre vykonanie uzemnenia bez nutnosti zmien v rozvádzači (poistkovej skrinke).
  2. Uzemňovací bod FEB musí byť prepojený s ochranným systémom vodičom prierezu 2.5 mm².
  3. Uzemnenie musí byť vykonané pomocou uzemňovacej vidlice YSHIELD GP1. Uzemňovaciu vidlicu musí odborne inštalovať elektrikár!
 

Kovové potrubné systémy alebo samostatné uzemňovacie tyče, ktoré nie sú zahrnuté do systému vyrovnania potenciálov budovy, sú vhodné len obmedzene. Je ich však možné použiť v sieťach s kombinovaným PEN vedením. Uistite sa, že počas inštalácie dodržujete všetky technické normy!

Rozsah použitia:RF + NFE
Zloženie:Polyester, meď, nikel, akrylové lepidlo
Rozmery:šírka: 25 mm
Hmotnosť:65 / 100 g

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa