ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 179 / 928044

Aktualizované: 16.11.2020

Služby, poradenstvo a konzultácie

Ponúkame:

 • informatívne dozimetrické meranie NF/RF polí vo frekvenčnom rozsahu 5 Hz až 10 GHz (broadband)
 • informatívne frekvenčné meranie RF spektrálnou analýzou vo frekvenčnom rozsahu 5 MHz - 7 GHz
 • informatívne meranie parazitných NF/RF napätí na elektrickom rozvode a na uzemnení do 20 MHz
 • návrhy možného tienenia NF/RF polí vo Vašom dome, byte alebo v exteriéri
 • poradenstvo pred a počas realizácie tienenia
 • informatívne testovanie efektívnosti tienenia vo frekvenčnom rozsahu 25 MHz až 6 GHz
 • testovanie svetelných zdrojov - žiarovky, žiarivky, výbojky, LED - blikanie a emisie EM polí
 • testovanie detektorov mikrovĺn
 • analýzu veľkosti útlmu neznámych materiálov v obmedzenom rozsahu
 • prenájom meracích prístrojov a detektorov na meranie NF/RF polí, radónu a rádioaktívneho žiarenia
 • poradenstvo o vlastnostiach šírenia EM vĺn a zdrojoch EM polí
 • prezentácie na tému "elektrosmog okolo nás", spojené s vizuálnymi a zvukovými ukážkami meraní, tieniacich materiálov a realizáciou tienenia v praxi
 • pomoc s výberom vhodného meracieho prístroja na účely detekcie a merania veľkosti NF/RF polí
 • pomoc s výberom vhodných produktov na tienenie EM polí z ponuky nášho elektronického obchodu 

V prípade záujmu nám prosím zavolajte alebo napíšte email