ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 141 / 1053892

Aktualizované: 29.10.2015

Expozičné úrovne a ich výskyt vo vedeckých štúdiách

TAB

FREKVENCIA

HLAVNÉ ZDROJE

TYP POĽA

NAJNIŽŠIE
ÚROVNE PRE
NEPRIAZNIVÉ
ÚČINKY
NA ČLOVEKA

BIOLOGICKÉ
ÚROVNE
(ODPORÚČANIA)

TERMÁLNE /
HYGIENICKÉ
HRANIČNÉ
ÚROVNE

(ICNIRP)

A

30 - 300 Hz
extrémne
nízke frekvencie

rozvody vysokého napätia,
el. rozvody v domácnosti,
transformátory,
dopravné prostriedky,
podlahové kúrenie

magnetické

 7 nT

10 - 100 nT

100 000 nT

B

300 Hz - 300 kHz
nízke frekvencie
a parazitné napätia

rozvody vysokého napätia,
el. rozvody v domácnosti,
elektronické spotrebiče,
LED, úsporné žiarovky,
indukčné varné platne

magnetické

 -

25 nT

6 250 nT

elektrické

 -

-

87 V/m

parazitné napätia

 40 GS

50 GS

-

C

300 kHz - 300 MHz
rádio-frekvencie

TV a rozhlasové vysielače,
magnetická rezonancia,
sonografia

magnetické

-

-

92 nT

elektrické

 < 0.87 V/m

0.194 V/m

28 V/m

D

300 MHz - 300 GHz
mikrovlnné frekvencie

mobilné telefóny,
základňové stanice BTS,
DECT, bezdrôtové
telefóny,
WiFi, Bluetooth, radary,
TV vysielače

elektrické
(špičkové impulzy)

< 0.06 V/m

0.02 - 0.6 V/m

41 - 61 V/m

 

A

30 - 300 Hz
Extrémne nízke frekvencie

Rozvody vysokého napätia, el. rozvody v domácnosti, transformátory, dopravné prostriedky, podlahové kúrenie

1868
1979
1996
2001
2003
2007

Elektrická energia previazaná s nepriaznivými zdravotnými účinkami na biologických úrovniach
Elektrické vedenia previazané s detskou leukémiou
200 nT limit, Swedish Advisory Bodies
Možná karcinogenita, kategória 2B, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC)
10 nT limit, California Dept. Educat.
100 nT limit, Biolnitiative Report

nT

zdroje a vzdialenosť

zistené efekty na zdravie

autorita / štúdia / rok

Biologické efekty

0.05

Schumannove rezonancie

prah vnímania ľudského mozgu

 

1

 

vtáky vnímajú zmeny magnetického poľa

Wiltschko, 2002

2 - 12

pozadie, domové rozvody

 

 

7

rýchle zmeny +0.005

únava, bolesti hlavy u niektorých ľudí

 

10

 

navrhovaný limit pre školy

California Dept. Educat., 2003

 

< 600 m od vedenia VN

o 23% vyššie riziko detskej leukémie

Draper et al., 2005

30

 

limit oficiálnej bezpečnosti

United Working, China 2003

40

 

svalová aktivita u niektorých ľudí

 

70 - 100

prerušovaný

poškodenie DNA, odpoveď na dávku

Ivancsits, 2002

90

rýchle zmeny +0.015

únava, imunologická reakcia u niektorých ľudí

 

 

< 200 m od vedenia VN

o 69% vyššie riziko detskej leukémie

Draper et al., 2005

100

< 160 m od vedenia VN

biologický bezpečnostný limit

Biolnitiative Report, 2007

> 100

> 12 rokov expozície

4.8x vyššie riziko
chronickej lymfatickej leukémie

Verkasalo, 1996

> 100

 

15.9x vyššie riziko ťažkej depresie

Verkasalo, 1997

140

< 100 m od vedenia VN

poškodenie DNA, akútna leukémia

Yang, 2008

200

obytné budovy

biologický bezpečnostný limit

Biolnitiative Report, 2007;
Swedish Advisory Bodies, 1996;
Veneto, Emilia-Romagna
and Tuscana, Italy 2000;

US draft report for EPA, 1995

200

 

2.7x vyššie riziko detskej leukémie

Feychting & Ahlbom, 1993

200 - 400

 

2x vyššie riziko detskej leukémie

Wertheimer et al., 1979

> 250

 

1.5x vyššie riziko všetkých detských nádorov

Olsen et al., 1993

300

 

3.8x vyššie riziko detskej leukémie

Feychting & Ahlbom, 1993

315

 

zvýšené riziko ochorenia srdca

Perry, 1988

300 - 400

 

2x vyššie riziko detskej leukémie

WHO, 2007

 

VN < 50 m počas 5 rokov

1.51x vyššie riziko Alzheimerovej choroby

Huss et al., 2008

 

VN < 50 m počas 15 rokov

2x vyššie riziko Alzheimerovej choroby

Huss et al., 2008

400

60 m od VN 275 kV

 

National Grid, 2007

> 400

 

5.6x vyššie riziko detskej rakoviny

Olsen et al., 1993

410

10 m od el. železnice

 

Electrosmog in the Environ.,
(Swizt. 2005)

500

električka ČKD Tatra K2
(vnútri vozidla) 

 

Elektrosmog Info, 2014 

1 000

60 m od VN 400 kV,
plné zaťaženie

 

 

1 000

prerušovaných 50 Hz
počas 15 hodín

3x vyššie riziko micronuclei,
10x vyššie riziko chromozómových aberácií

Winker et al., 2005

< 1 600

 

6x riziko potratu

Lee/Li, 2002

 > 2 000

trolejbus Škoda 14tr
(vnútri vozidla)

 

 Elektrosmog Info, 2014

Termálne a akútne efekty

100 000

 

medzinárodný hygienický bezpečnostný limit 

ICNIRP 1998, SK 2007

 

B

300 Hz - 300 kHz
Nízke frekvencie a parazitné napätia

Spínané zdroje, LED a úsporné žiarovky, elektronické spotrebiče, indukčné varné dosky, AM rozhlas

    1970    elektronické zariadenia produkujú parazitné napätia, tzv. "špinavú elektrinu"
    1999    30% elektrickej energie tečie cez elektronické zariadenia
    2002    profesor Martin Graham & David Stetzer skonštruovali GS Microsurge Meter a filtre
    2006    parazitné napätia na biologickej úrovni spojené s cukrovkou a rakovinou

nT

V/m

GS jednotky

zdroje a vzdialenosť

efekty na zdravie

autorita / štúdia / rok

Biologické efekty

 

 

0

väčšina domácich spotrebičov

 

 

 

 

15 - 40+

stmievač svetla, LCD televízor,
mikrovlnná rúra

 

 

 

 

15 - 2 000

úsporné žiarovky

 

 

1

0.2

 

4 km od vysielača AM rozhlasu

 

 

17

5

 

300 m od vysielača AM rozhlasu

 

 

   

20 - 40

 

prah elektrosenzitivity

Havas 2006, Tel-Oren

 

 

25 - 100

priemerný obytný dom

 

Elektrosmog Info, 2013 

 

 

50

domové rozvody

biologický bezpečnostný limit

zdravotný výbor,
Kazakhstan

25

 

 

2 - 400 kHz

biologický bezpečnostný limit

Rusko

 

 

 

> 2 000

vo vnútri objektu

riziko diabetes, astmy
sklerózy multiplex

Havas, 2006

 

 

> 2 000

v školskej triede

u 21% 3x vyššie riziko
výskytu rakoviny počas 1 roka

Milham & Morgan, 2008

1 500

 

 

20 cm od záložného zdroja UPS

 

Elektrosmog Info, 2014 

Termálne a akútne efekty

6 250

87 V/m

 

medzinárodný hygienický
bezpečnostný limit
 

ICNIRP 1998 

 

C

300 kHz - 300 MHz
Rádiové frekvencie (stredné vlny, krátke vlny a FM)

FM rozhlas, TV, magnetická rezonancia, ultrazvuk

  1932    rozhlasové vysielanie
  1956    televízne vysielanie
  1985    magnetická rezonancia

nT

V/m

zdroje a vzdialenosť

efekty na zdravie

autorita / štúdia / rok

Biologické efekty

 

0.0006

magnetická rezonancia

stimulácia periférnych nervov

Reilly, 1989

 

0.194

vo vnútri budov

biologický bezpečnostný limit

Biolnitiative, 2007

 

 0.194

 

zvýšenie rizika
mozgových nádorov

Burch, 2005

 

0.614

vonkajšie priestory

biologický bezpečnostný limit

Biolnitiative, 2007

 

0.87 - 5.5

< 2 km od vysielača AM rozhlasu

2x vyššie riziko detskej leukémie

Hocking, 1996
Havas, 2007

 

 

 

poruchy spánku

Abelin, 1995

 

 

vysielač FM rozhlasu

zvýšenie rizika
rakoviny kože a pľúc

Hallberg et al., 2002

 

2

3 km od vysielača FM rozhlasu, TV

5x vyššie riziko nádorov u detí

Cherry, 2000

 

2.2 - 4.6

vysielač AM rozhlasu

2x vyššie riziko leukémie
u dospelých

Dolket et al., 1997

 

