ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 155 / 975821

Aktualizované: 3.2.2014

Blog
Odkrýva World Cancer Report 2014 celú pravdu ?

  Pondelok 3. februára 2014 bol pre Londýn veľmi špeciálnym dňom. Len počasie bolo predvídateľné. Padal studený dážď a zástupy vedcov vstupovali do sály Royal Society Library’s Special Events Room v Carlton House Terrace, plnej novinárov. Svojimi historickými koreňmi siahajúcimi do roku 1600, Royal Society Library vítala vedcov z celého sveta po celé stáročia.

  V tento deň sa na tlačovom brífingu vyčlenili dvaja prítomní vedci - autori objemnej a hrubej knihy "World Cancer Report 2014" (Svetová správa o rakovine 2014). Spoluautori, prof. Bernard Stewart z Lekárskej fakulty University of New South Wales a Christopher Wild, PhD, riaditeľ váženej Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), patriacej pod krídla Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), boli pripravení povedať svetu, že sme na pokraji rakovinovej cunami. „World Cancer Report 2014“ bola v príprave takmer šesť rokov. IARC je agentúra pre výskum rakoviny pod WHO a kľúčovou súčasťou jej poslania je šíriť informácie o rakovine. Zhromažďovať informácie, klasifikovať riziká rôznych látok a zdieľať tieto novinky s celým svetom. V tento deň boli novinky skľučujúce.

  Výskyt rakoviny rastie takým rýchlym tempom, že nedokážeme nájsť našu cestu von z tejto globálnej zdravotnej krízy. „Musíme sa zamerať na prevenciu v masovom meradle“, oznámili Dr. Wild a prof. Stewart zhromaždeniu niečo málo cez 25 novinárov. „Ľudská a ekonomická katastrofa čaká svet, s nákladmi na zdravotnú starostlivosť vymykajúcimi sa kontrole“, píše sa podrobne v masívnej správe, ktorú títo dvaja muži práve dokončili. 650-stranová kniha, prvá World Cancer Report od roku 2008, maľovala matný obraz pre svet.

  Novinári, zhromaždení na tlačovom brífingu, počúvali čísla a ich význam bol jasný. 14 000 000 nových prípadov rakoviny je diagnostikovaných na celom svete každý rok, s tým, že sa očakáva, že sa počet takmer zdvojnásobí počas nasledujúcich dvoch desaťročí  na 22 000 000 nových prípadov za rok. Dokonca aj tie najbohatšie krajiny sa budú musieť snažiť vyrovnať sa so špirálou stále rastúcich nákladov na liečenie a starostlivosť o pacientov s rakovinou. Samozrejme, že najväčšie bremeno ponesú krajiny so slabšou ekonomikou, v ktorých sa očakáva, že počet nových prípadov bude najvyššie a ony budú veľmi slabo vybavené na epidémiu, ktorá na ne zostupuje. Viac ako 60% celosvetového bremena hrozí Afrike, Ázii, Strednej a Južnej Amerike, kde sa predpokladá až 70% úmrtí na rakovinu.

  Jednalo sa o veľké čísla, prezentované ešte väčším menom v IARC, Dr. Christopherom Wildom, riaditeľom agentúry pre výskum rakoviny. Tlačová správa bola vydaná po celom svete, rovnako ako pre sálu plnú novinárov. "Napriek vzrušujúcemu pokroku, správa ukazuje, že nedokážeme nájsť východisko z tohto problému", oznámil Dr. Wild. „Ďalej sa treba zamerať na prevenciu a včasné odhalenie, zúfalo potrebujeme zlepšiť liečbu a tak riešiť alarmujúci nárast rakoviny po celom svete."

  Avšak je ťažké predstaviť si nerozhodnosť s ohľadom na obsah, ktorý mal alebo nemal byť zahrnutý do hlavnej správy, ktorú museli v zákulisí riešiť Dr. Stewart a Wild. Koniec koncov, vyzeralo to tak, že každý z nich bol jednou nohou v hlbokej pravde a druhou nohou v jej popieraní. Cynicky môžeme tvrdiť, že právnickou terminológiou išlo o  „aktívne utajovanie“.

  Ako môžu v tomto prípade zástupcovia IARC a WHO skrývať informácie, ktoré majú povinnosť odkrývať? Hoci povinnosť v tomto prípade nemusí byť legálna, prípadne by mohla byť braná ako morálny záväzok, ktorý nebol splnený. Čo Dr. Christopher Wild z IARC a Dr. Bernard Stewart, profesor na University of New South Wales, neodhalili? Pozrime sa, čo je obsahom tejto veľmi podrobnej práce.

  Po prvé, začnime s predpokladmi správy World Cancer Report 2014. Prevencia je jediným spôsobom, ako von z tejto kaše a títo dvaja muži to dobre vedia. Takže aké novinky zdieľa ich tím expertov, o ktorých nevieme, že majú význam v prevencii rakoviny? Dr. Wild a Stewart rozprávajú s tichým davom. Novinári z The Guardian, The Independent, BBC a ďalších hlavných médií si krvopotne píšu prednesené fakty týchto autorov - a síce, že alkohol, obezita, fyzická nečinnosť a tabak sú faktormi, bez ktorých sa dá predchádzať príčinám rakoviny.

  Jeden zo spočiatku tichých prísediacich sa brífingu zúčastnil za iným účelom ako zaznamenania si niekoľkých užitočných poznámok. Ten človek nebol novinár, ale skôr zástupca charity vo Veľkej Británii, ktorá berie prevenciu ako svoj primárny cieľ. Náhlil sa na londýnsku tlačovú konferenciu na žiadosť jeho priateľky Eileen O'Connorovej, riaditeľky britskej Nadácie pre výskum žiarenia (Radiation Research Trust), neziskovej organizácie, založenej po tom, čo sa Eileen ocitla v náručí  rakoviny v malom meste Wishaw v strednej časti Anglicka. Základňová stanica na telekomunikačnom stožiari sa týčila nad malou dedinkou sedem rokov pred tým, než bol u Eileen diagnostikovaný nádor prsníka v roku 2001 a v nemocnici na chemoterapii začala stretávať susedov. Odštartovala kampaň, ktorá viedla až do parlamentných lavíc a zároveň založila nadáciu Radiation Research Trust.

  Keďže nedokázala zorganizovať tlačovú konferenciu sama, obrátila sa Eileen na dôverníka nadácie, s ktorým sa podelila o svoje hlboké znepokojenie nad neustále rastúcimi expozíciami rádiofrekvenčnému žiareniu v celom Spojenom kráľovstve a v celej Európe. Navzájom mali veľa dlhých rozhovorov a Eileen nedávno narazila na poslednú, brilantnú epidemiologickú štúdiu od Dr. Lennarta Hardella, ktorý poukazoval na zvyšujúce sa prípady rakoviny vo Švédsku v súlade s rastúcim počtom užívateľov mobilných telefónov. Dôverník prišiel na tlačovú konferenciu s istotou, že bude počuť o hlbokom znepokojení nad rastúcim "elektrosmogom" -  mikrovlnným žiarením z mobilných telefónov, základňových staníc, Wi-Fi a inteligentných meračov. Veď určite by správa World Cancer Report 2014 mala spomenúť túto formu neionizujúceho žiarenia ako oblasť, kde by sa malo naliehať na väčšiu prevenciu.

  Ten muž si dychtivo vypočul celú prednášku vážených spoluautorov. Očakával od nich krištáľovo čistý pohľad, keďže boli poverení informovať svet o stratégiách prevencie rakoviny tvárou v tvár rastúcemu náporu nových prípadov rakoviny. Medzi rizikové faktory, ktoré prispievajú ku kríze rakoviny, boli znovu a znovu zaradené: tabak, alkohol, obezita, fyzická nečinnosť... Ako si novinári čmárali poznámky, tento muž sa zrazu v preplnenej miestnosti cítil úplne sám. Počúval márne slová, hoci stále očakával správy o rádiofrekvenčnom žiarení, mikrovlnnom žiarení, bezdrôtových hračkách od kolísky až do hrobu. Avšak o tom nepadlo ani slovo. Absolútne nič!

  Jeho sklamanie bolo hmatateľné. Svet pozná tabak, alkohol, obezitu a telesnú nečinnosť ako hlavných pôvodcov chorôb, avšak jediným rizikovým faktorom, o ktorom sa zmienili Dr. Wild a Stewart, a ktorý je v povedomí ľudí hlboko spojený s rakovinou, je fajčenie.

  Fakty o karcinogénnych účinkoch tabakových výrobkov sú staré 70 rokov, objavujúce sa v podobe varovných nápisov po prvýkrát na výrobkoch v USA už v tom istom roku, ako  Beatles vydali svoj psychedelický rockový album „Revolver“ a v móde boli nohavice so „zvonmi“.

  Nejakých päť desaťročí neskôr viaceré štáty USA a časť Európy zakázali fajčenie na verejných priestranstvách. Skutočne predstavuje teda fajčenie - spolu s alkoholom, fyzickou nečinnosťou a obezitou (z čoho dva posledne menované faktory nedávajú ani podozrenie na karcinogénne predpoklady) 14 000 000 nových prípadov rakoviny ročne, spolu s predpokladom, že porastú až na  22 000 000 nových prípadov ročne v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí?

  Dôverník nadácie potláčal svoje sklamanie a načúval ešte dôslednejšie, snáď s čriepkom zostávajúcej nádeje, že Dr. Wild a Stewart si šetrili najhoršie na koniec. Po tom všetkom, čo komunikačná technológia prevzala planétu s takou výbušnou silou akými je siedem miliárd mobilných telefónov na planéte (viac než ľudí), s ročnými výnosmi viac než 2 bilióny amerických dolárov a s podielom 5.8 % celosvetového HDP (Razorsight 2012). Čo iné by mohlo byť tak intenzívnym prispievateľom, aby ročne po celom svete bolo diagnostikovaných 14 000 000 nových prípadov rakoviny?

  Keď prišlo na tému radiácie, zaznela zmienka o Slnku, ale nebolo to nič nového. Žiadne bezpečnostné varovania týkajúce sa RF (mikrovlnného) žiarenia, na ktorom fungujú aj mobilné telefóny, Wi-Fi, inteligentné merače, notebooky a základňové stanice mobilnej siete. Ani jediná zmienka. Ako je to možné?

