ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 140 / 1033392

Aktualizované: 20.2.2015

Spotrebiče v domácnosti (NF)

  Tu nájdete prehľad najbežnejších spotrebičov, farebne odlíšený od zelenej po červenú podľa podielu na nízkofrekvenčnom elektrosmogu v domácnosti.

Akvárium
  Čerpadlá, ktoré okysličujú vodu v akváriu produkujú veľmi silné magnetické pole, medzi 300 až 400 nT na pol metra. 
Akvarijné ohrievače obvykle nie sú uzemnené a pole sa môže šíriť do vody, čo spôsobuje, že celá nádrž uvoľňuje prekvapivo vysoké elektrické pole.

Batérie a prístroje na batérie
  Batérie sú samé o sebe neškodné. Pozor však na ich chemický obsah. Zvyčajne obsahujú ortuť, kadmium, lítium a iné toxické, biologicky nerozložiteľné kovy, ktoré môžu mať vplyv na podzemné vody pri ich nesprávnom zneškodnení. Nabíjacie batérie by mali byť po skončení životnosti recyklované. Niektoré krajiny plánujú zakázať používanie kadmia v batériách, pretože expozícia pri výrobe poškodzuje pľúca a môže byťfatálna. Aj v prípade, že bude úspešne zakázané, v odpade kadmium nájdeme ešte po dobu najmenej 10 rokov. Dlhodobá expozícia nízkym úrovniam zvyškov kadmia v ovzduší, vode a potravinách môže vyvolať ochorenie obličiek, poškodenie pľúc a krehké kosti.

CD, DVD, BD prehrávače, audio systémy, domáce kino
  Môžu vytvárať silné magnetické pole, ale problémom býva zvyčajne vysoké elektrické pole, nakoľko pre napájanie používajú netienený a neuzemnený dvojžilový kábel.

Detektor dymu, CO2
  Najbežnejšie detektory sú napájané 9V batériou a neprodukujú žiadne elektromagnetické pole. Používajú ale veľmi nízke úrovne rádioaktivity, preto by mali byť inštalované len na stropy a po skončení životnosti starostlivo zlikvidované. Centrálna požiarna signalizácia pozostáva často len z teplotných a infračervených detektorov. Tieto zariadenia sú úplne bezpečné a neprodukujú žiadne EMP.

Digestor
  Motor vytvára vysoké magnetické pole, 300 nT na pol metra, ktoré ale klesá pomerne rýchlo so vzdialenosťou. Krátkodobé používanie by nemalo byť problémom.

Domový zvonček
  Ak je prevádzkovaný na batériu, nebude problémom, okrem možného rušenia AM rádia, ak zvon zvoní. Ak je napájaný z elektrickej siete, potom môže byť problémom lacný nekvalitný transformátor, ktorý vytvára vysoké magnetické polia na pol metra. Bezdrôtové zvončeky len vydávajú malý VF impulz, pokiaľ je stlačené tlačidlo.

Chladnička a mraznička
  Motor kompresora býva na základni v zadnej časti chladničky a vytvára pomerne nízku úroveň polí. Chladničku umiestnite čo najďalej od sporáku/rúry. Pravidelne odmrazujte. Vyplnená chladnička má menšiu spotrebu než prázdna, nakoľko energeticky náročnejšie je vychladiť prázdny priestor. 

Elektrická deka
  Elektrické vyhrievacie deky a prikrývky produkujú silné magnetické pole, ktoré preniká do tela aj do hĺbky 15 cm. Niekoľko modelov ponúka nižšie magnetické pole napájaním pomocou jednosmerného elektrického prúdu. Aj keď tieto modely znížia alebo odstránia magnetické pole, môže deka stále produkovať elektrické pole. Horúce plastové povlaky uvoľňujú chemické výpary, ktoré sú samy o sebe toxické.
  Elektrické prikrývky bežne spôsobujú kŕč. Bolo dokonca zaznamenané, že ak ich používajú ženy v tehotenstve, percento potratov bolo u nich vyššie (Belanger 1998). Tehotné ženy pomocou deky zvyšujú riziko, že sa u dieťaťa rozvinie detská rakovina (Hatch 1998). Zdá sa, že najkritickejším obdobím expozície pre tehotné ženy by mohol byť prvý trimester tehotenstva. Viac detí ochorie na rakovinu, ktorých matky používali elektrické prikrývky počas prvých troch mesiacov tehotenstva v porovnaní s tými, ktoré použili elektrickú deku neskôr v tehotenstve.
Dve štúdie ukázali 5-násobné zvýšenie výskytu leukémie u detí, ktoré samy používali elektrické prikrývky (Hatch 1998, Dockerty 1998).
Dlhodobé užívanie elektrických prikrývok (20 rokov a viac) bolo spojené so zvýšeným rizikom rakoviny (Abel 2007). Došlo k miernemu zvýšeniu rizika u žien, ktoré používajú elektrické prikrývky v porovnaní so ženami, ktoré ich nikdy nepoužívajú.
  Všetky deky je potrebné pred spaním vypnúť. Ak majú deky 2-žilový netienený kábel, mali by byť odpojené zo zásuvky. Nepoužívajte elekrické deky, ak máte obavy o EMP. Deky z ovčej vlny alebo zo šitého vlasu sú prírodným, bezpečným spôsobom, ako sa udržať v teple.

Elektrická kefka na zuby
  Zubné kefky napájané batériami môžu vytvárať pulzné magnetické pole zmiešaných frekvencií, podobne ako holiace strojčeky na batérie. V prípade použitia nábíjačky alebo nabíjacej stanice budú elektrické a magnetické polia problémom.

Elektrický mlynček na kávu
  Motor vytvára vysoké magnetické polia, až 300 nT na pol metra, ktoré klesá pomerne rýchlo so vzdialenosťou. Krátkodobé používanie by nemalo byť problémom.

Elektrické nástenné hodiny
  Bývajú umiestnené pomerne vysoko na stene, viac ako meter a pol nad zemou. Batériou napájané hodiny sú neškodné.

Elektrické natáčky, kulma
  Výhrevné telesá produkujú značné úrovne polí. Počas vyhrievacej fázy sa držte ďalej od výhrevnej jednotky. Kulmy sú sebestačné s integrovanou výhrevnou jednotkou, ktorá produkuje pomerne veľké polia, v závislosti na nastavení teploty. Kovová konštrukcia narúša magnetické pole, čo môže zvýšiť jeho účinok. Najmä po 19h večer je vysoká úroveň magnetických polí v blízkosti hlavy v rozpore s produkciou melatonínu v epifýze.

Elektrický ohradník
  Ohradníky slúžia na zabránenie zveri prekonať prekážku - zväčša plot obory alebo pastviny. Ohradníky fungujú ako anténa so slabým signálom, ktorý je prijímaný obojkom zvieraťa. Používajú sa polia generované striedavým prúdom, ktorý tečie v dlhej slučke z drôtu. Obojok sa správa ako prijímač a dokáže odpovedať na priblíženie k plotu stimulačným zvukovým alebo elektrickým impluzom. Tieto systémy sú pravdepodobne neškodné, ak sa drôtená slučka nachádza ďalej od domu a miest, kde trávite veľa času.

