ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
9 online • návštevy: 141 / 995641

Aktualizované: 14.4.2023

Služby, poradenstvo a konzultácie

Ponúkame:

 • informatívne dozimetrické meranie NF/RF polí vo frekvenčnom rozsahu do 10 GHz (broadband)
 • informatívne meranie RF spektrálnou analýzou vo frekvenčnom rozsahu do 7 GHz
 • informatívne meranie parazitných NF/RF napätí na elektrickom rozvode a na uzemnení do 20 MHz
 • návrhy možného tienenia NF/RF polí vo Vašom dome, byte, kancelárii alebo v exteriéri
 • poradenstvo pred a počas realizácie tienenia
 • testovanie efektívnosti (útlmu) tieniaceho materiálu vo frekvenčnom rozsahu do 6 GHz metódou ASTM D4935
 • testovanie svetelných zdrojov - žiarovky, žiarivky, výbojky, LED - blikanie a emisie EM polí
 • testovanie detektorov mikrovĺn
 • prenájom meracích prístrojov a detektorov na meranie NF/RF polí, radónu a rádioaktívneho žiarenia
 • poradenstvo o vlastnostiach šírenia EM vĺn a zdrojoch EM polí
 • prezentácie na tému "elektrosmog okolo nás", spojené s vizuálnymi a zvukovými ukážkami meraní, tieniacich materiálov a realizáciou tienenia v praxi
 • pomoc s výberom vhodného meracieho prístroja na účely detekcie a merania veľkosti NF/RF polí
 • pomoc s výberom vhodných produktov na tienenie EM polí z ponuky nášho elektronického obchodu 

V prípade záujmu nám prosím zavolajte alebo napíšte email