ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
18 online • návštevy: 138 / 1053888

Aktualizované: 13.12.2016

Smernice EUROPAEM 2016 pre prevenciu, diagnostiku a liečbu
zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich
s elektromagnetickými poľami (EMP)

  Poslaním Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM) je poskytovať najnovšie vedecké poznatky a empirické dôkazy, pokiaľ ide o vplyv environmentálnych faktorov na ľudské zdravie a predložiť konkrétne odporúčania pre prevenciu, diagnostiku a terapiu, ako aj opatrenia na zlepšenie dostupnosti a zdravotných výsledkov a to tak pre odbornú lekársku verejnosť a pacientov, ako aj pre osoby s funkčným poškodením. Jej názor má z lekárskeho hľadiska určitú váhu aj na politickej diskusii o zdravom životnom prostredí.

Zameranie a jadro obsahu Smerníc
  
Koncept pre diagnostiku a liečbu zdravotných problémov súvisiacich s elektromagnetickou expozíciou (EMP), zlepšenie / obnovenie jednotlivých zdravotných prognóz, výsledkov a stratégií pre prevenciu.

Adresáti 
 
Lekári zo všetkých odborov, stomatológovia, zdravotné inštitúcie, administratíva a sociálni pracovníci.

Šírenie a implementácia 
  Pozri: www.europaem.eu

Vyhodnotenie 
  Počas nasledujúcich piatich rokov.

  Smernice EMF Guideline predstavujú odporúčania. Sú určené na pomoc lekárom pri vytváraní rozhodnutí. Pre lekárov nie sú právne záväzné a ani nevytvárajú dôvody pre zbavenie sa zodpovednosti. Smernice boli veľmi starostlivo pripravené. Napriek tomu, za presnosť uvedených údajov nenesie zodpovednosť žiaden z autorov a ani EUROPAEM ako celok.

Celé znenie smerníc v slovenskom jazyku nájdete na tomto linku.

Odporúčané maximálne úrovne expozície pre elektrické polia nízkych frekvencií (ELF/VLF)

ZDROJ
štatistická hodnota: kvadratický priemer (RMS)
miesto expozície: čas pobytu >4h

Denná expozícia
(V/m)

Nočná expozícia
(V/m)

Citlivé osoby
(V/m)

Extrémne nízke frekvencie (do 2 kHz), Maximum

10

1

0.3

Veľmi nízke frekvencie (3 kHz - 3 MHz), Priemer

0.1

0.01

0.003

Odporúčané maximálne úrovne expozície pre magnetické polia nízkych frekvencií (ELF/VLF)

ZDROJ
štatistická hodnota: kvadratický priemer (RMS)
miesto expozície: čas pobytu >4h

Denná expozícia
(nT)

Nočná expozícia
(nT)

Citlivé osoby
(nT)

Extrémne nízke frekvencie (do 2 kHz), Maximum

1 000

1 000

300

Extrémne nízke frekvencie (do 2 kHz), Priemer

100

100

30

Veľmi nízke frekvencie (3 kHz - 3 MHz), Maximum

10

10

3

Veľmi nízke frekvencie (3 kHz - 3 MHz), Priemer

1

1

0.3

Odporúčané maximálne úrovne expozície pre rádiové frekvencie podľa typu zdroja (RF)

ZDROJ
štatistická hodnota: max. amplitúda (PEAK)
miesto expozície: hlava, trup

Denná expozícia
(µW/m²)

Nočná expozícia
(µW/m²)

Citlivé osoby
(µW/m²)

Analógový rozhlas (FM)

10 000

1 000

100

Komunikačný rádiový systém (TETRA)

1 000

100

10

Digitálna TV (DVB-T)

1 000

100

10

Základňová stanica GSM (2G)

100

10

1

Základňová stanica UMTS (3G)

100

10

1

Základňová stanica LTE (4G)

100

10

1

Bezdrôtový telefón, detská pestúnka (DECT)

100

10

1

GSM (2G) telefón / modem (8.33 Hz impulzy)

10

1

0.1

Digitálny rozhlas DAB+ (10.4 Hz impulzy)

10

1

0.1

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz router (9.76 Hz impulzy)

10

1

0.1


Súvisiace články: