ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 144 / 1033402

Aktualizované: 30.6.2022

Mapa vysielačov v SR

  Orientačná mapa zobrazuje významné zdroje rádiofrekvenčných elektromagnetických polí, prevažne v trvalej prevádzke, s minimálnym vyžiareným výkonom (ERP) 10W. Vznikla v spolupráci s o.z. Elektrosmog a zdravie a do značnej miery sa na nej podieľajú dobrovoľníci v teréne. Mapa je priebežne aktualizovaná o nové lokality, nakoľko viaceré z nich zatiaľ nie sú kompletne zmapované. U vysielačov základňových staníc mobilnej siete nemusí označený prevádzkovateľ zodpovedať realite (bez záruky správnosti údajov).
  Približovaním sa zoskupenie lokalít stratí a detailne sa zobrazia jednotlivé body na mape. Približovať mapu je možné aj kolieskom myši. Kliknutím na farebné body sa zobrazia detailnejšie informácie o vysielači (platí najmä pre rozhlasové a TV vysielače, rádioamatérske prevádzače a radary). Naľavo v ovládacom paneli je možné jednotlivé vrstvy mapy vypínať, vybrať inú podkladovú mapu alebo merať vzdialenosti. Pod mapou nájdete legendu.

Kliknutím sem zobrazíte mapu na celú obrazovku


  Druh Typ. ERP Zdroj údajov
●  TV vysielače 0.5 - 50 kW plustelka.sk
●  TV dokrývače 20 - 250 W plustelka.sk
●  TV regionálne 0.01 - 10 kW

plustelka.sk

●  Rozhlas AM/FM/DAB+ 0.1 - 100 kW radia.sk
●  Mobilná sieť Orange 1 - 10 kW regulačný úrad, dobrovoľníci v teréne
●  Mobilná sieť ST 1 - 10 kW regulačný úrad, dobrovoľníci v teréne
●  Mobilná sieť 4-ka 1 - 10 kW regulačný úrad, dobrovoľníci v teréne
●  Mobilná sieť O2 1 - 10 kW regulačný úrad, dobrovoľníci v teréne
  Radary/rádiomajáky 25 W - 1 MW regulačný úrad, dobrovoľníci v teréne
  Rádioamatérske prevádzače 10 - 50 W rádioamatéri, Google Sites
●  Tetrapol 0.01 - 1 kW regulačný úrad
○  nekategorizované - dobrovoľníci v teréne

Súvisiace články: