ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 141 / 1033391

Aktualizované: 20.3.2018

Alternatívne možnosti ochrany
Sprievodca zmenšením Vašej expozície

Správna elektroinštalácia je kľúčom k nízkym emisiám nežiaducich polí

Elektroinštalácia realizovaná pomocou plochých káblov (tri vodiče vedľa seba) alebo pomocou starých dvojvodičových liniek bez samostatného ochranného vodiča, môže viesť k vysokým emisiám elektrických polí, šíriacich sa z každej steny.

Elektroinštalácie s kvalitnými káblami a ochranným (žltozeleným) vodičom vytvárajú mierne menšie emisie elektrických polí.

Elektroinštalácia pomocou tienených káblov a tienených inštalačných krabíc je skvelým riešením. Tienenie spoľahlivo odstráni nielen nízkofrekvenčné ale aj vysokofrekvenčné emisie. Mierne vyššie náklady na materiál a prácu sú rozumne vynaloženými prostriedkami.

Elektrorozvodne a hlavné rozvody elektriny by mali byť dostatočne vzdialené od spální, detských a obývacích izieb. Pri výbere novostavby a počas rekonštrukcie bytu/domu sa uistite, že rozvodňa a hlavné rozvody nie je v priamom susedstve týchto zariadení.

Automatické odpojovače Vás zbavia elektrických polí

Netienené vodiče v stenách, voľne položené káble a spotrebiče, ktoré sú pod napätím, sú zdrojmi striedavých elektrických polí, ktoré môže ovplyvňovať pohodu na lôžku a kľudný spánok. Spotrebiče pritom nemusia byť ani zapnuté.

Automatický odpojovač odpája elektrický okruh ešte v rozvodnej skrini, akonáhle sú vypnuté všetky spotrebiče na tomto okruhu. Znova pripája okruh po zapnutí ľubovoľného spotrebiča. Ideálne riešenie pre spálne.

Blúdivé prúdy a vysoké napätie – neželaní spoločníci

Rozdielové a blúdivé prúdy pretekajú ochrannými vodičmi, vodovodmi, plynovodmi, vykurovacími potrubiami, apod. Často sú zodpovedné za skryté emisie elektrických a magnetických polí v domácnostiach a kanceláriách. Ich odstránenie nebýva jednoduché. Môžu viesť aj ku vzniku predčasnej korózie v potrubiach.

V blízkosti vedenia vysokého napätia, železničnej trakcie a transformátorov môže byť prítomné veľké striedavé magnetické pole. Nakoľko veľkosť poľa sa mení s prúdovým zaťažením káblov, odporúčame realizovať merania magnetických striedavých polí aspoň počas 24 hodín a niekoľkokrát počas roka.

Nadzemná elektrická prípojka domu môže byť zdrojom silných magnetických polí na vyšších podlažiach. Pre zníženie emisií je vhodné použiť kompaktný, stočený kábel. Jednotlivo vedené vodiče je vo väčšine prípadov možné vymeniť žiadosťou u príslušnej distribučnej spoločnosti.

Venujte čas výberu správnych žiaroviek  

Kompaktné úsporné žiarivky a LED žiarovky potrebujú pre svoju činnosť zabudované elektronické obvody, ktoré môžu vytvárať veľmi silné parazitné elektromagnetické polia vo frekvenčnom rozsahu desiatok kHz. Odhliadnuc od vyššej ceny a vyšších nákladov na likvidáciu, sú tieto žiarovky konštruované z toxických materiálov, ktoré sa môžu pri rozbití uvoľniť do prostredia, ich používanie preto neodporúčame.

Halogénové žiarovky pre napätie 230V neprodukujú žiadne parazitné emisie a nepotrebujú žiadnu elektroniku. Ich prednosťou je vyvážené svetelné spektrum, minimálne blikanie a nízka cena. Neobsahujú žiadne toxické komponenty, ľahko sa likvidujú a znižujú spotrebu energie približne o 30% voči klasickým žiarovkám.

Pozor na voľné položené káble a predlžovačky  

Väčšina malých spotrebičov s nízkym príkonom sa pripája na sieť jednoduchým dvojžilovým káblom bez ochranného vodiča. Takto pripojené zariadenia a ich káble vytvárajú veľké elektrické pole. Mali by byť umiestnené čo najďalej od miest, kde trávite najviac času alebo kde relaxujete.

Netienené predlžovacie šnúry a zásuvky emitujú veľké elektrické pole, stačí ak sú len nečinne pripojené na elektrický rozvod. Čím väčšiu plochu zaberá spleť káblov, tým sa do väčšej vzdialenosti bude šíriť intenzívne elektrické pole.

Uzemnené vidlice s ochranným vodičom sú sčasti schopné eliminovať elektrické polia. Pripojené zariadenia všeobecne zodpovedajú triede ochrany I s uzemneným krytom. Uzemnený kryt spotrebičov zabraňuje šíreniu elektrických polí.

Flexibilné predlžovacie tienené káble s tienenými zásuvkovými konzolami zaisťujú nulové emisie elektrických polí. Výmena klasických predlžovacích káblov za tienené je maximálne účinná.

Elektrický prúd nie je len zdrojom tepla  

Elektrické podlahové kúrenie a elektrické deky, konštruované bez kompenzačných opatrení (spätný nulový vodič v blízkosti fázového vodiča), vedú k veľkým emisiám striedavých magnetických polí. Elektrické vyhrievacie deky nepoužívajte v posteli trvalo, predhrejte posteľ a odpojte deku zo zásuvky.

Výhrevné infra fólie spravidla vytvárajú veľké plošné magnetické polia. Odporúčame poradiť sa s výrobcom, prípadne vykonať skúšobné merania pred kúpou.

Elektrické podlahové kúrenie by malo byť tvorené dvojicou káblov po celej dĺžke výhrevnej plochy. Takéto riešenie maximálne potláča emisie magnetických polí vďaka zmenšeniu vzdialenosti medzi fázovým a nulovým (spätným) vodičom. 

Malé zariadenia s veľkými magnetickými poľami  

V blízkosti zapnutých spotrebičov s transformátormi a elektromotormi sa môže vytvárať veľmi silné magnetické pole. Sú to najmä vysávače, práčky, umývačky, akváriá, elektrické sporáky a varné platne, napájacie zdroje, sušiče vlasov, kuchynské roboty, holiace strojčeky, vŕtačky, apod.

Striedavé magnetické pole preniká cez všetky bežné stavebné materiály (betón, tehly, železo, sklo...). Udržujte dostatočnú vzdialenosť od silných magnetických zdrojov. Odporúčame vykonať merania striedavého magnetického poľa vo všetkých priestoroch, i keď nie je na dohľad žiaden potenciálny zdroj.

Bázové stanice mobilnej siete – trvalý zdroj mikrovĺn  

Základňové stanice mobilnej telefónnej siete sú trvalým zdrojom silných rádiových, resp. mikrovlnných elektromagnetických polí, ktoré bez problémov prenikajú do interiéru. Vzdialenosť od nich a náklon je kritickým parametrom. Presnú veľkosť elektromagnetického poľa je možné získať meraním.

Hustotu výkonu žiarenia alebo intenzitu elektrického poľa je do určitej miery možné stanoviť výpočtovými modelmi. Celkovú expozíciu z viacerých zdrojov je však možné získať len meraním na mieste.

Zmenšenie expozície z externého zdroja je v prípade budovy alebo domu možné dosiahnuť jeho zatienením na vonkajšej fasáde. Pre tienenie múrov a fasád sú k dispozícii špeciálne nátery, príp. oceľové pletivá. Budova je tak chránená komplexne a nie je nutné tieniť každú vnútornú stenu zvlášť.

Aj v interiéri môže byť vybudovaná účinná ochrana pomocou špeciálnych náterov, tapiet, tkanín a fólií tak, aby bola nenápadná a zároveň estetická. Na rozdiel od exteriéru je však nutné tieniť väčší počet stien.

Bezdrôtové dáta a trvalý on-line status  

Graf rádiových impulzov smartfónu pre zabezpečenie stavu „online“ a prístup na internet. Každá vertikálna čiara predstavuje odoslané informácie a teda mikrovlnný impulz. Komunikácia prebieha bez vedomia užívateľa nepretržite, i v noci (doba záznamu na grafe je 4 hodiny).

Graf rádiových impulzov klasického mobilného telefónu, určeného len na telefonovanie, bez zbytočných aplikácií. Pre porovnanie, odoslanie mikrovlnného impulzu je len raz za niekoľko hodín.

Magnetické polia vysokých frekvencií  

Indukčné varné dosky môžu viesť k veľmi vysokým expozíciám magnetického poľa v rozsahu desiatok kHz. Najmä tehotné ženy by sa mali ich používaniu úplne vyvarovať. Odporúčané vzdialenosti pri práci na indukčnej varnej doske v činnosti sú 50 až 80 cm.

Klasické počítačové monitory a televízory (s CRT obrazovkou) vytvárajú silné elektrické a magnetické polia vo frekvenčnom rozsahu 50 Hz až niekoľkých kHz. U týchto typov obrazoviek je problémom veľmi silný elektrický náboj povrchu obrazovky, ktorý je prítomný aj hodiny po vypnutí napájania.

Notebooky a tablety môžu byť nemalým problémom. Priamy fyzický kontakt (napr. na kolenách, na bruchu, na prsiach, apod.) môže selektívne viesť k veľkej expozícii striedavým magnetickým poliam rôznych frekvencií (ich zdrojom môže byť procesor, pevný disk alebo iné čipy integrované v zariadení).

Ploché displeje s LCD/LED technológiou sú zvyčajne bezproblémové.

Znížte Vašu expozíciu z mobilného telefónu  

Mobilné telefóny vyžarujú značné množstvo energie počas hovoru, ale rovnako aj počas surfovania na internete. Aj v pohotovostnom stave dochádza k neustálemu vytváraniu periodických mikrovlnných impulzov. Mobilné telefóny preto nikdy neprikladajte priamo na telo alebo ku hlave a v noci ich nedávajte pod vankúš!

Dátové karty a USB modemy vytvárajú rovnako veľké rádiové elektromagnetické polia ako smartfóny a tablety.

Vyberte si vhodný režim siete. U operátorov, ktorí poskytujú volania cez sieť GSM/UMTS/LTE si môžete vybrať, v ktorom režime bude Váš telefón vysielať. Jednotlivé režimy používajú rôzne výkony a typy modulácie. Viac info nájdete na našom portále.

Volajte čo najkratšie a pokiaľ je to možné, použite náhlavnú súpravu s gumenými zvukovodmi (tzv. air-tube), príp. hlasitý hovor. Pozor na vyššie expozície v dopravných prostriedkoch, vo výťahu a v suteréne, kde býva pokrytie signálom slabšie.

Mobilný telefón nie je žiadna hračka  

Detská hrkálka so smartfónom – absolútne nevhodná „hračka“!

Ak už rodičia chcú dať svojim deťom do ruky smartfón (napr. na prehrávanie multimédií alebo hranie hier), potom je vhodné, aby vopred zablokovali rádiové prenosy (režim "v lietadle"), príp. aspoň dátové služby, Wi-Fi a Bluetooth.

Domácnosť a kancelária – uprednostnite káble!  

Konvenčné bezdrôtové telefóny so štandardom DECT neustále vytvárajú impulzné mikrovlnné pole, dokonca aj vtedy, ak aktívne neprebieha hovor. Vy i Vaše okolie je exponované mikrovlnami vysokých intenzít úplne zbytočne a nevedomky. Odporúčame okamžitú výmenu.

Niektoré novšie typy bezdrôtových telefónov emitujú mikrovlny len počas aktívneho hovoru. Nesú označenie eco-logic, full-eco, eco-plus alebo full-eco-mode. Pozor! Expozícia zo slúchadla je však stále veľmi vysoká. V prípade viacerých slúchadiel sa funkcia Eco ani nemusí dať aktivovať. 

Káblové telefóny sú stále najideálnejším riešením i na dlhé hovory. Dlhý flexibilný kábel je praktickým doplnkom.

Bezdrôtové siete – vypnite ich, ak ich nepoužívate  

Bezdrôtové počítačové siete sú spravidla tvorené prístupovým bodom a klientom. Prístupové body vytvárajú impulzné mikrovlnné pole aj v kľudovom režime. Klientom môže byť smartfón, tablet, televízor alebo iné malé zariadenie. Vzhľadom na ich malú vzdialenosť od tela je ich užívateľ intenzívne exponovaný.

Používanie Wi-Fi zariadení všeobecne neodporúčame a to najmä v bytoch a v kanceláriách. Svojim spôsobom predstavujú znečistenie interiéru. Ak už je ich používanie nevyhnutné, obmedzte ho na čo najkratší čas. V prípade, že zariadenia nepoužívate, vypnite napájanie alebo znížte výkon zariadenia na minimum.

Tienenie antén môžeme použiť v prípade, ak nie je možné regulovať vysielací výkon na prístupovom bode. Výkon môže byť obvykle znížený o viac ako 90%. Na tento účel je vhodné oceľové pletivo alebo hliníková fólia.

d-LAN alebo powerline adaptér môže byť náhradou za Wi-Fi, najmä ak potrebujete preniesť dáta na väčšie vzdialenosti. Signály sú prenášané cez elektrické inštalácie s moduláciou desiatok MHz. To však zvyčajne vedie k emisiám z netienených elektrických káblov v stenách. Powerline teda odporúčame, ak máte tienenú elektroinštaláciu.

Káblové počítačové siete typu Ethernet vytvárajú minimálne emisie. Káble bývajú tienené, čo má priaznivý vplyv aj na rýchlosť a spoľahlivosť prenosu dát. 

Detské pestúnky a mikrovlnné rúry nie sú bez efektu  

Bezdrôtové pestúnky by mali byť použité len za najprísnejších podmienok. V kľudovom režime by nemali vytvárať žiadne mikrovlnné pole. Umiestnené by mali byť v čo najväčšej vzdialenosti a citlivosť mikrofónu by mala byť nastavená tak, aby stále zachytila zvuk dieťaťa.

Asi žiadna technológia nenahradí prítomnosť mamy. A ak už sa dieťatko ozve, mala by mama byť vždy nablízku.

Aj napriek robustnej a "tesnej" konštrukcii mikrovlnnej rúry je únik žiarenia počas jej činnosti veľmi veľký. Deti by sa mali držať mimo jej dosahu. Sporné negatívne účinky mikrovĺn na potravinárske výrobky sú už dlho predmetom diskusií.

„Inteligentné“ meradlá narúšajú naše súkromie  

„Inteligentné“ bezdrôtové elektromery sú súčasťou tzv. Smart-gridu, „inteligentnej siete“, ktorej súčasťou je aj „internet vecí“. Tieto zariadenia dokážu vzájomne komunikovať s Vašimi spotrebičmi a bezdrôtovo odovzdávať namerané údaje do energetického centra. Táto neustála výmena informácií predstavuje ďalšie zdroje mikrovĺn.

„Inteligentné“ meradlá spotreby vody pracujú opäť na bezdrôtovom prenose údajov do odberového centra. Podobne ako elektromery, i tieto meradlá používajú rádiové signály, ktorých periodicita je veľmi vysoká (napr. každých 15 sekúnd).

Bezdrôtové pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov používajú podobný princíp. Každých 30 alebo 60 sekúnd vyšlú signály z jednotlivých vykurovacích telies. Príliš malé intervaly odčítania vykresľujú dokonalý obraz správania sa spotrebiteľa. Namerané údaje sú navyše ľahko zachytiteľné aj desiatky metrov od meradla s vysokým rizikom zneužitia.

Rádiový odpočet, ktorý sa aktivuje len raz alebo dvakrát ročne, nie je nebezpečný. Niektoré odpočtové meradlá pracujú na princípe „walk-by“, takže k odpočtu dochádza len počas návštevy pracovníka príslušného distribútora, ktorý si bezdrôtovo vyžiada údaje z meradiel. Vždy je však dobré overiť si spôsob rádiovej prevádzky pomocou detektoru mikrovĺn.

Centrálny rozvod LAN je ideálnym variantom na prenos údajov nielen v interiéri, ale aj exteriéri. Je to variant bez zbytočných mikrovlnných emisií a bezpečnostných dier. Pri plánovaní stavebných úprav alebo prestavby bytu/domu veďte káble do každej miestnosti.

Počítačové a herné príslušenstvo – na prvý pohľad nevinné  

Bezdrôtové myši a klávesnice vytvárajú mikrovlnné polia pri každom stlačení klávesy alebo pohnutí myšou. Vystavujú užívateľa zbytočnému mikrovlnnému žiareniu. Navyše ku svojej činnosti potrebujú extra batérie, zatiaľ čo ich bežné káblové alternatívy nie.

Niektoré herné systémy umožňujú prepojenie ovládačov a konzoly pomocou káblov. Ešte pred zakúpením sa presvedčte, či je bezdrôtový režim možné vypnúť. Ovládače pracujúce na infračervenom svetle alebo pasívna technológia kamier, kde je snímaná poloha hráčov, nie je problémom.