ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 128 / 1047371

Aktualizované: 10.12.2016

Blog
Nová paradigma vedy o elektromagnetických poliach (EMP)

  Trajektóriu našej kultúry som začal skúmať pred piatimi rokmi, v čase, keď pod spálňou nášho bytu v San Franciscu došlo k inštalácii súboru bezdrôtových inteligentných meračov. Počas jedného týždňa sme ja a moja manželka začali vnímať bolesti hlavy, hučanie v ušiach, búšenie srdca, únavu a prestali sme kľudne spávať. Nikdy predtým sme tieto príznaky nezažili a keď sme opustili náš dom, postupne sa vytratili. Po malom skúmaní som zistil, že tie isté príznaky sa objavujú aj tisíckam ľudí v celej Kalifornii a ďalších štátoch a krajinách, kde boli nainštalované bezdrôtové inteligentné merače.1

  Potreboval som sa dozvedieť o tom čo najviac, presnejšie ako tieto rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) vplývajú na náš organizmus. V tomto článku sa budem snažiť spraviť hlbšiu technickú analýzu. Bude sa vzťahovať na základný problém so súčasným exponenciálnym nárastom znečistenia RF EMP, na evolúciu vedy o RF EMP a možných riešeniach. Pokúsim sa tiež opísať postup, akým si dnes môžete vytvoriť oveľa zdravší domov z pohľadu RF EMP.

  Než budeme pokračovať, rád by som potvrdil, že táto téma môže byť kontroverzná. Pre mňa bola pred piatimi rokmi tiež. Prevládajúci názor v našej spoločnosti je, že RF EMP sú úplne bezpečné, pokým nás nezohrievajú alebo nespôsobujú šok. Celá naša ekonomika je založená na tomto predpoklade, takže dalo by sa usudzovať, že to musí byť pravda.

  Mojím zámerom nie je byť konfrontačný. Ide skôr o otvorenie diskusie a podporiť myšlienku, že nevidíme celý obraz o bezpečnosti bezdrôtových technológií. Ako sa dočítate v tomto článku, dnes existuje dostatok dôkazov, že slabé RF EMP biologicky ovplyvňujú všetky živé organizmy. Mohlo by to mať vážne dôsledky pre budúcnosť našej civilizácie; s týmto faktom musíme začať uvažovať tak, aby sme boli schopní vytvoriť finálne riešenie.

Exponenciálny rast bezdrôtových technológií
  Naše rádiofrekvenčné elektromagnetické životné prostredie sa za posledných desať rokov ohromne zmenilo. Technológia je nastavená na trvalú expanziu a to ešte rýchlejšie počas najbližších piatich rokov. Pred 9 rokmi, pred vynájdením iPhonu, bola RF elektromagnetická expozícia pre väčšinu ľudí pomerne nízka, ak už nepoužívali jednoduchý mobilný telefón alebo nežili vedľa základňovej stanice mobilnej telekomunikačnej siete.

  Avšak dnes máme takmer všade prítomné Wi-Fi, a to aj v školách, nemocniciach, dopravných prostriedkoch, v parku a pribúdajú ďalšie a ďalšie vysielače mobilnej siete, ktoré poskytujú dáta pre každý smartfón. Tiež máme inteligentné hodinky (SMARTWATCH), inteligentné merače (SMARTMETERS), inteligentné termostaty, inteligentné domy a autá s Bluetooth a WiFi. Tento nárast mikrovlnného žiarenia je bezprecedentný, ale to je len začiatok.

  Bytové a rodinné domy čoskoro dostanú súbor inteligentných meračov spotreby elektriny a vody. Každý bezdrôtový inteligentný merač vyšle v priemere asi 10 000 impulzov za deň, čo už môže vytvárať nebezpečnú situáciu pre obyvateľov domu. Ďalšou fázou je príchod "Internetu vecí", ktorý bude všetko, čo si do domácnosti kúpite, pripájať k internetu s vlastnou IP adresou a bezdrôtovým vysielačom. „Inteligentná domácnosť" budúcnosti teda môže v inej reči znamenať až jeden milión burstov (impulzov) mikrovlnného žiarenia počas celého dňa. „Inteligentná domácnosť“ (Smart Home) a "Internet vecí" (Internet of Things) môžu byť vysokoziskové programy pre technologické firmy, avšak ohrozujú zdravie, súkromie a bezpečnosť celých rodín.

  Aby to všetko fungovalo a zjednodušilo sa posudzovanie umiestnenia ďalších základňových staníc, ktoré toto spojenie majú zabezpečovať, spoločnosti, ktoré sa bezdrôtovým biznisom zaoberajú, začínajú spolupracovať s miestnymi zastupiteľstvami, aby mohli umiestňovať výkonné mikrovlnné antény na stĺpy verejného osvetlenia, častokrát len 3-5 m vzdialených od našich domovov. Nazývajú sa distribuovaný anténny systém (DAS) a v súčasnej dobe už zapĺňajú ulice San Francisca, odkiaľ majú signálom pokrývať celé sídliská a iné verejné plochy.2 

  V najbližších rokoch sa tento systém rozrastie v mnohých amerických a európskych mestách. K tomu sa majú záujem pripojiť aj giganty Google a Facebook, ktoré sa budú snažiť poskytovať svoje vlastné internetové služby. Vďaka projektom, akým je napr. „Google Loon", ktorý je založený na Wi-Fi pokrytí z balónov 18 km nad Zemou3 alebo napr. navrhovaný „Facebook Terragraph Wi-Fi system“4, sme vstúpili do novej éry RF elektromagnetických expozícií. Avšak, toto všetko sa deje na základe predpokladu z predchádzajúcej éry, ktorá impulzné mikrovlnné žiarenie považuje za úplne bezpečné.

Ako si doma zabezpečiť nízke emisie EMP
Existujú štyri rôzne typy elektromagnetických polí, ktorých emisie môžete pomerne ľahko znížiť. Medzi nie patria:
• Mikrovlnné žiarenie: vytvárané bezdrôtovou technológiou, v našich domovoch prítomné v posledných desiatich rokoch. Snažte sa jej používaniu vyhnúť.
• Magnetické polia: chyby zapojenia domových rozvodov elektriny, možné bludné prúdy a hlavné rozvody elektrickej energie vytvárajú silné magnetické polia. Väčšina domov má niekoľko chýb v elektrickom zapojení, ktoré možno ľahko opraviť.
• Elektrické polia: štandardné elektrické káble môžu vytvárať veľké elektrické polia. Tie možno počas noci zmenšiť alebo odstrániť vypnutím ističa okruhu vedúceho do spálne. Ak riešite prestavbu elektrických rozvodov, použite do sien hotové tienené káble, ktoré výrazne znížia emisie elektrických polí.
• „Špinavá elektrina“: elektromagnetické rušenie, vedúce po elektrickom kábli z stmievačov svetiel, kompaktných žiariviek a LED osvetlenia, elektronických spínaných zdrojov a meničov solárnych panelov. Elimináciou týchto zdrojov elektromagnetického rušenia bude kvalita elektrickej energie vo Vašej domácnosti oveľa lepšia.

Primárny spor ohľadom RF EMP
  Oficiálne, hygienické normy pre bezpečnosť RF EMP sú v súčasnosti založené na posudzovaní tepelných účinkov na živé tkanivá. Ak neionizujúce elektromagnetické polia nespôsobujú tepelný efekt, nemôžu ublížiť. Napriek tomu, že máme nespočetné množstvo dôkazov, že i netermálne expozície RF EMP (teda tie, ktoré neohrejú) vyvolávajú biologické poškodenie, evidencie sú opakovane zavrhované súkromnými a vládnymi organizáciami, ktoré zostavujú bezpečnostné normy a smernice.

Dôvod tohto konania je veľmi prozaický. Po druhej svetovej vojne, v 50-tych rokoch 20. storočia, boli vojenské a priemyselné aplikácie mikrovlnnej techniky (radar, zbrane) považované za vyššiu prioritu ako prípadné škodlivé účinky na zdravie. Studená vojna bola pre hospodársky rast dôležitejšia ako pravdepodobnosť chorôb alebo vzniku rakoviny u segmentu populácie v budúcnosti po 20 až 30 rokoch. Avšak ľudí, ktorí robili tieto rozhodnutia v rokoch 1950 až 1960, by nikdy nenapadlo, že o 60 rokov neskôr bude naša spoločnosť zažívať obrovský „boom“ v oblasti zákazníckych bezdrôtových technológií, ku ktorému došlo. Nemohli si ani predstaviť krízovú situáciu, v ktorej by sa mohli budúci predstavitelia politiky a priemyslu ocitnúť. V súčasnej dobe zažívame situáciu, kde nárast použitia bezdrôtových technológií umožnil vznik niekoľkých najväčších a najziskovejších spoločností na svete. Tieto technológie sa rýchlo stali neoddeliteľnou súčasťou nášho hospodárstva a v poslednej dobe jedným z mála spoľahlivo rastúcich sektorov.

  Bezdrôtové technológie predstavujú aj neuveriteľne populárny fenomén, ktorý veľká časť populácie miluje a je na ňom závislá.5 Je to predovšetkým z dôvodu pohodlia a faktu, že ľudia jednoducho zbožňujú komunikovať. Čo viac, poskytuje obrovské daňové príjmy a štátnym inštitúciám umožňuje ľahké sledovanie objektov prostredníctvom zberu údajov. Zo všetkých týchto dôvodov asi neexistuje politik, ani priemyselný magnát, ktorý bude schopný priznať, že súčasné bezpečnostné normy nechránia verejnosť, pretože nie sú zamerané na  expozície, s ktorými sa dnes stretávame.

Evolúcia vedy o RF EMP
  Štúdium biologických účinkov elektromagnetických polí je veľmi komplikovaná aréna. Vyžaduje si odhodlaných výskumných pracovníkov, ktorí pochopia zložité biologické procesy, rovnako ako fyziku a podstatu elektromagnetických polí. Ak sa počas výskumu odhalia biologické účinky, musia byť následne replikované, ale ak sa čo len jeden parameter mierne zmení, môže byť biologický účinok stratený. Parametre zahŕňajú mimo iné frekvenciu, moduláciu (tvar, frekvenciu a početnosť impulzov)6, intenzitu, polarizáciu7 a prítomnosť okien, kde môžu byť účinky výraznejšie už pri nižších úrovniach intenzity. Extra prostriedky pre opakované replikované štúdie nebývajú vždy k dispozícii, a to najmä vtedy, ak takmer všetky finančné prostriedky pre tento typ výskumu pochádzajú z dotácií priemyslu, ktorý nemusí mať záujem o výsledky poškodzujúce jeho zisk.8a,8b

  Jeden z prvých vedcov, ktorý objavil biologické účinky netepelného mikrovlnného žiarenia, bol Dr. Allan Frey. Ešte v roku 1975 zistil, že mikrovlnné žiarenie otvára hematoencefalickú mozgovú bariéru u potkanov, ktorá je veľmi podobná ľudskej.9 Výsledok experimentu bol replikovaný v ďalších štúdiách10,11 a je veľmi znepokojujúci. Krvná mozgová bariéra hrá životne dôležitú úlohu v ochrane mozgu od patogénov, toxínov a ťažkých kovov.

  Mnohé ďalšie biologické netepelné účinky RF EMP boli odhalené v priebehu nasledujúcich dekád.12 Ide napr. o poškodenie spermií, nervového systému, srdca (zmeny na EKG), poruchy endokrinného systému, zvýšenú hladinu glukózy v mozgu, zmeny správania a akútne príznaky (bolesti hlavy, nespavosť, hučanie v ušiach, poruchy sústredenia, únava). V tisíckach štúdií na túto tému už bolo zdokumentovaných viac než 100 biologických netepelných účinkov.13 Ako sa však dalo očakávať, existujú aj tisíce štúdií, ktoré nevykazujú žiadne významné biologické účinky RF elektromagnetických polí.14

  Jedným z najviac znepokojivých účinkov netepelného mikrovlnného žiarenia je poškodenie DNA. Dôvod je zrejmý: poškodenie DNA môže viesť k rakovine a tento kritický výsledok bude nútiť verejné orgány, aby prijali rázne opatrenia. Európska únia preto v roku 2004 zafinancovala štúdiu REFLEX, ktorá sa zamerala presne na tento účinok. Štúdia bola realizovaná tímom Dr. Franza Adlkofera vo Viedni a publikované výsledky neboli ani pre priemysel mobilných telefónov, ani pre verejnosť pozítivne.15 Závery ukázali, že žiarenie mobilných telefónov spôsobuje poškodenie DNA.16 Tento záver bol zrejme prekvapením, nakoľko sa dovtedy predpokladalo, že neionizujúce žiarenie nemôže poškodiť DNA, pretože jeho energia nie je dostatočná na to, aby vytrhla elektrón z molekuly. Niet divu, že štúdia bola rýchlo napadnutá a popredný vedec s blízkym vzťahom k priemyslu, Dr. Alexander Lerchl uviedol, že výsledky musia byť sfalšované. Výsledná mediálna búrka a tlak na výskumníkov stlmili vplyv štúdie Dr. Adlkofera a zabránili ďalšiemu využívaniu fondov Európskej únie pre výskum. Avšak po úplnom preskúmaní a prešetrení sa výsledky výskumu podarilo obhájiť a v roku 2015 Okresný súd v nemeckom Hamburgu prinútil Dr. Lerchla odvolať svoje tvrdenia a usvedčil ho z ohovárania a urážky na cti.17

Štúdia REFLEX popísala podobné „kométové“ výsledky micronuclea z gama žiarenia a mikrovlnného žiarenia po expozícii z mobilného telefónu (DNA zlomy, genotoxické účinky).16 © Clinical Chemistry, Free University of Berlin

  Lerchl sa však postaral o senzačné správy z iného dôvodu ešte skôr než v roku 2015. Bol vedúcim štúdie, ktorá replikovala výskumný projekt18 z roku 2010, kde bolo zistené, že slabé RF EMP z mobilného telefónu v sieti 3G podporujú rast nádorov u myší.19 Pozitívne výsledky jeho štúdie boli ďalšou ranou odvetviu mobilných telefónov. Potvrdilo sa, že pokiaľ sú myši vystavené známemu karcinogénnemu činidlu „ENU“ v maternici a následne vystavené žiareniu telefónu v sieti 3G (UMTS), dôjde k výraznému bujneniu nádoru, než u myší, ktoré boli vystavené iba činidlu ENU.20 V tlačovej správe z Jacobs univerzity v nemeckých Brémach Dr. Lerchl uviedol: "Naše výsledky ukazujú, že slabé rádiofrekvenčné elektromagnetické polia zjavne povzbudzujú rast nádorov.“21

  Tu už ide o významnú zmenu u popredného vedca, ktorý niekoľko desaťročí verejne prehlasoval, že veda, ktorá poukazuje na netermálne biologické účinky elektromagnetických polí, nie je dobrá veda. Avšak, ak výskum stále viac preukazuje, že poškodenie DNA a následný vznik rakoviny je možným dôsledkom i neionizujúceho mikrovlnného žiarenia, čo je podstatou tohto biologického mechanizmu? Bez preukázaného mechanizmu bude pre vedcov veľmi ťažké plne prijať túto novú paradigmu.

Mechanizmus poškodenia DNA
  Dr. Martin Pall, emeritný profesor z Washington State University, objavil v roku 2013 kľúčový mechanizmus, ktorý nám pomáha pochopiť túto paradigmu.22 Na základe prieskumu vedeckej literatúry a vlastnej meta-štúdie zistil, že jedným z hlavných netepelných účinkov rádiofrekvenčných elektromagnetických polí je aktivácia napäťovo riadených vápnikových kanálov (VGCC) v plazmatickej membráne buniek. Ak RF EMP aktivuje tieto kanály, dôjde k extrémnej produkcii intracelulárneho vápnika (Ca++). Prebytok vápnika v bunkách vytvára reťazec chemických reakcií, ktoré vedú k produkcii voľných radikálov a oxidačnému stresu. Výskyt voľných radikálov vrcholí v poškodení DNA.23

  Diagram nižšie znázorňuje zjednodušený dej tohto mechanizmu. Stručne povedané, prebytok vápnika priamo zvyšuje produkciu oxidu dusnatého (NO) v bunkách. Nárast koncentrácie oxidu dusnatého môže mať aj liečebné účinky, čo je jeden z dôvodov, prečo sa netepelné expozície RF EMP stále viac používajú v lekárskej terapii. Avšak, oxid dusnatý tiež môže reagovať so superoxidmi (OO-) a vytvárať peroxydusitany (ONOO-). Zistilo sa, že rozpadom peroxydusitanov dochádza k vyplavovaniu reaktívnych voľných radikálov a oxidačnému stresu v bunkách.24 Sú to práve voľné radikály z peroxydusitanov a oxidačný stres, ktoré sú považované za hlavných vinníkov spôsobujúcich poškodenie DNA a následné ochorenie.

  Výskumné práce Dr. Palla zároveň ukazujú, ako by bolo možné tieto znalosti použiť na vytvorenie technológie, ktorá znižuje aktiváciu VGCC25. Zaujímavá je aj jeho prezentácia na univerzite v nórskom Oslo26. Časopis IEEE Power Electronics Magazine nedávno publikoval článok o podobnom mechanizme biologických účinkov slabých elektromagnetických polí.27

©Dr. Paul Dart, Dr. Martin Pall

Ochrana verejnosti
  Dnes sme v situácii, kedy je už pre regulačné orgány ťažké tvrdiť, že netepelné efekty elektromagnetických polí sú bezpečné. Rozvoj bezdrôtových technológií má už nevídané tempo. Pokiaľ sa niečo neudeje, v priebehu piatich rokov budú veľkú časť našej civilizácie tvoriť úrovne mikrovlnného žiarenia, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia.

  V Spojených štátoch máme regulačnú inštitúciu, Federal Communications Commission (FCC), ktorá by toto smerovanie mohla zmeniť. Táto inštitúcia stanovuje legálne limity pre bezpečnú expozíciu. Zdá sa však, že v skutočnosti je jej hlavným cieľom nárast a monitorovanie pokroku bezdrôtovej technológie. Zdravie verejnosti nie je jej hlavným záujmom a dokonca ani jej úlohou. To je pravdepodobne dôvod, prečo FCC chráni verejnosť len pred tepelnými expozíciami. Aby to nebolo príliš jednoduché, FCC je pravdepodobne silne ovplyvnená priemyslom bezdrôtových technológií. V roku 2015 zverejnil o nej správu novinár Norm Alster s názvom "Ovládnutá inštitúcia"28. Pán Alster detailne popisuje, ako fungujú „otáčavé dvere“ medzi inštitúciou a priemyslom, z čoho hypoteticky vyplýva ohrozenie verejnosti. Nemusíte sa ani zahľadieť ďalej ako na súčasného šéfa FCC Thomasa Wheelera, bývalého vrchného lobistu pre bezdrôtové technológie. Bývalí komisári FCC rovnako viedli prominentné lobistické organizácie pre bezdrôtové technológie. Je potrebné poznamenať, že Norm Alster písal i o páde Dot Com a finančnej kríze v roku 2008 ešte než k nim došlo. Jeho značné novinárske schopnosti sú i v tejto problematike veľavravné.

  Jedným z najnápadnejších aspektov FCC je fakt, že inštitúcia nemá vedomosti potrebné pre určenie bezpečnosti elektromagnetických polí. Je teda zo zákona poverená jednou z najdôležitejších úloh verejnej bezpečnosti, ale v zásade nenesie žiadnu zodpovednosť. Namiesto toho sa spolieha na súkromné a polo-súkromné vedecké organizácie, ktoré jej sprostredkúvajú informácie. Medzi ne patrí Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American National Standards Institute (ANSI), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) a jedna nemecká mimovládna organizácia s názvom International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).29

10 krokov, ako znížiť Vašu mikrovlnnú expozíciu
1. Mobilný telefón používajte len v najnutnejších prípadoch. Nikdy ho neprikladajte úplne k hlave. Použite hlasitý hovor alebo handsfree sadu s gumenými zvukovodmi. Vyhnite sa noseniu zapnutého mobilného telefónu v prednom vrecku košele alebo nohavíc.
2. Vypnite všetky rádiové aplikácie v nastavení telefónu (mobilné dáta, Wi-Fi, Bluetooth, atď.) Budete môcť stále odosielať / prijímať hovory a SMS, ale telefón nebude kontaktovať sieť každých pár sekúnd.
3. Smartfón používajte ako budík výhradne v režime "Lietadlo".
4. Ak máte Wi-Fi vo vašej domácnosti, zapojte router do jednoduchého časovača, ktorý ho odpojí od siete počas noci. V čase spánku je najdôležitejšie mať prostredie s nízkymi emisiami RF EMP.
5. Začnite používať káble. Wi-Fi funkcie routeru je možné deaktivovať a všetky počítače a príslušenstvo prepojiť pomocou ethernetových káblov.
6. Pokiaľ ide o expozíciu, vzdialenosť od zdroja je Váš priateľ. Byť 10 alebo 20 metrov od susedovej Wi-Fi je oveľa bezpečnejšie, než byť 1 meter od Wi-Fi pod stolom alebo 5 cm od Wi-Fi Vášho tabletu.
7. Ak máte domáci telefón, použite radšej káblovú verziu než bezdrôtový DECT.
8. Pozor na detské pestúnky. Ak už chcete použiť bezdrôtovú, uistite sa, že k rádiovému spojeniu dochádza len v čase alarmu.
9. Presadzujte káblové pripojenie na internet na školách a v škôlkach. Niet dôvod po niekoľko rokov kúpať deti vo Wi-Fi signále, ak existujú bezpečnejšie riešenia pomocou ethernetových káblov a optických vlákien.
10. Vyhnite sa „inteligentnej“ domácnosti a bezdrôtovým „inteligentným“ meračom. V budúcnosti budú súčasťou tzv. "internetu vecí". Táto technológia bude exponenciálne zvyšovať úrovne mikrovlnného žiarenia a Vašej expozície v domácnosti.

Súkromné organizácie nastavujú bezpečnostné normy
  Jednou z primárnych organizácií, na základe ktorej západné štáty (vrátane USA) nastavujú svoje národné bezpečnostné smernice expozícií mikrovlnného žiarenia, je ICNIRP.30 Problém nastáva tam, kde má súkromný subjekt dosah na niečo tak dôležité, ako je verejná bezpečnosť. Malé privátne kluby môžu byť ľahko manipulované pomocou lobingu a tlaku zo strany priemyslu a vojenských záujmov. Súkromné organizácie si tiež majú možnosť vyberať členov, ktorí sú svojim spôsobom zaujatí voči vede EMP bez možnosti zásahu verejnosti alebo jej hodnotenia. Jedná sa o vysoko nedemokratický spôsob, ako si vyberať ľudí, ktorí sú zodpovední za klasifikáciu, či je technológia, ktorú používajú naše deti a vnúčatá na dennej báze, skutočne bezpečná.

  Prof. Dariusz Leszczynski z Fínska, profesionál v oblasti rádiových polí, napísal o nebezpečenstve tejto situácie. Bol tridsiatym prvým členom výboru IARC Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý v roku 2011 klasifikoval netepelné mikrovlnné žiarenie do triedy potenciálnych karcinogénov (2B).31 V nedávnom článku poznamenal, že súčasní členovia ICNIRP a noví členovia, ktorí nastupujú pre obdobie 2016-2020, majú rovnaké názory na „bezpečnosť“ EMP:32

• RF-EMP nemajú žiadne účinky na zdravie
• Ľudská citlivosť na RF-EMP neexistuje
• Jediný biologický mechanizmus pre RF-EMP je termálny
• Netermálne biologické účinky neexistujú

  Ak sú naše bezpečnostné normy stanovené prostredníctvom nevypočítateľných súkromných subjektov, skladajúcich sa z členov, ktorí už majú predpojatosť proti súčasnej vede, poukazujúcej na škodlivé netermálne biologické účinky EMP, potom je pravdepodobné, že sa blížime k veľkej zdravotné kríze.

Spoločenská cesta vpred
  Doposiaľ to mohlo vyznievať ako zlé správy. Dobrou správou je, že riešenia existujú. Existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby sa Váš domov, kancelária, škola a škôlka stali bezpečnými z pohľadu elektromagnetických polí. V dvoch zvýraznených stĺpčekoch sú uvedené základné body. Dodržiavaním týchto bodov môžete minimalizovať úroveň Vašej expozície a expozície Vašej rodiny, pokým nebude dostatočná politická vôľa vytvoriť riešenia v širokom meradle.

  Existujú aj riešenia na spoločenskej úrovni a to je aréna, kde budú mať inžinieri nesmierny význam. Jedným z primárnych riešení je optické vlákno. Prenos údajov pomocou svetla nevytvára žiadne rušivé elektromagnetické pole, s výnimkou switchov. Optika poskytuje takmer neobmedzenú šírku pásma. Umožní to prosperitu priemyslu, pretože šírka pásma už nebude limitujúcim faktorom. Prínosom bude nájdenie jednoduchého spôsobu, ako priviesť optické vlákna do každej domácnosti. Niektoré firmy sa už týmto zaoberajú33,34, v Nemecku a Rakúsku sa podarilo vyvinúť technológiu, ktorá zmení existujúce medené kabeláže za vláknovú optiku veľmi jednoducho.

  Bezpečnejšie výrobky sú ďalšou možnosťou zdokonalenia. Podstatou je zníženie vyžiareného výkonu bezdrôtových zariadení užívateľa tak, že emisie budú nielen v rámci smernice FCC, ale na úrovniach, ktoré budú bezpečnejšie pre užívateľa. Výskum na základe prác Dr. Palla môže priniesť závery, že existujú určité frekvencie, polarizácie, pulzácie a výkonové kombinácie, ktoré majú minimálne nepriaznivé biologické účinky. Môže to byť veľmi zložitý výskum, ale akonáhle sa priznáme, že máme nejaký problém, výsledky tejto práce môžu spoločnosti významne pomôcť.

  Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme v súčasnosti urobiť, je obmedziť zavádzanie bezdrôtovej technológie iba pre nevyhnutné aplikácie a spôsobom, kde nedochádza k preexponovaniu osôb a najmä detí. Bezstarostné rozširovanie bezdrôtovej technológie sa musí skončiť. Ak chceme mať technologickú spoločnosť, ktorá je aj bezpečná, musíme nájsť inteligentnejšiu cestu vpred.

Jeromy Johnson