Elektrická rúra a varná doska
  Štandardný elektrický sporák, ktorý má rúru, gril a horné platne, vydáva silné magnetické pole, pokiaľ je v prevádzke. Tie môžu byť veľké niekoľko tisíc nT v blízkosti sporáku. Vo vzdialenosti pol metra môžu byť polia stále väčšie než 200 nT. Tehotné ženy by mali držať odstup od platní a rúry, pretože najvyššie úrovne poľa môžu byť v oblasti brucha a teda rastúceho dieťaťa. Deti by sa nemali k sporáku priblížiť na menej ako 1,5 m.
Z výskumu bristolskej univerzity vyplýva, že priemerný čas strávený varením je asi jednu hodinu denne. Ak trávite pri sporáku dlhší čas, stojí za to byť obzvlášť opatrný.
  Rúry s ventilátorom, dvojité rúry, hriankovače, grily, časové spínače, atď vytvárajú značné magnetické pole. Majte na pamäti vzdialenosť od tela (najmä pŕs u žien s rodinou náchylnosťou k rakovine prsníka, semenníkov a prostaty u mužov) a počas tehotenstva, či u porúch imunitného systému. Opatrnosť je potrebná vzhľadom na všetky elektrické spotrebiče.
Samostatná varná doska sa používa v priemere asi tri štvrte hodiny. Polia sú nižšie ako u sporáku, asi o 100 nT. U tehotných žien sa neodporúča, aby stáli pri nej dlhšie, než je nevyhnutne potrebné.
  Keramické a halogénové varné dosky generujú podobné úrovne magnetických polí ako konvenčné elektrické sporáky.
  Magnetické indukčné varné dosky pracujú na inom princípe ohrevu. Generujú vysoké EMP stredných frekvencií a tieto EMP indukujú prúdy v samotných varných nádobách, ktoré sa tým ohrievajú. Vrchná časť sporáku zostáva relatívne chladná a zahrieva sa pri styku s horúcou nádobou. Je dôležité, aby sa platňu nedostali príbory alebo iné kovové predmety; existuje riziko ich ohrevu a nebezpečenstvo popálenia. Aby nedošlo k poškodeniu predmetov, ktoré sú citlivé na magnetické pole, ako sú kreditné karty, vreckové kalkulačky, hodinky, atď, nenechávajte ich v bezprostrednej blízkosti varnej dosky. Nepoužívajte spotrebič ako miesto pre odkladanie vecí!
 
Počas varenia magnetickou indukčnou varnou doskou je celé telo vystavené EMP a u rúk a paží mierne presahuje expozície ICNIRP. Bezpečnostné limity, ktoré sú nastavené veľmi vysoko, chránia len voči akútnym (okamžitým) účinkom. Indukčné varné dosky pracujúce na 20 kHz môžu generovať úrovne polí 3 krát vyššie než limity ICNIRP. Niektoré používajú 100 Hz odvodených od siete, ale väčšina moderných dosiek používa vyššiu frekvenciu EMP, zvyčajne medzi 18 až 23 kHz a 60 až 100 kHz. Prúd z EMP je priamo úmerný frekvencii. Magnetický tok 1000 nT na 50 kHz vyvoláva 1000 krát väčší prúd než rovnaký magnetický tok pri 50 Hz. Pre mladých ľudí (a spoločenské zvieratá), ktorých citlivejší sluch bude schopný detekovať tieto frekvencie, môže byť varenie s použitím indukčnej varnej dosky sprevádzané trochu nepríjemným pískaním.
 Existujú dva hlavné typy varných dosiek: tie, ktoré pracujú len s liatinami a panvami z nerezovej ocele, a tie s vyššími frekvenciami, ktoré môžu tiež ohrievajú hliníkové a medené riady. EMP, ktoré sú produkované okolo nádoby, zvyčajne značne prekračujú medzinárodné ICNIRP limity magnetického poľa (až 16-krát). Japonská nadácia Takenori Offspring vyhlásila, že indukčné varné dosky produkujú najvyššiu úroveň žiarenia medzi všetkými domácimi elektrickými spotrebičmi.
 Niektoré indukčné varné dosky produkujú EMP iba vtedy, keď detekujú kovovú platňu (napr. dno nádoby na varenie). U nádob s malým dnom môže unikať magnetické pole okolo nich.
Štúdie v roku 2009 (Sakurai) nenašli žiadne detekovateľné bunkové genotoxicity v dôsledku vystavenia magnetickým poliam po dobu 2 hodín od indukčného ohrevu na varnej doske. Aj keď nie je na svete jednomyseľná zhoda, že EMP sú spojené so zdravotnými problémami, ani vlády ani priemysel zdá sa nie sú ochotní robiť pokusy o obmedzení vystavenia EMP z indukčnej varnej dosky. Obe strany jednotne tvrdia, že je zodpovednosťou druhej strany znášať možné riziká.
  Na záver môžeme odporučiť za najvhodnejšie varenie na plyne, ak je dostupné. Je zo všetkých spôsobov najekologickejšie a najpružnejšie. Elektrické ani magnetické indukčné varenie nie je možné zdravotne považovať za ideálne, o mikrovlnnom ani nehovoriac.

Elektrické zásuvky
  Vždy vytvárajú elektrické pole. Únik a/alebo zostatková vlhkosť v stenách môže viesť k vysokým úrovniam elektrického poľa v celej stene.

Elektromer
  Elektromery, časové spínače, poistkové skrine a veľká časť ich príslušných káblov vytvárajú dokopy pomerne vysokú úroveň elektrických a magnetických polí. Ak Váš elektromer pred domom, budú múry domu zabezpečovať ochranu pred vysokými elektrickými poliami, ale nie pred magnetickými poliami. V prípade, že elektromer umiestnený vysoko na vnútornej stene, môže pole vyžarovať ako smerom nahor, tak aj smerom nadol a do strán. Je potrebné pripomenúť, že steny a podlahy nie sú prekážkou pre magnetické polia.
  V prípade, že sa skrinka s meračom nachádza na chodbe a na druhej strane steny je ďalšia miestnosť, budú magnetické polia v miestnosti vysoké, najmä blízko miesta, kde sa nachádza merač. Miesta, kde sa najviac zdržujete, by mali byť aspoň 1,5 m od umiestnenia týchto meračov.
Ak je elektromer na druhej strane múru spálne (napr. v bungalovoch a bytoch), čelá postelí by mali byť umiestnené aspoň 1,5 m od tohoto múru. To platí najmä pre každého, kto trpí poruchami imunitného systému, či už akútne alebo chronicky. V prípade, že je elektromer vysoko na stene v blízkosti stropu, a spálňa je priamo nad ním, je vhodné neumiestňovať čelo postele práve tam.
  Všetky nové, elektronické elektromery vytvárajú nižšie úrovne magnetických polí než tie staršie, "kolieskové" elektromechanické elektromery. Pokiaľ Váš dodávateľ elektriny chce vymeniť svoj elektromer, možno sa ho budete chcieť spýtať, akým systémom budú nahrádzané, či nepôjde náhodou o tzv. smart - "inteligentné" merače, ktoré navyše produkujú vysokofrekvenčné polia v mikrovlnnom pásme. Spomínané merače umožňujú odčítať údaje o spotrebe na diaľku, bez vstupu do domu a v niektorých prípadoch upraviť tarify podľa účelu spotreby.
  V bytoch a bytových domoch sú vždy situované stúpačky na jednom mieste, v jednej šachte. Prechádzajú tadiaľ elektrina, plyn, kanalizácia, atď. a cestujú celou budovou. Miesta v blízkosti stúpačky môžu mať významne zvýšené magnetické pole, ktoré sa ešte zvyšuje smerom k prízemiu budovy.

Eskalátor
  Motory vytvárajú veľké magnetické polia. Ak ich budete používať iba niekoľkokrát denne, nie je dôvod obávaťsa vysokej expozície.

Fax
  Vytvára silné magnetické pole z interných transformátorov. Ak sú prívodné sieťové káble tvorené len dvoma neuzemnenými vodičmi, môže byť v ich okolí aj veľké elektrické pole.

Fritéza
  Fritéza vytvára vysoké EMP pri zohrievaní oleja. Používa sa zriedka, preto by to nemal byť problém. V prípade, že je umiestnená na kuchynskej pracovnej doske vo výške, ktorá je kritická vzhľadom k bruchu tehotnej ženy, treba dbať na zvýšenú opatrnosť. Pravidelné opätovné smaženie oleja prispieva k zdravotným problémom vďaka prítomnosti stopových karcinogénnych látok, ktoré vznikajú pri vysokých teplotách a zostávajú v oleji a ten sa následne dostáva do potravín.

Holiaci strojček
  Elektrický holiaci strojček zapojený do elektrickej siete vytvára extrémne vysoké striedavé magnetické pole, viac než 20 000 - 40 000 nT na centimeter od britvy, ako aj elektrické polia stoviek voltov na meter. Pri expozícii polu 200 - 300 nT  dochádza k zvýšenému riziku rakoviny u detí. Meningiom (typ nádoru mozgu) bol spojený s používaním elektrického holiaceho strojčeka (Kleinerman, 2005). Ak je expozícia týmto vysokým poliam problémom, doba expozície môže znížiťjej účinky. Krátkodobé vystavenie škodlivým vplyvom môže produkovať výrazne odlišné výsledky voči dlhšej expozícii. Pretože holiaci strojček sa používa len pár minút každý deň, môže to byť bez problémov. Používanie holiaceho strojčeka v blízkosti hlavy a teda i mozgu, môže ovplyvniť produkciu melatonínu, ak sa holiaci strojček používa vo večerných hodinách. Odporúča sa používať strojčeky na nabíjateľné batérie. Tie síce možu produkovať iné pulzné magnetické polia zmiešaných frekvencií, ale je vysoko pravdepodobné, že budú viac bezpečné.

Hriankovač
  Hriankovače sú používané len krátko. Emitujú nízke elektromagnetické polia. Niektoré nemajú ani sieťový vypínač, preto ich treba vždy vyberať zo zásuvky.

Indukčné podložky pre bezdrôtové nabíjanie telefónov a prístrojov
  Podložky, misky a platne, ktoré umožňujú nabíjať na ne položené zariadenia, sú dostupné s rôznymi systémami napájania a úrovňami elektromagnetického pola. Umožňujú nabíjať zariadenia s odlišnými napätiami v rovnakom čase. Niektoré dokážu cez systém RFID zistiť, aký nabíjací režim je potrebné zvoliť. Všetky druhy týchto nabíjačiek však fungujú na princípe emitovania vysokofrekvenčného magnetického pola, ktoré je následne v zariadení premenené späť na energiu elektrickú. V rôznych vzialenostiach môžu nabíjačky emitovať rôzne vysoké polia, preto doporučujeme dodržiavať vzdialenosť od nich minimálne 1m, a to aj mimo nabíjacieho režimu (naprázdno).

Invalidný vozík
  Motory a hrubé prívodné vodiče k batériám produkujú veľké EMP, ak je vozík je v prevádzke, najmä pri rozbiehaní a zastavovanie. Ak je vozík používaný po dlhú dobu dňa, je vhodné spraviť tieniace opatrenia. Čím dlhší je čas, ktorý strávite v aktívnom elektricky vozíku, tým vyššia bude Vaša expozícia vysokým hodnotám polí. Vhodné je v tom prípade použiť prídavný oceľový plech pod sedadlom invalidného vozíka a tiež za nohami, príp. pridať vankúše do hornej časti sedadla.

Jacuzzi
  Niektoré vírivky majú čerpadlá a motory vstavané v základni vane, čo má za následok vystavenie sa vysokej expozícii EMP. Krátkodobé užívanie v hoteli alebo v rekreačnom stredisku nemusí byť taký problém, akým je jacuzzi u Vás doma. Odporúčame, aby čerpadlá a motory boli aspoň pol metra od vane.

Kávovar
  Ohrievanie vody bude vytvárať veľké EMP, ktoré sa so vzdialenosťou pomerne rýchlo stráca. Krátke časy použitia by nemali byť žiadny problém. U tehotných žien treba dbať zvýšenej opatrnosti a držať sa od neho ďalej, ak je kávovar umiestnený vo výške brucha.

Klimatizačné zariadenie
  Veľké klimatizačné jednotky pre externú montáž, s čerpadlami a motormi, vytvárajú vysoké hladiny magnetických polí. Mali by byť aspoň 1,5 m od obytného priestoru. Čoraz viac ľudí používa menšie prenosné jednotky a ventilátory v rámci svojich domovov. Tie môžu rovnako vytvárať pomerne vysoké hladiny magnetických polí.

Kosačka na trávu
  Elektrické kosačky na trávu vytvárajú silné elektromagnetické pole. Krátkodobé príležitostné expozície by nemali spôsobiť žiadne problémy súvisiace s EMP. Motory bubnových kosačiek sú od tela ďalej počas činnosti a tak telo dostáva nižšiu dávku expozície než je tomu napr. u strunových kosačiek. Zdá sa, že príležitostné expozície počas práce sú menším rizikom než dlhodobá expozícia počas pokoja a relaxu.

Leštič a brúsič podlahy
  Motory vytvárajú enormne veľké polia. Dodržujte aspoň pol metrovú vzdialenosť počas prevádzky.

Mixér, kuchynský robot
  Motory produkujú vysoké úrovne magnetických polí, 700 - 1000 nT na pol metra, ktoré sa pomerne rýchlo strácajú so vzdialenosťou. Krátky čas použitia by mal byť bez problémov. U tehotných žien treba dbať zvýšenej opatrnosti a držať sa od neho ďalej, ak je mixér umiestnený vo výške brucha.

Náramkové hodinky
  Hodinky s batériou produkujú výrazné impulzy magnetického pola, vždy keď je ich mechanizmus aktivovaný (každých 0.33, 0.5 alebo 1 sekundy).

Ohrievač fliaš
  Elektrické ohrievače dojčenských fliaš vytvárajú nízke hladiny EMP. Niektoré z nich majú len dve napájacie vodiče a tak vytvárajú väčšie elektrické pole.

Plazmová guľa
  Plazmová guľa používa vysoké napätie na vytvorenie ionizovaných svetelných výbojov a vyžaruje vôbec najväčšie elektrické pole zo spotrebičov v domácnosti. Odporúčané hygienické úrovne polí pre širokú verejnosť môžu byť prekročené už vo vzdialenosti menšej ako 1,2 m. Kontaktné prúdy v ruke môžu byť až dvakrát vyššie než prahové hodnoty.

