ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 149 / 995657

Aktualizované: 8.2.2017

Podlahové kúrenie


  V súčasnosti sú na trhu dostupné dve hlavné formy aktívneho podlahového kúrenia, ktoré môžu byť priamo zabudované do stavebnej konštrukcie: vodovodné a elektrické priamovýhrevné. Zameriame sa na vykurovacie systémy zabudovateľné do betónovej podlahy.
Všeobecne sa používa systém nízkoteplotný (20-30°C). Takýto systém vykurovania môže byť veľmi efektívny na vykurovanie budovy, ak je správne navrhnutý. Konštrukčné faktory musia brať do úvahy zdroje energie, ktoré budú použité, ako je možné energiu z nich využiť vo forme tepla a - najmä v prípade prízemných a pivničných priestorov - efektívnosť podlahovej tepelnej izolácie.

  Ideálnym zdrojom tepla je kombinácia solárnej a geotermálnej energie s núdzovým efektívnym plynovým vykurovacím systémom, vstavaným plastovým vodným potrubím, dodávajúcim teplo do podlahy a niekedy aj do stien. Celková energetická účinnosť takéhoto systému povedzme po dobu 15 rokov môže byť veľmi vysoká. Elektrina môže byť použitá ako núdzový zdroj, ale významne zníži celkovú energetickú účinnosť. Čím viac elektrickej energie bude potrebné, tým nižšia bude celková energetická účinnosť - môže klesnúť až na 30%, ak by bola použitá výhradne elektrická energia. Výhodou potrubného vodného systému je to, že zdroj vody alebo ohrievač je možné vymeniť kedykoľvek bez väčších stavebných zmien v budove. Nevýhodou je, že potrebuje vyššie náklady na zabudovanie, než je tomu pri uložení elektrického kábla do betónu.

  Elektrina je veľmi neefektívna forma energie, pokiaľ sa používa na vykurovanie. Vo väčšine krajín sa elektrina vyrába z fosílnych palív a štiepením jadra, kde je účinnosť nižšia ako 40% - to znamená, že 60% pôvodnej energie sa stráca ako odpad vo forme zbytkového tepla do atmosféry. K tomu treba prirátať stratu asi 7% v elektrickej distribučnej sústave. Koniec koncov, asi len 33% pôvodnej energie končí u spotrebiteľa. Samozrejme, neplatí to pre hydroelektrické alebo aeroelektrické generátory, ktoré sú oveľa účinnejšie, ale tvoria len malé percento kapacity výroby elektriny v drvivej väčšine krajín.

  V niektorých situáciách je ale stále vhodné zvoliť si ako priamy zdroj tepla elektrické podlahové vykurovanie, najmä v prípade, kedy je potrebné vykurovať len malé plochy. Nie je to však úplne čisté vykurovanie - jeho vedľajším produktom sú elektromagnetické polia.

  Pre možnosť zabudovania do betónovej podlahy existujú dva hlavné typy elektrického vykurovacieho kábla - tzv."single-core" (jednožilový) a "twin-core" (dvojžilový). Je možné použiť tienené, aj netienené verzie káblov.

  Tienený kábel obsahuje uzemnený kovový výplet vo vnútri vonkajšej vrstvy izolácie. Tento uzemnený výplet "odchytáva" elektrické pole, ktoré kábel vyžaruje, čo je dôležité pre zníženie najmä elektrických polí.
Jednožilový kábel sa pripája k elektrickému prívodu na oboch koncoch - viď obrázok 1. To spôsobí, že existujúca slučka kábla vytvára silné magnetické pole, ktoré býva často výrazne vyššie ako 400 nanotesla, úrovňami spojenými s rozvojom leukémie u detí. Takéto riešenie by nemalo byť používané v obytných budovách, resp. všade tam, kde ľudia trávia veľa času.
Dvojžilový kábel má vonkajší vodič (fáza) a vratný vodič (nulový) vo vnútri toho istého kábla - viď obrázok 2. Výsledkom takéhoto zapojenia je omnoho nižšie magnetické pole, ktoré sa zčasti eliminuje vzájomným fázovaním polí a je vhodné pre použitie v bytovom dome.

Obr. 1                                                       Obr. 2

Single-core                                              Twin-core


Záver
1. Vodovodné systémy sú vynikajúce, moderné, energeticky úsporné podlahové techniky vykurovania.
2. Primárnym zdrojom tepla by mala byť solárna a geotermálna energia.
3. Ako núdzové kúrenie je vhodné teplo z plynu alebo z recyklovateľného paliva.
4. Núdzové vykurovanie elektrinou použite len ak nemáte inú životaschopnú alternatívu.
5. Pre malé priestory môže byť priame elektrické vykurovanie vhodné.
6. Použite dvojžilové káble, ktoré produkujú omnoho nižšie magnetické polia.
7. Vykurovací kábel musí mať interné uzemnené elektrické tienenie.


  V nasledujúcom článku (kliknite na link) môžete nájsť príklad merania elektromagnetických polí v okolí vykurovacej infrafólie HEATFLOW®. V článku sú pekne viditeľné a porovnateľné namerané hodnoty v rôznych vzdialenostiach od fólie, video dopĺňa obraz o postupe merania.
https://inardex.sk/infrafolie-elektrosmog/
Za zrealizovanie zapožičania fólii ďakujeme p. arch. Lehockému z portálu Zdravý dom.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 µT), resp. nanotesla (1 µT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzťah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 0.3 V/m
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 10 V/m
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň10 V/m
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc1 V/m
BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS0.5 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň100 nT
EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc100 nT
BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS10 nT
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0002 nT


Chcete si premerať úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenajať:

EMFIELDS PPF 5  - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Rozsah merania: E: 0 - 200 V/m; M: 0 - 2 µT

Zmeria:  bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 200 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače NF polí

Tienenie magnetických polí

Odpojovače okruhu

Káble a predlžovacie šnúry

Produkty pre "Earthing"

Uzemňovacie pomôcky