ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 129 / 1047366

Aktualizované: 7.4.2015

Expozičné mapovanie

  V tejto rubrike nájdete mapy úrovní vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia v teréne v rámci Slovenska. Merali sme v rozsahu od 100 MHz do 8 GHz, v ktorom sa nachádza väčšina dnešných verejných telekomunikačných služieb.
Kliknutím na mapu alebo link je možné otvoriť/stiahnuť súbor, ktorý otvoríte priamo v aplikácii Google Earth. Je možné stiahnuť a zobraziť aj niekoľko máp súčasne. Mapa obsahuje hodnoty intenzity elektromagnetického pola v µW/m2 zobrazené výškou stĺpca a farebného zvýraznenia úsekov podľa nameraných úrovní. Na farebné body na ceste je možné ukázať alebo kliknúť myšou. Zobrazíte tak konkrétnu úroveň na danom mieste. Mapu môžete ľubovoľne otáčať a približovať/vzďaľovať kolečkom myši.
  Môžete si všimnúť, že najmä v mestách sú častokrát expozície neporovnateľne vyššie než mimo nich. Ľahko nájdete oblasti, ktoré sú "takmer" čisté. Stačí sledovať farby: zelená = nízke hodnoty, červená = vysoké hodnoty.
  Mapy pripravujeme svojpomocne, je to časovo veľmi náročná aktivita, preto budú pribúdať postupne, vždy len vybrané úseky. Ak budete mať záujem vidieť medzi mapami i tú Vašu lokalitu, napíšte nám podnet na jej zmapovanie.


1. Diaľnica Bratislava -> Nitra, úsek od ružinovskej časti obchvatu po Lehotu pri Nitre.

Prehľadná mapa expozície, ktorej sme vystavení pri bežnej jazde autom po diaľnici. Na mape si môžete všimnúť najvýraznejšiu úroveň - pulzujúci letecký radar z letiska Ivánka pri Dunaji. Tiež je veľmi pekne vidno úseky diaľnice, ktoré sú kvalitne "pokryté" signálom mobilných operátorov. Sú to najmä odpočívadlá a potom úseky, ktoré lemujú neďaleké obce alebo mestské časti.

  Otvoriť mapu v Google Earth  

 
2. Diaľnica Nitra -> Banská Bystrica, úsek Lehota pri Nitre - Tesárske Mlyňany.

Najvyššia expozícia je na dialničnom nadjazde na obchvate Nitry, kde sú za protihlukovou stenou umiestnené základňové stanice mobilnej siete.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

3. Diaľnica Nitra -> Banská Bystrica, úsek Tekovské Nemce - Hliník nad Hronom.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

4. Diaľnica Žilina -> Bratislava, úsek Ladce - Trnava.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

5. Diaľnica Žilina -> Bratislava, úsek Lietavská Lúčka - Sverepec.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

6. Hlavný ťah Ružomberok -> Žilina, s obchádzkou Martina a Vrútok.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

7. Diaľnica Poprad -> Ružomberok, úsek tunel Bôrik (Svit) - Ružomberok, križovatka Žilina/Donovaly.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

8. Diaľnica Prešov -> Poprad, úsek Spišské Podhradie - tunel Bôrik (Svit).

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

9. Diaľnica Prešov -> Poprad, úsek Prešov - Spišské Podhradie.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

10. Diaľnica Košice -> Prešov.

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

11. Bratislava, Šafárikovo námestie

Jedna z najvyšších expozícií je na otvorených plochách, námestiach, najmä v centre mesta. Stretávajú sa tu vlnoplochy viacerých vysielačov (základňových staníc) z viacerých smerov. Bývalá zastávka na Šafárikovom námestí je jedno z mála miest, kde expozícia dosahuje takmer 6 V/m (90.000 µW/m2)

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

12. Bratislava, Jakubovo nám. -> Dolnozemská

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

13. Bratislava, Prístavný most -> Vlčie hrdlo

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

14. Bratislava, Kamenné námestie -> Legionárska

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

15. Bratislava, Prístavný most -> Trnavské mýto

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

16. Bratislava, Prístavný most -> Galvaniho

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

17. Bratislava, Galvaniho -> Mlynské Nivy

  Otvoriť mapu v Google Earth 

 

Ukážka mapy expozície z centra Bratislavy


Súvisiace články: