ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 113 / 815180

Aktualizované: 7.4.2021

Požičovňa prístrojov

  K dipozícii máme niekoľko prístrojov na rýchlu detekciu elektromagnetických polí a rádioaktivity
  (NF = nízkofrekvenčné, RF = rádiofrekvenčné (mikrovlnné), parazitné NF napätia = "špinavá elektrina")

EMFIELDS PPF 5 - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Jednotky NFE: V/m; NFM: µT. Rozsah merania: 5 - 200 V/m; 0.02 - 2 µT

Zmeria: bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 250 € ( + poštovné )

 

SAFE AND SOUND PRO II - presný vreckový merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Extrémne citlivý, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená číselne na OLED displeji, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, 4 farebné LED pre indikáciu expozície, revolučná odozva < 3 µs (!), zvuková demodulácia signálu (3 úrovne hlasitosti), meranie špičky a priemeru, podržanie špičky MAX, tlačidlo nulovania MAX, výstup na slúchadlá, možnosť napájania cez USB.
Jednotky: µW/m². Rozsah merania: 0.001 (!) - 2 500 000 μW/m²  (0.001 - 30 V/m)

Zmeria: základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 35 €/24 hodín, vratná kaucia 400 € ( + poštovné )

ARINST SIGNAL HUNTER - real-time spektrálny RF analyzátor v rozsahu 35 MHz - 6.2 GHz
Plnofarebný dotykový displej, vynikajúca citlivosť, externá anténa, ľubovolný rozsah (SPAN), 4 markery špičky, rýchlosť skenu 2 GHz/s, odozva < 5 µs, waterfall, phosphor, trace min/max, možnosť napájania cez USB, robustné kovové puzdro, vreckový.
Jednotky: dBm. Rozsah merania: od -120 dBm do -30 dBm

Analyzuje spektrum: základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, rozhlasové a TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 50 €/24 hodín, vratná kaucia 500 € ( + poštovné )

MICROSURGE GS M300A - merač parazitných NF napätí v el. sieti v rozsahu 4 kHz - 150 kHz
Jednotky: Graham-Stetzer (GS). Rozsah merania: 0 - 2000 GS
Zmeria: rušenie z adaptérov, čiernej a bielej techniky, indukčných varných dosiek, úsporných a LED žiaroviek priamo v domovom alebo bytovom elektrickom rozvode. Prístroj sa pripája priamo do el. zásuvky

Zapožičanie: 10 €/24 hodín, vratná kaucia 100 € ( + poštovné )

 

AIRTHINGS RADON DETECTOR - merač koncentrácie radónu v rozsahu 0 - 10 000 Bq/m³
Jednotky: Bq/m³
Zmeria: krátkodobé ( 1 deň/7 dní ) a dlhodobé ( do 1 roka ) koncentrácie nebezpečného plynu v priestoroch Vášho domu/obydlia, ktorý sa šíri z podložia stavby a zo stavebných materiálov

Zapožičanie: 40 €/2 týždne, vratná kaucia 300 € ( + poštovné )

 

RADALERT GEM II - merač rádioaktivity v prostredí v rozsahu 0 - 7.5 µSv/h
Jednotky: µSv/h
Zmeria: intenzitu dávky alfa, beta a gama žiarenia, vrátane röntgenového. Prístroj môže slúžiť ako osobný dozimeter.
Krátkodobé ( 10 sekundové priemerovanie ) a dlhodobé meranie ( 10 minútové priemerovanie ). Výstražný alarm pri hodnote dávky nad 15 µSv/h
Zapožičanie: 15 €/24 hodín, vratná kaucia 320 € ( + poštovné )

 

FLANK 7707 - merač kvality ovzdušia (častice PM2.5, PM10 a koncentrácia formaldehydu)
Jednotky: µg/m³ + počet častíc
Zmeria: index kvality vonkajšieho a vnútorného ovzdušia AQI, celkový počet častíc na 1 liter vzduchu, koncentráciu častíc s priemerom nad 2.5 µm, koncentráciu častíc s priemerom nad 10 µm, koncentráciu chemickej látky formaldehyd, používanej v stavebnom a nábytkovom priemysle. Kategorizuje namerané úrovne podľa závažnosti
Zapožičanie: 15 €/24 hodín, vratná kaucia 150 € ( + poštovné )

 


 Prístroje zasielame i na dobierku za cenu vratnej kaucie.
 Čas zapožičania je doba, kedy je prístroj u Vás, preprava k Vám a od Vás sa nepočíta.
 Návod na obsluhu je súčasťou balenia. Ponuka je priebežne aktualizovaná o ďalšie prístroje.
  V prípade záujmu o zapožičanie nás prosíme kontaktujte emailom alebo telefonicky.