Počítačová herná konzola
  Počítačové hry a konzoly (napr X-Box 360, PS2, Nintendo Revolution atď.) majú zvyčajne sieťový transformátor, ktorý sa zapája do zásuvky. Transformátor vytvára veľmi vysokú úroveň magnetických polí a mal by byť odpojený, ak nie je používaný. Je veľmi dôležité, aby transformátory neboli zapojené do zásuvky u detskej postele, nakoľko môže dochádzať k úniku pomerne vysokých úrovní magnetických polí po celú dobu ich pripojenia k elektrickej sieti.

Počítačová myš
  Pôvodná technológia optickej myši odrážala sústredený lúč svetla od špeciálnej podložky pod myš pokrytej mriežkou. Mriežka spôsobovala prerušenie lúča a tak myš spätne registrovala pohyb. Tento druh myši bolo ťažké používať tam, kde bol potrebný vysoký stupeň presnosti pohybu.
  Od roku 1999 sa dostal na trh nový typ optickej myši, ktorá používa malý fotoaparát k získaniu asi 1500 snímok za sekundu. Je schopný pracovať na takmer akomkoľvek povrchu, myš obsahuje malú svetlo emitujúcu diódu (LED), ktorej svetlo využíva pre detekciu zmeny v obraze a na základe toho presúva kurzor na obrazovke. Výhodou LED myší je ich jednoduchosť v udržovaní čistoty a nenáročnosť na typ povrchu.
Väčšina bezdrôtových myší komunikuje s počítačmi pomocou rádiových mikrovĺn, Tieto myši práve kvôli zbytočnej expozícii mikrovlnám neodporúčame. Tie myši, ktoré používajú infračervené svetlo na komunikáciu s počítačom, nie sú problémom.

Poplašné zariadenie a zabezpečovací systém
Hlavné riadiace jednotky
  Často obsahujú lacné transformátory, ktoré vytvárajú pomerne silné magnetické pole. V pol metrovej vzdialenosti sa pohybuje úroveň okolo 160 nanotesla, takže v ideálnom prípade sa držte od nich aspoň 1meter. Zariadenia sú zvyčajne pripojené k sieti dvojitou izoláciou, bez uzemnenia, preto káble môžu vyžarovať vysoké úrovne elektrických polí. Ak je tomu tak, potom všetky pripojené snímače a alarmy a ich kabeláž bude tiež vyžarovať veľké elektrické pole.
Senzory a snímače alarmov
  Väčšina zabezpečovacích zariadení používa jednoduchý vypínač alebo odporové senzory na oknách a dverách a pasívne infračervené senzory pre miestnosti a chodby. Tie zachytávajú teplo vytvárané pohybujúcimi sa osobami a ich citlivosť je zvyčajne možné nastaviť tak, že mačky a psy budú ignorované. Snímače svetelného lúča sú už dnes len zriedka používané. Žiadne z týchto senzorov nevytvárajú veľké elektromagnetické polia.
Aktívne mikrovlnné snímače sú stále viac využívané tak v obytných, ako aj v kancelárskych alebo obchodných priestoroch. Zvyčajne emitujú mikrovlny nízkych úrovní po celú dobu a preto neodporúčame ich použitie. Ak ich už máte vo Vašom systéme, potom by bolo vhodné obrátiť sa na dodávateľa a zistiť, či a ako je možné vypnúť mikrovlnné vysielače senzorov, pokým sa pohybujete v priestoroch budovy alebo záhrady a alarm nie je nutný.

Posteľ
  Hoci to na prvý pohľad nie je spotrebič, do veľkej miery môže ovplyvniť elektromagnetické polia na mieste odpočinku.
Kovová posteľ
  Niektoré matrace obsahujú individuálne vinuté pružiny. Tie môžu rezonovať vo vysokofrekvenčnom / mikrovlnnom pásme frekvencií a produkovať oblasti zvýšeného vyžarovania celej postele. Pružiny zvyčajne končia magnetizované vo výrobnom procese. Postele s kovovými rámami a pružinami sa môžu zmagnetizovať vďaka domácej elektroinštalácií a prítomnosti elektrospotrebičov v spálni. To znamená, že osoba ležiaca na lôžku skutočne leží na mnohých magnetoch, ktoré môžu vytvoriť veľké gradienty na krátke vzdialenosti - ako veľmi zlý geomagnetický / geopatogénny stres. Kovové (oceľové alebo železné) rámy môžu vytvárať podobný efekt, ale v menšej miere, keďže rám je ďalej od tela. Na matraci môže byť skreslenie pola niekoľkonásobne väčšie, než veľkosť zemského magnetického pola. Rámy lôžka môžu byť odmagnetizované, ale je to skôr zriedkavé. Alternatívou je použitie neodpruženého matracu, najlepšie z prírodných materiálov.
Nastaviteľná sklopná motorická posteľ
  Môžu vytvárať veľké elektrické a obrovské magnetické polia (niekoľko tisíc nT), aj bez pohybu. Neraz je možné namerať až 20000 nT pod posteľou a 900 nT na hornej časti lôžka. Je pomerne ľahké navrhnúť posteľ s takmer nemerateľným EMP a to aj pri použití motorov, stačia malé mechanické úpravy. Ak máte niektoré z týchto lôžok, je vhodné premerať elektrické, aj magnetické polia. Ak sú vysoké, stačí jednoducho vypnúť napájanie zo zásuvky.
Vodná posteľ
  Môžu produkovať silné magnetické pole, ak je aktivované ohrievanie vody. Vodné postele by mali byť v ideálnom prípade ohrievané počas dňa a odpojené od napájania pred spaním. Hrubý matrac alebo deka p
omôže zostať v teple na nevyhrievanom vodnom lôžku.

Práčka
  V tesnej blízkosti práčky môžu byť namerané magnetické polia veľkosti rádovo v tisícoch nT. Ak je umiestnená pod pracovnou plochou (napr. v kuchyni), môžete spodnú časť tela vystaviť enormným úrovniam magnetických polí. Tieto magnetické polia sú vytvárané predovšetkým motorom a špirálou, ktoré majú obrovské príkony. Odporúčame nezdržiavať sa v blízkosti týchto spotrebičov počas činnosti a to najmä v tehotenstve. Nedovoľte deťom hrať sa pri práčke počas prania.

Projektor
  Projektory na film a posuvné projektory majú motory, ktoré vytvárajú magnetické pole, ktoré siaha do vzdialenosti pol metra. Je nepravdepodobné, že by spôsobovali problémy, ale udržujte odstup, aby sa zabránilo nadmernej expozícii.

Rádio
  Rádiá, rádioprijímače, pokiaľ sú prenosné na batérie, nevytvárajú EMP, avšak ak sú napájané zo siete, vytvárajú elektromagnetické polia z káblov po pripojení do elektrickej siete. V takom prípade držte rádio aspoň 1 meter od tela.

Rádiobudík
  Elektrické budíky a rádiobudíky by mali byť umiestnené najmenej 1 meter od hlavy počas spánku. Súčasné moderné rádiobudíky vyžarujú oveľa nižšie úrovne EMP, než tie staršie, ale väčšina z nich sú na sieť pripojené len dvojžilovým káblom bez uzemnenia, takže môžu vyžarovať značné elektrické pole aj v polmetrovej vzdialenosti. LCD rádiobudíky s bodovým rastrovým displejom vytvárajú viac RF smogu, než tie s jednoduchými veľkými číslicami. Hodiny napájané len batériami produkujú zanedbateľné polia. Budíky s digitálnym (DAB) rádiom vyžarujú nízke hladiny rádiofrekvenčného pola. Aj keď sú RF úrovne na veľmi nízkej úrovni, odporúčame umiestniť DAB rádiobudík dvakrát ďalej od hlavy počas spánku, než bežné rádio FM.

