ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
12 online • návštevy: 211 / 750963

Aktualizované: 8.2.2017

Trakčné napájanie železníc, električiek a trolejbusov


  Na Slovensku je majoritná časť hlavných železničných tratí elektrifikovaná. V okolí týchto tratí sa vytvárajú veľké magnetické polia pôsobiace najmä na cestujúcich a v odborných kruhoch sú spájané so zvýšeným rizikom potratu u žien, ktoré cestujú pravidelne a to najmä v prvom trimestri tehotenstva.

Železnice
Železničné trate s nadzemným trakčným napájaním produkujú silné elektromagnetické polia v blízkosti samotného vedenia - elektrické pole z napätia na drôtoch a magnetické pole z prúdov, ktoré drôtmi pretekajú pri prejazde vlaku. Tieto magnetické polia môžu vznikať ešte oveľa skôr predtým, než je vlak možné z diaľky počuť alebo vidieť. Taktiež ich zánik je pozvoľný po odchode vlaku. Dá sa povedať, že veľkosť magnetických polí v okolí železnice je priamo úmerný tomu, ako rušňovodič "šliape na plyn". Keďže sú prítok prúdu (drôt na stožiaroch) a odtok (koľajnice) od seba oddelené, magnetické polia "cestujú" na dlhšiu vzdialenosť. Všetky elektromagnetické polia sa so vzdialenosťou znižujú a všeobecne klesnú na úroveň pozadia vo vzdialenosti 30 až 50 metrov od vedenia (od trate), v závislosti na konkrétnej trati. Vzdialenosť potrebná na zníženie elektromagnetických polí sa meria v priamej línii medzi horným napájacím káblom a bodom v teréne (nehnuteľnosťou/pozemkom). Ak železničná trať prechádza poblíž nehnuteľnosti a na nej stojaci dom je napríklad vzdialený menej ako 30 metrov, pri prejazde vlaku sa hodnoty magnetických polí zvyšujú a doporučujeme ich premeranie.
Dieselové vlaky nepoháňa dieselový motor, ale elektromotory, ktoré sú napájané dieselovým agregátom. Produkujú elektromagnetické polia len v bezprostrednej vzdialenosti motorov. Ak je nehnuteľnosť dostatočne blízko k stanici a prechádzajúce vlaky musia spomaliť alebo zrýchliť, môžu byť namerané prechodné elektromagnetické polia, keďže vlak spotrebúva pri brzdení a rozbiehaní energiu.


Striedavý prúd / jednosmerný prúd
Striedavý prúd (AC)
sa ľahšie prenáša na veľké vzdialenosti, vytvára však striedavé magnetické polia.
Jednosmerný prúd (DC) je často používaný pre kratšie
 traťové vedenia, mestské železnice, električky a trolejbusy. Vozidlá na jednosmerný prúd však využívajú na riadenie otáčok motorov impulznú bezkontaktnú tyristorovú reguláciu, ktorá je zdrojom striedavých magnetických polí rôzneho spektra vyšších frekvencií. Tieto polia dosahujú enormné hodnoty v určitých častiach vozidla (nad motormi, pri riadiacej jednotke). Počas rozbiehania a brzdenia je vo vozidlách možné počuť charakteristické oscilácie budiacich vinutí motorov. Každopádne je vhodné premerať si polia počas jazdy električkou alebo trolejbusom a vybrať si vhodné miesto na cestovanie tam, kde sú polia najnižšie.

  Na Slovensku sa používa na napájanie železníc takmer výhradne napätie 25 kV AC s frekvenciou 50 Hz s výnimkou úseku trate  "Čop – Čierna nad Tisou – Košice – Žilina – Čadca – Bohumín (ČR)", "Žilina - Považská Bystrica" (Wiki 2016), kde sú použité 3 kV DC, rakúsky "Kittsee - Bratislava Petržalka" (Wiki 2016), kde je použitých 15 kV AC s frekvenciou 16 Hz, lokálnej trate "Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice" s napätím 600 V DC a Tatranskej elektrickej železnice "Poprad - Tatranská lomnica" s napätím 1500 V DC.

Metro
Metro je mestská železnica pre rýchlu prepravu cestujúcich vo veľkých mestách. Je stavaná na povrchovú i podzemnú prepravu. Napájací systém metra býva spravidla pozemný, teda bez nadzemných napájacích vedení. Umožňuje to špeciálne stavané koľajisko, ktoré obsahuje okrem dvoch štandardných obsahuje aj prídavné pozemné alebo bočné koľaje, ktoré umožňujú napájanie vlakových súprav. Keďže v tunelovom systéme pod zemou bývajú zhoršené komunikačné možnosti, prídavné koľajnice umožňujú aj dátové prenosy rôznych monitorovacích a riadiacich signálov do centrály. Takmer všetky systémy metra rozšírené v Európe používajú na prevádzku 600 V DC - 750 V DC.

Električky a trolejbusy
Električky predstavujú odľahčenú formu mestského dopravného koľajového systému, najmä na miestach, kde nie je možné použiť metro. Bratislavské a košické električky používajú napájacie napätie 600 V DC. Trolejbusy používajú na pohon motorové jednotky napájané z dvoch nezávislých nadzemných káblov. Bratislavské, žilinské a prešovské trolejbusy používajú napájacie napätie 750 V DC.


Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť magnetického pola - indukcie sa udáva v tesla (T), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát až miliardukrát menšia - mikrotesla (µT), resp. nanotesla (nT). Na americkom kontinente sa často používajú aj jednotky Gauss/miliGauss, ktoré sú 100-násobne väčšie ako mikroTesla/nanoTesla (1 mG = 100 nT).

Hygienická norma pre hodnotu elektrických polí daná vyhláškou MZ SR je: 5 000 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota elektrických polí podľa Stavebnej biológie je max: 1 V/m
Hygienická norma pre hodnotu magnetickej indukcie daná vyhláškou MZ SR je: 100 000 nT
Odporúčaná preventívna hodnota magnetickej indukcie podľa Stavebnej biológie je max: 20 nT


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate striedavé elektrické a magnetické polia z trakčných vedení:

Tieniace materiály: antimagnetické fólie, tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické dopravné prostriedky
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Vozidlá mestskej alebo medzimestskej dopravy prevádzkované na tratiach vybavených meničom napätia s charakteristickou 300 Hz pulzáciou. Vo vzorke nájdete zvuk starších modelov nasledovaný zvukom novších modelov električiek

TROLEJBUS
Vozidlá mestskej dopravy vybavené meničom s tyristorovou reguláciou otáčok motora pomocou dĺžky impulzov. Charakteristický zvuk spínania tyristorov je počuteľný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii). Frekvencia impulzov 300 Hz