ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 132 / 1052693
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.7.2024
AKTUALITY - JÚN 2024

Prvá zverejnená štúdia o vplyve technológie 5G na zdravie, ktorá sumarizuje prípadové správy vo Švédsku
"Výsledky ukazujú, že 5. generácia mobilných sietí výrazne zvyšuje vystavenie sa rádiofrekvenčnému žiareniu a že zdravotné problémy sa vyskytujú takmer okamžite po zapnutí 5G v blízkosti žudských domovov. Štúdia zahŕňa aj tri deti vo veku štyri až osem rokov. V niekožkých prípadoch boli príznaky také závažné, že žudia museli definitívne opusti svoje domovy."
https://ehtrust.org/the-first-study-in-the-world-on-5g-health-risks-published/
https://doi.org/10.1515/reveh-2024-0017

Základňové stanice mobilnej siete znižujú hodnotu nehnutežností
https://ehtrust.org/cell-towers-drop-property-values/

Článok IEEE o zastavení výskumu neionizujúceho žiarenia a vplyvu mobilných telefónov na zdravie
https://ehtrust.org/ieee-article-on-u-s-government-halting-nih-cell-phone-radiation-and-health-research/
https://ieeexplore.ieee.org/document/10523054

Počet mozgových nádorov, nádorov štítnej žžazy a slinných žliaz v USA stúpa
Súvislosti s používaním mobilných a bezdrôtových telefónov

https://ehtrust.org/brain-tumor-rates-are-rising-in-the-us-the-role-of-cell-phone-cordless-phone-use/

Nová kniha o mikrovlnách a rádiových vlnách v neinvazívnych fyziologických meraniach a aplikáciách v zdravotníctve
https://ehtrust.org/new-book-on-microwaves-in-noninvasive-physiological-measurement-and-health-care-applications/

Závažné nedostatky v štúdii COSMOS o riziku vzniku nádorov mozgu na základe expozície z mobilných telefónov
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024003933


VEDECKÝ MATERIÁL

Slovenská štúdia
"Expozícia žiareniu zo základňových staníc mobilnej siete súvisí s vyšším výskytom chromozómových aberácií v krvi"

https://ehtrust.org/study-cell-tower-radiation-exposure-linked-to-higher-chromosomal-aberrations-in-blood/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651324005621

"Epidemiologický výskum vplyvu používania náhlavnej súpravy Bluetooth na uzly štítnej žžazy pomocou Shapleyho metódy aditívnych vysvetlení", Scientific Reports, jún 2024
"Dlhodobé a časté používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth môže by spojené so zvýšeným rizikom vzniku uzlov štítnej žžazy, čo potenciálne súvisí s kumulatívnymi účinkami mikrovĺn vyžarovaných slúchadlami na štítnu žžazu."

https://www.nature.com/articles/s41598-024-63653-0

"Prečo je elektrohypersenzitivita (EHS) biologicky očakávanou reakciou na škodlivé žiarenie", Umwelt-Medizin-Gesellschaft, roč. 37, č. 2, 2024
"EHS musí by kategorizovaná ako ochorenie."

https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=2098
https://ehtrust.org/why-electrohypersensitivity-ehs-is-a-biologically-expected-reaction-to-harmful-radiation/

"Impulzná vysokovýkonná rádiofrekvenčná energia môže spôsobi netepelné škodlivé účinky v mozgu“, IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, vol. 5, 2024
https://ehtrust.org/study-wireless-radiation-at-legal-levels-can-harm-the-brain/
https://ieeexplore.ieee.org/document/10402080

"Elektromagnetické pole z elektrických vozidiel:
Potenciálny zdroj elektromagnetického rušenia pre podkožný implantovatežný defibrilátor"
, PACE, jún 2024
"EMP (20-60 Hz) v elektromobile Tesla Model 3 by potenciálne mohlo ruši činnos implantovaných defibrilátorov

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pace.15019