ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 140 / 1033390

Aktualizované: 15.6.2020

Elektronika v domácnosti (RF)

  Tu nájdete prehľad najbežnejšej elektroniky, farebne odlíšený od zelenej po červenú podľa podielu na vysokofrekvenčnom elektrosmogu v domácnosti.

Detský monitor - pestúnka
  Monitor dychu a pohybu zapojený do elektrickej siete by mal byť najmenej 1 meter od dieťaťa. Ak pracuje na batérie, monitor produkuje prakticky nulové pole. Bezdrôtové monitory ale môžu vyžarovať relatívne veľké elektromagnetické pole, najmä ak je monitor bezprostredne vedľa dieťaťa, môže priamo narúšať jeho spánok a náladu. Bezdrôtové detské monitory by mali byť používané s veľkou opatrnosťou.

Digitálny bezdrôtový babyfón DECT
 Za posledné roky boli s pomocou rodičov merané rôzne detské monitorovacie zariadenia. Tie s pulznou digitálnou moduláciou DECT sa zdajú byť pre spánok dojčiat a stav ich spokojnosti oveľa nepriaznivejšie, spôsobujú nepokoj, podráždenosť a plač. Nezdá sa, že káblové a tie, ktoré informáciu prenášajú cez domové elektrické rozvody, spôsobujú rovnaké problémy. Starší typ analógových, ktorý je ešte možné zohnať, sa zdá byť OK, ale dodržujte vzdialenosť monitora od postieľky aspoň jeden meter. Veľa rodičov sa zmieňuje, že ich deti dobre nespali a viac plakali, ak  používali monitory DECT, ale boli v pohode, ak bol monitor vypnutý. Po náhrade DECT monitora lacnejším analógovým monitorom deti pokojne spali, rovnako ako tomu bolo bez monitora.
 
Všetky bezdrôtové detské monitory by mal byť minimálne 1 meter od postieľky/dieťaťa. Dôrazne odporúčame používať len analógové detské monitory na nižších frekvenciách (35-50 MHz). Používajú analógovú frekvenčnú moduláciu FM, podobne ako bežný rozhlasový prijímač, ktorá neobsahuje žiadne impulzy. Analógové monitory sú dobre rozpoznateľné podľa nízkeho počtu kanálov (typicky 2-4).
 
Väčšina detských monitorov na trhu však používa DECT moduláciu, podobne ako bezdrôtové domáce telefóny na pevnú linku. Použitá frekvencia je 1890 MHz. Monitory sú identifikovateľné podľa veľkého počtu dostupných použiteľných kanálov (zvyčajne 30 až 120), ktoré sa automaticky prepínajú. Tieto monitory vysielajú ostro pulzujúce mikrovlny 100 krát za sekundu a to nepretržite, kým sú zapnuté (teda nielen vtedy, ak sa dieťa v postieľke ohlási). Polia vyžarujú obe jednotky, teda jedna aj druhá strana. Objavujú sa už však modely, ktoré sú schopné v kľude znížiť výkon na minimum, príp. úplne vypnúť vysielaciu jednotku, ak je dieťa ticho. Tieto bývajú označované ako Smart ECO, prípadne ECO DECT PLUS.
 
Niektoré monitory majú zabudovanú kameru a bežia na frekvencii 2.4 GHz, čo je frekvencia bežnej mikrovlnnej rúry. Vzhľadom k tomu, že vysielajú obraz aj zvuk, je pravdepodobné, že budú mať vyšší výkon. Výrobcovia tiež upozorňujú, že tieto monitory nemôžu byť použité v spojení s počítačovou bezdrôtovou sieťou pre možné rušenie.
 
Používanie digitálnych bezdrôtových detských monitorov prináša vysoké úrovne mikrovlnného žiarenia (až 6 V/m) priamo do postieľky. Neodporúčame používanie bezdrôtových detských monitorov, ktoré umožňujú bábätko vidieť na monitore. Ak naozaj potrebujete túto funkciu, potom si radšej vyberte vhodné riešenie pomocou uzavretého káblového TV okruhu (CCTV). Neumiestňujte akýkoľvek bezdrôtový vysielač do detskej izby a zbytočne neožarujte svoje potomstvo.
 
Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ je Vaše dieťa v izbe s bezdrôtovým detským monitorom, bude zvyčajne vystavené silnejšiemu elektromagnetickému polu než 1000 µW/m², teda 0.6 V/m v priemere. Takáto hodnota už bola identifikovaná v niektorých európskych štúdiách ako privysoká, stále väčší počet ľudí hlási rad nežiaducich príznakov. Mnohé z príznakov ovplyvňujú astenické a neurologické funkcie, na základe čoho sú posudzované ako mikrovlnný syndróm.
 
Je tiež dôležité mať na pamäti, aké je v detskej izbe osvetlenie. Existuje stále viac dôkazov o tom, že večerné svetlo je zlé pre každého, najmä pre deti. Špeciálne bunky v zadnej časti sietnice detekujú svetlo aj počas spánku a epifýza v mozgu môže pozastaviť produkciu hormónu melatonín. Melatonín je špeciálny hormón, ktorý chráni telo proti poškodeniu voľnými radikálmi. Voľné radikály dokážu vyvolať rakovinu alebo iné vážne vývojové poruchy. Ak Vy alebo Vaše dieťa potrebujete nočné prisvetlenie, potom by malo byť veľmi veľmi slabé, s červenou alebo oranžovou farbou.

Elektromer, merač spotreby tepla, merač spotreby vody... (smart-metre)
  V mnohých vyspelých krajinách na svete sú masívne inštalované nové typy elektromerov - inteligentné elektromery (Smart-metre), ktoré všetky namerané dáta v pravidelných intervaloch odosielajú pomocou WiFi/GSM siete do centrály. Umožňujú ľahšie odpočty zamestnancom distribučných firiem a "údajne" presnejšie účty za elektrinu. Tieto elektromery sa postupne osádzajú i na Slovensku. Smart-metre by mali byť súčasťou tzv. Smart-Gridu, teda inteligentnej meracej siete. Odosielanie dát a komunikácia siete s centrálou však vyžaduje ďalšie zamorenie rádiofrekvenčným signálom a nežiadúcimi elektromagnetickými poliami, takže v konečnom dôsledku z hľadiska elektrosmogu sú Smart-metre krok späť. Na Slovensku sa rozšíruje takéto odčítavanie hodnôt i pri vodomeroch a meračoch tepla a možno nielen odčítavanie ale i riadenie na diaľku. Okrem spomínaného rádiofrekvenčného elektrosmogu hrozí aj riziko prieniku do systému neželaným osobám (hackerom). Na celom svete sa voči smart-metrom zdvíha vlna odporu a v rubrike Videodokumenty nájdete ocenený celovečerný film na túto pálčivú tému: "Take Back Your Power".
  Na Slovensku sa už v mnohých domácnostiach stretneme s bezdrôtovým odčítavaním hodnôt napr. z meračov tepla alebo úžitkovej vody. Tieto zariadenia pracujú na frekvenciách 434 alebo 868 MHz a v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch odosielajú údaje o spotrebe do centra na ich spracovanie (môže ísť o centrálu na prízemí domu, v kotolni, apod., kde má prístup príslušný pracovník, ktorý potom jednou návštevou odčíta stavy na všetkých meračoch, bezohľadu na to, či je majiteľ bytu alebo domu práve prítomný.
  • viac info - pozri rubriku Smart-grid

Meteorologické stanice
  Rádiové meteorologické stanice dnes umožňujú už takmer v každej domácnosti monitorovať vnútornú a vonkajšiu teplotu vzduchu, vlhkosť, tlak, zrážky, apod. Pohodlie bezkáblového prenosu nameraných hodnôt z vonkajšieho senzoru výrazne zjednodušuje inštaláciu tam, kde sa nedajú použiť káble.
  Na druhej strane, vonkajšia jednotka vysiela signály nepretržite, v pravidelne opakujúcich sa impulzoch, spravidla každých 15-60 sekúnd. Ak plánujete použiť vonkajšie bezdrôtové vonkajšie senzory, potom ich neumiestňujte za okno v spálni, resp. v blízkosti miesta spánku alebo odpočinku. Vyberte na to radšej lokalitu na opačnej strane domu alebo bytu.

Notebook, tablet, mobil, fotoaparát, tlačiareň a iné domáce spotrebiče s bezdrôtovým systémom Wi-Fi/Bluetooth
  Každý dnes vyrábaný notebook, tablet alebo mobilný telefón obsahuje vstavaný Wi-Fi modul, nakoľko sa predpokladá, že bude používaný s domácim Wi-Fi systémom alebo na cestách. Pri zameraní sa na účinky expozície Wi-Fi signálu, štúdia (Papageorgiou 2011) odhalila zmeny pozornosti a pamäte, a to najmä u mužov. Vzorky spermií vystavené po dobu 4 hodín Wi-Fi signálu  z notebooku položeného na kolenách ukázali výrazný pokles progresívnej pohyblivosti spermií a zvýšenie fragmentácie DNA (Avendano 2012).
 
Ak má Váš notebook adaptívne riadenie výkonu Wi-Fi modulu a prístupový bod Wi-Fi (router) je pomerne blízko, budú vysielané signály z notebooku oveľa nižších úrovní, dokonca aj počas prenosu väčšieho počtu dát. Wi-Fi prijímač môže byť navyše citlivý na Wi-Fi frekvencie tak, aby mohol detekovať signály na značné vzdialenosti. Typicky 5 mV/m (0.005 V/m alebo -79dBm) predstavuje plnú silu signálu a systém bude schopný pracovať v plnej rýchlosti. 1 mV/m (0.001 V/m alebo -86 dBm) poskytne ešte zväčša dobrý výkon. 0.1 mV/m (0.0001 V/m alebo -96 dBm) umožní väčšine zariadení Wi-Fi pripojenie s pracovnou rýchlosťou 1Mbps. Pri 0.05 mV/m (0.00005 V/m alebo -99 dBm) sa ešte citlivé Wi-Fi zariadenia dokážu navzájom pripojiť.
 
Dôležitá je skutočnosť, že akékoľvek Wi-Fi zariadenie vysiela signál aj vtedy, keď nie je pripojené k prístupovému bodu. Deje sa tak raz za 15-60 sekúnd, po ktorých nasleduje séria veľmi krátkych intenzívnych impulzov. Dôrazne preto odporúčame vypínať Wi-Fi a Bluetooth funkciu v prenosných zariadeniach vždy, keď nie je používaná. Jej trvalé zapnutie vysiela signály zbytočne, často pritom bezcenne vybíja batériu.
 
Ak nechcete, aby bol signál vysielaný vôbec, musíte deaktivovať Wi-Fi buď nastavením v operačnom systéme zariadenia, alebo fyzickým vypnutím Wi-Fi modulu vypínačom. Notebooky a tablety sa v týchto nastaveniach líšia a preto odporúčame, aby ste nahliadli do návodu na obsluhu. Niektoré zariadenia umožňujú tzv. režim "v lietadle", ktorý deaktivuje všetky vysielacie moduly v zariadení.
 
Niektoré aktualizácie softvéru v notebooku, tablete alebo mobilnom telefóne môžu automaticky aktivovať Wi-Fi modul, takže stojí občas za kontrolu, či použitie bezdrôtového systému zostalo zakázané, ak tak bolo nastavené predtým.
 
Drvivá väčšina Wi-Fi zariadení má integrovaný aj modul Bluetooth. Modul Bluetooth môže byť umiestnený v inej časti notebooku alebo tabletu a spravidla býva oddelený od modulu Wi-Fi, v tej súvislosti je ho možné deaktivovať zvlásť. Opäť je najlepšie nahliadnuť do návodu na obsluhu, ako ho deaktivovať.
 
Ak si chcete skontrolovať intenzitu vysokofrekvenčného signálu z Vášho notebooku alebo tabletu, najjednoduchšie tak urobíte napr. pomocou Acoustimetra z našej požičovne alebo eshopu.

Počítačová herná konzola
  Počítačové hry a konzoly (Xbox, Nintendo Wii, Sony Playstation, apod.) sú vybavené bezdrôtovým prenosom. Používajú bezdrôtové ručné ovládače a majú integrovanú alebo prídavnú Wi-Fi. Niektoré moderné vreckové konzoly (Nintendo DS, Sony PSP, apod.) majú tiež zabudovanú Wi-Fi výbavu.
 
Bezdrôtové herné systémy, bezdrôtové hudobné systémy, digitálne bezdrôtové stereo slúchadlá a Wi-Fi rádiá používajú buď Wi-Fi alebo Bluetooth "triedy 1", ktoré je možné používať až na vzdialenosť 100 metrov, to znamená že majú pomerne silný výkon (desiatky mW).
 
Wi-Fi umožňuje zariadeniam až vo vzdialenosti 1m emitovať podobné intenzity vysokofrekvenčného elektromagnetického pola ako priemerná základňová stanica mobilnej siete zo vzdialenosti 100m. Približovaním sa k týmto zariadeniam expozícia exponenciálne rastie, takže pri držaní zariadenia v rukách, príp. umiestnení na brucho, prsia a do lona sú expozície enormné. Existujú vedecké dôkazy, že základňové stanice mobilnej siete spôsobujú viacero vážnych zdravotných problémov a preto považujeme za rozumné, aby bol dodržaný preventívny prístup aj pri používaní Wi-Fi zariadení. Je vhodné vyhýbať sa dlhodobej expozícii zariadení s podporou Wi-Fi.
 
Už pred 5 rokmi fungovalo asi 20 miliónov Nintendo Wii po celom svete, vrátane konzol pre batoľatá. Diaľkové ovládanie Wii používa prenos infračerveným svetlom a cez Bluetooth. Infračervené svetlo slúži na zabezpečenie pohybu ukazovateľa na obrazovke, podobne ako u počítačovej myši, zatiaľ čo Bluetooth slúži na detekciu informácie o pohybe, ktorá vzniká v diaľkovom ovládaní Wii konzoly, napríklad pri detekcii kolísania ruky pri hre tenisovou raketou.
 
Po zapnutí vysiela Wii nepretržite. Ručné diaľkové ovládače vysielajú tiež. Vysielanie nie je možné zastaviť bez odpojenia napájacieho kábla zo zásuvky. Vypnutím vypínača na konzole Xbox 360 sa vysielací modul nevypína a stále vysiela na plný výkon. Nintendo užívateľom odporúča, aby sa osoby s kardiostimulátorom držali od konzoly vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm (Rajani 2008).

Počítačová bezdrôtová sieť Wi-Fi
  Počítačové bezdrôtové širokopásmové pripojenia sú čoraz obľúbenejšie. Tieto systémy poskytujú prístup k internetu alebo dátam pre notebooky, tablety a smartfóny. Môžu byť používané viacerými členmi domácnosti a ponúkajú zdanlivú slobodu pohybu s rýchlym prístupom k dátam, bez toho aby museli mať pevný zdroj. Niekedy sa tieto systémy propagujú ako "bezdrôtová domácnosť". Tieto a im podobné systémy však napĺňajú domácnosť pulzujúcim mikrovlnným žiarením po celú dobu, aj keď žiadne zariadenia na ne nie sú pripojené. Náš názor je, že by nemali byť používané vôbec, nakoľko existujú aj veľmi lacné a efektívne alternatívy.
 
Systémy d-LAN, ktoré umožňujú prenos dát cez elektrické domové rozvody, nie sú o moc drahšie a bez problémov spĺňajú účel - prepojenie miestností bez nutnosti sekať nové káble do stien. Dnes sú na trhu najmenej 4 druhy d-LAN zariadení. 14 Mb/s zariadenia sú najlacnejšie a najpomalšie. 85 Mb/s sú asi najvhodnejšie zariadenia, nakoľko neprodukujú ani veľmi vysoké úrovne "špinavej elektriny", teda parazitných napätí v rozvode. Pokiaľ máte vo Vašej nehnuteľnosti rozvody z tienených elektrických káblov, je tento faktor irelevantný. 250 Mb/s zariadenie vytvára viac vysokofrekvenčného šumu a poskytuje až príliš veľkú šírku pásma pre potreby väčšiny domácností. 1 Gb/s zariadenie spôsobuje značné problémy s vysokofrekvenčným rušením na domovom rozvode, dokonca vrátane pásma FM rozhlasu.
 
d-LAN možno použiť iba s uzemneným notebookom, inak budú vytvárané veľké elektrické polia v jeho blízkosti. d-LAN zariadenia vždy pridajú nejaký ten vysokofrekvenčný šum do domového rozvodu. Avšak intenzita týchto signálov (niekoľko desiatok µV/m vo vzdialenosti desiatok centimetrov) je zanedbateľná v porovnaní s intenzitou pola Wi-Fi zariadení. Pretože neodporúčame tráviť veľké množstvo času v tesnej blízkosti elektrického rozvodu, je nepravdepodobné, aby vytvárané polia spôsobovali problémy u hypersenzitívnych osôb. Vysokofrekvenčné signály z d-LAN zariadení budú rušiť krátkovlnné, stredovlnné a dlhovlnné rádio, pretože každé z nich je citlivé na rozhlasové signály úrovní rádovo jednotiek µV/m.
 
Káblové ethernetové pripojenie je však stále ďaleko najlepšia voľba, ale d-LAN systém sa zdá byť rozumným kompromisom za predpokladu, že ste si vedomí, že existujú potenciálne problémy. Je to však výrazne lepšia voľba ako Wi-Fi. Tienené ethernetové káble CAT5 alebo CAT6 (označenie STP - pozor, nie UTP, U = netienené), sú všeobecne ľahko dostupné.
 
Existujú aj ďalšie, bezpečnostné aspekty, pokiaľ ide o d-LAN a Wi-Fi. Vzhľadom k tomu, že šírenie dát je verejné, teda po domovom rozvode alebo vzduchom, je tu vždy potenciálne riziko, že niekto vo Vašom okolí môže dáta prijať, pozmeniť a znovu vyslať, prípadne len odpočúvať Vašu komunikáciu. Niektoré d-LAN jednotky ponúkajú funkcie pre šifrovanie komunikácie, čo je samozrejme možné aj u Wi-Fi, ale Wi-Fi signál dokáže odchytiť útočník aj v prípade, že nemá prístup k elektrickej zásuvke v okolí. Wi-Fi šifrovacie systémy poskytujú určitú úroveň bezpečnosti, ale stále nie sú úplne bezpečné voči prienikom do siete.
 
Bezdrôtové Wi-Fi siete sú stále častejšie používané v školách, aj kvôli používaniu interaktívnych tabúľ. Obe technológie zvýšujú expozíciu detí mikrovlnnému žiareniu. Mikrovlnná expozícia je spojená s poruchami pamäte, problémami s koncentráciou, správaním a poruchami nálady, preto sa domnievame, že pred hromadným šírením týchto pomôcok by mal byť realizovaný rozsiahlejší výskum ich opodstatnenosti. Zmeny detských schopností alebo správania by mali byť dlhodobo sledované.
 
Philip Parkin, generálny tajomník Únie pre odborníkov vo vzdelávaní vo Veľkej Británii, v rozhovore uviedol: "Zdá sa, že rastúce množstvo dôkazov, ktoré sa zachytávajú po celom svete naznačuje, že vystavenie sa elektromagnetickému žiareniu môže mať dlhodobé zdravotné dôsledky ako na deti, tak i na dospelých, ale predovšetkým na deti. Existujú značné obavy, že sme v školách inštalovali Wi-Fi systémy, pritom nemáme jasný dôkaz, že sú deti v bezpečí. Nesnažíme sa obrátiť smer, pokiaľ ide o technológie, ale musíme si byť absolútne istí, že Wi-Fi je bezpečné."

Počítačová bezdrôtová myš a klávesnica
  Väčšina bezdrôtových myší a klávesníc na trhu dnes komunikuje s počítačmi pomocou mikrovĺn na frekvencii 2.4 GHz. Tento typ myší a klávesníc práve kvôli zbytočnej expozícii mikrovlnám neodporúčame. Je tu navyše potreba napájať tieto zariadenia extra batériami, nakoľko nemôžu byť napájanie priamo z USB portu ako ich káblové alternatívy.

Podprsenka a okuliare
  Niektoré podprsenky sú vystužené kovovým plátom alebo drôtom na zabezpečenie požadovanej výšky košíkov na tele. Tento drôt môže fungovať ako anténa - prijímač a vysielač mikrovĺn súčasne, vrátane mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov. Prsné tkanivo je obzvlášť citlivé na poškodenie mikrovlnami.
 
Podobný problém je aj u okuliarov s kovovým rámom. Kovový rám funguje (najmä pri telefonovaní) ako anténa, z ktorej sa mikrovlny revyžarujú von v jeho okolí. Oči sú na mikrovlny obzvlášť citlivé, preto pri telefonovaní odporúčame okuliare zložiť.

RC modely, hračky na diaľkové ovládanie
  Moderné hračky a modely počínajúc závodným autom a končiac lietajúcim dronom používajú na svoje ovládanie rádiové vlny. Väčšinou ide o jednosmerné spojenie - ovládač -> model. Ovládač vysiela povely pre prijímač vo vzdialenom modeli a ten ich následne dekóduje. Povely musia byť čitateľné na určitú vzdialenosť a závisí predovšetkým od typu modelu, aký vysoký výkon rádiofrekvenčný výkon bude musieť ovládať vyslať. Ak ide o závodné autá, lietadlá alebo drony, ktoré musia byť ovládateľné aj vo vzdialenosti stovky metrov, výkony ovládača musia byť vyššie.
  Niekoľko testovaných závodných áut na diaľkové ovládanie malo výkon rádiofrekvenčného vysielača asi 5 mW, čo nie je vysoký výkon, ale nakoľko sa ovládač často prikladá priamo k telu na vzdialenosť asi 10 cm, veľkosť elektromagnetického pola môže prekročiť až 3 V/m. Čas expozície je potrebné minimalizovať, najmä u detí, ktoré sa s modelmi hrávajú často a dlho.

Solárium
  Soláriá produkujú nebezpečné množstvo ultrafialového žiarenia. Mnohé uvoľňujú 5x viac typu UV-A, než je tomu za jasného slnečného počasia na rovníku. Zvyšujú riziko vzniku rakoviny kože a to najmä u ľudí so svetlou pleťou. Pravidelné užívanie solária pred dosiahnutím veku 30 rokov bolo zaradené ako riziko vzniku karcinómu triedy 1 podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC). Prieskum (Ayala 2013) ukázal silný vzťah medzi expozíciou umelému UV žiareniu (napr. opaľovaním v soláriu) a rizikom melanómu a karcinómu zo squamóznych buniek. Autori prišli k záveru, že je potrebné prijať preventívne opatrenia, ktoré by mali odrádzať od návštevy solárií v priebehu detstva.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Domácnosť a kancelária
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 µs

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 1+6+11
2402 - 2483 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 13 kanálov. Šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 2200 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 1+6+11
2402 - 2483 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 13 kanálov. Šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 2200 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 100+104
5180 - 5805 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 53 kanálov. Šírka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 450 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 100+104
5180 - 5805 MHz
Prevodník pevnej ethernetovej siete na bezdrôtovú. Do pásma sa vojde 53 kanálov. Šírka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM / QPSK / QAM, prístup CSMA. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 - 450 µs

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 8
2402 - 2483 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 8
2402 - 2483 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 52+56
5180 - 5805 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 52+56
5180 - 5805 MHz
Koncové zariadenie (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimom. Širka kanála 20 - 80 MHz, frekvenčné skoky (DSSS), modulácia OFDM. Frekvencia impulzov variabilná, dĺžka impulzu 40 µs - 1.12 ms

BLUETOOTH bezdrôtové slúchadlá
2402 - 2480 MHz
Párovanie zariadení + prenos dát. Klientom môžu byť mobil, tablet, slúchadlá, palubný počítač, herné ovládače... Do pásma sa vojde 79 kanálov, šírka kanála 1 MHz, frekvenčné skoky (FHSS). Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtové slúchadlá
2402 - 2480 MHz
Párovanie zariadení + prenos dát. Klientom môžu byť mobil, tablet, slúchadlá, palubný počítač, herné ovládače... Do pásma sa vojde 79 kanálov, šírka kanála 1 MHz, frekvenčné skoky (FHSS). Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtová klávesnica
2402 - 2480 MHz
Po stlačení klávesy sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtová klávesnica
2402 - 2480 MHz
Po stlačení klávesy sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 1600 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH bezdrôtová myš
2402 - 2480 MHz
Pohnutím myši sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 120 Hz, dĺžka impulzu 250 µs

BLUETOOTH bezdrôtová myš
2402 - 2480 MHz
Pohnutím myši sa vyšle signál. Frekvencia impulzov 120 Hz, dĺžka impulzu 250 µs

BLUETOOTH LOW ENERGY smart náramok, hodinky
2402 - 2480 MHz
Náramok nepretržite vysiela impulzy. Do pásma sa vojde 40 kanálov, šírka kanála 2 MHz. Frekvencia impulzov 5 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

BLUETOOTH LOW ENERGY smart náramok, hodinky
2402 - 2480 MHz
Náramok nepretržite vysiela impulzy. Do pásma sa vojde 40 kanálov, šírka kanála 2 MHz. Frekvencia impulzov 5 Hz, dĺžka impulzu 200 µs

HRAČKY A RC MODELY
27.145 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača k modelu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 1 kHz, dĺžka impulzu 0.5 - 1.5 ms

HRAČKY A RC MODELY
27.145 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača k modelu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 1 kHz, dĺžka impulzu 0.5 - 1.5 ms

KĽÚČENKA VOZIDLA
314.3 / 868.3 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača (kľúčenky) k vozidlu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 600 Hz, dĺžka impulzu 0.75 - 1.5 ms

KĽÚČENKA VOZIDLA
314.3 / 868.3 MHz
Jednosmerná komunikácia z diaľkového ovládača (kľúčenky) k vozidlu. Povely sú kódované PPM moduláciou, šírka kanála 12 kHz. Frekvencia impulzov 600 Hz, dĺžka impulzu 0.75 - 1.5 ms

ISM 433
433.92 MHz
Domáce meteorologické stanice, merače tlaku v pneumatikách a iné systémy komunikujú pomocou PPM modulácie. Signál je vyslaný v pravidelných intervaloch. Šírka kanála 12 kHz, frekvencia impulzov 450 - 600 Hz, dĺžka impulzu 160 - 960 µs

ISM 433
433.92 MHz
Domáce meteorologické stanice, merače tlaku v pneumatikách a iné systémy komunikujú pomocou PPM modulácie. Signál je vyslaný v pravidelných intervaloch. Šírka kanála 12 kHz, frekvencia impulzov 450 - 600 Hz, dĺžka impulzu 160 - 960 µs

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentné" merače spotreby s rádiovým prenosom údajov komunikujú v rôznych časových intervaloch (sekundy až dni). Šírka kanála 12 - 100 kHz, frekvencia impulzov 1200 Hz, dĺžka impulzu 270 - 4150 µs

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentné" merače spotreby s rádiovým prenosom údajov komunikujú v rôznych časových intervaloch (sekundy až dni). Šírka kanála 12 - 100 kHz, frekvencia impulzov 1200 Hz, dĺžka impulzu 270 - 4150 µs

MIKROVLNNÝ DETEKTOR POHYBU (svietidlo)
5800 - 5830 MHz
Svietidlo produkuje impulzy s postupne klesajúcou alebo rastúcou frekvenciou. Šírka kanála 100 kHz, frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 2.45 ms

MIKROVLNNÝ DETEKTOR POHYBU (svietidlo)
5800 - 5830 MHz
Svietidlo produkuje impulzy s postupne klesajúcou alebo rastúcou frekvenciou. Šírka kanála 100 kHz, frekvencia impulzov 50 Hz, dĺžka impulzu 2.45 ms


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty výkonového toku [S] sa udáva v jednotkách Watt na meter štvorcový (W/m²).
Watt na meter štvorcový je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
miliWatt (1 W/m² = 1000 mW/m²), resp. mikroWatt (1 mW/m² = 1000 µW/m²) na meter štvorcový.
Medzi E a S platí vzťah: S = E² / 377, resp. E = √S x 377   (1 µW/m² = 0.194 V/m, 1 V/m = 2653 µW/m²)

Veľkosť merného absorbovaného výkonu [SAR] (fyzikálnej veličiny používanej k popisu absorpcie RF výkonu živým tkanivom) sa udáva v jednotkách Watt na kilogram (W/kg). Absorpcia má vzťah k elektrickej vodivosti, mernej hustote tkaniva a intenzite elektrického poľa.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 30 - 300 MHz, RMS, 24 h2 V/m
Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 30 - 300 MHz, RMS, 24 h2 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.000 01 V/m
Hustota výkonového toku
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h2 W/m²
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, špička, 24 h< 0.1 µW/m²
BauBiologie 2015, extrémna anomália, špička, 24 h> 1000 µW/m²
EuropaEM 2016, bezdrôtový telefón/detská pestúnka DECT, špička, > 4 h, deň100 µW/m²
EuropaEM 2016, bezdrôtový telefón/detská pestúnka DECT, špička, > 4 h, noc10 µW/m²
EuropaEM 2016, smerovač Wi-Fi, špička, > 4 h, deň10 µW/m²
EuropaEM 2016, smerovač Wi-Fi, špička, > 4 h, noc1 µW/m²
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h2 W/m²
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h10 W/m²
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h10 - 50 W/m²
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h50 W/m²
Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 30 kHz - 30 MHz, 24 h41 mW/m²
Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 30 - 300 MHz, 24 h10 mW/m²
Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 10 kHz - 30 MHz, 24 h30 mW/m²
Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 30 - 300 MHz, 24 h10 mW/m²
Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.000 001 µW/m²
SAR
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 100 kHz - 10 GHz, RMStelo: 0.08 W/kg
hlava / trup: 2 W/kg
končatiny: 4 W/kg


Chcete si premerať úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenajať:

SAFE AND SOUND PRO II  - presný vreckový merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Extrémne citlivý, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená číselne na OLED displeji, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, 4 farebné LED pre indikáciu expozície, revolučná odozva < 3 µs (!), zvuková demodulácia signálu (3 úrovne hlasitosti), meranie špičky a priemeru, podržanie špičky MAX, tlačidlo nulovania MAX, výstup na slúchadlá, možnosť napájania cez USB.
Rozsah merania: 0.001 - 3 000 000 µW/m²  (0.001 - 30 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 35 €/24 hodín, vratná kaucia 400 € (+ poštovné)
SAFE AND SOUND MICRO  - náramkový detektor RF polí v rozsahu 700 MHz - 9 GHz
Jedinečný detektor s vizuálnou indikáciou expozície pomocou 4 farebných LED (8 hladín) so vstavaným vibračným alarmom (4 stupne vibrácie). Programovateľná úroveň pre alarm, ovládanie jedným tlačidlom, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, odozva < 5 µs, zabudovaný akumulátor, nepretržitý monitoring 3 dni na jedno nabitie, USB-C nabíjací konektor.
Rozsah merania: 0.1 - 1 000 000 µW/m²  (0.006 - 19.4 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 30 €/24 hodín, vratná kaucia 300 € (+ poštovné)
ARINST SIGNAL HUNTER  - real-time spektrálny RF analyzátor v rozsahu 35 MHz - 6.2 GHz
Plnofarebný dotykový displej, vynikajúca citlivosť, externá anténa, ľubovolný rozsah (SPAN), 4 markery špičky, rýchlosť skenu 2 GHz/s, odozva < 5 µs, waterfall, phosphor, trace min/max, možnosť napájania cez USB, robustné kovové puzdro, vreckový.
Rozsah merania: od -120 dBm do -30 dBm

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, rozhlasové a TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 45 €/24 hodín, vratná kaucia 450 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače RF polí

Tieniace tkaniny

Tieniace tapety

Tieniace pletivá a flísy

Tieniace okenné fólie

Tieniace odevy