3.9 - 6.1

rozhlas a radar

postihnutá pamäť a zrak

Chiang, 1989

 

6

magnetická rezonancia

postihnuté srdce

Reilly, 1989

 

 

magnetická rezonancia
indukovaný prúd max 10 mA/m²

bezpečnostný limit

EU Directive, 2004 

Termálne a akútne efekty

92

28

 

medzinárodný hygienický
bezpečnostný limit

ICNIRP 1998 

 

D

300 MHz - 300 GHz
Mikrovlny a pulzné elektrické polia (špičkové impulzy)

Mobilné telefóny, základňové stanice BTS, bezdrôtové telefóny DECT, radary, Wi-Fi, digitálna TV a rozhlas

      1942         pulzné mikrovlny spájané s ochoreniami
      1948         spájanie s ochoreniami už na biologickej úrovni
      2011         možná karcinogenita, kategória 2B, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), WHO

V/m

zdroje a vzdialenosť

efekty na zdravie

autorita / štúdia / rok

Biologické efekty

0.000 02

 

prah citlivosti u človeka

Kositsky, 2001

0.000 03

minimálny signál
pre mobilný telefón GSM

 

 

0.000 06

 

zmena EEG u človeka

Brise, 1978

0.002

základňová stanica GSM 1800 MHz

biologický bezpečnostný limit

Burgerforum, 1999

0.02

 

biologický bezpečnostný limit

Salzburg Public Health, 2002

 0.033 - 0.047

 

bezpečnostný limit
pre dlhodobé expozície detí
a rizikovej populácie 

BioInitiative, 2012

0.05

základňová stanica GSM 1800 MHz

nepriaznivé účinky na zdravie

Eger, Naila 2004

0.06

 

biologický bezpečnostný limit

Salzburg Public Health, 2002
NSW Australia, 2001

0.06

 

elektrosenzitivita, príznaky
u 30% celkovej populácie

Bamburger Doctors, 2005

0.06

 

bezpečnostný limit
pre dlhodobé expozície

BioInitiative 2012 

0.1 - 0.7

5 m od Wi-Fi zariadenia

 

Electrosmog
in the Environment,
Swizt. 2005

0.2

1 m od Bluetooth zariadenia

 

0.194

 

biologický bezpečnostný limit

Biolnitiative Interim, 2007

0.6

 

elektrosenzitivita, príznaky
u 95% celkovej populácie

Bamburger Doctors, 2005

0.6

 

3x vyššie riziko výskytu rakoviny

Eger, Naila 2004

0.6

 

bezpečnostný limit

Liechtenstein, 2013

0.614

 

biologický bezpečnostný limit

Biolnitiative Interim, 2007

0.7

100 m od základňovej stanice
mobilnej siete,

2 m od Wi-Fi zariadenia,
3 m od základne DECT telefónu

 

BBC Panorama, 2007;
Electrosmog
in the Environment,
Swizt. 2005

0.78

radar

postihnutá pamäť, pozornosť
a motorické funkcie u detí

Kolodynski, 1996

< 1

 

4x vyššie riziko výskytu rakoviny
10x vyššie riziko rakoviny u žien

Wolf & Wolf, 2004

< 1

základňová stanica UMTS/3G

poškodenia kognitívnych funkcií,
svalové bolesti,
bolesti hlavy, závraty

Zwamborn, 2003

1.0 - 1.5

< 400m od základňovej stanice
mobilnej siete

3x vyššie riziko výskytu rakoviny
počas 10 rokov

Navarro, 2003
Oberfeld, 2004
Santini, 2002

1.7

1 m od Wi-Fi zariadenia

 

BBC Panorama, 2007
Elektrosmog Info, 2015

4.3 - 6.1

 

10x vyššie riziko leukémie,
6x vyššie riziko
Non-Hogkinovho lymfómu

Szmigielski, 1996

4.3 - 6.1

 

postihnutie nervového systému

Dumanski, 1974

5

 

pokles počtu spermií

Adey, 1982

6

20 cm od Wi-Fi zariadenia,
40 cm od základne DECT telefónu

 

Elektrosmog Info, 2014 

6.1 - 8.6

 

micronuclea (poškodenie DNA)

Garj-Vrhovac, 1999

~ 350

2 cm od telefónu v režime GSM/2G
pri maximálnom výkone

 

Elektrosmog Info, 2014

Termálne a akútne efekty

41

900 MHz

medzinárodný hygienický
bezpečnostný limit

ICNIRP 1998, SK 2007

58

1800 MHz

medzinárodný hygienický
bezpečnostný limit

ICNIRP 1998, SK 2007

61

> 2000 MHz

medzinárodný hygienický
bezpečnostný limit

ICNIRP 1998, SK 2007


Súvisiace články: