ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 145 / 1033401

Aktualizované: 13.11.2017

Názorná ukážka realizácie tienenia voči RF poliam
zo základňovej stanice mobilnej siete a zo susedných bytov

  Nasledujúci príklad realizácie popisuje možnú účinnú ochranu voči externému a internému rádiofrekvenčnému zdroju v ľubovoľnej miestnosti bytu alebo domu. Realizácia je jednoduchá, nevyžaduje žiadne búracie ani stavebné práce a je maximálne elegantná. Finančne je mierne náročná a prioritne ju teda budeme riešiť len v miestnostiach, v ktorých sa zdržiavame najdlhšie (napr. v spálni, detskej izbe alebo v obývačke).

  Najjednoduchším (i finančne priaznivejším) riešením je pre spálne a detské izby použitie baldachýnu nad lôžko, príp. spacieho vaku alebo posteľnej bielizne z tieniacej tkaniny. Nejde však vždy o ideálne, resp. pohodlné riešenie, preto ak chceme zatieniť celý priestor miestnosti, musíme sa poohliadnuť za iným riešením. Pre väčšie miestnosti je vhodnejšie použiť tieniace nátery alebo tieniace tapety na steny bez okien a tieniace záclony alebo závesy na okennú stenu. V konkrétnom príklade sme použili akrylátový grafitový náter HSF54 a elegantnú bielu záclonu z tkaniny Voile.

Dôvod
 Na bytových domoch oproti sa mierne stranou nachádzajú
dve základňové stanice mobilnej siete, vzdialené asi 50 a 60 m. Jedna dvojica antén smeruje čelom k nám (ide teda takmer o "priamy lúč") a intenzita RF EMP tu dosahuje najvyššie úrovne (okolo 2.5 V/m). U susedov nad nami a vedľa je inštalovaný Wi-Fi router a niekoľko Wi-Fi klientov (spravidla mobilné telefóny a tablety). Pod nami nie je žiaden zdroj RF polí.

Realizácia
  Než začneme nanášať tieniaci náter na steny, je potrebné spraviť malé úpravy. Keďže náter je po zaschnutí elektricky vodivý (odpor cca 10 Ω), funguje ako elektrický vodič a indukujú sa v ňom napätia z elektrických rozvodov. Aby bol bezpečný, mal by byť uzemnený. Uzemnením sa zároveň vyriešia aj problémy s elektrickými NF poľami (zatienime zároveň aj elektrické káble v stenách, ktoré môžu byť zdrojmi parazitných napätí). Na stenu nalepíme špeciálne, elektricky vodivé pásky. Zabezpečia „dôkladnejšie“ rozloženie plošnej elektrickej vodivosti náteru a zároveň umožnia vyviesť prípojný bod náteru na uzemňovaciu platničku. Pásky sa môžu vzájomne prekrývať, dôležité je viesť ich tak horizontálne, ako aj vertikálne. Môžeme ich viesť aj v rohoch miestnosti, kvôli vizuálnej estetike. Pásky pretrieme prvou vrstvou náteru a necháme zaschnúť. Koniec
pásky privedieme k najbližšiemu uzemňovaciemu bodu – napr. k zásuvke, ktorá by mala byť chránená systémom vyrovnania potenciálov FEB. Ak takýto systém k dispozícii nemáme, môžeme na uzemnenie použiť aj ochranný vodič (PE), príp. môžeme uzemňovať aj o kovové vodovodné potrubie, príp. potrubie vykurovacieho systému. Podotýkame, že potrubie musí byť kovové!

   

  Tiež je vhodné demontovať vykurovacie telesá a väčšie objekty, aby sme i stenu za nimi mohli pohodlne natrieť. Následne valčekom nanesieme náter na vybrané steny (priečky, okenné steny a strop), podľa možnosti čo najrovnomernejšie. O rovnomerné nanášanie sa musíme snažiť aj vtedy,  pokiaľ používame technológiu AIRLESS spreja. Nevynechávame žiadne úseky a nerobímee zbytočné medzery, postupujeme pomaly a dôkladne. Aj tenšia vrstva náteru, príp. nerovnosti, ktoré nie sú dôkladne prekryté náterom, môžu spôsobiť pokles účinnosti výsledného diela. Okolo zásuviek, svietidiel, klimatizácie a vypínačov necháme aspoň 2 cm nenatretý okraj.

   

  V našom konkrétnom prípade tienenie podlahy nehrá úlohu, nakoľko pod nami sa nenachádza žiaden zdroj RF poľa. Na zistenie skutočných zdrojov polí  a ich polohy je však potrebné mať merací prístroj, najlepšie so smerovou anténou. V našom prípade neriešime ani stenu, ktorá susedí s jadrom bytu, nie je zdrojom žiadnych RF polí. Počas práce je vhodné pomocou bežného merača odporu (multimeter s ohmmetrom) kontrolovať, či má náter správne elektrické parametre. Meracie hroty zapicheme medzi dva ľubovoľné body steny, kde je nanesený náter. Uzemňovacie pásky zabezpečia kvalitné premostenie všetkých stien. Kým je náter v tekutom stave, je jeho odpor väčší (kΩ až stovky Ω). Asi po 2 hodinách by mal odpor klesnúť až ku 10 Ω. Hodnoty odporu po vyschnutí väčšie než 15 Ω naznačujú, že náter nebol správne a rovnomerne nanesený, alebo nedošlo k spoľahlivému prepojeniu uzemňovacích pások navzájom.

 

Finalizácia
  Po úplnom zaschnutí (za asi 12 hodín) môžeme čierny grafitový náter pretierať finálnym krycím náterom, podľa vlastného vkusu. Odporúčame použiť nátery bez riedenia. Snehobiely náter neprekryje čiernu farbu na prvýkrát, bude treba aplikovať dve vrstvy. Pri použití farebných odtieňov krycieho náteru postačí možno aj jedna vrstva.

  Steny majú odteraz tieniace schopnosti voči rádiofrekvenčnému elektromagnetickému poľu. Pripojením uzemňovacej  platničky na uzemňovací bod (pozri vyššie) docielime aj spomínanú ochranu voči nízkofrekvečným elektrickým poliam z elektroinštalácie v stenách.

Okenné fólie alebo záclony?
  Na to, aby sme však docielili želaný efekt dostatočného tienenia, musíme doriešiť i okennú stenu (okná, špalety, parapety, príp. dvere). Okenné fólie je možné použiť výhradne na štandardné sklo, teda nie na termoizolačné sklo, ktoré sa používa v moderných plastových, hliníkových, príp. drevených oknách. Termoizolačné sklá majú schopnosť odraziť prienik tepla. Odrážajú celkom dobre aj rádiové a mikrovlnné vlnové dĺžky, takže nejaký útlm už majú. Problém však stále zostáva so špaletami, parapetami a v neposlednom rade aj s okennými rámami, pokiaľ nejde o hliníkové rámy.

  Komplexne je možné okennú stenu riešiť použitím záclony na celú jej šírku a výšku. Môžeme použiť aj menšiu záclonu, alebo záves, ale vždy treba dbať na to, aby sa záclona s tienenou stenou prekrývala aspoň 20 cm plochy, či je to na vrchu, na spodu alebo na bokoch. Vybraná záclona VOILE je elegantná, transparentná, na nerozoznanie od bežnej záclony. Pri zatiahnutej záclone je možné i vetrať bez toho, aby sme stratili želaný efekt tienenia. 

Záver
  Pri správnej aplikácii tieniaceho náteru, vrátane záclony, by sa mali úrovne signálu zmenšiť o 20 až 30dB, čo znamená zmenšenie intenzity elektromagnetického poľa 10 až 30-násobne (resp. zmenšenie hustoty výkonového toku na jednotku plochy 100 až 1000-násobne). Pri pohybe v miestnosti samozrejme môžu úrovne kolísať, ale priemerná účinnosť by mala dosiahnuť 20 až 30dB. I keď nevyrobíme dokonalú faradayovu klietku, účinnosť bude pre naše účely postačujúca.

   

  Na vonkajšej fasáde domu je úroveň intenzity niečo vyše 2 V/m (12 500 µW/m²). V tesnej blízkosti zavretého okna sa úrovne intenzity poľa stále pohybujú okolo 1 V/m (2 500 µW/m²). Po zatiahnutí tieniacej záclony sa úroveň dramaticky zmení (v našom prípade asi na 0.02 V/m (1 µW/m²)).

  Pokiaľ sme úspešne inštalovali tieniaci materiál, je vhodné premerať aj nízkofrekvenčné (NF) elektrické polia. Tu je veľmi dobre vidno, že intenzita elektrického NF poľa klesne, keď pripojíme tienenie na uzemňovací bod. Prvý obrázok zobrazuje úroveň intenzity okolo 15 V/m bez uzemnenia, druhý menej ako 5 V/m so zapojeným uzemnením. Na oboch obrázkoch je uzemňovacia platnička s uzemňovacím vodičom, ktorý umožňuje prepojenie tienenej plochy s ochranným vodičom elektrického rozvodu. Ochranný obvod musí byť povinne vybavený prúdovým chráničom.

 

Ďalšie ukážky aplikácie zo sveta
Rodinný dom, Rakúsko

Rodinný dom, Nemecko

Apartmánový dom, Grécko

Nahrávacie štúdio, Taiwan

Vývojové oddelenie ASUS computer, Taiwan

Letiskový terminál, Ázia

Budova školy, Rakúsko

Rodinný dom, Hawaii

Rodinný dom, Rakúsko