ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 111 / 815176

Aktualizované: 15.6.2020

Rádioamatéri, amatérske rádio

  Amatérske rádio je použitie určeného spektra rádiových frekvencií na účely súkromné, nekomerčnú výmenu správ, bezdrôtové pripojenie k experimentovaniu, vlastné školenie a núdzovú komunikáciu. Termín "amatérske" sa používa na určenie záujemcov rozhlasovej techniky a iba s osobným cieľom bez odplaty. Odlišuje ho od komerčného vysielania, verejnej bezpečnosti (policajné a požiarne vysielanie) alebo profesionálnej obojsmernej rádiovej služby (námornej, leteckej, taxi, atď.)

  Prevádzka amatérskeho rádia je koordinovaná Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU) a licenciou jednotlivých národných vlád, ktoré regulujú technické a prevádzkové charakteristiky prenosov a staníc a vydávajú identifikačné volacie znaky. Potenciálni amatérski operátori sú testovaní na znalosti kľúčových pojmov z oblasti elektroniky a rozhlasových predpisov. Amatéri používajú rôzne hlasové, textové, obrazové a dátové komunikačné režimy a majú prístup k prideleným frekvenciám v celom rádiofrekvenčnom spektre, ktorý umožní komunikáciu v meste, regióne, krajine, kontinente, celom svete a dokonca aj do vesmíru. Odhaduje sa, že dva milióny ľudí po celom svete sa pravidelne zaoberajú amatérskym rádiom.

  Počiatky amatérskeho rádia možno sledovať od konca 19. storočia, aj keď amatérske rádio, ako funguje dnes začalo až na začiatku 20. storočia. Rádiotelefónia pomocou Morseovej abecedy (tiež známa ako "CW" - "constant wave") je spôsob datovaný do najranejších štádií rádia. Je to bezdrôtové rozšírenie pevnej linky telegrafie vyvinutej Samuelom Morse a bola prevládajúcou dlhý čas na veľké vzdialenosti. Podobné dedičstvo domácich konštruktérov je amplitúdová modulácia (AM).

  Amatérske rozhlasové subjekty používajú rôzne spôsoby prenosu. Dva najviac používané druhy pre hlasové prenosy sú frekvenčná modulácia (FM) s jedným postranným pásmom (SSB). FM ponúka vysoko kvalitné zvukové signály, zatiaľ čo SSB je lepšie na komunikácie na diaľku, kedy je obmedzená rýchlosť.

  Repeatery alebo automatizované reléové stanice sa používajú na VHF pásmach a vyšších frekvenciách pre zvýšenie dosahu signálu. Repeatery sú zvyčajne umiestnené na vrchole hory, kopca, alebo vysokých budovách a umožňujú operátorom komunikovať cez stovky štvorcových kilometrov pomocou ručných vysielačiek. Repeatery môžu byť prepojené použitím iných rádioamatérskych pásiem, pevnou linkou alebo cez internet.

Výška výstupného výkonu rádioamatérskej licencie sa líši od krajiny ku krajine. Napríklad maximálne limity výkonu pre najvyššie licenčné triedy vo vybraných krajinách:
2250 W v Kanade,
1500 W v USA,
1000 W v Belgicku a vo Švajčiarsku,
750 W v Nemecku,
500 W v Taliansku,
400 W v Austrálii, Indii a Spojenom kráľovstve.
Nižšie stupne tried majú nižšie výkonové limity, napríklad najnižšia trieda vo Veľkej Británii má limit 10 W.
CB rádio je však obmedzené na maximálne 4W výkonu i keď niekedy sú vysielacie výkony oveľa vyššie za použitia nelegálnych zosilňovačov.


Tabuľka používaných frekvencií v licenčných pásmach

Rozsah Pásmo Frekvencie
LF 2200 m 135.7 kHz - 137.8 kHz
MF 160 m 1.800 MHz - 2.000 MHz
HF 80 / 75 m 3.500 MHz - 4.000 MHz
60 m 5.250 MHz - 5.450 MHz
40 m 7.000 MHz - 7.300 MHz
30 m 10.100 MHz - 10.150 MHz
20 m 14.000 MHz - 14.350 MHz
17 m 18.068 MHz - 18.168 MHz
15 m 21.000 MHz - 21.450 MHz
12 m 24.890 MHz - 24.990 MHz
10 m 28.000 MHz - 29.700 MHz
VHF 6 m 50.000 MHz - 54.000 MHz
2 m 144.000 MHz - 148.000 MHz
1.25 m 220.000 MHz - 225.000 MHz
UHF 70 cm 420.000 MHz - 450.000 MHz
33 cm 902.000 MHz - 928.000 MHz
23 cm 1.240 GHz - 1.300 GHz
13 cm 2.300 GHz - 2.450 GHz
SHF 9 cm 3.300 GHz - 3.500 GHz
5 cm 5.650 GHz - 5.925 GHz
3 cm 10.000 GHz - 10.500 GHz
1.2 cm 24.000 GHz - 24.250 GHz
EHF 6 mm 47.000 GHz - 47.200 GHz
4 mm 76.000 GHz - 81.500 GHz
2.5 mm 122.250 GHz - 123.000 GHz
2 mm 134.000 GHz - 141.000 GHz
1 mm 241.000 GHz - 250.000 GHz

Prenosové modulácie

Hlasové
Amplitude modulation (AM)

Double Sideband Suppressed Carrier (DSB-SC)
Independent Sideband (ISB)
Single Sideband (SSB)
Amplitude Modulation Equivalent (AME)
Frequency modulation (FM)
Phase modulation (PM)

Obrazové
Amateur Television (Fast Scan Television) (ATV)
Slow-Scan Television (SSTV)
Facsimile

Text a dáta
Continuous Wave (CW)
ALE Automatic Link Establishment
AMateur Teleprinting Over Radio (AMTOR)
D-STAR
Echolink
Hellschreiber
Discrete multi-tone modulation modes (Multi Tone 63 (MT63))
Multiple Frequency-Shift Keying (MFSK) modes (FSK441, JT6M, JT65, Olivia MFSK)
Packet radio (AX25)
Automatic Packet Reporting System (APRS)
PACTOR
Phase-Shift Keying
Binary phase shift keying: PSK
Quadrature phase shift keying: QPSK
Spread spectrum
Radioteletype (RTTY)


Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť hustoty toku výkonu ekvivalentnej rovinnej vlny sa udáva vo wattoch na meter štvorcový (W/m²), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát menšia - mikrowatty na meter štvorcový (µW/m²).

Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 1,375.√f V/m
Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 61 V/m
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 5 000.f µW/m²
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 10 000 000 µW/m²
Odporúčaná preventívna hodnota pre intenzitu elektrického pola podľa Stavebnej biológie je: 0,006 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota pre hustotu toku výkonu podľa Stavebnej biológie je: 0,1 µW/m²


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate veľkosť elektromagnetického pola väčšej časti rádioamatérskeho spektra (VHF/UHF/SHF):

 

Tieniace materiály: tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery, odevy a spacie vaky, okenné fólie


Priebeh a modulácia vlnenia:
ZDROJ FREKVENČNÉ PÁSMO PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

KOMERČNÉ RÁDIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencované pásma, ktoré sú využívané mobilnými alebo fixnými vysielacími stanicami na vzájomnú komunikáciu. Modulácia FM, nepulzná, šírka pásma 12 kHz

KOMERČNÉ RÁDIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencované pásma, ktoré sú využívané mobilnými alebo fixnými vysielacími stanicami na vzájomnú komunikáciu. Modulácia FM, nepulzná, šírka pásma 12 kHz