Rýchlovarná kanvica
  Staršie ale i moderné elektrické kanvice vytvárajú vysoké polia počas ohrevu vody. Udržujte kanvicu v rozumnej vzdialenosti. Ohrev vody pomocou elektrickej energie môže meniť jej molekulárnu štruktúru. Elektrosenzitívni ľudia môžu reagovať na túto zmenu štruktúry. Pomôcť si môžu tak, že postavia hrnček, šálku alebo pohár s prevarenou vodou na silný magnet.

Sauna
  Na miestach, kde si človek sadá počas saunovania, bolo namerané asi 20 V/m elektrického pola a 30 - 40 nT magnetického pola. Napriek tomu, že sa hovorí, že sauny generujú vysoké EMP, tieto hodnoty to vyvracajú.
  Na rozdiel od toho, infrasauny vyhrievajú skôr osoby vo vnútri, než steny miestnosti. Budú vytvárať viac EMP než obyčajné sauny a tieto úrovne polí sa budú pravdepodobne veľmi líšiť v závislosti od spôsobu, akým sú vykurovacie telesá zapojené. Lacnejšie je usporiadať kabeláž spôsobom, ktorý produkuje vysoké hodnoty polí. Jediný spôsob, ako s určitosťou zistiť, či ste alebo nie ste vystavení poliam v saune, je ich zmeranie.

Slúchadlá a reproduktory
  Slúchadlá pripojené pomocou kábla na audio zariadenie sú viacmenej bez rizík. Rozdiel je však v tom, či sú pripojené na zariadenie napájané z batérie alebo zo siete. Pokiaľ ide o druhý prípad a zariadenie nie je uzemnené, káble k slúchadlám budú vyžarovať veľké elektrické pole.
  Čo sa týka magnetických polí, treba dávať pozor na vyššie hlasitosti v slúchadlách. A to nielen čo sa týka zvuku samotného. Permanentný magnet s cievkou membrány slúchadla je totiž generátorom nie malých magnetických polí. Už pri hlasitosti 60dB z bežných slúchadiel uložených priamo v ušnici, príp. u slúchadiel s náhlavníkom vytvára cievka membrány magnetické pole okolo 100 nT. Pri vyšších hlasitostiach sa pole úmerne zosilňuje. Treba si uvedomiť, že slúchadlá (na rozdiel od reproduktorov) si vkladáme priamo do uší, teda bezprostredne k mozgovým tkanivám.
Bezdrôtové slúchadlové systémy používajú mikrovlnný vysielač pripojený k základnej jednotke a k audio zariadeniu. Prijímač je v náhlavnej súprave, ktorý nosíme na hlave pri počúvaní. Slúchadlá sú bezpečné, ale vysielač vytvára vysoké hodnoty polí. Zdržiavajte sa v primeranej vzdialenosti od vysielacej jednotky.
  Reproduktory a reprosústavy sú zdrojom najmä magnetických polí. Tie sa však menia najmä s hlasitosťou prehrávanej hudby alebo programu. Odporúčame držať sa ďalej od veľkých reprosústav pri hlasnej reprodukcii a to nielen ale najmä z dôvodu rizika poškodenia sluchu.

Skener
  Skenery produkujú zanedbateľné polia, aj keď niektoré obsahujú oddeľovacie sieťové transformátory, ktoré emitujú silné magnetické pole.

Solárium
  Produkuje vysoké úrovne elektrických a magnetických polí rovnako, ako nebezpečné množstvo ultrafialového žiarenia. Mnohé môžu uvoľňovať 5x viac UV-A, ako je tomu za jasného slnečného svetla na rovníku. Zvyšujú riziko vzniku rakoviny kože a to najmä u ľudí so svetlou pleťou. Pravidelné užívanie solária pred dosiahnutím veku 30 rokov bolo zaradené ako riziko karcinómu triedy I podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC).Prieskum (Ayala 2013) poukázal na silný vzťah medzi expozíciou umelému UV žiareniu (napr. opaľovaním v soláriu) a rizikom melanómu a karcinómu zo squamóznych buniek. Autori prišli k záveru, že sú potrebné preventívne opatrenia, ktoré by mali odrádzať od návštevy solárií v priebehu detstva.

Solárny fotovoltaický panel
  Panely generujú jednosmerné napätie (DC), ktoré môže byť uchovávané v batériách pre neskoršie použitie. Stále viac sa používajú meniče, ktoré menia nízke jednosmerné napätie na striedavé napätie siete (AC) a vracajú ho do elektrickej rozvodnej siete v rámci stimulačného programu. DC kabeláž nespôsobuje problémy s EMP. Meniče a súvisiaca AC kabeláž produkujú elektrické a magnetické polia stredných a nízkych frekvencií a mali by byť umiestnené v ideálnom prípade minimálne 2 metre od oblastí, kde trávite veľa času.

Spájkovačka
  Spájkovačky, ktoré sa pripájajú priamo do elektrickej siete sú bezproblémové. Mnoho moderných spájkovačiek používa transformátor / riadiacu jednotku pre nízke napätie, ktoré ale generujú mohutné magnetické pole. Takú spájkovačku používajte až na dĺžku paže, pokiaľ je to možné.

Sušič vlasov
  Sušiče sú zdrojom extrémne vysokých magnetických polí, pretože vyžadujú vysoké prúdy pre výrobu tepla. 1600 W model bude vyrábať 10000 - 20000 nT v blízkosti rukoväte a 1000 - 5000 nT pri normálnom sušení vo vzdialenosti 20 cm. Ak je sušič nastavený na vyšší výkon (teplotu), bude čerpať viac prúdu a generovať vyššie magnetické pole, ako keď je prevádzkovaný na nižší výkon (teplotu). Kovové sponky do vlasov a kovové natáčky na vlasy môžu "rušiť" alebo narúšať magnetické pole. Skutočnosť, že sušič vlasov sa používa iba na niekoľko minút, nie je tak výrazná ako skutočnosť, že užívateľ je naozaj vystavený veľmi vysokým hladinám polí. Kaderníctva, ktoré používajú ručné sušiče vlasov opakovane každý deň by mali mať na pamäti a najmä v prípade tehotenstva klientky, že dôležitá je poloha, v ktorej držia sušič, a najmä poloha motora vzhľadom k telu. Držanie sušiča na úrovni hrudníka môže byť problematické, ak má človek rodinnú náchylnosť k rozvoju rakoviny prsníka. V štúdii z roku 1998, používanie sušiča vlasov bolo spojené so zvýšeným rizikom leukémie u detí (Hatch 1998) a gliómov (typ nádoru mozgu) u dospelých (Kleinerman 2005).
Je známe, že silné magnetické pole v blízkosti hlavy vo večerných hodinách je v rozpore s výrobou melatonínu v epifýze. Na základe toho odporúčame, aby ste sušiče vlasov nepoužívali po 19h večer. Najlepšie je umyť si vlasy ráno a nechať ich prirodzene schnúť.
Sušiace helmy produkujú veľmi vysoké polia. Pravidelné sedenie pod helmou môže mať negatívny dopad. Všetky kovové natáčky alebo kovové častí helmy zvyšujú škodlivé účinky. Nástenný sušič vlasov, ktorý dodáva horúci vzduch cez ohybnú trubicu vysávača je zďaleka najlepší z hľadiska škodlivosti EMP.

Sušička bielizne
  Samostatné sušičky, ktoré sušia bielizeň na báze vyhrievacej špirály, produkujú silné magnetické pole, medzi 300 a 400 nT na pol metra.

Šijací stroj
  Motory vytvárajú silné magnetické pole. Niektoré stroje len s dvoma sieťovými vodičmi vytvárajú aj vysoké elektrické pole. Riziko je zvýšené najmä u ľudí, ktorí sedia za šijacím strojom každodenne.

Telefón
  Bežné drôtové telefóny nebývajú zvyčajne problémom v súvislosti s elektromagnetickými poliami. Niektoré telefónne spoločnosti však posielajú po kábloch rádiofrekvenčné širokopásmové signály. Tie už problémy spôsobiť môžu (napr. telefón na ADSL linke). V tomto prípade sa to dá riešiť prídavným filtrom, ktorý sa na linku pripojí a až do filtra sa pripojí telefónny prístroj.
  Niekedy si ľudia zadovážia telefón s hlasitým odposluchom. Základne takýchto telefónov už potrebujú externé napájanie, ktoré môže obohatiť telefón aj nežiadúcimi zvýšenými elektrickými, príp. magnetickými poliami.
  Telefóny so záznamníkmi zvyčajne vytvárajú vysoké EMP, vďaka napájaciemu transformátoru. Tieto prístroje by mali byť umiestnené najmenej meter od Vášho relaxačného kresla alebo postele.

Televízor / monitor s klasickou (CRT) obrazovkou
  Staré obrazovky s katódovou trubicou (CRT) používali veľké napájacie napätie a boli zdrojom vysokých elektrických, ale tiež magnetických polí, súvisiacich s vychylovacími cievkami. V neskorých 80-tych rokoch švédska odborová organizácia, ktorej pracovníci boli znepokojení zdravotnými rizikami z CRT obrazoviek, požadovala, aby elektromagnetické žiarenie z monitorov bolo prísne obmedzené na úroveň aspoň takú, aká bola emitovaná z väčšiny zariadení v tej dobe. V roku 1990 švédska Národná rada pre meranie a testovanie vydala smernice známe ako MPR-II. Zvyšok priemyslu bol pod tlakom vyrábať monitory, ktoré zodpovedajú štandardu MPR-II. Táto súťaž mala za následok, že v priebehu niekoľkých rokov boli najdostupnejšími už len nízkovyžarovacie typy monitorov.
 
Napriek tomu, počet ľudí postihnutých precitlivenosťou na elektromagnetické polia v druhej polovici 80-tych rokov dramaticky vzrástol. Článok vo švédskom počítačovom časopise v roku 1989 uvádzal "... Zníženie emisií z počítačových monitorov mal byť najúčinnejším spôsobom zníženia príznakov elektrosenzitivity. Výmena monitorov za nízkoemisné zvyčajne neviedla k zlepšeniu - naopak, v niektorých prípadoch bolo zaznamenané zhoršenie..." Zdá sa teda, že aj monitory spĺňajúce smernice MPR-II s nízkymi emisiami mohli vyvolať príznaky u elektrosenzitívnych osôb.
 
TCO95 obrazovky (TCO = Švédska konfederácia profesionálnych zamestnancov) vytvárali nízke elektromagnetické pole, menej ako 10 V/m a 200 nT vo vzdialenosti 50 cm. TCO95 sa stal prvým globálnym systémom environmentálneho značenia. Produkty neobsahovali kadmium ani olovo, plastové puzdro muselo byť z biologicky odbúrateľného materiálu, bez BFR a výrobný proces sa musel vyhnúť použitiu CFC (freónov) a chlórovaných rozpúšťadiel. Štandardy TCO tiež požadovali, aby obrazovky boli ošetrené vodivým povlakom pre zníženie statického náboja.
 
U tradičných katódových trubíc (CRT) boli po prvýkrát použité fosforové povlaky, ktoré svietili po zásahu interným elektrónovým lúčom a mali dlhú dobu zhášania; to znamená, že aj naďalej svietili po dobu asi 10 až 20 milisekúnd po zásahu lúčom. Zistilo sa, že je to dobré pre televízne obrazovky, pretože dĺžka dosvitu sa podobala pretrvávaniu obrazového vnemu ľudského oka. Obraz bol vytvorený skenovaním horizontálne, riadok po riadku, od ľavého horného rohu smerom dole do pravého dolného rohu. Doba potrebná na úplné vykreslenie obrazu bola asi 20 ms alebo 50 krát za sekundu, takže amplitúda modulácie bieleho miesta v obraze bola len medzi 25% a 50% plného jasu.
TCO99 nahradila TCO95 a bola určená k ďalšiemu zníženiu únavy očí spôsobeného blikaním obrazu. Pre 20 palcové obrazovky bola minimálna požadovaná obnovovacia frekvencia zvýšená na 85 Hz, niekde až na 100 Hz. Väčšia pozornosť bola venovaná úspore energie a vplyvu na životné prostredie, s monitormi TCO99 bolo možné ušetriť až 50% viac energie v porovnaní s TCO95 monitormi.
Východisková frekvencia vertikálneho snímkovania obrazu bola u väčšiny stolných počítačov 60krát za sekundu (60 Hz), ale 75 Hz bola najmenšia odporúčaná pre všeobecné použitie. Tiež 90-100 Hz nebolo nič nezvyčajné.
  Tienenia umiestnené v prednej časti obrazovky ale neblokovali magnetické polia, ktoré CRT monitory produkovali v hojnej miere. Moderné CRT určené pre použitie s počítačmi mali vstavané špeciálne vrstvy uzemneného náteru voči elektrostatickému náboju na ich čelnej strane a vytvárali minimálne úrovne elektrického pola. Niektoré drahšie monitory mali vodivý povlak na skle alebo sa skladali z veľmi jemného drôteného pletiva, ktoré odstránilo elektrické pole. Obrazovky takýchto monitorov boli označované ako "antistatické".
  Pokročilé polovodičové TFT farebné obrazovky boli len niekoľko centimetrov hrubé a mali veľmi jasný obraz. Výroba bola drahšia než u ekvivalentných CRT displejov, ale tieto obrazovky produkovali veľmi nízke elektromagnetické pole. TFT obrazovky potrebovali vodivé pokovované sklo na rozdiel od drôteného pletiva. Šetriče obrazovky, ktorých cieľom bolo zabrániť "vypáleniu" alebo poškodeniu fosforového povlaku z nepretržitej prevádzky, boli síce užitočné, ale napriek tomu aj v prípade ich aktivácie a stlmenia jasu obrazu, časti monitora, ktoré generovali elektromagnetické polia, boli stále aktívne.
  Niektoré monitory boli vybavené systémom US EPA "Energy Star". Dokázali sa samé vypnúť do pohotovostného stavu, pokiaľ na ich vstup neprichádzal žiadny obrazový signál. Tiež sa dokázali samé zapnúť po opätovnom privedení signálu na ich vstup.

Televízor / monitor s LCD obrazovkou
 
Obrazovky vytvárajú pomerne nízke elektromagnetické pole. Nepotrebujú silné nízkofrekvenčné magnetické pole, ktoré používali tradičné CRT monitory, ale používajú vysokofrekvenčné pole pre napájanie osvetľovacej jednotky (30 kHz až 300 kHz). Ak sú však napájané z adaptérov, tieto adaptéry môžu produkovať veľmi vysoké elektrické pole, pokiaľ je na pripojenie k sieti použitý len dvojžilový kábel. Dnes je už bežné, že adaptéry televízorov a LCD monitorov sú pripojené k sieti plnohodnotným trojžilovým káblom s uzemnením.

Televízor s plazmovou obrazovkou
 
Obrazovky vytvárajú stredne silné elektromagnetické pole. Nepotrebujú silné nízkofrekvenčné magnetické pole, ktoré používali tradičné CRT monitory, ale používajú vysokofrekvenčné pole pre napájanie malých fluorescenčných výbojok, z ktorých sa skladá obrazovka. Na rozdiel od LCD obrazoviek, veľkosť pola je úmerná množstvu a intenzite rozsvietených bodov. Keďže každý bod je samostatne fungujúca svetelná jednotka, spotreba energie plazmovej obrazovky môže dosahovať extrémne výkyvy (rozdiel medzi tmavým a svetlým obrazom). Spektrum elektromagnetického pola v okolí obrazovky je rozdelené na strednofrekvenčné (do 500 kHz) a na vysokofrekvenčné (okolo 3.5 MHz). Tieto polia sa šíria asi do 2 metrov od obrazovky, preto odporúčame udržovať vzdialenosť od nich aspoň 3-4m. Plazmové televízory sú i vďaka vyššej spotrebe vybavené uzemneným trojžilovým káblom, čo pomáha čiastočne znižovať vyžarovanie elektrických polí do priestoru.

Tlačiareň
  Laserové tlačiarne produkujú ozón, ktorý je ovplyvnený inými elektrickými poliami. Pri tlači zabezpečte dostatočné vetranie. Práškový toner je toxický pri vdýchnutí a je priťahovaný statickou elektrinou. Atramentové a termo-tlačiarne sa javia ako úspornejšie a ekologickejšie.

Transformátor / adaptér
  Transformátory sa používajú všade tam, kde je nutné sieťové napätie znížiť na úroveň napätia používaného spotrebičom. Používajú sa v rôznych detských hračkách, čerpadlách pre akváriá, nabíjačkách batérií, atď. Môžu produkovať veľmi vysoké úrovne magnetických polí. Nenechávajte ich zapojené vedľa postele, najmä detskej postele, pretože je veľmi dôležité, aby ste nevystavovali deti vysokým úrovniam striedavého magnetického pola počas spánku. Tomitsch (2009) zistil, že najvyššia úroveň magnetického poľa v domácnostiach bola z transformátorov, ktoré prekročili hodnotu 1000 nT.

Umývačka riadu
  Ohrev vody, ostrekovanie a sušenie riadu je energeticky náročná činnosť, vytvárajúca vysoké úrovne polí počas činnosti umývačky. Malé deti by sa nemali zdržovať v jej blízkosti (aspoň 1 meter). Jediný spôsob, ako si byť istý, kde sú polia na "bezpečnej" úrovni, je ich zmeranie pomocou merača NF polí.

Ústredné kúrenie
  Kotly pre ústredné vykurovanie spravidla nevyžarujú žiadne elektromagnetické pole, okrem krátkej chvíle počas elektronického zapaľovania ohňa, pokiaľ kotol nemá kontrolku (plameň), ktorý neustále horí.
  Čerpadlá ústredného kúrenia produkujú vysoké polia v ich blízkosti (cez 20000 nanotesla), ktoré zvyčajne klesajú do 500 nanotesla pri polmetrovej vzdialenosti. Odporúčame umiestniť relaxačné lôžko minimálne 1.2m od týchto čerpadiel.
  Teplovzdušné ústredné kúrenie máva ventilátor, ktorý sa zvyčajne nachádza v blízkosti tepelného zdroja (bezohľadu na druh paliva). Elektromotor ventilátora vytvára významné úrovne EMP v okolí.
  Niektoré vodné radiátory a teplovody, ktoré sú súčasťou ústredného kúrenia, tiež vytvárajú elektromagnetické pole. Stáva sa to tam, kde sa kovové rúrky kúrenia stretávajú s rozvodmi elektrickej energie a spôsobujú silné magnetické pole niekoľkých stoviek nanotesla. Tieto "blúdivé" prúdy sú dôsledkom chýb vo vedení, ktoré môžu byť buď vo vnútri budovy alebo mimo nej.

Ventilátor
  Stolné ventilátory obsahujú elektrický motor, ktorý vytvára pomerne silné magnetické pole. Niektoré z nich majú len dvojvodičové sieťové káble a nie sú "uzemnené," takže vytvárajú aj veľké elektrické polia. Stropné ventilátory tiež obsahujú elektrický motor, ktorý produkuje pomerne vysoké magnetické pole v magnetickom "hotspote" smerom nahor do miestnosti na poschodí. Malé deti sa často môžu hrať dlhú dobu na podlahe, takže je dobré mať na pamäti, na ktorom mieste je o poschodie nižšie zavesený stropný ventilátor.

Vŕtačka a iné elektrické náradie
  Použitím elektrickej vŕtačky sa vystavujete vysokej dávke magnetického a elektrického žiarenia pri používaní. Na ochranu spravidla toho veľa urobiť nemôžete. Krátkodobé príležitostné expozície by nemali spôsobiť žiadne problémy súvisiace s EMP.

Vykurovacie telesá
  Konvektory, infražiariče, olejové radiátory, apod., všetky vytvárajú magnetické pole v ich blízkosti. Udržujte od nich vzdialenosť minimálne pol metra.
  Akumulačné pece vytvárajú pole do 300 nT vo vzdialenosti 1 metra pri prevádzke. Nočné akumulačné kachle by mali byť umiestnené vždy najmenej 1 meter od postele na minimalizáciu magnetických polí. Magnetické polia sa šíria i cez steny, takže pozor pri umiestňovaní postele na druhej strane priečky.
  Teplovzdušné ventilátory majú elektromotory a vykurovacie prvky s magnetickými poliami asi 220 nT v pol metrovej vzdialenosti a mali by byť umiestnené aspoň 1.2 m od postele alebo pohovky.
  Kotly a čerpadlá pre ústredné vykurovanie produkujú vysoké polia v ich blízkosti (cez 20000 nanotesla), ktoré zvyčajne klesajú do 500 nanotesla pri polmetrovej vzdialenosti. Odporúčame umiestniť relaxačné lôžko minimálne 1.2m od týchto čerpadiel.

Vysávač
  Motory vysávačov produkujú silné magnetické pole; až 2000 nT na 30 cm a 800 nT na pol metra. Vysávače s dlhou sacou hadicou, ležiace na podlahe, príp. robotické vysávače alebo centrálne domové vysávače sú lepšie s ohľadom na EMP, než zvislé kompaktné, pretože motor a vodiče sú ďalej od tela. Ručné čistiace stroje, používané pre vákuové čistenie nábytku alebo do automobilov, produkujú vysoké polia bezprostredne vedľa Vášho tela.

Výťah
  Motory výťahov produkujú veľké magnetické polia. Ak bývate v bytoch na vyšších poschodiach (resp. na poslednom poschodí vedľa alebo pod výťahom, bolo by vhodné zistiť, kde sú umiestnené motory, a udržiavať vzdialenosť aspoň 3 metre od nich, alebo meraním polí zistiť, ako ďaleko polia siahajú.

Zosilňovač
  Hudobné nástroje bývajú zvyčajne uzemnené a nie je nebezpečenstvo z EMP. Zosilňovače však obsahujú veľký transformátor, ktorý produkuje vysoké hladiny EMP. Buďte opatrní pri ich umiestnení, ak sú súčasťou Vašej obývačky alebo spálne.

Žehlička
  Vytvára pomerne nízke polia a nie sú poväčšine roblémom. Tehotné ženy by mali udržovať od žehliacej plochy najmenej 30 cm vzdialenosť.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Elektronika v domácnosti a v kancelárii
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

SIEŤOVÝ ADAPTÉR (spínaný zdroj)
Nabíjačky a sieťové adaptéry so spínanými zdrojmi sú dnes moderné, ale na rozdiel od transformátorových adaptérov produkujú pri rýchlom spínaní vysokofrekvenčné impulzy, ktoré nebývajú vždy dobre filtrované a kontaminujú rozvodnú sieť parazitnými frekvenciami, tzv. "špinavou elektrinou". Tieto napätia sa šíria do okolia a častokrát úplne znemožňujú napr. príjem AM rozhlasu

SIEŤOVÝ ADAPTÉR (spínaný zdroj)
Nabíjačky a sieťové adaptéry so spínanými zdrojmi sú dnes moderné, ale na rozdiel od transformátorových adaptérov produkujú pri rýchlom spínaní vysokofrekvenčné impulzy, ktoré nebývajú vždy dobre filtrované a kontaminujú rozvodnú sieť parazitnými frekvenciami, tzv. "špinavou elektrinou". Tieto napätia sa šíria do okolia a častokrát úplne znemožňujú napr. príjem AM rozhlasu

INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA
19 kHz
Varné platne pracujú ako zdroj silného striedavého magnetického poľa vysokých frekvencií, ktoré sa v nádobách s elektricky vodivým dnom premieňa indukciou na teplo. Účinnosť pri použití vysokých frekvencií je omnoho vyššia, ale rovnako aj absorpcia energie tkanivami. Tón nad 18 kHz väčšina ľudí už nepočuje, zvieratá však áno

INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA
19 kHz
Varné platne pracujú ako zdroj silného striedavého magnetického poľa vysokých frekvencií, ktoré sa v nádobách s elektricky vodivým dnom premieňa indukciou na teplo. Účinnosť pri použití vysokých frekvencií je omnoho vyššia, ale rovnako aj absorpcia energie tkanivami. Tón nad 18 kHz väčšina ľudí už nepočuje, zvieratá však áno

AUTOMATICKÁ PRÁČKA

AUTOMATICKÁ PRÁČKA

PLAZMA TV
Obrazové body plazmového televízora sú tvorené miniatúrnymi CFL trubicami (výbojkami), ktoré sú budené impulzným napätím. V okolí TV je možné zachytiť celé spektrum elektrosmogu, od nízkych (stovky kHz) po vysoké frekvencie (desiatky MHz)

PLAZMA TV
Obrazové body plazmového televízora sú tvorené miniatúrnymi CFL trubicami (výbojkami), ktoré sú budené impulzným napätím. V okolí TV je možné zachytiť celé spektrum elektrosmogu, od nízkych (stovky kHz) po vysoké frekvencie (desiatky MHz)

LCD TV/MONITOR
Magnetické pole v okolí spínaného zdroja LCD panelu

LCD TV/MONITOR
Magnetické pole v okolí spínaného zdroja LCD panelu

TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Pri stlačení tlačidla bežného diaľkového ovládača na TV sa spustí klopný obvod, ktorý vytvára sériu magnetických impulzov. Sérii impulzov rozumie len televízor rovnakej značky ako ovládač

TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Pri stlačení tlačidla bežného diaľkového ovládača na TV sa spustí klopný obvod, ktorý vytvára sériu magnetických impulzov. Sérii impulzov rozumie len televízor rovnakej značky ako ovládač

NOTEBOOK (CPU)
Magnetické polia produkované v blízkosti srdca počítača. Ide o série rôznych impulzov

NOTEBOOK (CPU)
Magnetické polia produkované v blízkosti srdca počítača. Ide o série rôznych impulzov

SMARTFÓN (display off)
"Tlkot srdca" inteligentného telefónu

SMARTFÓN (display off)
"Tlkot srdca" inteligentného telefónu

100 BASE-T ETHERNET

100 BASE-T ETHERNET

STOLNÝ SCANNER
Elektronika skenera s krokovým motorom využíva impulzy k presnému pohybu mechanických častí

STOLNÝ SCANNER
Elektronika skenera s krokovým motorom využíva impulzy k presnému pohybu mechanických častí

KROKOVÝ HODINOVÝ STROJČEK
Bežné nástenné hodiny s krokovým motorom a frekvenciou

KROKOVÝ HODINOVÝ STROJČEK
Bežné nástenné hodiny s krokovým motorom a frekvenciou

LCD PODSVIETENIE
Svetlomodré podsvietenie LCD dipslejov používané u čiernej a bielej techniky je vytvárané tzv. fluoresčenčným javom. Impulzy magnetických polí sú u fluorescenčných displejov bežné

LCD PODSVIETENIE
Svetlomodré podsvietenie LCD dipslejov používané u čiernej a bielej techniky je vytvárané tzv. fluoresčenčným javom. Impulzy magnetických polí sú u fluorescenčných displejov bežné


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 µT), resp. nanotesla (1 µT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzťah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 Hz - 150 kHz, RMS, 24 h10 000 - 87 V/m
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 0.3 V/m
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 10 V/m
EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň10 V/m
EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc1 V/m
EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň0.1 V/m
EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc0.01 V/m
BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS0.5 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 Hz - 150 kHz, RMS, 24 h10 000 - 87 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 Hz - 150 kHz, RMS, 24 h10 000 - 87 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 Hz - 150 kHz, RMS, 24 h32 mT - 6.25 µT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň1 000 nT
EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc1 000 nT
EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň10 nT
EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc10 nT
BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS10 nT
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 Hz - 150 kHz, RMS, 24 h32 mT - 6.25 µT
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 Hz - 150 kHz, RMS, 24 h32 mT - 6.25 µT
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.0002 nT


Chcete si premerať úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenajať:

EMFIELDS PPF 5  - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Rozsah merania: E: 0 - 200 V/m; M: 0 - 2 µT

Zmeria:  bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 200 € (+ poštovné)
MICROSURGE GS M300A  - merač parazitných NF napätí v el. sieti v rozsahu 4 kHz - 150 kHz
Rozsah merania: 0 - 2000 GS
Zmeria:  rušenie z adaptérov, čiernej a bielej techniky, indukčných varných dosiek, úsporných a LED žiaroviek priamo v domovom alebo bytovom elektrickom rozvode. Prístroj sa pripája priamo do el. zásuvky
Zapožičanie: 10 €/24 hodín, vratná kaucia 100 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače NF polí

Tienenie magnetických polí

Odpojovače okruhu

Káble a predlžovacie šnúry

Produkty pre "Earthing"

Uzemňovacie pomôcky

Súvisiace články: