ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
17 online • návštevy: 130 / 777685

Aktualizované: 19.11.2016

Špinavá elektrina (Dirty Electricity)

  "Špinavou elektrinou" nazývame parazitné nízkofrekvenčné alebo vysokofrekvenčné napätia (iné než čisté sinus frekvencie 50 Hz) na rozvodoch elektrickej energie. Tieto parazitné napätia sú do značnej miery vedľajšími produktami moderných, energeticky úsporných spotrebičov a elektroniky, ako sú beztransformátorové adaptéry a spínané zdroje v počítačoch, v čiernej technike, v kompaktných žiarivkách (CFL), stmievačoch svetiel a motorových spotrebičov s plynulou reguláciou otáčok motora. Môžu ale tiež vstupovať do domov cez kabeláž z okolitých zdrojov, vrátane bezdrôtových telekomunikačných antén mobilnej siete napojených na rozvodnú sieť. Ak je už kapacita primárneho neutrálneho vodiča na rozvodoch prekročená, prúd je zvedený do zeme a vstupuje do domovov cez uzemnené vodovodné alebo vykurovacie potrubie.

  Parazitné vysokofrekvenčné napätia vznikajú pri opakovanom prerušovaní prietoku prúdu. Táto manipulácia s prúdom vytvára vysoko kolísavé zákmity a potenciálne nebezpečné elektromagnetické pole, ktoré vyžaruje nielen do bezprostredného okolia, ale môže sa šíriť po vedení do celého domu.

  Najväčšie zdroje špinavej elektriny sú spínané napájacie zdroje (elektronické sieťové adaptéry) a plynulá regulácia otáčok motora u niektorých spotrebičov. Ich elektronické obvody vytvárajú vysokofrekvenčné signály, ktoré sú bez problémov šírené cez domové elektroinštalácie, pokiaľ nie sú vhodne filtrované na ich vstupe. Základňové mobilnej siete BTS fungujú na jednosmerný prúd, ktorý bol transformovaný zo striedavého prúdu pomocou spínaných zdrojov. Zdroje vytvárajú veľké parazitné napätie, ktoré sa dostáva späť do siete a cestuje cez elektrické vodiče do okolia BTS.

Problémy s rušením
 
Azda nie je väčšieho a globálnejšieho zdroja rušenia AM rozhlasu na dlhých, stredných a krátkych vlnách (od 100 kHz do cca 10 MHz) , než je špinavá elektrina. Dnes je najmä vo veľkých mestách prakticky nemožné čisto naladiť ani tú najsilnejšiu rozhlasovú stanicu na týchto rozsahoch, niekedy dokonca príjem nie je možný vôbec. Pásma bývajú kompletne zarušené vrčaním, bzučaním, pískaním, rapkaním a podobnými moduláciami, pochádzajúcimi prevažne zo "znečistených" elektrických rozvodov. Častokrát však nepomôže ani odpojenie prijímača zo zásuvky a prevádzka na batérie. Parazitné napätia sú už rozptýlené v éteri. Kúsok za mestom je už príjem ale zväčša úplne bezproblémový.

  Mestská hromadná doprava a železnice sú ďalším masívnym zdrojom špinavej elektriny a rušenia. Môžete si všimnúť, že akonáhle sa dostanete s prijímačom pod drôty dráhy, prípadne sa pohybujete pozdĺž trate, namiesto príjmu rozhlasu počujete len pískanie a bzučanie, ktoré sa časom mení. Na vine sú nízke modulované frekvencie z trolejového vedenia, po ktorom sa šíria parazitné napätia z regulátorov otáčok elektromotorov trolejbusov, električiek alebo rušňov. Dokážete napr. už na diaľku jasne rozpoznať blížiaci sa vozeň, hoci ho nevidíte.