  Dôverník veľmi dobre vedel, čo zdanlivo všetci novinári opomenuli. A čo opomenuli bolo zrejme nielen nedostatkom duševnej zvedavosti a konkrétnymi otázkami na autorov, ale aj v ich povrchnom spravodajstve, kde fakty mali vyjsť na verejnosť v nasledujúcich dňoch a týždňoch po tlačovej konferencii. Nevedel už ďalej udržať jazyk za zubami a oznámil skupine vedcov, že prišiel na brífing v mene britskej Nadácie pre výskum žiarenia. Smelo podotkol: „Zdá sa, že tu máme tému, o ktorej sa nehovorí.“

  Následne uviedol známe fakty: IARC, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ako najvrchnejšia suborganizácia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sponzorovala „World Cancer Report 2014“, klasifikuje RF (mikrovlnné) žiarenie a všetky rádiofrekvenčné zdroje z elektromagnetického spektra kategóriou 2B alebo "možný ľudský karcinogén“ už od mája 2011. Ďalej uviedol, že veľká časť pracovnej skupiny IARC z mája 2011, na základe vedeckých dôkazov, navrhovala zaradiť RF žiarenie nie do skupiny 2B "možný ľudský karcinogén“, ale o stupeň vyššie – závažnejšou klasifikáciou 2A "pravdepodobný ľudský karcinogén".

  Pokračoval otázkami: "Aká bude budúca trajektória klasifikácie RF-elektromagnetického spektra, vzhľadom k tomu, čo priniesli posledné vedecké výskumy od mája 2011? Vzhľadom k tomu, že Dr. Lennart Hardell, vedec, ktorého iní vedci považovali za súčasť klasifikácie 2B, prišiel v roku 2013 s novými výskumami a potvrdil, že klasifikácia RF by mala patriť do skupiny 1, čo znamená, vysokofrekvenčné žiarenie je „známy ľudský karcinogén“, mohla by IARC inovovať klasifikáciu vysokofrekvenčného spektra do skupiny 2A, alebo dokonca do skupiny 1 - známy karcinogén?" Rýchlym dychom dodal: "Stručne povedané, vysokofrekvenčné žiarenie spôsobuje rakovinu, obavy nezávislých vedcov, zdá sa, rastú. Čo teda hodnotí skupina Vašich vedcov ako podnet pre aktualizáciu varovania o vysokofrekvenčnom žiarení ako karcinogéne?"

  Dr. Christopher Wild reagoval ako gentleman na konštruktívnu výzvu tým, že bol časťou tejto pracovnej skupiny v máji 2011 a až do tohto okamihu „neexistovali žiadne nové dôkazy, ktoré by naznačovali, že je nejaký dôvod na obavy." Prof. Bernard Stewart sa pokúsil zneškodniť ďalšiu identifikáciu problému tým, že RF žiarenie bolo v správe "spomenuté" a vetou "Sme si vedomí." Muž neskôr našiel "poznámku" okolo strany 140 - v správe, ktorá má 650 strán.

  Dôverník priznal vedcom, že skúma nebezpečenstvá mikrovlnného žiarenia, Wi-Fi a mobilných telefónov niekoľko rokov a našiel existujúce jasné dôkazy o závažných zdravotných rizikách. Následne pripomenul tímu vedcov, že sú v skvelej pozícii, aby zabránili mnohým druhom rakoviny.

  V sále bolo cítiť nepríjemný posun. Dôverník požiadal o jednu záverečnú otázku: "Videli by Dr. Wild a Stewart problém, ak by ľudia všetkých vekových kategórií boli vystavení mikrovlnnému žiareniu 24 hodín 7 dní v týždni?" Prof. Stewart vyjadril svoj názor v profesorskom postoji: "Nevidel by som žiaden problém."

  Tím ostatných vedcov a ani novinári nepovedali ani slovo. Čiara v piesku bola vypracovaná Dr. Wildom a Stewartom a ich masívnou správou. RF spektrum nie je dostatočne rizikové, aby si zaslúžilo svoje miesto vedľa nečinnosti, obezity, Slnka, alkoholu a fajčenia – prinajmenšom podľa Dr. Wilda a Stewarta. Pripomínalo to chvíľu, akoby prehovoril "Veľký Čarodejník" a opona sa zatvorila.

  Ale moment... Blížime sa k tretiemu výročiu historicky jednému z najdôležitejších rozhodnutí IARC. Bola ním klasifikácia 2B "ľudského karcinogénu" z vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa. A nebolo to tesné rozhodnutie. Bolo jednomyseľné, s jedným nesúhlasným názorom, ktorého totožnosť bola držaná v tajnosti 30-tich IARC vedcov. Čo nie je tajomstvom, je skutočnosť, že člen amerického Národného Inštitútu pre výskum rakoviny, Peter Inskip, odišiel z pojednávania o klasifikácii skôr a nevrátil sa včas na hlasovanie.

  IARC teda vyšiel s jednomyseľným hlasovaním o horúco debatovanom faktore. Spôsobuje RF (mikrovlnné) žiarenie rakovinu? Tento zodpovedný výbor tvrdí, že môže spôsobiť rakovinu u ľudí. Takmer jednomyseľne. A kto viedol túto erudovanú skupinu? Kto stál na čele výboru, keď bolo tento hlas počuť na celom svete? Nebol to nikto iný ako Dr. Christopher Wild, muž sediaci na pódiu, spoluautor správy World Cancer Report 2014, ktorému sa nepodarilo dostať RF žiarenie do zoznamu rizikových faktorov.

  O čom rozmýšľal Dr. Christopher Wild za daždivého rána 3. februára? Spektrum RF (rádiofrekvečných vĺn a mikrovĺn), časť elektromagnetického spektra „bezdrôtových vecí“, môže spôsobovať rakovinu u ľudí.  Napriek tomu toto spektrum, ktorá sa zdá byť teraz všadeprítomné a vyplnené v našom každodennom živote, chýbalo na zozname možných rizikových faktorov, ku ktorým by sme mali pristupovať masívnym zameraním na prevenciu. Dôverník uvažoval, čo primälo Christophera podpísať sa pod „World Cancer Report 2014“. Ako môže mať nečinnosť, alkohol a obezita prednosť pred mobilnými telefónmi, základňovými stanicami, inteligentnými meradlami a Wi-Fi?

  Je pravdou, že alkohol bol uvedený ako karcinogén triedy 1 ešte v roku 2012. Je to známy karcinogén pre niektoré typy rakoviny. Ale obezita nie je nikde uvedená ako karcinogén IARC, rovnako ako fyzická nečinnosť. Kým tukové bunky možno zhromažďujú chemické látky, ktoré zase oslabujú imunitný systém a tak sa môže stať jedinec náchylnejší na rakovinu, štúdie však ukázali, že žiarenie z mobilných telefónov priamo oslabuje ochrannú hematoencefalickú bariéru - druh biologickej „sieťky na vlasy" v mozgu, aby bol chránený pred škodlivými látkami, ktoré môžu byť v krvnom obehu. Tieto škodlivé chemické látky tak môžu mať prístup do mozgu ako nikdy predtým a to už je podozrivé ako kľúčový mechanizmus pre vznik rakoviny spánkového laloku mozgu u niektorých užívateľov mobilných telefónov. Ide najmä o tzv. gliómy, najsmrteľnejšie mozgové nádory. Dr. Lennart Hardell bol kľúčovým vedcom IARC pre zabezpečenie takmer jednomyseľného hlasovania za klasifikáciu 2B. Dr. Hardell má vo svojom výskume spojené gliómy a akustické neurómy (nádory sluchového nervu) s RF (mikrovlnným) žiarením z mobilných a bezdrôtových telefónov. Prihliadnuc na tieto skutočnosti, čo mal Dr. Wild  na mysli s týmto do očí bijúcim opomenutím preventívnych opatrení ohľadom RF? Snáď už nefunguje spolupráca s tímom kvalifikovaných odborníkov, ktorá viedla IARC k tomuto historickému 2B klasifikovaniu RF v máji 2011?

  V správe z 3.júna 2011 redaktor magazínu „Microwave news“ Louis Slesin na túto tému napísal: "V utorok, 31. mája 2011, viac než dva tucty vedcov a lekárov zo 14 krajín - skupina IARC, pod vedením riaditeľa Christophera Wilda, "špičkoví experti", vydali spoločné vyhlásenie, že mobilné telefóny a ďalšie typy rádiofrekvenčného (RF) a mikrovlnného žiarenia môžu vyvolať rakovinu."

  Slesin pokračoval: "Dlhodobé používanie mobilného telefónu môže viesť k dvom rôznym typom nádorov, gliómov, čo sú typy nádorov mozgu, a akustických neurómov, nádorov sluchového nervu."

  Táto správa úplne otriasla telekomunikačným priemyslom. Štúdie vedcov – priateľov priemyslu – boli narýchlo vydané, aby sa pokúsili presvedčiť verejnosť, že mobilné telefóny sú bezpečné, zatiaľ čo podpora pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) začala klesať. Mnohí z Vás sú určite prekvapení, že WHO sa spolieha na podporu a dary od krajín, súkromných organizácií a rôznych spoločnosti, pričom Spojené Štáty a nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sú najväčšími prispievateľmi. Počas niekoľkých týždňov po IARC hlasovaní aktualizovala WHO svoje webové stránky. Tieto webové stránky sú vytvárané pre celosvetové publikum, ich obsah a zverejnené výstrahy nie sú bez povšimnutia.

  Pokiaľ krajiny, národné organizácie pre výskum a liečbu rakoviny, ústavy národného zdravia, alebo jednotliví spotrebitelia majú záujem získať informácie o mobilných telefónoch a súvisiacich otázkach bezpečnosti, môžu sa obrátiť na závery WHO. Bolo teda riadne šokujúce čítať slová na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie: „Fakty z júna 2011“ - jeden mesiac po tom, čo medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC klasifikovala vysokofrekvenčné elektromagnetické polia ako karcinogén triedy 2B: "Veľký počet štúdií, ktoré boli vykonané v priebehu posledných dvoch desaťročí, posudzovali, či mobilné telefóny predstavujú potenciálne zdravotné riziko. K dnešnému dňu žiadne nepriaznivé účinky na zdravie neboli zaznamenané, ktoré by sa vzťahovali na používanie mobilných telefónov. "

  Žiadne nežiaduce účinky? Nie ste zmätení? Mali by ste byť. To je zámer. Znamená to teda, že existujú konflikty záujmov pretkané Svetovou zdravotníckou organizáciou a samotnou IARC.

  Telekomunikačný priemysel je silný a veľkorysý. Peniaze pre nezávislé vedy prakticky zmizli z celého sveta. Peniaze na vedu - priateľskú pre priemysel - sú ľahko dostupné. Prestížne univerzity po celom svete žijú na štedrosti telekomunikačného priemyslu. Pokiaľ ich vedci robili objavy, ktoré by boli protichodné voči telekomunikačným záujmom, veľkorysé dary boli zamietnuté. Takže väčšina univerzít jednoducho nepodporuje výskum, ktorý by dokázal nepriaznivý biologický efekt vysokofrekvenčného žiarenia. Názorným príkladom bol objav výskumníkov z University of Washington, Henryho Laia a Narendra Singha pred dvoma desaťročiami - „Akútna expozícia mikrovlnnému elektromagnetickému poľu nízkej intenzity zvyšuje počet jednoduchých zlomov DNA mozgových buniek potkanov“. Skúmali sa účinky žiarenia na DNA krýs. Jednalo sa o rovnaký druh žiarenia, ktoré je vyžarované z mobilných telefónov a základňových staníc, Wi-Fi, notebookov a inteligentných meračov. Aj keď Lai a Singh použili úroveň radiácie považovanú vládou Spojených štátov za „bezpečnú“ - čo bolo tiež v súlade so  štandardami Veľkej Británie, vedci napriek tomu objavili DNA v bunkách mozgu krýs poškodenú vystaveným žiareniu. Akonáhle bola po zistení Laia a Singha štúdia o DNA zlomoch publikovaná v roku 1995, začala sa kampaň na diskreditáciu Henryho Laia a jeho diela priemyslom. Inými slovami, ak Váš výskum ohrozuje túto technológiu, výskum bude ohrozený a Vaša povesť bude sporná.

  Možno si myslíte, že Dr. Lai a Singh urobili chybu, keď zistili, že zlomy v DNA sa dejú za pôsobenia RF žiarenia, ktorého úrovne sú považované za "bezpečné" v Spojených štátoch, Veľkej Británii a Kanade. Prosím všimnite si, že po roku 1995 je „papier“, ktorý ohrozoval multi-biliónové zisky priemyslu, nasledovaný nepreberným množstvom vedeckých štúdií, ktoré majú podobné nálezy. Henry Lai objasnil, že od zverejnenia rešpektovanej správy „BioInitiative“ za rok 2007, ktorá podrobne popisuje všetky existujúce vedecké podklady o genotoxických účinkoch (DNA a poškodenie chromozómov), došlo k ďalším 86 novým objavom na genotoxické účinky RF žiarenia zverejnených medzi rokmi 2007 a polovicou roka 2012.

  Tieto dodatočné štúdie boli zhromaždené pre aktualizovanú správu „BioInitiative 2012“ dvojicou autorov Cindy Sageovou a harvardom vyškoleným Davidom Carpenterom. Podľa Dr. Henryho Laia, z týchto 86 nových dokumentov, 54 (63%) preukázalo účinky RF žiarenia na DNA a 32 (37%) nepreukázalo žiadne účinky. Vzhľadom k tomu, že financovanie výskumu je celosvetovo ohrozené u takmer celej priemyslom nefinancovanej vede, znamená to, že priemyslom financovanej vede sa naďalej darí. Je to skľučujúci fakt výskumu technológie, ktorá je vo všetkých našich životoch každý deň. RF žiareniu nebola nikdy dokázaná bezpečnosť a výskum Dr. Laia na genotoxické účinky, ako súčasť celkovej správy „BioInitiative 2012“, by mal umožniť uskutočniť celosvetovú „pauzu“ v produkcii ďalších bezdrôtových zariadení, ktorá však dnes pokračuje v nezmenšenej miere.

  Pracovná skupina „BioInitiative 2012“ bola zložená z 29 vedcov z 10 krajín, ktorí hodnotili viac ako 1800 nových štúdií od čias pôvodnej správy „BioInitiative 2007“. Jedným z cieľov skupiny bolo prísť s aktualizovanými odporúčaniami pre limity expozície, založenými na biologických účinkoch. Po zhodnotení viac ako 3800 štúdií počas 5 rokov boli navrhnuté odporúčané limity expozície menšie než 1/1000 súčasne platných noriem v Spojených Štátoch, Veľkej Británii a hlboko pod štandardami vo väčšine krajín po celom svete. Namiesto odhadu limitov a noriem, ktoré vraj majú mať ochranný efekt, sú správy „BioInitiative“ 2007 a 2012 postavené na celosvetovej vedeckej snahe neprehliadnuť doposiaľ známe efekty a navrhnúť štandardy, pod ktorými nedochádza k poškodeniam v ľudskom tele. Svet sa v súčasnosti spolieha na zastarané normy, ktoré sú založené na priemyselnom a vojenskom pohľade na princípy fyziky. „Bezpečnostné“ normy sú tvorené šesťminútovým intervalom priemerovania expozičnej normy pre priemyselné použitie - to znamená, ako dlho by mohol byť pracovník na pracovisku bezpečne vystavený RF žiareniu. Táto hodnota je premietnutá na celú populáciu pre expozíciu 24 hodín 7 dní v týždni. Normy sa líšia podľa krajín, pričom USA, Veľká Británia, Kanada a drvivá väčšina európskych štátov umožňuje dovoliť najvyššiu udávanú expozíciu. Väčšina vlád bola presvedčená, že sa môžu spoliehať na dve priemysel zastupujúce organizácie pre štandardné normovanie, ktoré neberú biologické účinky RF žiarenia do úvahy: americký Inštitút inžinierov elektrotechniky a elektroniky (IEEE) a európsku Medzinárodnú komisiu na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Napriek tomu ani IEEE ani ICNIRP nemôžu tvoriť etickú vedu, ktorá by potvrdzovala, že mimoriadne vysoké limity expozície, ktoré boli stanovené, neškodia človeku. Posledná správa pracovnej skupiny „BioInitiative 2012“ uvádza, že dôkazy o rizikách pre zdravotné efekty z elektromagnetických polí a bezdrôtových technológií sa podstatne zmnožili od pôvodnej správy z roku 2007. Bežní užívatelia mobilných telefónov, malé deti, starí, chorí ľudia a tehotné ženy sú obzvlášť ohrození.

  "Vedci, orgány verejného zdravia a odborníci životného prostredia vyjadrili silné znepokojenie k zavádzaniu technológií, ktoré vystavujú miliardy ľudí na celom svete novým zdrojom elektromagnetických polí a môžu predstavovať všadeprítomné riziko pre verejné zdravie“, povedala Cindy Sageová, vedúca autorka štúdie „BioInitiative 2007“ a „BioInitiative 2012“.

  "Dlhodobé vystavenie rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam narúša biologické procesy, ktoré majú zásadný význam pre rastliny, živočíchy, ľudské zdravie a rast", vysvetľuje Sageová. "Tieto expozície neexistovali predtým, než prišlo k masívnemu nárastu telekomunikačných technológií. Život na Zemi sa nevyvinul s biologickými ochranami alebo adaptívnymi biologickými reakciami na tieto expozície." S dôrazným varovaním Sageová vyhlasuje: "A neustále pribúdajúce vedecké dôkazy o ujme na zdraví a znížení pohody varujú, že nepriaznivé účinky na zdravie môžu nastať s predĺženými expozíciami aj veľmi nízkej intenzity elektromagnetických polí. "

  Telekomunikačný priemysel vcelku rád akceptuje pochybnosti súčasnej vedy a neustále naznačuje, že "potrebujeme viac štúdií a výskumu". Ale koľko dôkazov budeme potrebovať na to, aby bola požadovaná opatrnosť voči tvárou v tvár masívnemu nasadeniu základňových staníc a Wi-Fi pripojenia na internet v školách, nemocniciach, pracoviskách, verejnej doprave a našich domovoch? Kedy sa na svete dočkáme 100% povinnosti varovania pred zdravotnými následkami tabakových výrobkov? Nikdy. Musíme legitímne vyžadovať ďalší výskum na to, aby sme dokázali, že RF (mikrovlnné) žiarenie je škodlivé? „BioInitiative Report“ 2007 a 2012 preskúmal viac ako 3800 štúdií a väčšina z nich dokazuje nepriaznivé účinky na zdravie z expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam.

  Svet čaká na ďalšie výsledky výskumu a Dr. Wild a Stewart by určite mali vyzývať k prevencii - ak už nie dospelých, tak aspoň deti. Ruská federácia má oveľa viac ochranných bezpečnostných noriem, než väčšina ostatných krajín a úrady vydali odporúčanie, aby sa všetky deti mladšie ako 18 rokov vyhýbali používaniu mobilných telefónov. Varovanie v súvislosti s používaním mobilných telefónov u detí vydali aj ďalšie krajiny ako Veľká Británia, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko a India. Ak tieto krajiny dokážu vyzývať k predbežnej opatrnosti a prevencii, tak prečo nie IARC? Ak už vedci, prispievajúci k IARC klasifikácii vysokofrekvenčného žiarenia, ho označili ako karcinogén 2B a „BioInitiative Report“ 2007 a 2012 ponúkli dostatok dôkazov, s koľkým „ľudstvom“ sú Dr. Wild a Stewart ochotní riskovať?

  Jedným z najvýznamnejších vedcov, prispievajúcich svojou prácou pre „BioInitiative Report 2012“, bol Dr. Lennart Hardell - muž, ktorého výskum tvorila jedna z dvoch štúdií, na ktorých IARC definoval klasifikáciu 2B karcinogénu pre celé RF elektromagnetické spektrum. Dr. Hardell je citovaný v „BioInitiative Report 2012“ tlačovou správou: "Existuje konzistentná vzorka zvýšeného rizika gliómu (zhubného nádoru mozgu) a akustického neurómu (nádoru sluchového nervu) v súvislosti s používaním mobilných a bezdrôtových telefónov. Epidemiologické dôkazy ukazujú, že rádiofrekvenčné žiarenie by malo byť klasifikované ako ľudský karcinogén. Existujúce hygienické bezpečnostné limity FCC/IEEE a ICNIRP a ich referenčné úrovne nie sú dostatočné na ochranu verejného zdravia."

  Uvažujme opäť o odpovedi Dr. Wilda na otázku dôverníka z Radiation Research Trust o budúcej možnosti zaradenia RF elektromagnetických polí do vyššej triedy ako 2B. Dr. Christopher Wild  odpovedal, že bol súčasťou pracovnej skupiny a až do tohto okamihu neexistoval žiadny nový dôkaz, ktorý by naznačoval, že existuje dôvod na obavy. Pokiaľ bol Dr. Wild naozaj súčasťou skupiny, ktorá klasifikovala RF žiarenie do triedy 2B „možný karcinogén“, potom jeho názor ohľadom toho, čo by malo alebo nemalo mať váhu v kategóriách prevencie rakoviny je hlboko zmysluplné. Ale je tu menší problém. Dr. Christopher Wild, ako riaditeľ IARC v máji 2011, nebol súčasťou pracovnej skupiny, ktorá klasifikovala RF žiarenie ako 2B karcinogén. Jeho prítomnosť bola zaznamenaná niektorými, aj keď nie všetkými odborníkmi, ktorí tvorili pracovnú skupinu. Možno tam bol ako pozorovateľ? Dr. Wild nebol prizvaný k pracovnej skupine ako odborník, ani nebol uvedený ako oficiálny pozorovateľ. Napriek tomu jeho odpoveď dňa 3. februára 2014 na brífingu uviedla takmer všetkých v sále v domnienku, že bol kľúčovým hráčom v historickom „2B“ hlasovaní v máji 2011. Problémom je, že tvrdenie Dr. Wilda sa javí byť samo-zodpovedajúcim menovaním do pozície, v ktorej nikdy nebol. Aký je účel tohto manévru?

  Bolo na čase upovedomiť Dr. Lennarta Hardella, ktorého epidemiologický výskum pomohol IARC k takmer jednomyseľnému hlasovaniu o zaradení RF. Hardell je vážený vedec, ktorému taliansky najvyšší súd prisúdil značnú váhu v kauze rozhodnutia prípadu muža, ktorému sa vyvinul nádor na mozgu, známy ako akustický neuróm, z práce súvisiacej s mobilným telefónom. Necelými šiestimi slovami Dr. Lennart Hardell zhrnul, k čomu sa na tlačovej konferencii nedokázal nikto vyjadriť. „Čo sa to deje v IARC?", spýtal Dr. Hardell. Snáď nikto iný to nedokázal formulovať bolestnejšie. A nikto viac si nezaslúži opýtať sa túto otázku než muž, ktorého výskum získal klasifikáciu 2B pre RF žiarenie v máji 2011, muž, ktorý si bol schopný zachovať nezávislosť financovania jeho výskumu a muž, ktorého výskum je nádejou v riešení sporov súvisiacich s nádormi v súvislosti s používaním mobilných telefónov v Spojených štátoch. Takže, čo sa to teda deje v IARC?

  Naozaj, nedáva to zmysel, ak človek začne veriť, že vplyv telekomunikačného priemyslu je mocnejší, než zodpovednosť WHO / IARC presne odhadnúť riziká rakoviny rôznych látok, ktoré majú potenciál ohroziť zdravie miliónov či miliárd osôb. Koniec koncov, publikovaná monografia IARC popisuje, na viac než 430 stranách, čo je základom pre rozhodnutie klasifikácie 2B vysokofrekvenčného žiarenia. Magazín „Microwave news“ oznámil, že základom pre rozhodnutie o klasifikácii 2B sa dá zhrnúť do jednej vety: „Pozitívne asociácie boli pozorované medzi vystavením sa elektromagnetickému žiareniu z mobilných telefónov a vzniku gliómu a akustického neurómu." (strana 419 v monografii). Tieto pozorované asociácie s mozgovými nádormi a rakovinou sluchového nervu hlásili aj Louis Slesin prostredníctvom skupiny „Interphone“ a Lennart Hardell so svojim tímom vo Švédsku.

  Ale Hardellov výskum nebol zďaleka u konca. V nadväznosti na klasifikáciu 2B v máji 2011 publikovala skupina L. Hardella ďalších päť štúdií, všetky v roku 2013, ešte pred vydaním „World Cancer Report 2014“. Hardell a jeho výskumný tím znovu potvrdili svoje predchádzajúce zistenia, že dlhodobé užívanie mobilných telefónov vedie k vyššej miere oboch zhubných nádorov - gliómov na mozgu a akustických neurómov. Čím dlhšie sú používané mobilné a bezdrôtové telefóny, tým väčšie je riziko malígnych mozgových nádorov, rovnako ako nádorov sluchového nervu.

  Tím okolo Hardella uzavrel tieto epidemiologické štúdie so záverom, ktorý by podľa IARC preambule mal klasifikovať RF elektromagnetické polia ako triedu 1, teda "činidlo je karcinogénne pre človeka" a konštatoval naliehavú revíziu existujúcich limitov expozície. Existujúce bezpečnostné limity a referenčné úrovne nie sú dostatočné, aby viedli k ochrane verejného zdravia. Sú potrebné nové normy a limity. Lennart Hardell, PhD, ani nemohol uviesť svoje závery z výskumu jasnejšie.

  Ako sa potom mohlo stať, že Dr. Christopher Wild, riaditeľ IARC v dobe 2B klasifikácie a spoluautor „World Cancer Report 2014“, mohol predniesť pre sálu plnú novinárov - v odpovedi na otázku o tom, či klasifikácia 2B môže byť zmenená na 2A alebo "pravdepodobný ľudský karcinogén" - "Neexistujú žiadne nové dôkazy, ktoré naznačujú nejaký dôvod na obavy" ?

  Žiadne nové dôkazy? Riaditeľ IARC nevidel 5 nových štúdií Dr. Hardella? Hardell reaguje: "Ak Dr. Wild hovorí, že neexistujú žiadne nové dôkazy, tak buď nehovorí pravdu alebo je neinformovaný o tom, čo je zverejnené, i keď výsledky našich výskumov boli zaslané do IARC. V oboch prípadoch - nerobí si svoju prácu správne." Dr. Hardell mal absolútnu pravdu. Je to zodpovednosť IARC sledovať štúdie v knižnici PubMed (komplexný archív biomedicínskej literatúry, US National Institutes of Health National Library of Medicine).

  Hardell potom položil otázku: "Je nejaký konflikt záujmov v IARC?"

  Čo teda môže povedať IARC o nezahrnutí RF spektra do rozsiahlej štúdie svetovej zdravotníckej politiky, vo svete rastúcich výskytov rakoviny v tesnom susedstve "všetkého bezdrôtového"? Mohli by sme čeliť najväčšiemu neúspechu v prevencii rakoviny, pretože trvalo 30 rokov, kým sme začali označovať tabakové výrobky ako karcinogénne.

  Jeden vedec nehovorí za všetkých, nakoľko aj IARC je zložená z odborníkov z celého sveta. Napriek tomu jeden hlas, ktorý si zaslúži byť vypočutý, je Dariusz Leszczynski, PhD, DrSc., šéfredaktor publikácie „Health and Radiation“, frontman v oblasti verejného zdravia. Je tiež profesorom na University of Helskini vo Fínsku a člen pracovnej skupiny IARC, ktorá v máji 2011 klasifikovala žiarenie mobilných telefónov ako možný ľudský karcinogén. "Ide o existencu mnohých príčin nárastu prípadov rakoviny na celom svete," vysvetľuje Prof. Leszczynski, reagujúc na správu „World Cancer Report 2014“. „Zameranie IARC na prevenciu je veľmi dobré znamenie. Jednoduchšie a lacnejšie je zabrániť  vzniku rakoviny, než ju liečiť".

  "V roku 2011 IARC klasifikovala žiarenie mobilných telefónov ako možný karcinogén", pokračuje Leszczynski. "Znamená to, že v roku 2011 bolo dostatok výskumu na podporu tejto klasifikácie. Od roku 2011 sa objavili nové štúdie, publikované v súvislosti so žiarením mobilných telefónov a rakovinou, ale žiadna z nich neposkytla dôkazy, ktoré by mohli byť použité na zneplatnenie klasifikácie z roku 2011. Existuje viac ako päť miliárd užívateľov mobilných telefónov. Dokonca aj malé riziká, ktoré môžu byť identifikované podľa IARC, ak by sa zhmotnili, budú mať ďalekosiahle dôsledky vzhľadom k všadeprítomnosti technológie mobilných telefónov. Malo by byť obozretné, uvážlivé a v súlade s IARC vlastným poslaním, pripomínať ľuďom možné karcinogénne účinky mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov."

  Záverom možno povedať, že Leszczynski navrhuje pripomínať často prehliadané: "Bolo by fajn vyzvať k opatrnosti v súlade s preventívnou správou, ktorú IARC obhajuje. Bolo by dobré mať na pamäti minulosť a nie opätovne robiť chyby tam, kde bývajú príznaky včasného varovania zanedbávané."

* * * * *

  V nasledujúcich dňoch a týždňoch po brífingu čakal dôverník nadácie Radiation Research Trust kohokoľvek z vážených médií, aby si prišli vyzdvihnúť informácie, ktoré neboli správou „World Cancer Report 2014“ prezentované. Čakal však márne.

  Skutočne je zovretie firemného vplyvu a vládnej spoluúčasti schopné umlčať obavy, ktoré vyšli zo stretnutia IARC v máji 2011? Správa „World Cancer Report 2014“ bola i v tej dobe v príprave a zjavne jeden z jej spoluautorov si bol akútne vedomý klasifikácie 2B "možný ľudský karcinogén". Novinári neboli ani trošku zvedaví na osamelého muža, ktorý si „podal“ Dr. Wilda a Stewarta? Zrejme nie, pretože medzi rôznymi spravodajskými skupinami dominuje mlčanie a zjavné pokrytectvo.

  Dôverníkovo sklamanie bolo veľké, ale jeho prekvapenie až tak nie. Koniec koncov, bol si vedomý, že telekomunikácie skupujú veľkú časť médií. Navyše príjmy z reklamy od telekomunikačných firiem sa stali vítaným príjmom všetkých médií v najrozmanitejších formách. Ten, kto ovláda médiá, ovláda myslenie verejnosti.

  Ale kde bol „riaditeľ prevencie“ – teda ten, kto nabáda k opatrnosti najmä tam, kde sú už aj deti zapojené do rizík technológií, ktoré môžu byť preukázané ako nebezpečné? Z pohľadu IARC nešlo o absolútne žiadnu zmienku o „riaditeľovi prevencie“ v správe „World Cancer Report 2014“. Dokonca aj napriek vyhláseniam mnohých vedcov a úradov verejného zdravia po celom svete, že RF žiarenie spôsobuje rakovinu a malo by byť oveľa pevnejšie regulované, IARC a WHO len ticho pokračujú v zavádzajúcich vyhláseniach na ich internetových stránkach: "žiadne nepriaznivé účinky na zdravie neboli zaznamenané, ktoré by sa vzťahovali na používanie mobilných telefónov“...

  IARC zahodil vynikajúcu šancu na zmenu života a pohodlia mnohých ľudí k lepšiemu. Kde je tá prevencia, po ktorej sa tak zúfalo volá? Kde je vedenie IARC tvárou v tvár svojmu vlastnému varovaniu pre svet z mája 2011?

  Dôverník nadácie bol ohromený obrovským zanedbaním novinárskej povinnosti. Novinári v tejto sále predstavovali veľkú britskú tlač, vrátane BBC, The Guardian, The Times. Žiadne z jeho obáv neboli zaznamenané a publikované. Dokonca aj niekoľko týždňov po brífingu, po preskúmaní médií, bolo jasné, že nepublikovali absolútne nič o otázkach položenými dôverníkom nadácie Radiation Research Trust, ktorý priamo napadol Dr. Wilda a Stewarta.

  Opomenutie klasifikácie 2B „možný karcinogén“ u RF (mikrovlnného) žiarenia, ktoré umožňuje všetkým bezdrôtovým veciam komunikovať, bolo úplné a dokonané. Zdá sa, že hlbokou spoluvinou je súčasný postoj médií, ktorý sa nezaujíma o riešenie oprávnených obáv o zdravie. Znamená to, že pravda o tejto významnej otázke sa nedostane von skôr, kým nebude príliš neskoro. Stovky miliónov životov sú v stávke a mlčanie nie je riešením.

Susan D. Fosterová

Poznámka: V nasledujúcom spravodajskom príspevku je očividné, že zamlčovanie celej pravdy evokuje nekonečné pochybnosti o pôvode nárastu rakovinových ochorení u mladých ľudí. Znovu a znovu je prapríčinou "alkohol, tabak, obezita a málo fyzickej aktivity..." Máte pocit, že je to naozaj tak?