ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 149 / 995660

Aktualizované: 14.5.2015

Veterné farmy a elektrárne

  Počet veterných fariem sa v súčasnosti vo viacerých krajinách neustále zvyšuje. Slovensko je zatiaľ v tomto trende relatívne pozadu. Elektrárne sú zväčša inštalované na reliéfoch s vysokým pohybom vzduchu a sú zdrojom nevyčerpateľnej energie, ktorá by v budúcnosti mala nahradiť fosílne palivá. V niektorých krajinách sú využívané aj malé veterné elektrárne postavené na strechách budov, ktoré vytvárajú miestny zdroj pre výrobu elektrickej energie, znižujú výdavky na energiu a prispievajú k celkovej produkcii udržateľnej energie.

  Ale ako napokon vždy, nič nie je jednoduché a priamočiare. Najčastejšími problémami spomínanými v súvislosti s veternými elektrárňami sú hluk, najmä veľmi nízke "infra" frekvencie. Zvuk z turbín, ktorý nie každý dokáže počuť, je veľmi problematický pre tých, ktorí ho počuť môžu. Ďalší problém je estetický.

  Tri moderné veľké veterné farmy v Rusku boli preskúmané s ohľadom na otázky životného prostredia. Ukázalo sa, že pri prevádzke veterných elektrární by mohli byť zvýšené hladiny akustického a elektromagnetické znečistenia okolia, spojených so zničením zariadenia v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Autori (Kireeva 2013) odporúčajú vzdialenosť 700 m od najvzdialenejších veterných turbín, aby sa predišlo problémom s hlukom a 200 m od obydlí na ochranu ľudí pred možnou núdzovou situáciou v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Problémy elektromagnetických polí
 
Dr. Hugo Schooneveld z holandskej Nadácie EHS meral magnetické polia z turbín priamo na mieste. Na jeho prekvapenie, vo vzdialenosti niekoľkých metrov pri oceľovom kryte základní boli zistené veľkosti polí len niekoľko nanotesla (nT). 10 m od stožiara nebolo možné pole zmerať vôbec. Dospel k záveru, že elektrické obvody boli dobre navrhnuté a že žiadne nebezpečenstvo z elektromagnetických polí nie je zo stroja možné očakávať. McCallum (2014) tiež zistil, že nízka úroveň EMP okolo veterných turbín a súvisiacej kabeláže klesla na bežné hodnoty 40 nT len niečo málo cez 500 m od základne.

  Avšak ruská štúdia (Kireeva 2009) navrhuje preventívne opatrenia kvôli možným rizikovým faktorom z veterných elektrární. Autori odporúčajú dodržať okruh 400 m od základne na základe vypočítaných akustických a elektromagnetických možností znečistenia prostredia. Profesorka Magda Havas z kanadskej Univerzity v Trentone tvrdí, že veterné turbíny generujú tzv. špinavú elektrinu (parazitné napätia), keď sa jednosmerné (DC)
napätie mení na striedavé (AC) a môže sa dostať do vedenia, ktoré prichádza z elektrární do obytných domov.

Hluk
 
Nízkofrekvenčné zvukové vibrácie (vrátane ultrazvuku) vytvorené rotormi turbín môžu ľudia vnímať veľmi zle. Dr. Nina Pierpont (MD, PhD), pediater z New Yorku, presadzuje termín "syndróm veternej turbíny", tiež známy ako vibroakustická choroba (VAD). Odporúča, aby veterné turbíny nestáli bližšie ako 2 km od obytných domov. Výskum Dr. Pierpont uvádza, že neďaleká prítomnosť veterných turbín môže zapríčiniť nasledujúce príznaky:

  • Problémy so spánkom: hluk alebo fyzické pocity pulzácie alebo tlaku, časté prebúdzanie (Hanning & Evans 2012)
  • Tachykardiu
  • Vizuálne rozostrenie
  • Závraty, poruchy rovnováhy a nevoľnosť
  • Vyčerpanosť, úzkosť, záchvaty paniky, zlosť, podráždenosť a depresie
  • Problémy s koncentráciou a učením
  • Tinnitus (hučanie v ušiach)

  Podľa Dr. Pierpont, 8 z 10 rodín sa počas jej štúdie odsťahovalo z domovov.

  Profesorka akustiky Mariana Alves-Pereira a Dr. Nuno Castelo Branco, chirurg-patológ z Portugalska, zrealizovali sériu meraní hluku/vibrácií v domoch obklopených štyrmi priemyselnými veternými turbínami. Najbližšia turbína bola takmer 300 m od domu. Ich správa dospela k záveru: "Tieto výsledky nezvratne dokazujú, že veterné turbíny v blízkosti obývaných oblastí vyrábajú akustické prostredie, ktoré môže viesť k rozvoju VAD u obyvateľov okolitých domov."

  Britská lekárka Amanda Harry zverejnila vo februári 2007 svoj článok s názvom Veterné turbíny, hluk a zdravie. Opisovala situáciu 39 ľudí, obyvateľov Nového Zélandu a Austrálie, ktorí trpeli hlukom emitovaným z veterných turbín. Vo svojom článku dospeli autori Harry, Frey a Hadden (2007) k záveru, že by malo byť vytvorené medzi rodinnými domami a priemyselnými veternými turbínami do výkonu 2 MW bezpečné nárazníkové pásmo najmenej 2 km.

Blikanie svetla a záblesky
 
Existujú dva odlišné typy svetelných efektov spojených s veternými turbínami. Blikanie svetla vzniká pohybom lopatiek turbín, ktoré spôsobuje pravidelný pohyb tieňa po zemi. Tento typ blikania je najčastejší, pokiaľ je slnko v nízkom uhle nad obzorom, čo je ráno a večer v lete a takmer kedykoľvek v zime. Druhý typ blikania, ktoré môžu vzniknúť z veterných turbín, sú záblesky. Vo chvíli, keď lopatky turbíny zachytia slnečný lúč, odrazia ho smerom k zemi. Vzhľadom k tomu, že lopatky turbíny budú v odraznej polohe až 60 krát za minútu, výsledný efekt je zábleskové svetlo. Záblesky sa môžu objaviť kedykoľvek počas dňa a môžu prísť z ktoréhokoľvek smeru od turbíny - najmä z juhu, východu a západu. Malé
veterné elektrárne na vrchole budovy vytvárajú podobný stroboskopický efekt, akoby sa slnečné lúče odrážali od otáčajúcich sa nožov.

  Najzávažnejší efekt spojený s blikaním je záchvat, ale v žiadnom prípade nie je jediný. Medzi ďalšie riziká patria bolesti hlavy, strata rovnováhy, nevoľnosť a dezorientácia.

Umiestnenie veterných elektrární
 
Veľkosť veternej energie je treťou mocninou rýchlosti vetra. Preto v prípade, že vietor fúka dvojnásobnou rýchlosťou, je veľkosť energie osemkrát vyššia. Tam, kde je rýchlosť vetra v priemere 8 m/s bude turbína vyrábať zhruba o 80% viac energie, než tá, ktorá je na mieste s priemernou rýchlosťou vetra 6 m/s.
  Armáda vzniesla námietky proti umiestneniu niektorých veterných fariem, pretože kolidujú s primárnym a sekundárnym radarom a výškou lietania. Monitorovanie lietadla, ktoré letí ponad veterné farmy, je veľmi ťažké.

Konštrukcie veterných turbín, náklady a životnosť
 
Dizajn veterných turbín je navrhnutý tak, aby vydržal 120.000 hodín prevádzky a plánovaná životnosť je 20 rokov. Náklady na údržbu sú všeobecne veľmi nízke, najmä ak sú turbíny nové.

Vplyv na ceny nehnuteľností
 
Britský denník The Telegraph online uvádza desať vecí, ktoré môžu znehodnotiť Váš domov a znížiť predajnú cenu. Veterné elektrárne sú na 4.mieste, vedenie vysokého napätia na 10.mieste.


McCallum LC et al 2014 - Meranie elektromagnetických polí (EMP) okolo veterných elektrární v Kanade: sú tu obavy o ľudské zdravie, Environ
Health 13 (1): 9 PMID: 24529028
Hanning CD & Evans 2012 - Hluk veternej turbíny BMJ 8, 344: e1527 PMID: 22403264
Kireeva IS et al 2013 - Hygienické problémy v lokalite moderných veterných elektrární a ich konštrukcií, Gig (6): 45-8 PMID: 24624820
Kireeva IS et al 2009 - Umiestnenie veterných elektrických turbín: hygienické aspekty, Gig Sanit Sep-ZKÚ, (5): 23-5 PMID: 20000087
Pedersen E & K Persson Waye 2007 - Veterná turbína - hluk, mrzutosť, zdravie a pohoda v rôznych životných prostrediach, Occup Environ Med 64 (7): 480-6 PMID: 17332136