  Parazitné napätia cestujú na veľké vzdialenosti nielen vzduchom a káblami, ale aj potrubiami. Keďže väčšina diaľkových kovových potrubí je uzemnená, spolu s uzemnením elektrického rozvodu, prispieva veľkou mierou k "znečisteniu" samotného uzemnenia. Čím je pôda v okolí uzemňovacieho bodu vlhkejšia (elektricky vodivejšia), tým sa parazitné napätia viac šíria do väčších vzdialeností. Dokonca i na vidieku je niekedy ťažké nájsť "čistý" kúsok pôdy, ktorá neobsahuje rôzne parazitné napätia. Cez uzemnenie sa tieto parazitné napätia dostávajú do každej nehnuteľnosti a uzemnenie vytvára v domoch jednu veľkú anténu. Preto niekedy stojí namieste otázka, či tzv."grounding" ľudského tela (galvanické prepojenie tela a prirodzeného povrchu Zeme), ktorý je všeobecne považovaný za veľmi priaznivý, nebude skôr nebezpečný.

Aký vplyv to má na človeka ?
  Výskum ukazuje, že špinavá elektrina by mohla byť čiastočne zodpovedná za nárast niektorých moderných zdravotných problémov a chorôb, ako sú rakovina, cukrovka, nespavosť, bolesti hlavy, neurologické poruchy, arytmie, autizmus.

  V škole, v ktorej sa zistili parazitné napätia nad merateľnú úroveň prístrojov, bol zistený výskyt rakoviny u učiteľov takmer 3-krát vyšší, než priemer. Po jednom roku práce v budove sa zvýšilo riziko vzniku rakoviny o 21%. Riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy bolo väčšie 13-krát, a to iba počas 3 rokov vývoja, na rozdiel od 10 rokov pre iné druhy rakoviny. Ani žiaci neboli ušetrení a niektorí z nich skončili s rakovinou, a to aj smrteľne (Milham & Morgan, 2008).
  Iné školy zistili, že pokiaľ sa úroveň špinavej elektriny znížila o viac ako 90%, zdravie učiteľov sa zlepšilo (Havas & Olstad, 2008). Bolesti hlavy, celková slabosť, suché oči a ústa, sčervenanie na tvári, astmy, podráždenie pokožky, celkové nálady vrátane depresií a úzkosti sa významne zlepšili u väčšiny zamestnancov. Dokonca, počet študentov, ktorí potrebujú astmatické inhalátory, na jednej škole klesol. Niektorí diabetici reagujú na množstvo špinavej elektriny v ich prostredí. Osoby s diagnózou sklerózy multiplex majú lepšiu bilanciu a menej atakov (Havas, 2006).

Aké úrovne väčšinou nameriame ?
  Špinavú elektrinu môžeme zmerať pomocou bežného osciloskopu, ale aj špeciálnym G/S prístrojom (Graham-Stetzer merača mikrozvlnenia), pripojením ho do elektrickej zásuvky. Prístroj je citlivý na frekvenčný rozsah 4 kHz až 150 kHz. K prístroju sa dajú zakúpiť i špeciálne filtre, ktoré sa rovnako pripájajú na bytový či domový rozvod a v značnej miere pomáhajú odstrániť zvyšky vysokofrekvenčného signálu z rozvodu. Bežne sa úrovne na G/S prístroji pohybujú medzi 100 - 1500 jednotiek bez použitia filtrov. Hodnoty sú všeobecne vyššie v mestách, najmä v husto obývaných oblastiach. Lokálne distribučné spoločnosti sa veľmi nestarajú o úrovne špinavej elektriny v rozvodoch. Byty, predovšetkým vo výškových budovách, sú na tom obvykle najhoršie.

Čo môžeme preventívne urobiť s vysokou hladinou špinavej elektriny ?
  Po prvé - vypnúť možný zdroj (zo zásuvky, nie vypínačom), po druhé odpojiť všetko v dome. Následne odmerať hodnoty špinavej elektriny na rozvode v byte najprv bez filtrov a potom s filtrami. Budete potrebovať aspoň jeden filter a umiestniť ho čo najbližšie k elektromeru alebo ističovej skrinke. Ak nameriate hodnoty stále vyššie ako 200 jednotiek, potom špinavá elektrina už prichádza do Vášho bytu/domu po rozvode.

  Túto situáciu nie je jednoduché riešiť. Môžete si zakúpiť dômyselné vysokofrekvenčné filtračné jednotky, ktoré sa pripájajú cez ističovú skrinku, ale potrebujú riadnu trvalú inštaláciu na stenu. Môžete tiež vyskúšať pripojenie niekoľkých filtrov čo najbližšie k hlavnému zdroju (spotrebiču) a uvidíte, ako klesne úroveň špinavej elektriny.

  Ak sa chcete pri kúpe novej žiarovky vyhnúť ďalšiemu nežiadúcemu zdroju špinavej elektriny v domácnosti, zoberte si so sebou rozhlasový prijímač a nalaďte ho na AM pásmo (DV,SV,KV). Nechajte si vybranú žiarovku v predajni rozsvietiť a priblížte k nej rozhlasový prijímač. Ak sa neozve praskot alebo vrčanie, žiarovka je v poriadku.

Špinavá elektrina vytváraná vo vnútri domu alebo bytu
  Pravdepodobnosť, že špinavá elektrina pochádza zo zariadenia vo vnútri domu, je vyššia, než z vonku. Televízory a čierna technika patria medzi najhorších vinníkov. Plazmové televízory sú spravidla horšie ako LED. Ďalej všetky typy počítačových zariadení. Je vhodné, aby všetky televízne jednotky a celé počítačové vybavenie bolo pripojené cez kvalitné filtračné priepuste. Musia to byť vysokofrekvenčné filtre, nie bežné prepäťové ochrany, ktoré sú oveľa lacnejšie, ale nemajú filtre. Ďalšími zdrojmi sú adapéry, nabíjačky, transformátory a zdroje napájania všetkého druhu. Niektoré z nich sú lacnými spínanými zdrojmi, ktoré vytvárajú masívne úrovne špinavej elektriny na prívodných vodičoch. Problémom môžu byť tiež všetky motorové spotrebiče s plynulou reguláciou otáčok motora. Patria medzi ne najmä práčky. Chladničky, mrazničky a sporáky sú zvyčajne OK.

  Niektoré indukčné varné dosky môžu byť veľký problém. Všetky indukčné varné dosky používajú pri prevádzke vysokofrekvenčné prúdy vo varných nádobách, ktoré sa ich pôsobením zohrievajú. Niektoré používajú frekvencie medzi 55 až 85 kHz, a to je priamo v rozsahu špinavej elektriny. Niektoré používajú vyššie frekvencie (v rádiovom spektre), tie sú príliš vysoké pre G/S merače, ale môžeme ich spoľahlivo namerať detektorom vysokofrekvenčného žiarenia. Indukčné varné dosky sa absolútne neodporúča používať z hľadiska možnej nadmernej expozície elektromagnetickému žiareniu.

  Kompaktné žiarivky (úsporné žiarovky), najmä tie lacnejšie, sú zlé. Pracujú pri spínacej frekvencii od 32 do 60 kHz - opäť v rozsahu špinavej elektriny a je potrebné ich filtrovanie. Niektoré staršie vysokofrekvenčné žiarivky (bez blikania) sú tiež nevyhovujúce. Osvetľovacie telesá pre akváriá majú problémy z rovnakého dôvodu - opäť vyžadujú filtračné konzoly.

Internet cez zásuvky
  Bezdrôtový internet fungujúci cez elektrické rozvody v dome (tzv. dLAN), ktorý je dnes možné zakúpiť bežne v obchodoch a nahrádza mikrovlnnú WiFi, je mohutným zdrojom špinavej elektriny v domácnosti. Pracuje na frekvenciách od rádovo stoviek kHz po desiatky MHz. Domové vedenie, na ktoré je pripojený, vytvára jednu veľkú anténu, cez ktorú sa šíri nielen do ďalších zásuviek, ale i do miestností, ktoré zásuvky obklopujú. Isté zlepšenie je možné docieliť použitím tienených káblov v elektroinštalácii, ktoré zabránia nežiadúcemu vyžarovaniu z káblov mimo elektrických zásuviek.

Použitie filtrov
  POZOR!  Ak už máte dom alebo byt s vysokou úrovňou parazitných napätí, nemali by ste kombinovať mnoho filtrov na zníženie objemu špinavej elektriny. Príliš mnoho filtrov môže byť kontraproduktívnych a boli hlásené účinky na zdravie i vtedy, keď bolo zapojených 20 filtrov dohromady. Filtre špinavej elektriny totiž zvyšujú prúdy pretekajúce vodičmi v dome alebo byte. Ak je elektroinštalácia spravená nevyhovujúco, potom prúdy podstatne zvyšujú magnetické polia. Druhá vec je fakt, že tento extra prúd pretekajúci filtrami môže spôsobiť vyššie účty za elektrinu.

  Najvhodnejšie je zapojiť zariadenie produkujúce špinavú elektrinu s použitím vhodného filtra napr. na predlžovacom kábli s vypínačom, než montáž mnohých filtrov, ktoré zbytočne zvyšujú prietok prúdu, ktorý tečie vodičmi v priestoroch celého domu alebo bytu.
Upozornenie: pripojenie filtra špinavej elektriny môže spôsobiť, že internet cez zásuvky dLAN nebude fungovať.

Mieru parazitných vysokofrekvenčných napätí na vedení môžeme merať v GS (Graham-Stetzer) jednotkách.

Hygienická norma pre parazitné napätia na rozvodoch neexistuje
Odporúčaná preventívna hodnota parazitných napätí na rozvode je: menej než 50 GS jednotiek


V našej požičovni a eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate parazitné napätia (špinavú elektrinu) na rozvodoch:

Tieniace materiály: ochranné prepäťové zásuvky s vysokofrekvenčným filtrom, tienené káble a zásuvky


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

ELEKTRICKÉ POLE
Parazitné napätia na ochrannom vodiči
Ochranný vodič by mal byť spojený s elektricky nulovým potenciálom - so zemou, teda uzemnený. Paradoxne, tento vodič prenáša rôzne druhy rušivých napätí, ktoré sa naindukujú počas spoločnej cesty s ostatnými vodičmi v kábloch, alebo priamo z neodrušených elektrických spotrebičov. Najmä v husto urbanizovaných lokalitách je možné parazitné signály vyšších frekvencií zachytiť i na tyči zakopanej v zemi

 
Elektrické dopravné prostriedky
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Vozidlá mestskej alebo medzimestskej dopravy prevádzkované na tratiach vybavených meničom napätia s charakteristickou 300 Hz pulzáciou. Vo vzorke nájdete zvuk starších modelov nasledovaný zvukom novších modelov električiek

TROLEJBUS
Vozidlá mestskej dopravy vybavené meničom s tyristorovou reguláciou otáčok motora pomocou dĺžky impulzov. Charakteristický zvuk spínania tyristorov je počuteľný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii). Frekvencia impulzov 300 Hz

 
Elektronika v domácnosti a v kancelárii
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

SIEŤOVÝ ADAPTÉR
Nabíjačky a sieťové adaptéry so spínanými zdrojmi sú dnes moderné, ale na rozdiel od transformátorových adaptérov produkujú pri rýchlom spínaní vysokofrekvenčné impulzy, ktoré nebývajú vždy dobre filtrované a kontaminujú rozvodnú sieť parazitnými frekvenciami, tzv. "špinavou elektrinou". Tieto napätia sa šíria do okolia a častokrát úplne znemožňujú napr. príjem AM rozhlasu

CFL ÚSPORNÁ ŽIAROVKA TESLA 15W
50 kHz
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý riadi zapaľovanie plynu v trubici. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode

LED ŽIAROVKA PHILIPS 5W
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý zabezpečuje reguláciu napätia pre súbor sériovo-paralelne zapojených svietivých diód LED. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode. LED žiarovky majú nevýhodu okamžitých svetelných zmien, blikanie žiaroviek je tak markantnejšie, než u bežných klasických alebo CFL žiaroviek

AUTOMATICKÁ PRÁČKA
Direct Drive

 

PLAZMA TV
Obrazové body plazmového televízora sú tvorené miniatúrnymi CFL trubicami (výbojkami), ktoré sú budené impulzným napätím. V okolí TV je možné zachytiť celé spektrum elektrosmogu, od nízkych (stovky kHz) po vysoké frekvencie (desiatky MHz)