ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 147 / 1053911

Aktualizované: 14.12.2016

Harmonizéry a im podobné produkty

  Internet sa dnes hemží informáciami, ktoré sa nás snažia šokovať, oklamať alebo zmiasť a motivovať zaplatiť za nezmysel. V našej bezdrôtovej spoločnosti sú stovky horúcich ponúk na nezmyselné produkty, ktoré nás majú ochrániť pred "elektrosmogom". Elektrosmog alebo elektromagnetické vlny sú produkované elektrickými a elektronickými zariadeniami a neustále prechádzajú cez naše telo. Zatiaľ, čo niektoré materiály nám pomáhajú a robia užitočnú prácu, mnohé predmety sú len drahé (a zbytočné) dekorácie. Medzi tie druhé patria: rôzne harmonizéry, tachyony, orgonity, šungity, teslove platničky, kryštály, prívesky, energetické náramky, kamienky, pyramídy, ba dokonca aj špeciálne elektronické odrušovače (!).  Sú navrhnuté pre účel podozrivej "harmonizácie" energií v obydlí. Hoci sú označené za aktívnych alebo pasívnych bojovníkov proti "elektrosmogu", chýba im technická špecifikácia a už vôbec nezabraňujú prenikať elektromagnetickým poliam cez Vaše telo. Ich efekt je len ťažko popísateľný a princíp pôsobenia na psychiku človeka častokrát nevedia vysvetliť ani ich predajcovia alebo výrobcovia.
  Viaceré osoby, ktoré sa nechali nachytať na predaj týchto predmetov podali žaloby pre podvod. Minuté peniaze za zbytočnosti však už uvidieť nemusia. Odporúčame nechať si poradiť od odborníkov. Ochrana zdravia Vášho i Vašej rodiny, rovnako ako Vaše úspory, by mali byť dostatočným dôvodom nevyhadzovaťpeniaze zbytočne. Tu sú tri spôsoby, ako sa vyhnúť podvodu a nekúpiť nezmysel:

  1. Zoznámte sa s faktami
  Vždy sme boli obklopení elektromagnetickými poľami a vždy budeme, aspoň kým Slnko do šiestich miliárd rokov nevyhasne. Čokoľvek, čo pripojíme doma do zásuvky, vytvára elektromagnetické pole, vo forme extrémne nízkych frekvencií (NF emisií). Dnes sa hojne stretneme s formou mikrovlnných emisií, najmä v súvislosti s počítačovou érou. Elektromagnetické polia môžu spôsobiť slabé elektrické prúdy v našom tele. Moderný medicínsky výskum prináša už dnes nelichotivé závery o biologických účinkoch mikrovlnných polí na organizmus, oxidačnom strese, hromadení škodlivých voľných radikálov v tkanivách a znížení koncentrácie melatonínu, našej prirodzenej ochrany. "Špinavá elektrina" je ďalší fenomén modernej doby. Popisuje jav, keď dochádza k znečisteniu elektrických rozvodov prechodovými napätiami vyššej frekvencie, s ich vyžarovaním do okolia a rušením. Všetky spomínané typy elektromagnetických polí považujeme za znečistenie prirodzeného životného prostredia,  v ktorom sa život na Zemi vyvíjal niekoľko miliárd rokov a na ktoré sa živé organizmy zatiaľ neadaptovali.

  2. Venujte zvláštnu pozornosť harmonizérom, orgonitom, nálepkám a iným podobným predmetom
  Elektromagnetická energia sa šíri vo vlnách. Nosenie zázračného prívesku na krku pravdepodobne nespôsobí ohnutie vlnenia v časopriestore a nedôjde k zázračnému zániku polí v našom okolí. A pojem "harmonizácia"? Uveríte, že predmet dokáže zmeniť negatívnu energiu na pozitívnu? Čo je negatívna a čo je pozitívna energia?  
  Nálepky "na ochranu proti elektrosmogu" sú populárnym tovarom. Ich nalepenie na zadnú stranu mobilného telefónu vraj "pohlcuje, neguje, harmonizuje" odchádzajúce a prichádzajúce elektromagnetické vlnenia. Pokiaľ ju však nalepíme na telefón a ešte stále môžeme telefonovať, potom to nefunguje. Zázračná nálepka je jednoduchý tlačený spoj, ktorý vytvára akúsi čudnú "anténu", ktorá vraj dokáže ochrániť naše telo pred žiarením. Ak by tento nezmysel naozaj fungoval, musel by byť "naladený" na určitú frekvenciu, moduláciu použitého signálu a typ mobilného telefónu, s tým, že umiestniť by ju bolo potrebné presne na vopred dané miesto, v závislosti od typu telefónu, kde by mal v súvislosti s anténou telefónu najväčší účinok. Ak Vás bude niekto presviedčať o tom, že nálepka funguje, ide o čistú lož. Tieto výrobky bývajú často doplnené certifikátmi skúšobných laboratórií a inštitúcií, ktoré však nemajú spravidla žiadnu autoritatívnu váhu, alebo ide o čistý podvrh. Ani jeden z týchto produktov nebol testovaný v laboratóriu, kde sa presným meraním stanovia technické parametre. Cena nálepiek je naoko veľmi nízka (desiatky eur), ale pokiaľ výrobca alebo distribútor predá aspoň 1000 kusov, ide už o pekný zárobok, pričom výrobné náklady predstavujú pár centov. Ak by technológia nálepky fungovala, bola by už dávno implementovaná v samotnom tele mobilného telefónu.
  Reálnym r
iešením zníženia expozície z mobilného telefónu je preferovať používanie telefónu v lokalite s čo najlepším pokrytím, blokovať elektromagnetické žiarenie pomocou elektricky vodivého materiálu alebo vzdialiť telefón od Vášho tela. Toto sa dá pomerne jednoducho dosiahnuť použitím hlasitého hovoru alebo špeciálnych gumených handfree súprav. Treba však poznamenať, že spomínané blokovanie signálu mobilného telefónu má za následok zväčšenie jeho vysielacieho výkonu.

  3. Skúste nájsť dôkaz, že daný výrobok funguje
  Najlepší spôsob, akým zistiť, či daný výrobok ponúka ochranu proti elektrosmogu, je nájsť dôkaz, že naozaj tak funguje. Množstvo predajcov tvrdí, že je ťažké presne zmerať účinnosť ochrany. Namiesto toho bude zákazníka odkazovať na siahodlhý zoznam referencií od "spotrebiteľov", ktorí produkt vychvália. Malým písmom tiež býva často uvedené, že: "výrobky a/alebo technológie nie sú určené pre diagnostikovanie, liečenie, zmiernenie príznakov alebo prevenciu akéhokoľvek ochorenia." Veľmi málo predajcov ponúka preukázateľný dôkaz efektivity výrobku. Česť výnimkám. Nespoliehajte sa na referencie, pretože tie môžu byť vymyslené. Namiesto toho vyhľadajte odborné dôkazy.


  Nemôžeme len tak vypnúť elektrinu. Naše životy, naša spoločnosť, náš svet je závislý na neustálom pripojení na elektrickú sieť. Veľká časť elektrických zariadení a spotrebičov produkuje elektrosmog, ale nie všetky sa nás chystajú zabiť. Vývoj neustále napreduje a dnes už nájdeme výrobky, ktoré sa snažia dodržať minimálne požiadavky na ekologickú prevádzku a dokonca spĺňajú podmienky pre environmentálne zdravie. Spravidla sa jedná o elektrické zariadenia, využívajúce na napájanie jednosmerný prúd, minimálne elektrické a magnetické emisie a v neposlednom rade, propagujúce "hardwire" pripojenie (teda opak bezdrôtového). Musíme mať neustále na pamäti, že i malé, ale dlhodobé expozície nemusia byť bezpečné. Používaniu alebo zakúpeniu nového výrobku by malo predchádzať uvážené a preventívne posúdenie jeho dlhodobých účinkov. V opačnom prípade máme na stole ďalší problém, a to: ako eliminovať "škodlivé žiarenie". A ak už sa tento problém naskytne, preferujme produkty, ktoré majú preukázateľný a/alebo ľahko zmerateľný účinok. Na našich stránkach opisujeme a ponúkame len také produkty.

  Profesionálne testované tieniace materiály s preukázateľným účinkom používajú fyzikálne princípy zníženia expozície za použitia prírodných prvkov (grafit, striebro, nikel, meď, kobalt, apod.). Viac sa dočítate v rubrike Tieniace materiály.


Súvisiace články: